Giełda

Portfele obligacyjnych inwestorów, którzy bazują głównie na ofertach publicznych, pełne są długu banków, deweloperów i windykatorów. Bez zwiększenia możliwości branżowej dywersyfikacji część inwestorów może przesiąść się na detaliczne papiery skarbowe.
2018-01-22
W ubiegłym roku Polacy na nowo odkryli uroki obligacji skarbowych, przeznaczając na ich zakup ponad 6,8 mld zł, a tym samym bijąc poprzedni rekord z 2008 r. Wszystko wskazuje na to, że zainteresowanie tymi papierami utrzyma się dłużej, a przynajmniej do czasu, gdy banki nie zaczną kusić wyższymi odsetkami od lokat.
2018-01-18
W 2018 r. zapadają obligacje oferowane w ofertach publicznych przeprowadzonych na podstawie prospektów emisyjnych o wartości 1,045 mld zł.
2018-01-08
Kredyt Inkaso pozyskał 14,3 mln zł z publicznej oferty papierów dłużnych do 30 mln zł. Wcześniej do uplasowania emisji w całości nieco zabrakło Bestowi. Zmianę stosunku inwestorów do obligacji spółek windykacyjnych widać też na rynku wtórnym.
2017-12-15
Środa była kolejnym dniem marazmu na większości parkietów naszego kontynentu. Warszawska giełda wpisywała się w ten scenariusz, a atrakcje pojawiały się jedynie na papierach niewielkiej liczby spółek. Wciąż widać poprawę w segmencie małych i średnich spółek, których indeksy zachowują się nieco lepiej na tle blue chips.
2014-05-22
• Akcje pozostają najatrakcyjniejszą klasą aktywów. Krótkoterminowo silniejsze powinny być giełdy na rynkach rozwiniętych. • Po zakończeniu korekty spadkowej na indeksie MSCI Emerging Markets, lepsze perspektywy mają rynki wschodzące. Przemawiają za tym wyższe prognozowane zyski spółek oraz atrakcyjniejsze wyceny. • Najniższa od czasu kryzysu finansowego zmienność na światowych giełdach sugeruje, by przy inwestowaniu w akcje zachować większą ostrożność.
2017-12-12
873 inwestorów, którzy złożyli zapisy na obligacje PKN Orlen to wynik poniżej oczekiwań, zwłaszcza wobec szans na szybki zysk i szerszą niż poprzednio kampanię reklamową.
2017-12-11
Zadłużenie 62 spółek giełdowych, które zostały wpisane do Krajowego Rejestru Długów sięga niemal 29 milionów złotych. To oznacza, że w ciągu ostatnich sześciu miesięcy wzrosła zarówno liczba giełdowych dłużników, jak i ich zadłużenie. W KRD znajduje się obecnie co siódma spółka z warszawskiej giełdy.
2017-11-29
Gołębia retoryka na konferencji członków Rady Polityki Pieniężnej zepchnęła stawki kontraktów na stopy procentowe o kilka punktów w dół. Na wzrost oprocentowania obligacji korporacyjnych trzeba będzie poczekać dłużej.
2017-11-12
W październiku obrót obligacjami z emisji publicznych sięgnął rekordowych 77 mln zł dzięki wprowadzeniu do obrotu nowych emisji Echa i PKN Orlen.
2017-11-06
Tę rewolucyjną tezę podsunęła uczestnikom rynku Komisja Nadzoru Finansowego uzasadniając wydanie rekomendacji, w której zaleca bankom, by podporządkowane obligacje miały nominał przynajmniej 400 tys. zł.
2017-10-30
• Amerykańskie fundusze ETF inwestujące na rynku akcji zanotowały napływ kapitału – po raz pierwszy od miesiąca. • Mniej pieniędzy napłynęło na giełdy w Europie, bo inwestorzy analizują perspektywy dla gospodarki strefy euro. • Akcje rynków wschodzących wciąż mają potencjał. Jednak możliwa jest korekta spadkowa po tegorocznych wzrostach
2017-10-27
Na Catalyst inwestorzy kupują najnowszą emisję obligacji Orlenu godząc się na 0,8 pkt proc. marży ponad WIBOR. To mniej niż można było oczekiwać na podstawie notowań starszych serii.
2017-10-23
We wrześniu Polacy kupili obligacje skarbowe za 466 mln zł. Od początku roku wydali na ten cel już ponad 4,5 mld zł. Jest już pewne, że ubiegłoroczny wysoki poziom zostanie wyraźnie przekroczony. To, czy padnie rekord z 2008 r. zależeć będzie od powodzenia papierów trzymiesięcznych, których sprzedaż ruszyła w październiku.
2017-10-17
Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych wzrosła do 3,47 proc. – najwyższego poziomu od kwietnia. Fundusze obligacji firm zarobiły pięć razy więcej niż fundusze obligacji skarbowych przez ostatnich 12 miesięcy.
2017-10-09
Przez ostatni rok notowane na Catalyst firmy nie wykupiły obligacji za 143,7 mln zł, czyli 1,9 proc. wygasającego w tym czasie zadłużenia. Pomimo lipcowego rekordowego defaultu, warszawski rynek korporacyjnego długu pozostaje w dobrej kondycji względem poprzednich lat. Statystyka pozostaje jednak nieubłagana dla najmniejszych emisji.
2017-10-06
Legimi zebrało pełną pulę z emisji memorandowej, choć w tym wypadku oznacza to 3 mln zł. Trwają zapisy na obligacje Brewe Leasing oraz Columbus Energy, emisję zapowiedziało Platige Image.
2017-10-02
Średnia wartość zapisu na obligacje Orlenu wyniosła 360 tys. zł, ale w rzeczywistości ofertę podzielono między inwestorów dysponujących sumami sześciocyfrowymi. Indywidualnych inwestorów.
2017-09-25
Przeprowadzenie emisji wartych 780 mln zł zapowiedziało jedenastu emitentów tylko od poniedziałku. Dwunastym jest PKO Bank Hipoteczny, którego plany zwielokrotniły wartość awizowanych ofert.
2017-09-18
• Rynki finansowe obawiają się eskalacji napięć na linii USA-Korea Północna. • Inwestorzy wycofują kapitał z bardziej ryzykownych rynków długu i kupują obligacje o wyższym poziomie bezpieczeństwa. • Jedną z „bezpiecznych przystani” są polskie obligacje skarbowe.
2017-09-14
Nowa konstrukcja przyjmowania zapisów na obligacje PKN Orlen może przyciągnąć na rynek większą liczbę drobnych inwestorów i oddziaływać na innych emitentów.
2017-09-11
Temat tygodnia wypłynął w piątek za sprawą publikacji w Pulsie Biznesu. KNF chciałaby ograniczyć podporządkowane emisje obligacji adresowane do indywidualnych inwestorów. Czy słusznie?
2017-09-04
Cztery miliardy złotych z hakiem warte są aktualne plany emisji publicznych, uwzględniając zatwierdzone i złożone prospekty oraz uchwały zarządów. Z tego ponad jeden miliard ma szansę znaleźć się na rynku przed końcem roku.
2017-08-26
• Światowa gospodarka dynamicznie się rozwija, a wzrost PKB rozkłada się równomiernie pomiędzy różne regiony globu. • Obserwujemy napływ kapitału na giełdy rynków wschodzących, w tym do Polski. Zyskują na tym przede wszystkim spółki z indeksu WIG20. • Akcje małych i średnich spółek z GPW zachowują się gorzej, ale jeszcze w tym cyklu koniunkturalnym mają potencjał do wzrostów.
2017-08-21
Kolejne publiczne oferty obligacji, poszukiwanie wyższego niż w banku stałego dochodu, czy wreszcie spadająca liczba defaultów, to najważniejsze przyczyny rekordowej aktywności inwestorów indywidualnych na Catalyst.
2017-08-21
Coraz więcej i głośniej mówi się o możliwej bańce na europejskim rynku obligacji korporacyjnych. Szczęśliwie, Polski ten problem nie sięga, aczkolwiek inwestorzy głodni są kolejnych ofert, co pozwala emitentom na dalszą poprawę warunków finansowania.
2017-08-16
• Indeksy giełdowe w Europie Zachodniej znalazły się w trendzie spadkowym po tym, jak euro zaczęło umacniać się do dolara. • Burzę w strefie euro można przeczekać w funduszach akcji polskich, a także „Nowej Europy”, które inwestują także w Turcji czy na Węgrzech.
2017-08-07
Ostatnich kilka dni przyniosło umocnienie obligacji skarbowych na światowych rynkach, co sprzyja plasowaniu długu o stałym oprocentowaniu. Spółki z Dolnego Brzegu mają w tym największe doświadczenie.
2017-07-17
58 krajowych spółek notowanych na NewConnect znajduje się również na liście dłużników Krajowego Rejestru Długów. Ich łączne zadłużenie sięga niemal 7,5 miliona złotych. To ponad milion złotych mniej niż przed sześcioma miesiącami i ponad 4 miliony mniej niż przed rokiem. Ale jest też zła wiadomość - rośnie zarówno liczba zadłużonych spółek, jak i liczba niezapłaconych w terminie zobowiązań. To może sygnalizować pogorszenie sytuacji w kolejnych miesiącach.
