Bezpieczeństwo, tradycja, zaufanie! Nadsański Bank Spółdzielczy

 

Historia Banku Spółdzielczego w Stalowej Woli

 

Dziewięćdziesięcioletnie dzieje Banku Spółdzielczego stanowią z pewnością ważny element historii gospodarczej Stalowej Woli i regionu a bank powstał w okresie kiedy miasto, które zbudowano dopiero w latach 1937- 1939, jeszcze nie istniało. Dokumenty założycielskie, potwierdzają początek historii banku na rok 1927, dokładnie 10 kwietnia. W tym dniu został zarejestrowany Bank Ludowy w Rozwadowie, który w 1973 roku został włączony do Stalowej Woli. W tamtym okresie służył on głównie, jako wsparcie dla drobnego rzemiosła, jakie wówczas w Rozwadowie funkcjonowało. Zwrotnym momentem w historii banku był rok 1990, kiedy weszła w życie ustawa o zmianach w organizacji i działalności spółdzielczości, która dawała bankom większą samodzielność w działaniu, a tym samym większą szansę na dynamiczny wzrost. Bank funkcjonował wtedy w niewielkim wydzierżawionym od miasta pomieszczeniu o powierzchni 100 m2 w Rozwadowie, z bardzo skromniutkim kapitałem liczącym niecałe 10 tysięcy złotych. W 1992 roku bank zmienił siedzibę, w której do dziś znajduje się Centrala i Oddział przy ul. Okulickiego w Stalowej Woli. Był to pierwszy krok do prawdziwego rozwoju, bowiem od tego czasu podstawowym celem banku było tworzenie rozbudowanej sieci placówek, pozyskiwanie nowych klientów, powiększanie kapitału i tworzenie przyjaznych warunków obsługi. Wdrożono wówczas proces informatyzacji i nowych technologii oraz poszerzono teren działania, przyłączając ościenne banki spółdzielcze w powiecie stalowowolskim, niżańskim i leżajskim.

 

Istotnym wydarzeniem było otrzymanie w 2010 roku zgody Komisji Nadzoru Finansowego na rozszerzenie działalności na cały kraj oraz zmiana nazwy w 2011 r. na Nadsański Bank Spółdzielczy, przyjmując jednocześnie marketingową nazwę SANBank. Pozwoliło to na rozpoczęcie procesu tworzenia uniwersalnej instytucji finansowej o charakterze ogólnopolskim, a zmieniona nazwa wyróżniała markę spośród innych banków spółdzielczych działających w Polsce. W ostatnim ćwierćwieczu bank zwielokrotnił sumę bilansową oraz fundusze własne, pozwalające na bezpieczne i szerokie prowadzenie działalności, a także wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych, kulturalnych i sportowych. Dziś zajmuje 9 miejsce pod względem wielkości sumy bilansowej w skupiającej 356 banków Grupie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. W ubiegłym roku SANBank obchodził swój jubileusz 90-lecia.


centrala_sanbanku_aktualne_6000_01 

 

Co wyróżnia markę SANBank?

 

Przez ostatnie 10 lat SANBank stał się dużą i silną instytucją finansową, która z powodzeniem konkuruje z innymi bankami. Jest też znaczącym uczestnikiem życia gospodarczego w regionie, ponieważ wspiera przedsiębiorstwa i firmy, które są filarami gospodarki, nie tylko na swoim terenie działania, ale także w całym kraju. Ważnym elementem na jaki stawia Nadsański Bank Spółdzielczy jest komunikacja z klientem oraz wsłuchanie się w jego potrzeby oraz oczekiwania. Odbywa się to na różnych płaszczyznach, między innymi do tego celu wykorzystywana jest rozbudowana sieć placówek, aby stworzyć dla klientów możliwość bezpośredniego kontaktu oraz zagwarantować im miejsca o najwyższych standardach jakości obsługi. Poza szeroką gamą standardowych produktów depozytowych i kredytowych, w postaci rachunków bieżących, oszczędnościowych i lokat terminowych, SANBank oferuje alternatywne formy oszczędzania. Współpracuje również z towarzystwami funduszy inwestycyjnych oraz towarzystwami ubezpieczeniowymi. Dla klientów, którzy chętnie korzystają z nowoczesnych technologii proponuje bankowość elektroniczną, usługę płatności mobilnych HCE czy naklejki zbliżeniowe zastępujące kartę płatniczą. Niejednokrotnie produkty i usługi dopasowywane są do możliwości i indywidualnych potrzeb klienta.

