Prezentujemy kolejne prawnicze nowości wydawnicze LexisNexis

Nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazaly się kolejne wartościowe publikacje książkowe z wielu dziedzin prawa:

 

 

System Prawa Karnego Procesowego. Tom III. Zasady procesu karnego

Autorzy: Artymiak Grażyna, Bogucki Olgierd, Gerecka-Żołyńska Anna, Grzegorczyk Tomasz, Hofmański Piotr, Janusz-Pohl Barbara, Jasiński Wojciech, Kmiecik Romuald, Królikowski Michał, Kruszyński Piotr, Kulesza Cezary, Paluszkiewicz Hanna, Pawelec Szymon, Rogacka-Rzewnicka Maria, Sakowicz Andrzej, Skorupka Jerzy, Steinborn Sławomir, Szumiło-Kulczycka Dobrosława, Waltoś Stanisław, Wąsek-Wiaderek Małgorzata, Wiliński Paweł, Wróbel Włodzimierz, Zgryzek Kazimierz, Zieliński Maciej

Pod redakcją: Pawła Wilińskiego  

system_prawa_karnego_procesowego_-_tom_iii_562System Prawa Karnego Procesowego to wielotomowe (w założeniu XVIII tomów) wydawnictwo opracowane pod redakcją merytoryczną Piotra Hofmańskiego. Jest to jedyne na rynku tak aktualne, obszerne i kompleksowe omówienie całego systemu instytucji polskiego prawa karnego procesowego. System stanowi fundamentalne teoretyczne opracowanie problemów tej dziedziny prawa z uwzględnieniem wszystkich perspektyw patrzenia na poszczególne instytucje procedury karnej. Opracowanie o charakterze systemowym jest czymś więcej niż komentarz, podręcznik czy encyklopedia. Może bowiem służyć jako źródło szczegółowej wiedzy o danej gałęzi prawa, może być wykorzystane jako pomoc w rozwiązaniu konkretnego problemu interpretacyjnego, który pojawia się w praktyce stosowania prawa.

 

Sukcesem niemającym dotąd precedensu jest skupienie wokół idei powstania Systemu Prawa Karnego Procesowego wszystkich bez wyjątku ośrodków uniwersyteckich zajmujących się postępowaniem karnym, a ponadto wielu światłych praktyków: sędziów Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, adwokatów, członków Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. Każdy ośrodek koordynuje prace nad jednym przynajmniej tomem Systemu, a jego redakcję obejmuje ktoś z tego ośrodka. To dzięki temu będzie on – niezależnie od innych wskazywanych już walorów – obrazować stan wiedzy i nauki polskiego prawa karnego procesowego. 

wydanie I, 2014

 

Własność przemysłowa i jej ochrona

Autorzy: Nowińska Ewa, Promińska Urszula, Szczepanowska-Kozłowska Krystyna
jwlasnosc_przemyslowa_i_jej_ochrona_145_01

 

W publikacji Własność przemysłowa i jej ochrona szczegółowo omówiono przedmioty ochrony własności przemysłowej, którymi są: patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia. Przedstawiono  także zagadnienia dotyczące związane z dziedziną zwalczania nieuczciwej konkurencji.

 

Autorki omawiają każdy z nich, bazując na najnowszym stanie prawnym. Wyjaśniają wszystkie istotne kwestie dotyczące prawnej ochrony wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych oraz oznaczeń geograficznych, uwzględniając również unormowania międzynarodowe i unijne.

Opracowanie jest adresowane do szerokiego kręgu prawników praktyków i przedsiębiorców; może być przydatne także dla studentów wydziałów prawa.

wydanie I, 2014

 

Zarys metodyki pracy kuratora sądowego


Górska Natalia, Haak Henryk, Jedynak Tadeusz, Kokorzecka-Piber Maria, Kwadrans Łukasz, Liszke Wiesława, Martuszewicz Andrzej, Ostrihanska Zofia, Rzepniewski Andrzej, Stasiak Krzysztof, Szymanowski Teodor

Pod redakcją: T. Jedynaka i K. Stasiaka

 

zarys_metodyki_pracy_kuratora_sdowego_658Wielość i różnorodność zadań stawianych przed kuratorską służbą sądową przez sądy penitencjarne, karne i rodzinne powoduje, że kuratorzy muszą mieć nie tylko gruntowne przygotowanie pedagogiczne i psychologiczne, lecz także muszą działać metodycznie, w sposób racjonalny, celowy i uporządkowany. Książka jest kompleksowym opracowaniem problematyki pracy kuratorów. W świetle obowiązującego prawa precyzyjnie określa zadania wyznaczone kuratorom, istotę tych zadań i cel, a także procedury postępowania.

