RODO wprowadza zmiany w ustawach istotnych dla instytucji państwowych

Przepisy RODO w dużej mierze zmusiły Ustawodawcę do wyraźnego wskazania, kto jest administratorem danych osobowych w wielu instytucjach państwowych. Dzięki zaproponowanym zmianom obywatele będą wiedzieć, który organ decyduje o celach i środkach przetwarzania jego danych osobowych. Jakie akty prawne zostaną znowelizowane i co się z tym wiąże?  

 

Po analizie przepisów można zaobserwować również swoiste ułatwienie, dla administracji państwowej dotyczące spełnienia obowiązku wynikającego z art. 34 RODO, polegającego  na zawiadomieniu osoby, której dane dotyczą. Poinformowanie poszkodowanego może odbyć się za pośrednictwem strony internetowej urzędu lub na jego stronie BIP – mówi Adam Lipiński, specjalista ds. ochrony danych ODO 24.

1. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przejmie prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Danych Osobowych w postępowaniu egzekucyjnym. 

2. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Zmiany we wskazanej ustawie dotyczą głównie kwestii związanych z ustaleniem katalogów danych, jakie mogą być przetwarzane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 

3. Ustawa o drogach publicznych

Ustawodawca w celu poboru opłaty za korzystanie z drogi publicznej proponuje, aby zarząd lub zarządca drogi, mógł przetwarzać dane dotyczące pojazdów oraz użytkowników dróg publicznych. Informacje będą zbierane w związku z funkcjonowaniem systemu poboru opłaty elektronicznej.

4. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka
W propozycji nowelizacji został uwzględniony zapis zezwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich na przetwarzanie wszelkich danych, również tych wrażliwych, w celu realizacji swoich ustawowych zadań. Identyczne rozwiązanie zostało zaproponowane w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka w ramach wykonywania przez niego obowiązków.
5. Ustawa o systemie oświaty
W tym akcie ma zostać dodany zapis wskazujący, jakie dane w zakresie swoich uprawnień ustawowych przetwarza Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.
6. Ustawa o statystyce publicznej
Ewolucja dotknie między innymi definicji „danych statystycznych”, której zakres zostanie poszerzony o informacje zawarte w niepublicznych systemach informacyjnych.
7. Ustawa ordynacja podatkowa
Ustawodawca określił, że administratorem danych osobowych płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z portalu  podatkowego jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych. 
8. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej 
Główną zmianą wynikającą z przepisów jest ograniczenie praw osób, których dane są one przetwarzane w celach archiwalnych.
9. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym
Modyfikacją jest wyłączenie stosowania przepisów RODO dotyczących prawa do ograniczenia przetwarzania, obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych z rejestru oraz prawa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
10. Ustawa o ustroju sądów powszechnych
W propozycji nowelizacji wskazani zostali administratorzy danych osobowych przetwarzanych w szeroko rozumianym sądownictwie powszechnym.
11. Ustawa o ustroju sądów administracyjnych
Bardzo podobne zmiany, jak w przypadku ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawodawca zaproponował w stosunku do ustawy dotyczącej ustroju sądów administracyjnych. Sądy administracyjne mają zostać administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowoadministracyjnych .
12. Ustawa o Sądzie Najwyższym
Sąd Najwyższy ma być – w ramach realizacji swoich zadań – administratorem danych osobowych. Nadzór nad przetwarzaniem informacji przez Sąd Najwyższy ma zaś wykonywać Krajowa Rada Sądownictwa.

 

 

Po analizie przepisów można zaobserwować również swoiste ułatwienie, dla administracji państwowej dotyczące spełnienia obowiązku wynikającego z art. 34 RODO, polegającego  na zawiadomieniu osoby, której dane dotyczą. Poinformowanie poszkodowanego może odbyć się za pośrednictwem strony internetowej urzędu lub na jego stronie BIP – mówi Adam Lipiński, specjalista ds. ochrony danych ODO 24.


1. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przejmie prawa i obowiązki Generalnego Inspektora Danych Osobowych w postępowaniu egzekucyjnym. 


2. Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Zmiany we wskazanej ustawie dotyczą głównie kwestii związanych z ustaleniem katalogów danych, jakie mogą być przetwarzane przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. 


3. Ustawa o drogach publicznych

Ustawodawca w celu poboru opłaty za korzystanie z drogi publicznej proponuje, aby zarząd lub zarządca drogi, mógł przetwarzać dane dotyczące pojazdów oraz użytkowników dróg publicznych. Informacje będą zbierane w związku z funkcjonowaniem systemu poboru opłaty elektronicznej.


4. Ustawa o Rzeczniku Praw Obywatelskich i Rzeczniku Praw Dziecka

W propozycji nowelizacji został uwzględniony zapis zezwalający Rzecznikowi Praw Obywatelskich na przetwarzanie wszelkich danych, również tych wrażliwych, w celu realizacji swoich ustawowych zadań. Identyczne rozwiązanie zostało zaproponowane w ustawie o Rzeczniku Praw Dziecka w ramach wykonywania przez niego obowiązków.


5. Ustawa o systemie oświaty

W tym akcie ma zostać dodany zapis wskazujący, jakie dane w zakresie swoich uprawnień ustawowych przetwarza Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru.


6. Ustawa o statystyce publicznej

Ewolucja dotknie między innymi definicji „danych statystycznych”, której zakres zostanie poszerzony o informacje zawarte w niepublicznych systemach informacyjnych.


7. Ustawa ordynacja podatkowa

Ustawodawca określił, że administratorem danych osobowych płatników, inkasentów, ich następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z portalu  podatkowego jest Minister właściwy do spraw finansów publicznych. 


8. Ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej 

Główną zmianą wynikającą z przepisów jest ograniczenie praw osób, których dane są one przetwarzane w celach archiwalnych.


9. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Modyfikacją jest wyłączenie stosowania przepisów RODO dotyczących prawa do ograniczenia przetwarzania, obowiązku poinformowania o sprostowaniu lub usunięciu danych z rejestru oraz prawa sprzeciwu wobec ich przetwarzania.


10. Ustawa o ustroju sądów powszechnych

W propozycji nowelizacji wskazani zostali administratorzy danych osobowych przetwarzanych w szeroko rozumianym sądownictwie powszechnym.


11. Ustawa o ustroju sądów administracyjnych

Bardzo podobne zmiany, jak w przypadku ustawy o ustroju sądów powszechnych, ustawodawca zaproponował w stosunku do ustawy dotyczącej ustroju sądów administracyjnych. Sądy administracyjne mają zostać administratorami danych osobowych przetwarzanych w postępowaniach sądowoadministracyjnych .


12. Ustawa o Sądzie Najwyższym

Sąd Najwyższy ma być – w ramach realizacji swoich zadań – administratorem danych osobowych. Nadzór nad przetwarzaniem informacji przez Sąd Najwyższy ma zaś wykonywać Krajowa Rada Sądownictwa. 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
57%
43%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.