Tablice reklamowe na budynkach

W jakich okolicznościach dopuszcza się możliwość umieszczenia na budynkach tablic reklamowych? Jakie przepisy ograniczać będą prawo własności w tym zakresie? W jaki sposób przewidziane przez gminę zakazy dotyczące zabudowy powinny być uwzględniane w planie miejscowym?

 

Zgodnie z art. 31 ust. 3 konstytucji ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw – w omawianym tu przypadku z prawa własności – mogą być ustanawiane tylko w ustawach. Oznacza to, że prawo własności podlega pewnym ograniczeniom. Biorąc te przesłanki pod uwagę – w jakich okolicznościach inwestor nie będzie mógł umieścić na swoim budynku tablicy reklamowej?


Kluczowa dla tego zagadnienia ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym nie zawiera żadnej przesłanki mówiącej o generalnym zakazie umieszczania reklam na budynkach. Jednak, zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 wspomnianej ustawy, każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego posiada tytuł prawny, zgodnie z warunkami ustalonymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub, w przypadku jego braku zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy, jeżeli nie narusza tym prawem interesu publicznego lub interesu osób trzecich – przypomina Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl. W praktyce więc dana nieruchomość może zostać zagospodarowana przez inwestora w sposób dowolny, ale musi zgadzać się to z wytycznymi zawartymi w obowiązującym akcie planistycznym. Jeśli zatem w ramach planu nie zostaną ustanowione wprost konkretne zakazy – jak przykładowo zakaz lokalizacji tablic reklamowych na budynkach – inwestor może zrealizować dane przedsięwzięcie, czyli zainstalować taki nośnik.


Warto także pamiętać, że zawarte w ramach planu miejscowego zakazy dotyczące zabudowy powinny być przez radę gminy formułowane w sposób jasny i dosadny, ponieważ stanowią one ograniczenie gwarantowanych konstytucyjnie praw. Oznacza to, że wszelkie zakazy muszą wynikać wprost z treści planu, a nie mogą być uzależnione od jego wykładni przez organy administracyjne. Jeśli zatem nie ma wyraźnie określonego zakazu lokalizacji tablic reklamowych, nie może zostać on wyinterpretowany, czy domniemany na postawie innej dyrektywy. Stanowisko takie reprezentowane jest w większości orzecznictw sądowych – dla przykładu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 21 września 2011 r., sygnatura akt: II SA/Kr 827/11; czy wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 9 grudnia 2015 r., sygnatura akt: II SA/Gd 571/15. W tej ostatniej sprawie gmina przewidziała zakaz dotyczący sytuowania reklam wolnostojących o powierzchni przekraczającej 4 mkw. Nie wprowadziła jednak stosownych regulacji dotyczących instalowania tablic reklamowych na ścianach budynków, czego chciał dokonać inwestor. Dlatego właśnie sąd uznał skargę właściciela za zasadną – ponieważ plan nie zawierał jednoznacznej przesłanki o zakazie przeprowadzenia planowanego przez niego przedsięwzięcia.

 

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
43%
57%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.