 

Misja SANBanku

 

Porównując misję banku spółdzielczego z bankiem komercyjnym należy przede wszystkim wymienić wartości jakimi kieruje się bank spółdzielczy, a są to - działania na rzecz lokalnej społeczności, bliższe relacje z klientami, ich większa znajomość wynikająca z wieloletniej współpracy i tradycji pokoleniowej, posiadanie placówek w mniejszych miejscowościach. Wyjątkowość banku spółdzielczego nad bankiem komercyjnym polega na pewnym „duchu działania”, opartym na zaufaniu i poczuciu odpowiedzialności społecznej czyli tzw. lokalnym patriotyzmie gospodarczym. Godnym podkreślenia jest fakt, że lokalny bank zatrudnia pracowników z terenu gmin i miast, w którym funkcjonują jego placówki np. w ostatnich 10-ciu latach zatrudnienie wzrosło o 44 osoby, przeważnie młodych, wykształconych pracowników, którym umożliwiono zdobycie praktycznej wiedzy bankowej i podniesienie swoich kwalifikacji. Oprócz zatrudnienia SANBank daje możliwość odbywania staży zawodowych absolwentom, bezrobotnym, którzy ukończyli studia i znajdują tutaj możliwość uzupełnienia wiedzy teoretycznej wiedzą praktyczną. Na przestrzeni ostatnich 10-ciu lat ze stażu zawodowego skorzystało 131 absolwentów. Cześć z tych osób po jego zakończeniu znalazło zatrudnienie w Banku i pracuje do chwili obecnej. Na podkreślenie zasługuje fakt, że z tytułu zatrudniania pracowników samorządy – gminy otrzymują znaczne kwoty z opodatkowania osób fizycznych (PIT) zasilające poszczególne budżety samorządów. Bank wypracowane dochody odprowadza do Urzędu Skarbowego w postaci podatku dochodowego (CIT). Na przestrzeni ostatnich 5-ciu lat odprowadził do Podkarpackiego Urzędu Skarbowego ponad 10 mln pln podatku CIT.

 

Dynamiczny rozwój

 

SANBank kojarzy się jako instytucja lokalna, bank związany ze Stalowa Wolą i okolicą ale swoje placówki posiada również w Rzeszowie, Krakowie, Warszawie czy Tarnowie. Rozmieszczenie placówek poza Stalową Wolą związane jest z dynamicznym rozwojem Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Dlatego najpierw zbudowano strukturę organizacyjną i kapitały własne a następnie podjęto odważne decyzje o otwarciu oddziału najpierw w Rzeszowie, a następnie Krakowie, Warszawie i Tarnowie. Nasilająca się konkurencja i trudne warunki gospodarcze wymagały od Zarządu kreatywnego działania, poszukiwania nowych rynków, aktywnego pozyskiwania klientów dlatego zdecydowano o otwarciu kolejnych placówek poza regionem. Sukces, jaki osiągnął SANBank w tym zakresie jest składową wielu czynników, niewątpliwie należy do nich zdolności kadry zarządzającej każdego szczebla, ale także układ organizacyjny i motywacje do osiągania coraz lepszych efektów. Cała tajemnica tkwi w tym, aby w prawidłowy sposób definiować potrzeby klientów, które są częściowo powiązane z regionem. Podstawą jest przyjęcie pewnych założeń, rozpoznanie potrzeb klientów i zbudowanie takiej oferty produktowej, która będzie optymalna dla poszczególnych grup odbiorców. Dzięki nowym placówkom SANBank jest bliżej nowego klienta, wzrasta też zainteresowanie ich produktami.

 

Lokalny partner

 

Działalności spółdzielczej instytucji finansowej nie może ograniczać się jedynie do świadczenia usług, osiągania wysokich zysków czy finansowania rozwoju gospodarczego, dlatego jako sponsor SANBank wspiera wiele lokalnych inicjatyw społecznych, sportowych, kulturalnych od wielu już lat. W misję banku wpisane jest również wspieranie lokalnej społeczności. Od wielu lat aktywnie współpracuje również z różnymi instytucjami pozarządowymi i charytatywnymi w regionie działania. Wspiera finansowo wiele inicjatyw społecznych w dziedzinie kultury, oświaty, ale i rozwoju sportu, wychodząc z założenia, że powinno inwestować się w swoje miasto, w społeczność, w której funkcjonuje. Wspieranie sportu jest na pewno odpowiedzialnym i trafnym wyborem. Dobrze dobrana dziedzina sponsoringu, która jest spójna z założeniami instytucji, przyczynia się do pozytywnego wpływu na jej wizerunek i wzmocnienia pozycji. Wiele firm zanim zdecyduje się na sponsoring sportowy analizuje w pierwszej kolejności osiągnięcia sportowe sponsorowanego, ale dla SANBanku liczy się potencjał sportowy, czy to sportowca, czy drużyny. Tak rozpoczęła się współpraca chociażby z KKS Victoria, w ramach której SAN Bank udzielił stypendium Joannie Jóźwik.

 

                                                                                                                                            Oprac. J.J.Nadsański Bank Spółdzielczy od wielu lat zyskuje uznanie ekspertów oraz Klientów za prowadzoną działalność, wyniki, politykę zarządzania, aktywność w obszarach spółdzielczości oraz w służbie społecznej. Znajduje to wyraz w nagrodach i wyróżnieniach, jak również licznych rankingach banków spółdzielczych oraz całego sektora bankowego w Polsce. Przez kilkanaście lat z rzędu SANBank nagradzany był tytułem „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”. Na całość współpracy z tą grupą klientów składa się przede wszystkim produkt, ale również sposób i jakość świadczenia usług. W tym roku z ramienia redakcji Forum Biznesu po raz trzeci otrzymał Złote Godło Najwyższa Jakość Quality International w kategorii QI SERVICES oraz specjalne wyróżnienie PERŁĘ QI 2018.


dxt20810_3450_02     dxt20882_3450_02         sanbank_1682 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
51%
49%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.