Mniej formalności przy budowie wiat, zjazdów i przydomowych oczyszczalni

Nowe prawo znacznie uprasza procesy administracyjne obowiązujące przy budowie obiektów małej architektury o ściśle określonych parametrach. Mniej problemów przysporzy teraz także inwestorom budowa zjazdu z drogi publicznej czy przydomowej oczyszczalni ścieków.

 

Wiaty bez formalności

 

Przed nowelizacją wiaty o powierzchni nieprzekraczającej 5 mkw można było budować na zgłoszenie, bez względu na przeznaczenie działki, na której miałyby powstać. Zgodnie z nowymi przepisami budowlanymi można wybudować wiaty bez konieczności załatwiania żadnych formalności. Jednak takie uproszczenia nie obowiązują wszystkich budowli tego typu - inwestorzy muszą spełnić kilka warunków dyktowanych przez ustawodawcę. Bez formalności można wybudować wiaty o powierzchni nie przekraczającej 50 mkw, jeśli będą one usytuowane obok domu mieszkalnego lub też na działce przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe. Warto nadmienić, że warunek posadowienia wiat na działce mieszkaniowej nie wyklucza zupełnie możliwości ich wykorzystywania w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej. Takie rozwiązanie będzie możliwe pod warunkiem, że nie będzie ono sprzeczne z treścią obowiązującego dla danego terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ustawa zabrania także budowy więcej niż dwóch wiat na każde 1000 mkw działki.


Dla wiat, których powierzchnia przekroczy 50 mkw., nie będą znajdować się na terenie nieruchomości objętych zabudową mieszkaniową, lub których budowa będzie zabroniona ze względu na treść planu miejscowego, inwestor będzie musiał uzyskać pozwolenie na budowę – informuje Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. Do wniosku o pozwolenie na budowę inwestor powinien dołączyć cztery egzemplarze projektu budowlanego, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowalne oraz, dla terenów bez obowiązującego planu miejscowego, decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


Zjazd na zgłoszenie

 

Przed 28 czerwca 2015 r., czyli przed wejściem w życie nowych przepisów budowlanych, w celu wybudowania zjazdu z drogi publicznej należało uzyskać pozwolenie na budowę. Na chwilę obecną budowy zjazdów z dróg wojewódzkich, powiatowych czy gminnych są z takiego obowiązku zwolnione – można przeprowadzić je w oparciu o zgłoszenie. Pozwolenie na budowę zostało podtrzymane natomiast dla zjazdów z dróg krajowych. Warto pamiętać, że nowela odnosi się jedynie do kwestii budowlanych. Oznacza to, że inwestor, który chce wybudować zjazd nadal musi uzyskać zgodę zarządcy drogi na jego lokalizację oraz zgodę na zajęcie pasa drogowego na czas wykonywania robót budowlanych. Co więcej, jeśli mamy do czynienia z planowanym zjazdem nad sieciami uzbrojenia, zarządca drogi (lub też urząd, który będzie przyjmował wniosek zgłoszeniowy) posiada odpowiednie uprawnienia, by nakazać dodatkowe uzgodnienie lokalizacji i konstrukcji zjazdu z gestorami takich sieci, co może wiązać się nawet z koniecznością uiszczenia dodatkowych opłat.

Inwestor planujący budowę zjazd z drogi wojewódzkiej, powiatowej lub gminnej powinien złożyć do starosty (prezydenta miasta) wniosek zgłoszeniowy wraz z opisem i rysunkami planowanego zjazdu, zgodę zarządcy drogi oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.

 

Przydomowa oczyszczalnia ścieków na zgłoszenie

 

Na podstawie zgłoszenia można obecnie przeprowadzić budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności do 7,5 m sześć. na dobę oraz bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe, którego pojemność nie przekroczy 10 m sześć. Jeśli natomiast pojemność planowanego szamba przekroczy podaną tu wielkość, należy uzyskać pozwolenie na budowę. Nowela wykreśliła także z obowiązujących przedtem przepisów przesłankę mówiącą o indywidualnych oczyszczalniach ścieków. W konsekwencji można teraz budować jedną, wspólną oczyszczalnię dla kilku obiektów budowlanych - przykładowo dla bliźniaka. Do wniosku zgłoszeniowego oraz do pozwolenia należy dołączyć rysunki i opisy, oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością, ewentualnie karty katalogowe producenta, a w przypadku szamba, na które trzeba uzyskać pozwolenie, także projekt budowlany.

 

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
50%
50%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.