Obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pośredników nieruchomości

     1 września 2017r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami. Jedną ze zmian, którą wprowadziła nowelizacja jest obowiązkowe ubezpieczenie OC dla pośredników nieruchomości.

 

Pośrednik w obrocie nieruchomościami oraz zarządca nieruchomości od 1 września 2017r. ma obowiązek dołączania do umowy pośrednictwa oraz umowy o zarządzanie nieruchomością kopii dokumentu ubezpieczenia OC.


     Niewątpliwie regulacja ta wprowadzona została dla dobra klientów. Dzięki temu poszkodowanemu będzie łatwiej dochodzić odszkodowania w sądzie – strona umowy będzie posiadała informację niezbędną w przypadku ubiegania się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności odpowiednio pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.


   Wprowadzono także sankcję za niezrealizowanie tego obowiązku, polegającą na prawie wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. Kary na pośredników i zarządców nieruchomości bez polisy nakładać będzie inspekcja handlowa w formie decyzji administracyjnej. Na jej zapłatę ukarany otrzyma 14 dni. Sankcja uregulowana została w art. 198d Ustawy o gospodarce nieruchomościami i jest to kara pieniężna w wysokości od dwukrotnego do pięciokrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, w którym stwierdzono naruszenie, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.


Wobec tego sankcje za nieposiadanie ubezpieczenia dla pośredników nieruchomości będą wynosiły od 8 tys. do 20 tys. zł, a dla zarządców nieruchomości 16 tys. do 40 tys. zł.


    Obligatoryjne dołączanie polisy dotyczy umów, które zostały zawarte od dnia 1 września 2017r. Wprowadzono tez przepis dotyczący umów zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i nadal obowiązujących, zgodnie z którym pośrednik oraz zarządca nieruchomości będzie zobowiązany do przekazania stronie odpowiedniej kopii dokumentu ubezpieczenia wyłącznie na jej wniosek.

 

Karolina Kącka

www.saveinvest.pl www.dzialkanadmorzem.pl

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
47%
53%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.