Jak dotrzeć do optymalnych i niezawodnych rozwiązań prawnych?

Obecny klimat gospodarczy wymaga innowacyjnego i profesjonalnego podejścia do biznesu. Zawiłości prawne, częste zmiany legislacyjne, „dziury” w przepisach i dowolność interpretacyjna powodują, że bez fachowej obsługi prawnej, przedsiębiorstwom trudno jest sprawnie i skutecznie funkcjonować na konkurencyjnym rynku. Optymalne i niezawodne rozwiązania  prawne wspierają działalność biznesową i rozwój firm.

   

Zakres działalności kancelarii prawnej jest zależny od wiedzy eksperckiej posiadanej przez prawników z nią współpracujących. W tym kontekście zawsze warto zwrócić się o pomoc do kancelarii prawnych, których specjalizacja jest zbieżna z branżą czy zagadnieniami, z którymi w danym momencie boryka się firma. A problematyka prawna może być złożona i zindywidualizowana. Zależy od wielu czynników, między innymi od formy prawnej działalności biznesowej, wielkości przedsiębiorstwa, sektora, w których funkcjonuje. Obok doraźnej współpracy, istotniejszą wydaje się być bieżąca obsługa prawna i doradztwo biznesowe, które wspomagają sprawne funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw, nie dopuszczając do powstawania problemów i ryzyk.

 

W Polsce przedsiębiorcy borykają się z „nieżyciowymi” przepisami, ze zbyt skomplikowanym i nieprzejrzystym prawem podatkowym podlegającym interpretacjom (także na poziomie tej samej instytucji, np. urzędu skarbowego), brakiem skutecznego i szybkiego sądownictwa. – Klienci mojej Kancelarii, owszem, napotykają na trudności we współpracy z organami instytucji publicznych, w zakresie przewlekłości postępowań administracyjnych i sądowych, jednak nie są one sensu stricto związane z przepisami. Według mnie gro problemów ze stosowaniem czy też, idąc dalej, wykorzystywaniem prawa, wynika z bagatelizowania potrzeb przedsiębiorstwa w tym zakresie, w zbyt późnej reakcji na wynikające stąd obowiązki czy też wprowadzane w przepisach zmiany. Czyli sprowadza się to do nieznajomości prawa, co z kolei może być wynikiem częstych zmian – mówi Marta Janowicz-Stradomska, radca prawny, założycielka i wspólnik zarządzający Kancelarii CERTO Kancelaria Prawna.

 

Jest wiele takich obszarów prawa w zakresie wykorzystywanym przez przedsiębiorców, które są krytykowane i czekają na doprecyzowanie bądź wymagają nowych regulacji. – Prawo to żywy organizm, gąszcz przepisów o różnej genezie, ważności, jakości etc., podlegający nieustannym zmianom. Wśród nich jest oczywiście wiele takich regulacji, które oceniam źle, bądź uważam za niepotrzebne lub wymagające nowelizacji. Taka nagląca potrzeba występuje w wielu dziedzinach, ważnych dla poszczególnych sektorów działalności biznesowej. Często dotyczy to dostosowania przepisów lokalnych do prawa Unii Europejskiej. Najgorętsze tematy to np. szeroko komentowana Ustawa o odnawialnych źródłach energii (tzw. OZE), ale także dostosowanie polskiego prawa budowlanego i energetycznego do założeń unijnych w zakresie standardów energooszczędności i energochłonności w budownictwie– wymienia mec. M. Janowicz-Stradomska.

 

Ewentualne złe lub nieprecyzyjne zapisy prawa, w odniesieniu do obszaru ryzyk rozwoju gospodarczego i inwestycyjnego, mogą skutkować, zarówno w stosunku do indywidualnego przedsiębiorcy, danej gałęzi działalności biznesowej, jak i całej gospodarki w ogóle, spowolnieniem, a nawet jej załamaniem, odcięciem możliwości prowadzenia działalności określonego rodzaju lub prowadzonej przez daną grupę przedsiębiorców.

 

***

 

CERTO Kancelaria Prawna - M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy jest partnerem merytorycznym cyklu „Prospects in Poland”, i ze swej strony wspiera go służąc wiedzą z różnych dziedzin prawa, mających bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, wzrost ich koniunktury, a także występowanie ryzyk i zahamowanie rozwoju. – W oparciu o opracowane standardy obsługi, stosujemy politykę „zawsze o krok do przodu”, polegającą na wczesnym wykrywaniu ryzyk (analiza) i unikaniu kryzysów prawnych (skuteczność). Naszym celem jest stworzenie optymalnych warunków dla rozwoju biznesu naszych Klientów, w oparciu o prawo, którego właściwe stosowanie prowadzi do bezpieczeństwa i skuteczności – podkreśla Marta Janowicz-Stradomska. 

Podstawowym obszarem działalności Kancelarii CERTO są usługi prawne świadczone przedsiębiorcom – doradztwo i obsługa prawna spółek, począwszy od ich utworzenia, poprzez wszelkie aspekty działalności biznesowej, aż do zakończenia ich bytu prawnego. Kancelaria specjalizuje się w prawie korporacyjnym, cywilnym, administracyjnym, nieruchomości, farmaceutycznym, telekomunikacyjnym, technologii, mediów, sportu i imprez masowych, ochrony konkurencji i konsumentów, własności intelektualnej, ochrony danych osobowych, zamówień publicznych i prawa pracy. – Zdajemy sobie sprawę, że czynności o charakterze prawnym są tylko częścią działań podejmowanych w firmie. Jesteśmy więc przygotowani nie tylko do obsługi bieżących kwestii prawnych, ale też do współpracy w o wiele szerszym wymiarze, obejmującym doradztwo biznesowe, audyty prawne, analizę i proponowanie optymalnych rozwiązań – wymienia Mec. Janowicz-Stradomska. – Często mówię, że zmieniający się klimat gospodarczy, wymaga innowacyjnego podejścia do biznesu, w tym do nowego wymiaru w relacjach klientów z ich prawnikami, zrywającego ze stereotypami. Od prawników wymaga się aby byli też menadżerami, doradcami biznesowymi i analitykami, aby towarzyszyli przedsiębiorcy w jego działalności i czuwali nad unikaniem błędów, hamujących rozwój spółki. Nowoczesne doradztwo prawne, to także efektywna ochrona własności intelektualnej firmy i działania, wspomagające budowanie silnej marki oraz obrona przed działaniami nieuczciwej konkurencji.

 

***

 

Marta Janowicz-Stradomska, radca prawny, założycielka i wspólnik zarządzający Kancelarii CERTO Kancelaria Prawna - M. Janowicz-Stradomska i Wspólnicy Sp. kom.

Jej dotychczasowe doświadczenia zawodowe obejmują obsługę prawno-administracyjną funduszy inwestycyjnych zajmujących się obrotem nieruchomościami, a także dużych spółek
z sektora FMCG, energetycznego, telekomunikacyjnego, farmaceutycznego i in. Prowadzi obsługę korporacyjną, spraw i procesów pracowniczych, odszkodowawczych, administracyjnych, sporów, związanych z realizacją umów handlowych oraz zamówień publicznych. Doświadczenie zdobywała jako prawnik w NBP i wiodących kancelariach prawnych oraz w znanych spółkach
o zasięgu międzynarodowym. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Prawa Brytyjskiego i Europejskiego Cambridge University na UW oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania na Akademii Leona Koźmińskiego. Posiada aplikację radcowską. Jest autorką szkoleń i opracowań z dziedziny windykacji oraz zastosowania nowych technologii (podpisu elektronicznego).

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
49%
51%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2017 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.