Oszczędzanie – jak uniknąć najczęściej popełnianych błędów?

Warto uświadomić sobie, że skuteczne oszczędzanie nie jest warunkowane jedynie wysokością uzyskiwanych dochodów – zależy także od wielu innych czynników, m.in. psychologicznych. Kluczem do uniknięcia najczęściej popełnianych błędów jest sporządzenie dobrego planu, regularne oszczędzanie dopasowane do naszych potrzeb i możliwości.

 

Postawy wobec oszczędzania

 

Zrozumienie motywacji, która kierowała nami przy podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu oszczędzania, a w konsekwencji przyjęcie określonej postawy wobec gromadzenia kapitału, ma namacalne przełożenie na formę, jaką ono ostatecznie przybierze – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Gromadzenie oszczędności związane jest najczęściej z potrzebą poczucia niezależności finansowej. Może przybrać ono formę „oszczędzania na wszelki wypadek”, z myślą o niespodziewanych wydatkach w przyszłości. Jest wtedy zabezpieczeniem przed tzw. „gorszymi czasami”, nieoczekiwanymi zdarzeniami, losowymi wypadkami, które mogą negatywnie wpłynąć na nasze finanse. Taka postawa wobec oszczędzania jest analogiczna również dla gromadzenia środków z myślą o emeryturze – ma zapewnić dostani poziom życia po zakończeniu aktywności zawodowej, szczególnie kiedy prognozowane stawki świadczeń nie napawają optymizmem.

 

Podjęcie decyzji o oszczędzaniu może wiązać się także z chęcią „pozostawienia czegoś po sobie” naszym bliskim, szczególnie dzieciom. Chcemy zabezpieczyć ich przyszłość, umożliwić dobry start w dorosłe życie, dlatego przykładowo odkładamy pieniądze z myślą o podjęciu przez nasze pociechy studiów, czy zamierzamy kupić im własne mieszkanie. Niezmiernie często możemy spotkać się także z sytuacjami, w których oszczędzanie przebiera formę tymczasowego gromadzenia środków potrzebnych na konkretny cel – przykładowo: odkładam dopóki nie kupię wymarzonego samochodu czy nieruchomości lub oszczędzamy z myślą o wakacjach. Takie okresowe, tymczasowe oszczędzanie zostaje oczywiście zawieszone z momentem nabycia danej rzeczy. To co taką postawę napędza i motywuje to właśnie konkret – oszczędzający dokładnie wie na co „pójdą” jego pieniądze. Co więcej oszczędzanie może być także bardziej spontaniczne, może m.in. być postanowieniem noworocznym czy wręcz stanowić wyzwanie. Zdarzają się także postawy, które cechuje nieustanne przekładanie rozpoczęcia oszczędzania „na później” – osoby takie uważają, że mają jeszcze czas, by zgromadzić dodatkowe środki, a na daną chwilę nie chcą niczego sobie odmawiać. Wiąże się to najczęściej z błędnym przeświadczeniem, że oszczędzanie to jedynie wyrzeczenia. 

 

Przedstawione powyżej postawy wobec oszczędzania mają namacalny wpływ na efekty oszczędzania, czyli tego, ile uda się odłożyć, w jakim czasie i czy da to upragnione rezultaty – podkreśla  Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Psychologia a formy oszczędzania

 

O tym, czy oszczędzanie przybierze formę bierną (tzw. „odkładanie do skarpety”) czy też aktywną decydują najczęściej czynniki stricte psychologiczne. Jeśli obsesyjnie boimy się utraty zgromadzonych środków nie będziemy chcieli powierzać ich żadnym instytucjom. Alternatywę stanowi oszczędzanie poprzez m.in. lokaty bankowe, konta oszczędnościowe, obligacje, fundusze inwestycyjne, czy inwestowanie w obrębie konkretnego rynku. Tu warto spojrzeć na statystyki – aż 65,6 proc. Polaków wyraziło przekonanie, że najlepszym zabezpieczeniem finansowym na przyszłość jest posiadanie nieruchomości (źródło: Badanie Homo Homini). Widzimy więc, że jest to aktywo, które nawet w dobie wahań rynkowych daje społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa i stabilności finansowej, może spełniać zatem oczekiwania co do celu rozpoczęcia „czynnego” oszczędzania – mówi  Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