2017-07-13
W ostatnich 12 miesiącach wartość obligacji, które nie zostały wykupione w terminie spadła do 0,9 proc. z 7 proc. w latach 2013-2014 i 3 proc. w latach 2015-2016. Czy to oznacza niższe ryzyko dla inwestorów?
2017-07-10
• Polskie obligacje skarbowe w dalszym ciągu cieszą się dużym zainteresowaniem inwestorów zagranicznych. • Do kupna polskich papierów rządowych zachęca dobra sytuacja budżetowa. Po maju deficyt budżetowy wyniósł zaledwie 0,3 proc. planu rocznego. • Planowane przez resort finansów ograniczenie emisji obligacji ustabilizuje ceny już wyemitowanych papierów. Wpłynie to pozytywnie na wyniki funduszy obligacyjnych.
2017-06-27
Inwestorzy w Europie mogą liczyć na dzień oddechu, po tym jak sesja na Wall Street zakończyła się lepiej niż się zaczęła, a giełdy w Azji rosły dziś rano uspokojone przez banki centralne.
2014-03-11
Majowa korekta na GPW dotknęła polski przemysł. To największy spadek wartości GIP60 od początku istnienia indeksu. W maju osiągnął on poziom 1109.44. To spadek o 3,09% w porównaniu do poprzedzającego miesiąca. Najlepiej poradzili sobie producenci materiałów budowlanych, a liderem miesiąca okazała się spółka BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK. Mimo korekty, wzrost gospodarczy w polskim przemyśle utrzymuje się na wysokim poziomie, rośnie poziom zatrudnienia, a dynamika wzrostu produkcji oraz nowych zamówień znacznie przewyższa sugerowane średnie.
2017-06-08
Rentowność dziesięcioletnich obligacji skarbowych spadła do 3,19 proc., a stawki kontraktów IRS do najniższych poziomów od listopada. Wzrosła wartość transakcji obligacjami o stałym oprocentowaniu.
2017-06-05
Szanse na to, że uda się powtórzyć wynik z I półrocza 2016 r., gdy wartość emisji publicznych przeprowadzonych na podstawie prospektu wyniosła 940 mln zł, są niewielkie. Ale są.
2017-05-29
27,3 miliona złotych to łączne zadłużenie 56 spółek notowanych na głównym rynku GPW, które na początku maja znajdowały się w Krajowym Rejestrze Długów. Liczba giełdowych dłużników jest najniższa w historii badania. Tego samego niestety nie można powiedzieć o wartości ich zobowiązań. Średni dług przypadający na jedną zadłużoną spółkę notowaną na giełdzie wynosi już niemal pół miliona złotych.
2017-05-23
• Polskie obligacje skarbowe cieszą się dużym popytem ze strony inwestorów zagranicznych, dzięki czemu ich ceny rosną. • Obligacjom sprzyja wzrost gospodarczy, stabilna inflacja oraz dobra sytuacja budżetowa Polski. • Pomimo globalnych ryzyk, w nadchodzących miesiącach aktywnie zarządzane fundusze obligacyjne będą w stanie wypracowywać zyski, wykorzystując do tego okresy lepszej koniunktury.
2017-05-22
Kruk pozyskał 20 mln euro z prywatnej emisji, o 10 mln EUR stara się Best, 100 mln chce dostać za obligacje CCC, a wcześniej Capital Park uplasował 15,7 mln EUR.
2017-05-15
W kwietniu obrót obligacjami emitowanymi na podstawie prospektu stanowił jedną czwartą obrotów sesyjnych przeprowadzonych na Catalyst. Rok temu było to 16,4 proc.
2017-05-08
Poszukujący zysków posiadacze oszczędności coraz wyraźniej kierują swoje zainteresowanie na rynek obligacji. Oprócz papierów skarbowych, dostrzegają zalety obligacji firm, oferujących znacznie wyższe oprocentowania, ale także i zdecydowanie większe możliwości wyboru.
2017-04-24
Przed nami rekordowe miesiące pod względem wykupów korporacyjnego długu. Duże pieniądze wrócą nie tylko do inwestorów instytucjonalnych, ale i detalicznych. Tymczasem rynek pierwotny na razie nie rozpieszcza mnogością ofert o relatywnie niższym poziomie ryzyka.
2017-04-24
Skokowy powrót inflacji radykalnie zmienia sytuację na rynku detalicznych obligacji skarbowych. Oszczędzający coraz chętniej kupują papiery indeksowane wskaźnikiem inflacji kosztem tych o stałym oprocentowaniu.
2017-04-19
Uniserv-Piecbud to druga w tym roku spółka, której tzw. mała emisja publiczna została uplasowana w całości. Teraz jednak oczy rynku zwrócone są na startującą po świętach emisję GetBacku.
2017-04-18
Na naszym rynku obligacji firm wciąż dominują emisje przeprowadzane przez deweloperów i instytucje finansowe. Przedstawiciele innych sektorów pojawiają się raczej rzadko, więc okazji do branżowej dywersyfikacji portfeli inwestorów nie ma zbyt wiele. Nie można jednak narzekać, że nic się w tym zakresie nie dzieje.
2017-04-11
W okresie ostatnich 12 miesięcy udział niespłaconego zadłużenia z tytułu obligacji korporacyjnych notowanych na GPW spadł do 2,7 proc. To jeden z najlepszych wyników ostatnich lat, a w perspektywie kolejnych kwartałów widać szansę na dalszą poprawę.
2017-04-06
W I kwartale udział tzw. małych emisji publicznych w publicznych emisjach obligacji ogółem sięgnął 19 proc. W całym 2016 r. było to 4,4 proc.
2017-04-03
Niewielkie spadki, które obserwowaliśmy na rynkach w zeszłym tygodniu, nie powinny zmieniać pozytywnego nastawienia do akcji w tym roku. Korzystny trend na światowych giełdach, który trwa od wyborów w USA, cały czas jest silny. Wzmacniają go dobre dane makroekonomiczne ze strefy euro i słabnące ryzyka polityczne w Europie. Inwestorzy powinni za to bacznie obserwować sytuację w USA oraz ostatnie niepowodzenie Donalda Trumpa w sprawie zniesienia ustawy „Obamacare”. Stawia to pod znakiem zapytania jego zdolności do przeprowadzenia zapowiadanych reform i inwestycji, które miały być fiskalnym impulsem dla gospodarki.
2017-04-03
Rentowność polskich obligacji skarbowych jest najniższa od stycznia, co jest odzwierciedleniem tendencji na światowych rynkach, ale sytuacja ma większy wpływ na WIG niż na Catalyst.
2017-03-27
Choć polski rynek obligacji zasługuje na słowa uznania za dynamiczny rozwój, wciąż jest zbyt mały nie tylko by zaspokoić apetyt budżetu państwa, ale także potrzeby pożyczkowe większych firm. Po duży kapitał trzeba sięgać za granicę.
2017-03-20
GetBack nie mógł trafić lepiej z terminem emisji obligacji – jest pierwszą nowością na rynku od trzech kwartałów, a konkurencja jest rozproszona.
2017-03-13
Wśród prawie 120 emitentów obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst, zdecydowanie dominują spółki znane z giełdowego parkietu. Firmy, które zdecydowały się tylko na emisję papierów dłużnych nie kwapią się ani na regulowany rynek obligacji, ani tym bardziej na giełdę.
2017-03-06
Mamy więc kolejne przesłanki tezy, że hossa na rynku akcji nie odbiera inwestorów rynkowi obligacji – 60 mln zł zostało (znów) wchłonięte w jeden dzień.
2017-03-06
Rosnąca skokowo inflacja dobitnie przypomniała o swym istnieniu, skłaniając posiadaczy oszczędności do zwrócenia baczniejszej uwagi na to, co w takich warunkach dzieje się z ich pieniędzmi i w jaki sposób działać, by uchronić kapitał przed erozją. Pierwsze efekty widać już w styczniowych danych o sprzedaży obligacji skarbowych.
2017-03-01
W lutym po raz pierwszy od trzynastu miesięcy nie przeprowadzono żadnej emisji publicznej na podstawie prospektu emisyjnego. Takich miesięcy może być w tym roku więcej.
2017-02-27
Wiele wskazuje na to, że dobiega końca dywidendowe eldorado, fundowane w ostatnich latach przez spółki notowane na warszawskiej giełdzie. Inwestorzy będą musieli liczyć w większym stopniu na niepewne zyski ze wzrostu cen akcji. Zwolennicy systematycznych wypłat mogą zwrócić się ku obligacjom firm.
2017-02-20
Emisja 30-letnich papierów skarbowych przy wysokim popycie to z naszej lokalnej perspektywy sukces Ministerstwa Finansów. Tymczasem na rozwiniętych rynkach obligacji na tak długie tenory liczyć mogą też firmy.
2017-02-17
Obligacje korporacyjne zdobywają już od kilku lat coraz większą popularność wśród polskich firm, poszukujących źródeł finansowania nie tylko w bankach i na giełdzie. Szczególnie chętnie korzystają z ich emisji deweloperzy, firmy budowlane czy windykacyjne. Do tej pory reprezentacja przedsiębiorstw zajmujących się handlem i dystrybucją była dość skromna. Ostatnio zaczyna się to zmieniać.
