Jakie obiekty możemy wybudować w miejscowości uzdrowiskowej?

Na jakie problemy może napotkać inwestor, który chce rozpocząć budowę w miejscowości z walorami uzdrowiskowymi? Co decyduje o tym, jaką inwestycję można, a jakiej nie można, zrealizować na terenie uzdrowiska?
 
 
Tereny o charakterze uzdrowiskowym przyciągają wielu przedsiębiorców, którzy chcą oprzeć swój biznes przede wszystkim na działalności turystycznej bazując na atrakcyjnych walorach danego rejonu. Niestety, polskie prawo nie zawsze pozwala na przeprowadzenie upragnionych planów inwestycyjnych. Jeśli decydujemy się na zakup gruntu pod inwestycję właśnie w miejscowości uzdrowiskowej należy przede wszystkim sprawdzić do jakiego rodzaju strefy ochronnej on przynależy – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl. Tylko wtedy będziemy mieć pewność co do powodzenia naszych zamierzeń budowlanych, a tym samym i inwestycyjnych.
 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się trzy rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej, które oznaczane są literami „A”, „B” oraz „C”.
 
Strefa „A”

Pierwsza spośród tych stref – strefa „A” - jest kluczowa dla funkcjonowania całego obszaru uzdrowiska. Obejmuje ona bowiem najważniejsze obiekty, bez których funkcjonowanie uzdrowiska byłoby zupełnie niemożliwe. W obrębie obszaru tej strefy są zlokalizowane (lub też planowane) zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego. Ponadto znajdują się tam także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta lub turysty (w zakresie nieutrudniającym funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego) - w szczególności chodzi o pensjonaty, restauracje lub kawiarnie. Procentowy udział terenów zielonych wynosi dla strefy „A” nie mniej niż 65%.
 
Zgodnie z prawem w strefie “A” zabrania się budowy m.in.: zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych, garaży wolnostojących, obiektów handlowych o powierzchni użytkowania przekraczającej 400 mkw, stacji paliw lub punktów dystrybucji produktów naftowych, autostrad i dróg ekspresowych. Zabroniona jest także budowa obiektów budowlanych, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko - przykładowo warsztaty samochodowe, wędzarnie, garbarnie i in. Wyjątek stanowią takie obiekty budowlane, które służą poprawie stanu sanitarnego uzdrowiska. W szczególności chodzi o sieć wodno-kanalizacyjną, sieć gazową, wiercenia wykonywane w celu ujmowania wód leczniczych itp.
 
Ponad to w obrębie strefy ochrony uzdrowiskowej “A” zabrania się organizowania imprez masowych, uruchamiania pól biwakowych i campingowych, budowy domków turystycznych i campingowych czy prowadzenia targowisk (z wyjątkiem punktów sprzedaży pamiątek czy produktów regionalnych, w formach i miejscach jasno wyznaczonych przez gminę). Nie wolno także w obrębie tej strefy prowadzić działalności rolniczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054) lub innych działań, które mogą mieć negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny lub właściwości lecznicze klimatu.
 

 

Strefa „B”

Obejmuje ona obszar przyległy do strefy „A” i stanowiący jej otoczenie, który jest przeznaczony m.in. dla obiektów usługowych, turystycznych (w tym hoteli), rekreacyjnych, sportowych czy budownictwa mieszkaniowego, które nie będą mieć negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej oraz nie będą uciążliwe w żadnym aspekcie dla przebywających na terenie uzdrowiska pacjentów. W strefie „B”, dla której procentowy udział terenów zieleni wynosi nie mniej niż 50%, zabrania się budowy: stacji paliw (bliżej niż 500 m od granicy strefy „A” ochrony uzdrowiskowej), urządzeń emitujących fale elektromagnetyczne, lub też innych przedsięwzięć, które mogą znacząco oddziaływać na środowisko - takich jak przykładowo parkingi naziemne przekraczających 50 miejsc postojowych. W obrębie tej strefy ochronnej zabrania się wyrębu drzew leśnych i parkowych (oczywiście z wyjątkiem zleconych cięć pielęgnacyjnych).

 

Strefa „C”

Dla strefy tej procentowy udział terenów biologicznie czynnych wynosi nie mniej niż 45%. Obejmuje ona obszar przyległy do strefy „B” i stanowiący jej otoczenie oraz obszar mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych.
 
W strefie C zabrania się budowy: zakładów przemysłowych, prowadzenia robót melioracyjnych lub też innych działań, które mogą doprowadzić do zaistnienia niekorzystnych zmian w istniejących stosunkach wodnych lub też prowadzenia takich czynności, które mogą wywołać negatywny wpływ na fizjografię uzdrowiska i jego układ urbanistyczny, lub właściwości lecznicze klimatu.

 

Problemy inwestycyjne


Inwestor musi zatem w pierwszej kolejności sprawdzić do jakiej strefy zaliczać się będzie grunt pod jego inwestycje i w dalszej kolejności sprawdzić czy jego zamierzenia są możliwe do przeprowadzenia w obrębie danego terenu. Dalsze inwestycyjne kroki zależą od tego czy na danym terenie uchwalony jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Jeśli jest to na jego podstawie można ubiegać się o uzyskanie pozwolenia na budowę. Jeśli planu nie ma trzeba wystąpić o wydanie warunków zabudowy. Decyzję taką wydaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta, tylko w sytuacji, gdy planowana budowa spełnia wszystkie warunki jakie dyktuje art. 61 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

 

Warto jednak pamiętać, że w przypadku strefy ochronnej „A” obowiązują inne wytyczne. Ze względu na fakt, że jest to strefa związana ścisłe z walorami leczniczymi terenu uzdrowiskowego – w jej obrębie można budować tylko wtedy, gdy jest już uchwalony i obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Bez takiego planu nic nie uda nam się wybudować.


Źródło: Saveinvest Sp. z o.o. www.grunttozysk.pl

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
50%
50%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.