Kiedy nie zapłacimy podatku od darowizny udziałów?

Jaki obowiązek podatkowy powstanie na skutek darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli na jakie koszty musi przygotować się osoba obdarowana? Jakie warunki muszą zostać spełnione by obdarowany został całkowicie zwolniony z daniny od darowizny udziałów?

 

Zgodnie z art. 888 § 1 kodeksu cywilnego poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Ze względu na swój charakter darowizna, także w przypadku darowizny udziałów, jest czynnością nieodpłatną, a jej istotę stanowi brak świadczeń wzajemnych. Nie można zapominać jednak, że powstały na skutek darowizny obowiązek podatkowy obciąża właśnie osobę obdarowaną. Jakie oczekiwania może mieć fiskus co do osoby obdarowanej udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością? Kto jest podatnikiem podatku od spadków i darowizn?

 

Według ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. przedmiotem opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub też praw majątkowych wykonywanych na terytorium RP tytułem: dziedziczenia, zapisu zwykłego, dalszego zapisu, zapisu windykacyjnego, polecenia testamentowego; darowizny, polecenia darczyńcy; zasiedzenia; nieodpłatnego zniesienia współwłasności; zachowku, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w drodze dziedziczenia albo w postaci zapisu; nieodpłatnej: renty, użytkowania oraz służebności. Należy dodatkowo mieć na uwadze następujący fakt: nabycie własności rzeczy znajdujących się za granicą lub praw majątkowych wykonywanych za granicą podlega podatkowi, jeżeli w chwili otwarcia spadku lub zawarcia umowy darowizny nabywca był obywatelem polskim lub też miał miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

 

Osoba będąca podmiotem darowizny, w tym szczególnym przypadku osoba, która otrzymała nieodpłatnie w formie darowizny udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zobowiązana jest do złożenia zeznania podatkowego o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych – w terminie miesiąca od dnia powstania obowiązku podatkowego – właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Osoba obdarowana zwolniona jest z tego obowiązku jeśli podatek pobierany jest przez płatnika, a więc przykładowo w sytuacji, gdy darowizna przekazana została w formie aktu notarialnego.

 

Kto jest zwolniony z podatku od darowizn i spadków? Co do zasady podatkiem od spadków i darowizn obciążone są jedynie darowizny udziałów na rzecz osób fizycznych. Oznacza to, że jeśli przykładowo darowiznę otrzymuje spółka kapitałowa, nie powstaje zobowiązanie podatkowe. Dodatkowo, nawet jeśli przedmiotem darowizny są udziały w polskiej spółce, obowiązek uiszczenia takiej daniny nie obejmuje nabycia własności praw majątkowych (czyli omawianych udziałów) podlegających wykonaniu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeśli w dniu nabycia ani osoba obdarowania, ani sam darczyńca nie posiadali polskiego obywatelstwa i nie mieli miejsca stałego pobytu i siedziby na terytorium kraju.

 

Ustawowo, w przypadku darowizn udziałów, zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku od spadków i darowizn jest najbliższa rodzina darczyńcy, czyli małżonek, zstępni (dzieci, wnuki), wstępni (dziadkowie, rodzice), pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie. Ta tak zwana „I grupa podatkowa” zostanie całkowicie zwolniona z omawianej daniny na rzecz fiskusa jeśli, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłoszą oni nabycie własności praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego.

 

O tym kto jeszcze jest zwolniony z obowiązku uiszczenia daniny od darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością; kiedy nie ma potrzeby zgłaszania nabycia własności praw majątkowych; jakie są limity zwolnień dla poszczególnych grup podatkowych i kogo ustawodawca zaliczył do danych grup w kolejnej części artykułu.Jak zostało już wspomniane w przypadku darowizn udziałów, zwolniona z obowiązku odprowadzenia podatku od spadków i darowizn jest najbliższa rodzina darczyńcy jeśli, zgodnie z art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego zgłoszą oni nabycie własności praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Obowiązek zgłoszenia nieodpłatnego nabycia udziałów nie występuje w sytuacji, gdy darowizna dokonana została na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Dodatkowo nie ma potrzeby zgłaszania nabycia własności praw majątkowych jeśli wartość majątku nabytego łącznie od tego samego darczyńcy w okresie pięciu lat, które poprzedzały rok, w którym nastąpiło ostatnie zbycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych nie przekracza kwoty wolnej od podatku, jaką przewiduje ustawodawca.

 

Zgodnie z art. 9 § 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn opodatkowaniu podlega jedynie pozyskanie przez nabywcę, od jednej osoby, własności rzeczy i praw majątkowych o czystej wartości przekraczającej 9637 zł jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej – mowa o małżonku, zstępnych (dzieciach i wnukach), wstępnych (dziadkach, rodzicach), pasierbie, zięciu, synowej, rodzeństwie, ojczymie, macosze, teściach. Jeśli natomiast nabywca znajduje się w obrębie II grupy podatkowej (wśród której ustawodawca wymienia: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych) a jego wartość nie przekroczy 7276 zł również zwolniony jest z uiszczenia na rzecz fikusa o podatku od spadków i darowizn. Limit zwolnienia dla III grupy podatkowej, a więc dla wszystkich, którzy nie zostali uwzględnieni w poprzednich grupach, wynosi 4902 zł.

 

Pozostaje jeszcze kwestia podatku PIT oraz PCC w kontekście darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy mieć na uwadze, że darowizna udziałów podlega jedynie przepisom o podatku od spadków i darowizn. Oznacza to dla osoby obdarowanej, że darowizna nie może zostać zakwalifikowana jak przychód podlagający opodatkowaniu PIT. Wśród przysługujących udziałowcom praw majątkowych są udziały w kapitale spółki, a więc w konsekwencji związane są z nimi pewne prawa korporacyjne w stosunkach między spółką a udziałowcami. Zgodnie z powyższym, wszelkie przychody osiągnięte w związku z otrzymaniem darowizny udziałów w spółce kapitałowej, posiadającej swoją siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnione są co do zasady z omawianego obowiązku podatkowego – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.grunttozysk.pl.

 

Warto pamiętać również, że same umowy darowizn, w części dotyczącej przejęcia przez osobę obdarowaną długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych – zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. d ustawy o PCC. Z definicji za dług w przypadku darowizny uznane zostają wszelkie pieniężne roszczenia cywilnoprawne, które związane są z przedmiotem darowizny, włączając w to roszczenia obdarowanego w związku z jego nakładami na sam przedmiot darowizny. Natomiast wspomniany ciężar to inne od długu obciążenie nabytej rzeczy lub prawa, które ingerując w wartość rynkową tego prawa lub rzeczy, prowadzi do jej zmniejszenia. Podatek od czynności cywilnoprawnych pobierany jest tylko od długów, ciężarów i określonych zobowiązań w sytuacji, gdy osoba obdarowana zobowiązana zostanie osobiście świadczyć na rzecz darczyńcy lub osób trzecich. Chodzi więc o takie sytuacje, gdy osoba ustanawiająca darowiznę posiada zobowiązania lub długi osobiste. Analogicznie, ponieważ darowizna udziałów w spółce nie jest powiązana z przekazaniem i przejęciem długów, ciężarów lub zobowiązań, nie powstaje obowiązek uiszczenia od niej podatku od czynności cywilnoprawnych.

 

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

 

  

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.