2017-02-16
Widoczna od kilku miesięcy wyraźna poprawa koniunktury na warszawskiej giełdzie sprawiła, że coraz głośniej mówi się o hossie. Nic nie wskazuje jednak na to, by miało to skutkować zmniejszonym zainteresowaniem rynkiem obligacji, zarówno ze strony emitentów, jak i inwestorów.
2017-02-13
W pierwszych dniach lutego na Catalyst pojawiła się kolejna seria obligacji Siedlec. Emisję papierów dłużnych planuje Ostrołęka. Mogą to być pierwsze sygnały zwiększenia aktywności miast i gmin na rynku długu, szczególnie że zbliża się czas rozpoczynania przez samorządy inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
2017-02-07
W styczniu rentowność wybranych serii obligacji Bestu spadła nawet o 80 pkt bazowych. Większość papierów Getin Noble Banku daje obecnie niższą rentowność niż oferowana przez bank w ostatnich dziewięciu emisjach – to efekt udanych emisji publicznych.
2017-02-06
Początek roku przynosi spore zmiany na rynkach papierów dłużnych. Największą dynamiką charakteryzuje się segment globalnych obligacji skarbowych, a jej echa odczuwalne są także u nas. W niewielkim stopniu przenosi się ona jednak na papiery dostępne dla oszczędzających oraz na obligacje korporacyjne, choć i w ich przypadku widać ciekawe tendencje.
2017-01-31
W minionym tygodniu wystartowały dwie emisje publiczne, a GetBack uzyskał od Eurorating ocenę BB – o dwa stopnie niższą niż Lotos czy KGHM. Niebawem test siły ratingu w praktyce.
2017-01-30
Błyskawicznie uplasowana emisja obligacji GPW, inaugurująca rok na rynku papierów dłużnych firm, okazała się sygnałem nadchodzącego boomu. W pierwszych trzech tygodniach stycznia dziesięć spółek pozyskało ze sprzedaży obligacji 136 mln zł, dwie oferty są w toku, a cztery firmy podjęły uchwały o emisji papierów.
2017-01-24
Do Krajowego Rejestru Długów wpisanych zostało 50 krajowych spółek notowanych na rynku NewConnect w styczniu 2017 roku. To oznacza, że co ósma firma z „małej giełdy” jest notowana za niespłacane długi. Ich łączne zadłużenie sięga 8,8 miliona złotych, czyli niemal 3 miliony mniej niż pół roku temu. Tak wyraźna poprawa to jednak efekt mocnego spadku zadłużenia lidera poprzedniego zestawienia.
2017-01-20
Inwestorzy weszli w nowy rok w szampańskich nastrojach. W przypadku indeksu WIG20, który na warszawskiej giełdzie grupuje dwadzieścia największych spółek, możemy mówić o hossie. Od dołka w lipcu 2016 roku WIG20 wzrósł już o ok. 20%. Duża w tym zasługa inwestorów zagranicznych, którzy po wielomiesięcznej nieobecności rozpoczęli szturm na warszawską giełdę. Tradycyjnie kupują akcje największych spółek – banków, a także PKN Orlen i KGHM.
2017-01-19
Ryzyko niewypłacalności emitenta to główne zmartwienie posiadaczy obligacji. Choć w jego ocenie koncentrujemy się na analizie firmy, której papiery kupujemy, warto jednak spojrzeć na to zagadnienie z szerszej perspektywy.
2017-01-17
Wśród notowanych na Catalyst emisji, które zapadały w ubiegłym roku, nie spłacono 3,6 proc. zadłużenia. To tyle, co przed rokiem. Znacznie wzrósł natomiast udział niewykupionych obligacji wśród najmniejszych emisji, kierowanych najczęściej do inwestorów detalicznych.
2017-01-10
Początek roku na rynku długu przyniósł dwa interesujące wydarzenia. Pierwsze to spektakularny sukces emisji obligacji GPW, uplasowanej na bardzo korzystnych dla spółki warunkach. Drugie to aukcja obligacji skarbowych, w przypadku której sukces można określić jako połowiczny. Popyt był zaskakująco wysoki, ale koszt pozyskania kapitału okazał się najwyższy od ponad dwóch lat.
2017-01-09
Pięć lat temu GPW musiała poszerzyć konsorcjum oferujących, by znaleźć dość chętnych do obejmowania obligacji. W tym roku emisję zamknęła w jeden dzień.
2017-01-09
Notowane na Catalyst firmy muszą spłacić w tym roku rekordowe 10,47 mld zł obligacyjnego zadłużenia. To trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Niemała w tym zasługa dużych emisji znajdujących się w portfelach inwestorów instytucjonalnych. Inwestorzy indywidualni mogą zaś liczyć na chwilę wytchnienia i mniej defaultów.
2017-01-05
W ostatnich dniach 2016 r. warszawska giełda sprzedała inwestorom instytucjonalnym obligacje o wartości 60 mln zł. Od 2 do 12 stycznia taką samą pulę oferuje nabywcom indywidualnym. Niska marża powoduje, że jej papiery dają odsetki jedynie nieznacznie wyższe niż obligacje skarbowe. Czy ta niewielka nadwyżka i renoma GPW wystarczą, by skłonić do ich kupna, okaże się już za kilka dni.
2017-01-04
Niczego nie naciągając, można założyć, że w 2017 r. wartość publicznych emisji przeprowadzanych na podstawie prospektów wyniesie ok. 1,5 mld zł, co wyrówna rekord z 2016 r. Jednak przy odrobinie dobrej woli rekord zostanie pobity o 50 proc.
2017-01-03
Obligacje są uznawane za bezpieczny instrument finansowy, a w każdym razie dużo bezpieczniejszy niż akcje. W przypadku obligacji firm to przekonanie nie jest już tak powszechne. Wnioski na ten temat można wyciągnąć z obserwacji reakcji rynków na ważne wydarzenia oraz zachowania akcji i obligacji spółek w obliczu kłopotów, choćby na przykładach Kruka i Action.
2016-12-22
Blokowanie sali plenarnej przez opozycję, protesty przed Sejmem i wzajemne oskarżanie się polityków nie robią wrażenia na inwestorach. Giełda praktycznie nie zareagowała na kryzys, z którym mamy do czynienia.
2016-12-21
Na początek pomysł i niewielki wkład własny, kilka prób uzyskania kredytu w banku, szybkie poszukiwanie dotacji z unijnego programu, a następnie inwestora, który wyłożyłby kapitał w zamian za udziały. To typowy schemat finansowania innowacyjnych przedsięwzięć. Rzadko w tej sekwencji pojawiają się obligacje, choć mogą być bardzo użyteczne.
2016-12-14
Mimo istnienia darmowych i łatwo dostępnych narzędzi zabezpieczających przed ryzykiem kursowym, co czwarta (26 proc.) handlująca z zagranicą firma z sektora MŚP próbuje równoważyć wahania na własną rękę, wynika z badania* przeprowadzonego na zlecenie instytucji płatniczej AKCENTA, realizującej i zabezpieczającej transakcje walutowe. Eksperci AKCENTY podkreślają, że strategia wielu firm sprowadza się do przenoszenia kosztów na klientów, co znacząco obniża konkurencyjność ich ofert.
2016-12-02
Choć w porównaniu z październikiem, ruch na rynku pierwotnym papierów dłużnych firm jest w listopadzie zdecydowanie mniejszy, to jednak nie można narzekać ani na brak ofert, ani intersujących wydarzeń.
2016-11-22
W jednym czasie ruszyły cztery tzw. małe emisje publiczne, warte łącznie 36 mln zł. Popytu zapewne dla każdej z nich nie starczy, ale rynek dostaje to, czego brakowało – różnorodność.
2016-11-21
Z 432 krajowych spółek notowanych na głównym rynku warszawskiej giełdy w listopadzie aż 67 było notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. Ich łączne zadłużenie przekracza 32 miliony złotych. To oznacza, że w ciągu zaledwie sześciu miesięcy wzrosło o 44 procent. W skali roku długi spółek z GPW wzrosły natomiast o 269 procent.
2016-11-15
Do grona firm oferujących obligacje na podstawie prospektu ma zamiar dołączyć fundusz MCI.EuroVentures. Emisyjną monotonię przerywają też mniejsze firmy.
2016-11-07
Po siedmiu latach istnienia Catalyst, zdecydowana większość emisji obligacji nadal odbywa się w drodze ofert prywatnych i nic nie wskazuje, by miało się to zmienić. Tendencja ta odnosi się nie tylko do małych firm, ale obejmuje także korporacje, pozyskujące w ten sposób kapitały o znacznej wartości.
2016-11-02
W skali kraju oszczędności mamy niewiele, a wykorzystanie tych, które są, jest mało efektywne, zarówno z punktu widzenia ich posiadaczy, jak i gospodarki. Gdy inwestycyjny zastój minie, pojawi się problem z finansowaniem rozwoju. Obligacje mogą okazać się prostym, skutecznym i szybko działającym narzędziem jego rozwiązania.