W publikacji przedstawiono aspekty historyczne kształtowania się współczesnego, wychowawczo-terapeutycznego i zarazem zawodowo-społecznego modelu polskiej kurateli sądowej. Omówiono ramy organizacyjne tej służby, jej umiejscowienie i funkcję w sądownictwie powszechnym. Autorzy analizują poszczególne zadania kuratorów dla dorosłych i kuratorów rodzinnych.

Trzecie wydanie publikacji, wskutek licznych zmian prawa karnego wykonawczego, a także ustawy
o postępowaniu w sprawach nieletnich, zostało zaktualizowane i uzupełnione. Największe zmiany dotyczą problematyki zasad i procedury prowadzenia dozoru nad skazanymi w okresie próby oraz obowiązków i uprawnień kuratora sprawującego nadzór nad nieletnim.

Wśród autorów znajdują się wybitni znawcy prawa karnego i rodzinnego oraz metodyki wychowania resocjalizacyjnego, a także kuratorzy specjaliści w zakresie obu specjalności kuratorskich. 

 

wydanie III, 2014

  

Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowo administracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo

 Autor:  H. Knysiak-Molczyk

 

Publikacja Skarga i skarga kasacyjna w postępowaniu sądowoadministracyjnym. Komentarz. Orzecznictwo została przygotowana z myślą o praktykach prawa, w szczególności dla profesjonalnych pełnomocników – adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, rzeczników patentowych. Posłuży również aplikantom adwokackim i radcowskim, stanowiąc nieocenioną pomoc w przygotowaniu do egzaminów końcowych. 

knysiak-molczyk_skarga_i_skarga_kasacyjna_suplement_okl_726W książce zamieszczono komentarz do wybranych przepisów Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mających istotne znaczenie na etapie sporządzania skargi do WSA oraz skargi kasacyjnej do NSA, oraz bogaty wybór orzecznictwa sądów administracyjnych związanego z poruszanymi zagadnieniami, uwzględniający nie tylko dominującą linię orzeczniczą, lecz również orzeczenia od niej odbiegające. Uwzględnione zostały także te przepisy, które dotyczą wniosków dodatkowych, fakultatywnie zamieszczanych w tych pismach procesowych (np. o wstrzymanie wykonania aktu lub czynności, o przywrócenie terminu, o wyłączenie sędziego).

Dodatkowo na oddzielnej wkładce w postaci suplementu – co z pewnością zyska uznanie w oczach aplikantów – zamieszczono przykładowe wzory pism procesowych. Publikację wzbogacono również o schematy do poruszanych w publikacji zagadnień i komentowanych instytucji. 

wydanie II, 2014

 

 

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz

 Autor: Marciniak Andrzej

 

 Publikacja jest poczytnym, najaktualniejszym i najobszerniejszym z dostępnych na rynku komentarzyustawa_o_komornikach_638 do ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, bardzo często powoływana zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie, m.in. Trybunału Konstytucyjnego. Omawia status prawny i funkcje komornika sądowego, jego obowiązki i prawa, zasady odpowiedzialności odszkodowawczej i dyscyplinarnej, zasady prowadzenia kancelarii komorniczej, nadzór nad komornikami, ustrój i kompetencje samorządu komorniczego, a także koszty egzekucji komorniczej w postaci wydatków i opłat egzekucyjnych.
 
W obecnym wydaniu uwzględniono m.in. zmiany wprowadzone ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2013 r., poz. 1513), która wprowadziła nowe zasady pobierania opłat egzekucyjnych w niektórych przypadkach umorzenia postępowania egzekucyjnego.
 
W drugiej części komentarza zamieszczono akty wykonawcze do omawianej ustawy. Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla praktyków prawa, zwłaszcza komorników, asesorów i aplikantów komorniczych oraz pracowników wymiaru sprawiedliwości. Może być pomocna także każdemu, kto zajmuje się egzekucją sądową bądź w niej uczestniczy.       
  

wydanie VI, 2014
 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
51%
49%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.