Opodatkowanie wynajmu domków letniskowych

Zdaniem skarbówki, odpłatne udostępnienie obiektu w okresie letnim, na krótkie okresy, dla kilku osób potwierdza zorganizowany i zarobkowy charakter działań podejmowanych przez właściciela tej nieruchomości – podaje Rp.pl.

 

Organy podatkowe przyjmują, że sezonowe wynajmowanie turystom domku letniskowego jest działalnością gospodarczą. Wynajem domków letniskowych może być zatem opodatkowany jako pozarolnicza działalność gospodarcza według zasad ogólnych, a po spełnieniu ustawowych warunków:

- podatkiem liniowym,

- ryczałtem ewidencjonowanym albo

Zarówno w przypadku opodatkowania dochodów w wynajmu domków letniskowych według skali podatkowej, jak i podatkiem liniowym, podatnik powinien pamiętać, że:

1. Za przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej uważa się kwoty należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont. U podatników sprzedających towary i usługi opodatkowane podatkiem od towarów i usług za przychód z tej sprzedaży uważa się przychód pomniejszony o należny podatek od towarów i usług (zob. art. 14 ust. 1 ustawy o PIT). W praktyce udostępnienie domku letniskowego poprzedzone jest otrzymaniem zapłaty i to właśnie otrzymanie zapłaty najwcześniej stanowić będzie o dacie powstania przychodu stosownie do art. 14 ust. 1c ustawy o PIT.

2. Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy o PIT (art. 22 ust. 1 ustawy o PIT). Kosztami uzyskania przychodów będą więc m.in. odpisy amortyzacyjne od majątku trwałego (np. domków letniskowych, ich wyposażenia), koszt napraw i ubezpieczenia domków, opłaty eksploatacyjne (woda, prąd, gaz), itd. – pod warunkiem ich właściwego udokumentowania i spełnienia wszystkich dodatkowych warunków wynikających z ustawy o PIT.


Zarówno w przypadku opodatkowania dochodów z wynajmu domków letniskowych według skali podatkowej, jak podatkiem liniowym, podatnik m.in.:

- zobowiązany jest prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów albo księgi rachunkowe (zob. art. 24a ustawy o PIT),

- w trakcie roku musi opłacać zaliczki (miesięczne albo kwartalne), a po zakończeniu roku podatkowego powinien złożyć zeznanie PIT-36 lub PIT-36L w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (zob. art. 44 i art. 45 ustawy o PIT) – przytacza portal.

 

WSA w Gliwicach w wyroku z 4 maja 2016 r. (I SA/Gl 36/16) stwierdził, że wynajem domku letniskowego, z którego małżonkowie najczęściej korzystają samodzielnie (lub nieodpłatnie rodzina i znajomi), a w okresie wakacji wynajmują go krótkoterminowo osobom trzecim, nie stanowi działalności gospodarczej ze względu na brak ciągłości. Najem taki mógłby być zatem opodatkowany 8,5-proc. ryczałtem ewidencjonowanym. Takie twierdzenie może być przyjęte jedynie w stosunku do osób, które wynajmują okazjonalnie domek letniskowy, a głównym celem posiadania tego domku letniskowego jest zaspokojenie własnych potrzeb podatnika. Jeżeli podatnik nabywa domek z zamiarem jego wynajmu turystom i takie jest główne przeznaczenie domku letniskowego, to należy się liczyć z tym, że przychody uzyskane z wynajmu są przychodami z pozarolniczej działalności gospodarczej i powinny być opodatkowane w sposób właściwy dla przychodów z takiej działalności – czytamy w informacji.


Przychody z wynajmowania pokoi gościnnych na terenach wiejskich, w ramach tzw. agroturystyki, generalnie podlegają opodatkowaniu PIT.


Wolne od podatku dochodowego są dochody uzyskane z tytułu wynajmu pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku oraz dochody uzyskane z tytułu wyżywienia tych osób, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza pięciu (art. 21 ust. 1 pkt 43 ustawy o PIT).


Aby skorzystać z tego zwolnienia wszystkie warunki muszą być spełnione łącznie. Niestety w przypadku domku letniskowego nie można mówić, że jest to wynajem pokoi gościnnych w budynkach mieszkalnych, a zatem nawet jeżeli zostałyby spełnione pozostałe warunki, to zwolnienie to nie znalazłoby zastosowania – wyjaśnia Rp.pl.

 

Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 22 kwietnia 2013 r. (ITPB1/415-119A/13/IG), „(...)świadczone przez Wnioskodawczynię usługi najmu domku letniskowego nie są usługami wynajmowania nieruchomości o charakterze mieszkalnym stanowiących majątek własny (tzw. najmem prywatnym). Wynajem sezonowy domu letniskowego (od maja do sierpnia, krótkoterminowo – od 2 do 10 dób) – będącego własnością Wnioskodawczyni w ramach wspólności majątkowej – to w istocie szereg cyklicznych, powtarzalnych okresowo, w sposób zorganizowany i ciągły czynności, podejmowanych w celach zarobkowych, tj. spełniających kryteria wynikające z definicji działalności gospodarczej. Wskazany przez Wnioskodawczynię najem domku letniskowego w okresie od maja do sierpnia, na krótkie okresy czasu, dla kilku osób potwierdza zorganizowany i zarobkowy charakter działań podjętych przez Wnioskodawczynię w związku z posiadaniem tej nieruchomości. Taki charakter działań wskazuje na konieczność podejmowania przez Wnioskodawczynię zorganizowanej działalności – chociażby w zakresie poszukiwania potencjalnych najemców i nadzorowania rotacji najemców przez cały okres letni, w którym najem taki może być wykonywany. Zatem, w tak przedstawionym stanie faktycznym, trudno doszukiwać się »okazjonalnego« charakteru tzw. najmu prywatnego. W tym miejscu wskazać należy jak to już uczyniono na wstępie, że zakwalifikowanie uzyskiwanych przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od zgłoszonego do właściwego organu źródła osiąganych przychodów, gdyż prowadzenie działalności gospodarczej jest kategorią obiektywną niezależnie od tego, jak działalność tę ocenia sam prowadzący ją podmiot i jak ją nazywa oraz czy dopełnia ciążących na nim obowiązków z działalnością tą związanych. Zakwalifikowanie uzyskiwanych przychodów do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie jest uzależnione od zgłoszonego do urzędu skarbowego źródła osiąganych przychodów, np. zgłoszenie najmu prywatnego, lecz od rodzaju i charakteru podejmowanych działań" – czytamy w podsumowaniu.  (jmk)

 

Źródło i czytaj więcej: Rp.pl

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
49%
51%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.