2016-10-25
W świecie obligacji standardem jest, że wynagrodzeniem inwestorów są dochody z odsetek lub dyskonta, ustalane w oparciu o rynkowy koszt pieniądza powiększony o marżę uzależnioną od poziomu ryzyka. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób odmiennego kształtowania świadczeń, w zależności od potrzeb oraz preferencji emitentów i inwestorów, czasem bardzo specyficznych.
2016-10-11
Zależność pomiędzy obniżonym ryzykiem a rentownością długu firm, to dla większości inwestorów na Catalyst rzecz coraz bardziej oczywista. Trudność w zakupie obligacji z ratingiem inwestycyjnym polega jednak nie na niskich zyskach, a na braku dostępności tego rodzaju papierów.
2016-09-23
Od dłuższego czasu spółki niechętnie myślą o emisjach akcji, a inwestorzy nie garną się do ich kupowania. Za to wśród obu grup niesłabnącym powodzeniem cieszą się obligacje. Kapitał akcyjny jest zbyt drogi dla firm i nieatrakcyjny dla inwestorów, zaś wysokość odsetek godzi interesy jednych i drugich.
2016-09-19
To może być największa oferta publiczna w tym roku. Na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych zamierza wejść pierwsza spółka biofarmaceutyczna specjalizująca się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami.
2016-09-15
W prognozach rynkowych na ten rok (oraz wielokrotnie później) wskazywaliśmy, że na warszawskiej giełdzie największy potencjał mają małe i średnie spółki. Jak dotąd nasze przewidywania sprawdzają się. Do końca sierpnia indeks średnich spółek, mWIG40, urósł o 10,53%, a indeks giełdowych maluchów, sWIG80, zyskał 7,64%.
2016-09-13
Korzyści z posiadania obligacji ograniczają się na ogół do odsetek o z góry określonej wysokości. Inwestor nie partycypuje ani w zyskach spółki, której udzielił pożyczki, ani we wzroście wartości firmy, osiągniętym między innymi z jej pomocą. Atrakcyjnym rozwiązaniem mogą być jednak obligacje zamienne na akcje lub obligacje uprawniające do kupna akcji.
2016-09-06
Można już powiedzieć, że po wakacjach apetyt inwestorów na obligacje firm nie zmienił się – emisje plasowane są z sukcesami, a na horyzoncie widać już kolejne.
2016-09-05
Oficjalne stopy procentowe pozostają na niezmienionym poziomie, rynkowe stawki idą lekko w górę, a banki wciąż obniżają oprocentowanie lokat. Posiadacze oszczędności coraz śmielej patrzą na obligacje.
2016-08-31
Z opublikowanych dotąd raportów półrocznych wynika, że deweloperzy przestali obsesyjnie utrzymywać nadpłynność, co równie dobrze może być zbiegiem okoliczności, jak i zapowiedzią zmiany filozofii zarządzania płynnością
2016-08-29
Wysokooprocentowane obligacje są uznawane za ryzykowne. Najbardziej popularną miarą tego ryzyka są wskaźniki zadłużenia, pozwalające ocenić zdolność firmy do spłaty kapitału i odsetek. W poszukiwaniu wyższego zysku warto jednak wyjść poza ten schemat. Jego poszerzenie pozwoli nie tylko uniknąć rozczarowań, ale także dostrzec okazje.
2016-08-10
Niektóre serie obligacji Getin Noble Banku zyskały w tym tygodniu nawet 5-6 pkt. proc., wyraźnie wzrosły także obroty, ale nadal jest na czym zarabiać.
2016-08-08
Siedmioletnie obligacje Rokity mogą w przyszłości stać się jednymi z najbardziej płynnych instrumentów na Catalyst, czemu sprzyja stałe oprocentowanie.
2016-08-01
W kilkuletniej historii Catalyst zauważalna zaczyna być interesująca zmiana. O ile oprocentowanie obligacji banków i firm sektora finansowego było z reguły niższe niż papierów przedsiębiorstw przemysłowych, to od kilkunastu miesięcy jest odwrotnie.
2016-07-26
Dzień po zakończeniu zapisów na obligacje Vantage Development z ofertą publiczną ruszył Ronson, także na podstawie samego memorandum. Oba przypadki pokazują, że rynek emisji bezprospektowych nie musi być zarezerwowany wyłącznie dla spółek plasujących dług na 8-9 proc. rocznie.
2016-07-25
11,65 miliona złotych to łączna kwota zadłużenia 53 spółek z NewConnect notowanych w Krajowym Rejestrze Długów. To oznacza, że w ciągu zaledwie sześciu miesięcy długi spółek z „małej giełdy” wzrosły o niemal 6,4 miliona złotych. Dłużnikami są najczęściej firmy usługowe, handlowe i budowlane, ale największe długi mają firmy działające w nowoczesnych branżach.
2016-07-19
Publiczne emisje obligacji szybciej trafiają do obrotu niż emisje prywatne, często cieszą się także wyższą płynnością niż rynkowa średnia.
2016-07-18
Wejście w życie unijnych regulacji dotyczących zmian w obowiązkach informacyjnych, budzi obawy spółek, których akcje są notowane na giełdzie. Dotyczą one jednak także emitentów obligacji, którzy zdecydowali się wprowadzić je do obrotu na Catalyst.
2016-07-11
W II kwartale nie spłacono w terminie ośmiu notowanych na Catalyst emisji, czym powtórzono niechlubne rekordy z II i IV kwartału ubiegłego roku. 12-miesięczny wskaźnik niewykupionego długu firm to 3,4 proc. wobec 3,1 proc. kwartał wcześniej.
2016-07-07
Trzecia publiczna emisja obligacji Kruka w tym roku zakończyła się redukcją zapisów, ale nie można nie zauważyć, że popyt był już wyraźnie mniejszy niż we wcześniejszych ofertach. To może być świadectwem całego rynku.
2016-07-04
Długoterminowe kontrakty na WIBOR rosną o ok. 20 pkt bazowych dyskontując dodatkową podwyżkę stóp w okresie pięciu lat. W piątek przed południem tracą na tym obligacje firm o stałym oprocentowaniu.
2016-06-24
Rosnąca gwałtownie popularność obligacji widoczna jest zarówno na rynkach światowych, jak i w Polsce. Odmienna jest jednak motywacja, pchająca inwestorów w kierunku papierów dłużnych. W pierwszym przypadku chodzi o ochronę kapitału przed ryzykiem. U nas dominuje dążenie do osiągnięcia wyższych zysków.
2016-06-21
Sprzedając papiery dłużne powyżej ceny nominalnej podczas pierwszego dnia notowań na Catalyst, zyskujemy nie tylko na odsetkach, ale i wzroście ceny obligacji. Dwucyfrowe rentowności sprzedaży dla niektórych emisji są więc w zasięgu, ale w strategii tej liczy się przede wszystkim jakość emitentów i wysoka płynność w dniu debiutu.
2016-06-15
Wielu emitentów nie ogranicza się jedynie do sprzedaży obligacji i spłacania ich w terminie wykupu, lecz w różny sposób aktywnie zarządza swoim zadłużeniem. Takie działanie jest tym bardziej uzasadnione, gdy zmienia się jego sytuacja lub warunki rynkowe.
2016-06-14
W nadchodzącym tygodniu na swych posiedzeniach zbiorą się FED, Bank Japonii i szwajcarski bank centralny. Choć największe znaczenie dla rynków finansowych będzie mieć decyzja amerykańskiej rezerwy federalnej, to z uwagą będą śledzone posunięcia także dwóch pozostałych
2016-06-10
Globalne rynki akcji, z wyłączeniem rynków wschodzących, odnotowały w maju trzeci wzrostowy miesiąc z rzędu. Czy czerwiec będzie kolejnym pozytywnym miesiącem dla akcji?
2016-06-10
Niedawno pojawiły się spekulacje na temat możliwego utworzenia państwowego funduszu emerytalnego, do którego zostałyby przeniesione aktywa zgromadzone w OFE – głównie akcje.
2016-06-07
Temat obligacji korporacyjnych stał się w Polsce na tyle modny, że część komentatorów przestrzega nawet przed ryzykiem bańki inwestycyjnej. Jest na to zbyt wcześnie.
2016-05-30
Nadchodzący tydzień przyniesie wyjątkowo dużo istotnych wydarzeń i informacji. Kluczowe znaczenie dla sytuacji na rynkach finansowych będą mieć dane z USA, interpretowane z punktu widzenia decyzji o stopach procentowych, wieści dotyczące kondycji chińskiej gospodarki, z uwagi na obawy z nią związane i wpływ na globalną koniunkturę oraz posiedzenie OPEC, mogące przynieść sygnały w kwestii kształtowania się notowań ropy naftowej.
2016-05-25
Dzisiaj Bank Pocztowy rusza z pierwszą emisją publiczną obligacji o dziesięcioletnim terminie wykupu. Lecz to nie tenor jest testem rynku, lecz dodatkowe warunki składania zapisu.
2016-05-23
Wyniki ankiety NBP mówią o wzroście marż kredytowych, ostatnia prywatna emisja Kruka udała się tylko w połowie – coś jest na rzeczy. Nic dziwnego, że detaliczni inwestorzy przyciągają emitentów.
2016-05-16
Ostatnie tygodnie wskazują, że nasz dynamicznie rozwijający się rynek papierów dłużnych firm wchodzi w fazę hossy, biorąc pod uwagę popyt na oferowane emisje. Nie przenosi się ona jednak na Catalyst, na którym nie występuje zjawisko windowania cen obligacji do nieracjonalnych poziomów. Nie widać zbyt wielu zagrożeń, które mogłyby rodzić niebezpieczeństwo załamania koniunktury.
2016-05-09
Wyniki badania sytuacji na rynku kredytowym, przeprowadzanego przez NBP wskazują, że od kilku miesięcy pogarszają się warunki finansowania firm przez banki. Zwiększają się wymagania, rosną marże i pozostałe koszty. Dzieje się to w warunkach utrzymujących się na rekordowo niskim poziomie stóp procentowych oraz poprawiającej się koniunktury w gospodarce.
2016-05-04
Głównymi wydarzeniami ostatniego tygodnia kwietnia będą posiedzenie Fed i dane o dynamice amerykańskiej gospodarki w pierwszym kwartale. Dowiemy się też jaka była stopa bezrobocia w marcu oraz poznamy wstępny szacunek dotyczący kwietniowej inflacji.
2016-04-22
W ciągu ostatnich tygodni duża część rynków akcji zwyżkowała. Giełdy w krajach wschodzących wypracowały nawet kilkanaście procent. Obecnie, na przełomie marca i kwietnia, obserwujemy pewne uspokojenie. Jak odczytywać sytuację na światowych giełdach?
2016-04-10
Wyniki spółek notowanych na GPW za IV kwartał 2015 r. oraz czynniki wspierające hossę na polskim rynku akcji analizuje Maciej Kik, zarządzający funduszami akcji Union Investment TFI.
2016-04-05
Początek wiosny przyniósł kolejne sukcesy emisyjne, ale miesiąc kończy się przypomnieniem, że ryzyko to nie tylko słowo, lecz również wydarzenia.
2016-04-04
Tragedia w Brukseli odbiła się echem na całym świecie. Skutki zamachu terrorystycznego były odczuwalne także na rynkach. Zamach terrorystyczny na lotnisku w pierwszej kolejności wpłynął na spółki lotnicze, które bardzo szybko zaczęły tracić. Akcje Lufthansy, Ryanair, Air France - KLM czy Austrian Airlines momentalnie traciły w okolicy 5%.
2016-03-29
W ostatnich dniach marca na sytuację na rynkach finansowych największy wpływ będą mieć informacje makroekonomiczne napływające ze Stanów Zjednoczonych. Będzie ich sporo, ale na najważniejsze, dotyczące kondycji rynku pracy, przyjdzie poczekać do piątku.
2016-03-24
Jedną z cech charakterystycznych polskiego rynku obligacji korporacyjnych jest dominacja emisji o krótkich terminach wykupu. Istnieje przy tym zależność między wielkością spółki a długością okresu do wykupu papierów. Wynika ona jednak nie tyle ze specyfiki potrzeb tej grupy emitentów, lecz z preferencji inwestorów, starających się w ten sposób ograniczyć ryzyko.
2016-03-21
Sytuacja na rynku walutowym w ostatnich dniach skoncentrowała się wokół środowego posiedzenia amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Wydźwięk komunikatu po posiedzeniu FOMC został odebrany jako gołębi, pomimo utrzymania głównej stopy procentowej na poziomie 0,25-0,5 pkt.
2016-03-18
Spory ruch panuje we wszystkich segmentach papierów dłużnych. Świadczy o tym wzrost rentowności skarbowych obligacji dziesięcioletnich, duże zainteresowanie obligacjami detalicznymi, szybko znikające emisje papierów firm. Ale jednocześnie inwestorów trzeba kusić wyższymi odsetkami.
2016-03-15
Na świecie z niemal jednakową uwagą śledzone są zarówno indeksy giełdowe, jak i tendencje notowań obligacji korporacyjnych. Choć nasz rynek papierów dłużnych nie jest jeszcze na tyle rozwinięty i reprezentatywny, by na podstawie występujących na nim prawidłowości wyciągać wnioski dotyczące koniunktury, to jednak pewne sygnały potrafi już wysyłać.
2016-03-01
Uwzględniając specyfikę inwestowania w akcje i obligacje oraz wynikające z niej istotne różnice, można pokusić się o porównanie przychodów z dywidend i odsetek, zarówno pod kątem wysokości obu tych parametrów, jak i ich przewidywalności. W większości przypadków wypada ono na korzyść obligacji.
2016-02-23
Na naszym rynku dominują emisje obligacji o oprocentowaniu zmiennym, natomiast papiery o stałej stopie to wciąż wyjątki. Taka sytuacja, wynikająca z różnych przyczyn, to jednak ewenement na tle zasad panujących na świecie.
2016-01-25
Rekordowo tanie surowce, najtańszy od lat złoty, słaniające się indeksy – z punktu widzenia posiadaczy obligacji firm, to jak obserwowanie padającego śniegu za oknem. Pod warunkiem, że…
2016-01-18
Na przestrzeni lat 2007 - 2015 na bazie obserwacji poziomu dynamiki produkcji przemysłowej, produkcji budowlano - montażowej oraz sprzedaży detalicznej stwierdzono okresowe wahania poszczególnych dynamik ale generalnie w trendzie rosnącym.
2015-12-17
Sytuację na rynkach finansowych zdecydowanie zdominuje kończące się w środę posiedzenie amerykańskiej rezerwy federalnej i podjęte na nim decyzje. Będą one miały istotny wpływ na to, co będzie się działo na giełdach oraz na notowania walut i obligacji.
2015-12-11
O perspektywach dla akcji europejskich i możliwych decyzjach EBC rozmawiamy z Robertem Ślepaczukiem, Szefem Inwestycji Ilościowych, oraz Markiem Straszakiem, doradcą inwestycyjnym w Union Investment TFI.
2015-11-27
Ostatnie roszady na rynku windykacji są doskonałym przykładem tego, że akwizycje są kolejnym ryzykiem, które należy brać pod uwagę przy inwestowaniu w obligacje firm.
2015-11-23
Pięcioletni IRS wycenia WIBOR tak, jakby jego średni poziom miał się nie zmienić do 2021 roku. To efekt zmiany władzy w Sejmie i oczekiwanej w NBP.
2015-11-02
Nagromadzenie czynników zniechęcających do akcji skutkowało w poniedziałek kolejnym w ostatnich tygodniach silnym tąpnięciem na giełdach. Objęło ono w największym stopniu indeksy krajów o najbardziej rozwiniętych gospodarkach.
2015-09-29
Piątkowe euforyczne zachowanie inwestorów na głównych giełdach europejskich trudno na razie traktować inaczej, jak tylko odreagowanie po wcześniejszej silnej fali spadkowej. W przypadku DAX-a w grę wchodziła dodatkowo obrona ważnego wsparcia
2015-09-28
Środowe wystąpienie Mario Draghiego, w którym wymijająco mówił na temat możliwości wzmocnienia programu skupu obligacji, doprowadziło do umocnienia się wspólnej waluty. Kurs euro wrócił w okolice poziomu 1,12 do dolara, ale nie pokonał go w sposób trwały.
2015-09-24
Po piątkowej sesji na większości rynków notowania powróciły do poziomów sprzed posiedzenia Fed. Idealnie widać to w przypadku kursu euro, który po czwartkowym wyskoku do 1,14 dolara, w piątek znalazł się znów w okolicach 1,128 dolara, niemal dokładnie na poziomie środowego zamknięcia.
2015-09-21
Zgodnie z dominującymi w czwartek Fed zadecydował o kolejnym przesunięciu terminu podwyżki stóp procentowych w USA (pierwszej od 2006 r.). Jak widać chińskie problemy gospodarcze, spadek cen ropy aż wreszcie niezadowalające dane inflacyjne z amerykańskiej gospodarki zaważyły na czwartkowej decyzji i pozostawieniu głównej stopy proc. na poziomie 0 - 0,25%
2015-09-18
Godziny dzielą inwestorów od poznania decyzji amerykańskiej rezerwy federalnej w sprawie stóp procentowych. Wciąż nie ma jednak pewności, czy oznaczać ona będzie kres wielomiesięcznego oczekiwania, czy jego przedłużenie. Niewiele można wywnioskować zarówno z wygłaszanych opinii, publikowanych ocen prawdopodobieństwa podwyżki, jak i z zachowania rynków.
2015-09-17
Mimo spadków na chińskich parkietach, wtorkowe zachowanie większości rynków wskazywało na wyraźny przypływ optymizmu. Nastrojów nie psuły także słabsze dane makroekonomiczne z Europy i Stanów Zjednoczonych. Spore wzrosty zanotowały zarówno główne światowe giełdy, jak i rynki bardziej ryzykowne, na przykład turecki, grecki, czy hiszpański.
2015-09-16
Słabe dane z Chin, ostatecznie w poniedziałek mocniej popsuły nastroje jedynie na parkietach w Szanghaju i Shenzen oraz na rynku surowcowym. Notowania ropy naftowej i miedzi po sięgających 1,5-1,9 proc. zniżkach jeszcze co prawda nie sygnalizują wyraźniej powrotu do tendencji spadkowej, ale takie zagrożenie może wkrótce okazać się realne.
2015-09-15
Opublikowane w niedzielę dane z Chin nie powinny budzić niepokoju na rynkach. Produkcja przemysłowa i sprzedaż detaliczna wzrosły w sierpniu nieco mocniej niż miesiąc wcześniej. Jedynie dynamika inwestycji w aglomeracjach miejskich obniżyła się z 11,2 do 10,9 proc., więc spadek nie był znaczący.
2015-09-14
W środę odnotowano zmienne nastroje na giełdach azjatyckich, europejskich i amerykańskiej. W przypadku dwóch pierwszych parkietów zadowolenie lecz nie udzieliło się ono NYSE, ponieważ zakończyła dzień spadkami na poziomie 1,4 - 1,5 proc.
2015-09-10
Choć indeks naszych największych spółek zdołał w poniedziałek utrzymać pokaźną piątkową zwyżkę, to jednak nie błyszczał nie tylko w porównaniu z głównymi giełdami kontynentu, ale znalazł silną konkurencję na rodzimym parkiecie.
2015-08-04
Konsekwencje trwającej od ponad miesiąca tendencji umacniania się dolara zaczynają coraz mocniej oddziaływać na pozostałe rynki.
2015-07-21
Tylko w ciągu ostatnich czterech tygodni rynki finansowe trzykrotnie nerwowo reagowały na fiasko rozmów w sprawie Grecji i trzykrotnie dyskontowały zawarcie porozumienia.
2015-07-13
Inwestorzy pokazali we wtorek, że mają już dość robienia „dobrej miny do złej gry” przez grecki rząd oraz przez europejskich polityków. Konfrontacja niedawnej deklaracji Greków, że porozumienie zostanie zawarte w ciągu 48 godzin po referendum, z brakiem jakiejkolwiek propozycji z ich strony, jest jeszcze bardziej drażniąca, niż samo ogłoszenie referendum.
2015-07-08
Jeśli rynki chcą nam coś powiedzieć, to trudno liczyć na zgodny chór. Rentowność greckich obligacji trzyma się uparcie powyżej 15 proc., sugerując zbliżający się Grexit.
2015-07-02
Grecja wciąż na pierwszym planie. Mimo upływu terminu uregulowania zobowiązań wobec MFW, na rynkach wciąż tli się nadzieja na przynajmniej tymczasowe rozwiązanie problemu. Podsycana jest ona przez nowe pomysły, wysuwane zarówno przez Grecję, jak i jej wierzycieli.
2015-07-01
Dziś rynki finansowe przejdą prawdziwy test wrażliwości na problemy związane z Grecją. Wcześniej specjalnie się nimi nie przejmowały. Jeszcze w miniony piątek nastroje były optymistyczne, mimo że od pewności w kwestii porozumienia z wierzycielami było daleko. Trudno to brać za dobrą monetę i trzeba się przygotować na nerwowe chwile.
2015-06-29
Jeśli warszawskie byki poważnie myślą o oddaleniu perspektywy powrotu do dobrze znanego scenariusza, w którym WIG20 porusza się między 2300 a 2500 punktów, powinny jak najszybciej wziąć się do roboty. Nie będzie to łatwe zarówno ze względu na sytuację w otoczeniu, jak i czynniki wewnętrzne.
2015-06-08
Najbliższe dni zdominowane będą przez liczne informacje z Azji, a głównie z Chin. Mogą one wpłynąć nie tylko na sytuację na rynkach surowcowych, których ten kraj jest znaczącym odbiorcą, ale także na giełdach.
2015-06-03
Spośród bardzo dużej liczby informacji gospodarczych i wydarzeń, największe znaczenie wciąż będzie mieć kwestia Grecji oraz amerykańskiej polityki pieniężnej. Ciągnące się w nieskończoność negocjacje w sprawie kontynuacji międzynarodowej pomocy dla Grecji wciąż czekają na finał.
2015-05-29
Biorąc pod uwagę fakt, że w poniedziałek spadki o podobnej jak w Warszawie skali, miały miejsce w Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Portugalii i Turcji, przypisywanie przeceny na naszym parkiecie wyłącznie wynikom wyborów prezydenckich, byłoby chyba nadmiernym uproszczeniem.
2015-05-26
W tym tygodniu ruszają dwie emisje obligacji, których warunki zawierają odmienną ocenę realiów rynku. Lecz żadnej nie można wskazać jako lepszą.
2015-05-25
Połączenie dramatycznej sytuacji Grecji ze zwyżkami na głównych giełdach europejskich sprawia wrażenie dysonansu, który nie ma szans zbyt długo się utrzymać.
2015-05-19
Pierwsza połowa maja przyniosła remis w zmaganiach byków z niedźwiedziami w kategorii największych spółek warszawskiego parkietu.
2015-05-18
Tym razem szefowa Fed nie postraszyła podwyżką stóp, lecz uwagą o zbyt wysokich wycenach amerykańskich akcji. Inwestorzy natychmiast przystąpili do ich redukowania. S&P500 przez moment tracił ponad 1 proc., ale ostatecznie skończyło się na spadku o połowę mniejszym.
2015-05-07
Pod koniec kwietnia obawy związane z brakiem porozumienia w sprawie kontynuacji pomocy dla Grecji doprowadziły do załamania na giełdach europejskich i ta kwestia prawdopodobnie będzie spędzać sen z powiek inwestorów także w pierwszych dniach maja.
2015-04-30
W czwartek S&P500 znalazł się przez moment na nowym historycznym szczycie, a Nasdaq wrócił do poziomu z marca 2000 r., czyli miesiąca w którym nastąpiło apogeum internetowej hossy. Stało się to tego samego dnia, w którym DAX stracił ponad 1 proc., przy fatalnych nastrojach inwestorów.
2015-04-24
Weekend przyniósł kolejne sprzeczne doniesienia dotyczące greckich problemów oraz pomyślne dla byków wieści z Chin. Ten zestaw może zapewnić chwilowe uspokojenie nastrojów, tym bardziej, że w poniedziałek nie pojawią się istotne dane makroekonomiczne. Kolejne sesje znów mogą być bardziej emocjonujące.
2015-04-20
Grupa Kapitałowa Trans Polonia specjalizująca się w przewozie chemii płynnej, wygenerowała w 2014 roku przychody netto ze sprzedaży w wysokości 65,3 mln zł, co stanowi ponad 20 % wzrost w stosunku do roku ubiegłego.
2015-03-24
Fed zrezygnował ze sformułowania o cierpliwości dotyczącej zaostrzenia polityki pieniężnej, otwierając drogę do podwyżki stóp w czerwcu, ale jednocześnie obniżył prognozy wzrostu amerykańskiej gospodarki, sugerując że tempo poprawy może okazać się niewystarczające, by podjąć taką decyzję.
2015-03-19
Jedynym czynnikiem, który w środę uległ zmianie, były nastroje inwestorów, szczególnie europejskich. Pozostałe elementy, budzące niechęć do akcji dzień wcześniej, pozostały aktualne.
2015-03-12
Zaskakujące w swej skali cięcie stóp procentowych przez RPP zdecydowanie wsparło obóz byków na warszawskim parkiecie. Dziś jest szansa, że dobre nastroje podtrzyma Europejski Bank Centralny, dorzucając konkrety w sprawie skupu obligacji. Do tej pory ten czynnik nie miał wyraźnego wpływu na nasz rynek, więc może wreszcie się go doczekamy.
2015-03-05
Sytuacja na rynku naszych małych i średnich spółek budzi coraz większe zainteresowanie, którem trudno odmówić fundamentalnego uzasadnienia. Na razie nie widać, by te czynniki przyciągały większy kapitał. W segmencie blue chips brakuje i kapitału i zainteresowania, a z fundamentami też bywa różnie.
2015-03-03
W poniedziałek na europejskich giełdach działo się niewiele. Głównie dlatego, że inwestorzy czekali na informacje o wyniku negocjacji przedstawicieli Grecji z szefami finansów krajów strefy euro.
2015-02-17
Cień szansy na powstrzymanie eskalacji konfliktu na Ukrainie oraz niewiele większe nadziej na porozumienie Grecji z wierzycielami wystarczyły, by na rynkach finansowych powiało optymizmem. Na głównych parkietach powiew ten przyniósł powrót do rekordowo wysokich poziomów. Sytuacja w najbliższych dniach może być jednak dynamiczna.
2015-02-13
Niewielka liczba publikacji makroekonomicznych przypadających na środę spowodowała, że wczorajsza sesja została zdominowana przez wiadomości napływające z Mińska, gdzie odbyło się spotkanie przywódców Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji.
2015-02-12
Pierwsze dwie dekady stycznia zdawały się rozwiewać nadzieje warszawskich inwestorów na udany początek roku. W ciągu ostatnich siedmiu sesji WIG20, mimo wielu przeszkód, zyskał jednak prawie 100 punktów i wszystko wskazuje na to, że zakończy miesiąc zwyżką. Efektu stycznia możemy pozazdrościć Frankfurtowi, ale i my mamy skromną nagrodę pocieszenia.
2015-01-30
Poniedziałki na rynkach bywają usypiające. Dziś dodatkowo Wall Street ma wolne. Ale Amerykanie zostawiają nam wspomnienie piątkowej silnej zwyżki, można oczekiwać kontynuacji frankowej huśtawki nastrojów, szczególnie w kontekście czwartkowego posiedzenia EBC.
2015-01-19
Nerwowość na rynkach widać było przez cały wtorek. Radykalna poprawa nastrojów w Paryżu, Frankfurcie i Londynie pod koniec dnia tylko potwierdza tę tezę. Parkiety te mogą mieć dziś kłopot w związku z zachowaniem Wall Street, gdzie entuzjazm nie tylko się ulotnił, ale przerodził w kolejny spadek.
2014-12-17
Po wczorajszej nieudanej próbie odbicia, byki znalazły się w kłopotach. Patrząc na to, co działo się na rynkach, można wręcz mówić o pułapce, z której nie mogły znaleźć drogi ucieczki.
2014-12-16
Finał czwartkowej sesji za oceanem niewiele miał wspólnego z początkową mini euforią. Z sięgającego w przypadku S&P500 w najlepszym momencie 1,45 proc. entuzjazmu byków została tylko końcówka.
2014-12-12
We wtorek amerykańskie indeksy wróciły z dalekiej podróży. W przypadku S&P500 oznacza to całkowite zniwelowanie sięgającego chwilami niemal 1,3 proc. spadku. To powinno poprawić nastroje w Europie. Podobnie jak uspokojenie na rynku surowcowym oraz silne zwyżki w Chinach. W przeciwnymi kierunku mogą jednak działać robiące spore wrażenie spadki w Atenach i Buenos Aires.
2014-12-10
Patrząc na historię ostatnich sesji, jak i układ dzisiejszego kalendarium, można oczekiwać, że na rynkach zacznie coś się dziać dopiero wczesnym popołudniem, gdy Europejski Bank Centralny ogłosi swoje decyzje, a jeszcze ciekawiej może być po konferencji Mario Draghiego. Do tego czasu interesujące może być jedynie samo rozpoczęcie handlu, po którym można spodziewać się reakcji na kolejne rekordy amerykańskich indeksów.
2014-12-04
Dobra końcówka poniedziałkowego handlu w Warszawie nie zrobiła jednak chyba zbyt dobrego wrażenia. Tym bardziej że w przypadku WIG20 zapracowały na nią jedynie dwie znaczące spółki. Przez ponad sześć godzin zmiany indeksu blue chips nie przekraczały siedmiu punktów. Jedyne pozytywy to obrona poziomu 2400 punktów oraz nieco wyższe niż ostatnio obroty.
2014-12-02
Choć pierwszy dzień grudnia przyniesie sporo nowych informacji, decydujący wpływ na sytuację na rynkach będą mieć wciąż kalkulacje dotyczące wpływu przeceny notowań ropy naftowej na kondycję spółek i gospodarki. Widoczne już w piątek pozycjonowanie się inwestorów z tego punktu widzenia, może być kontynuowane. Tym bardziej, że poranek przynosi dalsze spadki na rynku surowców.
2014-12-01
Choć pod nieobecność świętujących dziś inwestorów amerykańskich wielkich emocji trudno się spodziewać, to jednak ożywienie może się pojawić około południa, w związku z planowanym wystąpieniem szefa EBC.
2014-11-27
Obserwowana we wtorek poprawa nastrojów na rynku naszych największych spółek i skok obrotów mogłyby stanowić sygnał wskazujący na możliwość przełamania panującego od dziesięciu sesji marazmu i zainicjowania większego ruchu w górę. Mogłyby, gdyby nie fakt, że zwyżka WIG20 okazała się nietrwała, a wzrost obrotów miał miejsce w fazie końcowego fixingu i koncentrował się na niewielkiej grupce walorów.
2014-11-26
Słabsza postawa naszego parkietu, widoczna w czasie piątkowej euforii w Europie, w poniedziałek miała swoją kontynuację. Niewykorzystana przez byki okazja w końcu się zemściła i finisz handlu należał do niedźwiedzi.
2014-11-25
Nastroje inwestorów będą dziś zależeć od wskaźników PMI przemysłu i usług głównych światowych gospodarek oraz serii danych ze Stanów Zjednoczonych.
2014-11-20
Po wtorkowej sesji można by powiedzieć, że Święty Mikołaj zaczął rajd od amerykańskiego parkietu. Można by, gdyby nie fakt, że on tam siedzi już od połowy października. Inwestorzy na pozostałych giełdach, a w szczególności na warszawskiej, czekają, kiedy wybierze się i do nich.
2014-11-19
Opublikowane wyniki stress-testów europejskich banków mogą mieć pewien pozytywny wpływ na przebieg notowań, ale znacznie ważniejsze jest to, co dzieje się na Wall Street.
2014-10-27
Warszawski parkiet w poniedziałek, nie po raz pierwszy w ostatnim czasie, wykazywał wyjątkową odporność na niekorzystne nastroje panujące w otoczeniu. Byki wyraźnie wykazywały gotowość wykorzystania okazji do ataku, ale wciąż brakowało odwagi do realizacji tego zamiaru. Niewielkie spadki naszych indeksów, w warunkach silnych zniżek na głównych giełdach, można uznać za sukces.
2014-10-21
Piątek przyniósł kontynuację prób odreagowania ostatnich spadków na giełdach. Po początkowych wahaniach, bardzo dobrze szło to na głównych parkietach europejskich. Nasz rynek jednak mocno się ociągał i pozostawał daleko w tyle za zwyżkującymi po ponad 2 proc. indeksami w Paryżu i Frankfurcie.
2014-10-20
Window dressing jest jednak tylko jednym z argumentów, które leżą dziś na stole. Dane makro mogą mieć znaczenie o wiele większe.
2014-09-30
Indeksy w Europie mogą rozpocząć dzień od zwyżek m.in. dzięki wzrostowi S&P w piątek. Jednak im dalej w las, tym więcej niewiadomych.
2014-09-29
Czwartkowe spadki na Wall Street napędziły sporo strachu głównych giełdom europejskim, a naszym indeksom uniemożliwiły próbę kontynuacji ruchu w górę. Jak się ostatecznie okazało, były one największe od końca lipca. Za tak poważne tąpnięcie trudno winić jedynie wpadkę Apple z wadliwą aplikacją.
2014-09-26
W dzisiejszym kalendarzu nie było wydarzeń i publikacji makroekonomicznych, jednak pojawiła się nieoczekiwanie opinia Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mówiąca o perspektywach wzrostu chińskiej gospodarki znacznie powyżej 7 proc. w przyszłym roku. Wywołało to pozytywną reakcję na rynkach surowcowych, na giełdzie w Szanghaju oraz wzrost notowań kontraktów na amerykańskie i europejskie indeksy.
2014-09-24
Nastroje na giełdach uległy wyraźnemu pogorszeniu. Powody to słabe dane z europejskiej gospodarki, niepokój przed korektą na Wall Street oraz rozpoczęcie amerykańskiej interwencji w Syrii. Nasze indeksy trzymały się lepiej niż wskaźniki na głównych parkietach naszego kontynentu, ale spadki i tak były dotkliwe.
2014-09-24
Kontrakty na S&P tracą dziś rano 0,4 proc., co powoduje, że europejski optymizm z ubiegłego tygodnia może zostać stłumiony.
2014-09-22
Janet Yellen udało się jednocześnie odsunąć perspektywę podwyżek stóp oraz zwiększyć ich prawdopodobną skalę.
2014-09-18
S&P zachowuje się tak, jakby inwestorzy w USA sami nie wiedzieli czego chcą. Takie zachowanie wzmaga ostrożność w Europie.
2014-09-16
Spadkiem o 0,6 proc. do najniższego poziomu od prawie miesiąca, S&P zdrowo nastraszył inwestorów w Europie i Azji.
2014-09-15
S&P zyskał wczoraj 0,4 proc. w ramach odbicia po spadku na dwóch wcześniejszych sesjach, zaś chiński CPI zniżkował trzeci miesiąc z rzędu (PPI 30 miesiąc) do 2 proc.
2014-09-11
Nieoczekiwanie mocne spadki w końcówce wtorkowej sesji w Stanach Zjednoczonych z pewnością napędzą strachu inwestorom na naszym kontynencie. Wrażenie robi nie sama skala zniżki, ale fakt, że nastąpiła bez wyraźnego impulsu zewnętrznego. Najwyraźniej inwestorzy doszli do wniosku, że czas na realizację zysków.
2014-09-10
Wyjątkiem może być parkiet w Londynie, gdzie inwestorzy są coraz bardziej zaniepokojeni możliwością uzyskania przez Szkocję niepodległości.
2014-09-08
Po wczorajszym wystrzale – tym razem pokojowym – indeksy mogą zatrzymać się dziś rano w oczekiwaniu na decyzję ECB i kolejne dane z USA.
2014-09-04
Wszystko wskazuje na to, że tąpnięcie z ubiegłego czwartku powoli odchodzi w zapomnienia, a chętnych do kupna akcji na warszawskim parkiecie przybywa. Nasze indeksy należały w poniedziałek do najsilniej zwyżkujących.
2014-09-02
Dobre nastroje w otoczeniu oraz wyraźna poprawa wyników finansowych PGE i PZU dają mocną podstawę do optymizmu przed środową sesją. Wszystko wskazuje na to, że indeks naszych największych spółek ma otwartą drogę w kierunku 2500 punktów, a wczorajsza dynamiczna zwyżka wskaźnika średniaków sugeruje poprawę i w tym segmencie rynku.
2014-08-27
Nasz rynek jedynie w niewielkim stopniu skorzystał z doskonałych nastrojów na głównych giełdach europejskich i kolejnego rekordu w wykonaniu S&P500. Tym, co martwiło najbardziej, były śladowe obroty, które jedynie częściowo można usprawiedliwić absencją świętujących brytyjskich bankierów.
2014-08-26
Wystąpienie szefa ECB w Jackson Hole wskazuje jasno, że jest on zwolennikiem uruchomienia QE w Europie i na to konto indeksy wzrosną dziś rano.
2014-08-25
Dziś, za sprawą publikacji protokołu z poprzedniego posiedzenia Fed, na pierwszy plan wysunąć się może sprawa terminu rozpoczęcia zaostrzania amerykańskiej polityki pieniężnej. Tym bardziej, że dzień później rozpoczyna się konferencja bankierów centralnych w Jackson Hole. Trwająca od kilku dni zwyżka na Wall Street może więc być wystawiona na próbę, co nie pozostanie bez wpływu na pozostałe parkiety.
2014-08-20
Wystarczyło zdanie o umiarkowanym postępie w negocjacjach między Ukrainą i Rosją, by inwestorzy wrócili do zakupów akcji. I chcą kupować więcej.
2014-08-19
W piątek po południu indeksy europejskie (te, które pracowały) ruszyły pionowo w dół po informacjach o ostrzelaniu rosyjskiej armii na terytorium Ukrainy. Dziś te straty będą odrabiane.
2014-08-18
Notowania w Europie zaczną się prawdopodobnie od niewielkich spadków, ale nie będą one związane z gestem Moskwy, lecz z zachowaniem S&P.
2014-08-12
Choć prawdopodobnie pewien wpływ na nastroje inwestorów będą miały dziś dane dotyczące handlu zagranicznego Chin i Niemiec, będą one interpretowane głównie przez pryzmat wojny na sankcje między Rosją a sporą częścią świata.
2014-08-08
Oczekiwane zwyżki w Europie mimo spadków w Azji Głównym powodem porannych wzrostów będzie wczorajsze – korzystne – zachowanie S&P, ale liczyć się będą także wyniki (BMW). U nas giełda rośnie dzięki liczbie złożonych deklaracji do ZUS.
2014-08-05
Czwartkowa sesja rozwiała nadzieje posiadaczy akcji i wątpliwości co do kierunku, w jakim rozwija się sytuacja na światowych parkietach. Mocne spadki nie omijały ani rynków wschodzących, ani tych najbardziej rozwiniętych. Na tym tle nasz rynek już się tak negatywnie jak dzień wcześniej nie wyróżniał.
2014-08-01
Amerykański sezon wyników wchodzi w decydującą fazę. Koncerny zza oceanu dostarczają inwestorom powodów do kupna akcji. U nas rozgrywka zaczęła się fatalnie. Pozostaje mieć nadzieję, ze śladem PKN Orlen nie pójdą pozostałe spółki. W przeciwnym razie trudno będzie liczyć na poprawę sytuacji warszawskich indeksów.
2014-07-24
Dynamiczna zwyżka naszych indeksów cieszy, ale nie przesądza o trwałej poprawie sytuacji. Trzeba pamiętać, że miała ona miejsce w bardzo niekorzystnym otoczeniu geopolitycznym. Z jednej strony można to interpretować jako siłę rynku, z drugiej zaś wciąż obecna jest obawa przed gwałtownym pogorszeniem się sytuacji. Dziś dodatkowym obciążeniem będą fatalne wyniki PKN Orlen.
2014-07-23
Indeks naszych największych spółek nie przestraszył się ani pogorszenia nastrojów na Wall Street, po wystąpieniu Janet Yellen, ani silnych spadków w Paryżu i Frankfurcie. Dziś jednak konieczne będzie potwierdzenie tej siły, a mocnym byczym sygnałem byłoby pokonanie poziomu 2400 punktów.
2014-07-16
Inwestorzy kupowali wczoraj akcje ze względu na dobry raport Citigroup, ale też dzięki szefowi ECB. Dziś przemawiać będzie Janet Yellen, lecz nastroje nie są już tak dobre jak zazwyczaj.
2014-07-15
Swoje dokłada też wzrost S&P w drugiej połowie piątkowej sesji oraz nadzieje związane z publikacją kolejnych wyników kwartalnych.
2014-07-14
Nie ma już wątpliwości, że na giełdy zawitała od dawna wisząca nad nimi korekta. Niepewność wiąże się jedynie z jej skalą i czasem trwania. Dynamika spadku indeksów w Paryżu i Frankfurcie równie dobrze może sugerować szybkie wyczerpanie jej potencjału, jak i budzić obawy, że dekoniunktura zagości na dłużej i będzie poważna.
2014-07-11
Poranne odbicie z wczorajszego strachu S&P porządnie nastraszył wczoraj rynki europejskie i choć na Starym Kontynencie gruchnęło, to sam S&P stracił zaledwie 0,4 proc.
2014-07-08
Brak inwestorów w USA sprawia, że inwestorzy stają się bardziej podatni na sugestie autorytetów. A kiedy noblista mówi, że czuje się niekomfortowo z cenami akcji…
2014-07-07
Konferencja Mario Draghiego oraz dane z amerykańskiego rynku pracy zdominują czwartkowe wydarzenia na rynkach. GPW jest odepchnięta od stada.
2014-07-03
Europejskie indeksy tracą dziś rano, ale rekord S&P i perspektywa kolejnych zwyżek za oceanem mogą pomagać kupującym na Starym Kontynencie.
2014-07-02
Ostatniego dnia kwartałów można spodziewać się zwyżek na giełdach, których nie zakłócą ważne publikacje, a S&P też „daje zgodę” na wzrost w Europie.
2014-06-30
Słabe otwarcie w USA było powodem spadków w końcówce sesji w Europie. Ponieważ S&P odrobił straty, jest szansa na odbicie.
2014-06-27
Zwyżki na Wall Street mimo słabszych danych o wzroście PKB i wydatkach na dobra trwałe uruchomiły zakupy w Azji i mogą to samo sprawić w Europie.
2014-06-26
S&P zaczął dzień od wzrostu, ale zakończył go największym od miesiąca spadkiem, co może pogorszyć nastroje na rynkach europejskich.
2014-06-25
Brak nowych impulsów i oczekiwanie na publikację nowych danych o stanie koniunktury zablokował indeksy. Na otwarciu obraz rynków nie zmienił się istotnie w porównaniu do poniedziałkowego zamknięcia.
2014-06-24
Afera taśmowa powoli przeradza się w typowe polskie piekiełko, a kolejne publikacje mogą mieć coraz mniejszy wpływ na notowania złotego czy akcji.
2014-06-23
Rząd przyjął wczoraj projekt założeń do zmian w ustawie o NBP dających bankowi centralnemu możliwość kupna i sprzedaży dłużnych papierów wartościowych na rynku wtórnym. To mogłoby służyć interwencji na rynku finansowym w razie nagłego załamania i pomocy rządowi w utrzymaniu poziomu wydatków budżetowych przed wyborami bez konieczności ich cięcia.
2014-06-18
Już na wczorajszej sesji w Warszawie przeważali kupujący (indeks dzienne minimum zanotował zaraz po otwarciu). Dziś mają szansę podbić ceny.
2014-06-17
Trudno nam będzie oddzielić te dwa czynniki ryzyka. Nastroje na światowych rynkach są słabe, więc trudno, żeby w Warszawie były inne.
2014-06-16
Czwartkowa sesja za oceanem przyniosła największy od prawie miesiąca spadek indeksów. Finisz był znacznie gorszy, niż wynik znany wczoraj inwestorom na naszym kontynencie. Poranek może więc być niezbyt przyjemny dla byków. Nastroje mogą łagodzić zgodne z oczekiwaniami informacje z chińskiej gospodarki.
2014-06-13
Bank centralny Nowej Zelandii podniósł stopy trzeci raz z rzędu i zapowiadając kolejną podwyżkę, przypominając inwestorom na całym świecie, że okres rekordowo niskich stóp nie musi trwać wiecznie.
2014-06-12
Indeks naszych największych spółek należał we wtorek do najmocniej rosnących wskaźników na świecie. Wystarczyła do tego zwyżka o zaledwie 0,75 proc. Nie wystarczyła ona za to, by pokonać psychologiczny poziom 2500 punktów. Wyzwanie dla byków znajduje się jednak nieco wyżej.
2014-06-11
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.