W kolejnej części poradnika wyjaśnione zostanie, dlaczego dobry plan stanowi klucz do skutecznego oszczędzania bez wyrzeczeń. Omówione zostaną także rozwiązania, które umożliwiają oszczędzanie poprzez inwestycje – nawet niewielkich kwot.


Dobry plan kluczem do skutecznego oszczędzania

 

Jak uniknąć błędów przy oszczędzaniu? Poprzez przygotowanie dobrego planu, czyli takiego, który odpowiadać będzie naszym możliwościom finansowym – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Jak przygotować taki plan? Zacząć od zrozumienia własnej motywacji, określenia celów oszczędzania oraz zadeklarowania stałej kwoty, jaką jesteśmy w stanie oszczędzać i przez jaki okres czasu. Co najistotniejsze – oszczędzanie powinno mieć charakter regularny, nie zaleca się odkładania „raz na jakiś czas” olbrzymiej kwoty – lepiej odkładać nawet niewielkie sumy, ale systematycznie. Kluczowy jest także wybór odpowiedniego sposobu oszczędzania, czyli takiego, który oprócz bezpieczeństwa środków może także umożliwić pomnożenie kapitału.

 

Na co w szczególności uważać, jeśli decydujemy się na oszczędzanie czynne? Bardzo często oszczędzanie aktywne wiąże się przykładowo z chęcią inwestowania na giełdzie. Tu jednak należy mieć świadomość, że oprócz znajomości prawideł i reguł giełdowych koniecznie trzeba uzbroić się także w duże pokłady spokoju. Jak podkreślają eksperci inwestycje giełdowe to bowiem duży stres, szczególnie dla nowicjuszy. Błędy najczęściej popełniane wynikają właśnie z braku kontroli nad emocjami, które mogą przyćmić racjonalne postępowanie. Co więcej, inwestycje giełdowe to także spore ryzyko – nierzadko należy w krótkim czasie podejmować radykalne decyzje, od których zależy dalszy los naszego kapitału. Warto więc, szczególnie w perspektywie bezpieczeństwa naszych zgromadzonych środków, rozejrzeć się za takim sposobem lokowania kapitału, któremu będziemy mogli w pełni zaufać – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Oszczędzanie możliwe także bez wyrzeczeń

 

Niezwykle ważne jest, by nie próbować oszczędzać na każdym kroku, kosztem wyrzeczeń, budżetu domowego etc.. Oszczędzanie nie musi wiązać się z poświęceniami – przenalizujmy dostępne środki i wyważmy na ile możemy sobie pozwolić. Grunt to stworzyć optymalny, racjonalny plan oszczędzania, dopasowany tylko i wyłącznie do naszych indywidualnych możliwości oraz oczekiwań – radzi Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Ważne, by wybrać takie rozwiązanie, które będzie zarówno pozwalało nam „spać spokojnie” jak i wiązać się będzie z pomnażaniem zgromadzonego kapitału.

 

Szczerze odpowiedzmy sobie także na pytanie, po co tak naprawdę oszczędzamy. Późnej określmy ile chcemy odłożyć i w jakim konkretnym okresie czasu. Nie bójmy się myśleć także o możliwym zysku – innymi słowy, nie obawiajmy się wyjąć pieniędzy z przysłowiowej skarpety i poszukać inwestycji, koniecznie takich, które zagwarantują bezpieczeństwo naszych oszczędności. Podejmowanie oszczędzania bez dobrego planu to najczęściej popełniany błąd, który sprawia, że nie przynosi ono zamierzonych rezultatów.

 

Dobre planowanie, wyznaczenie sobie konkretnych celów, określenie swoich możliwości okaże się jeszcze bardziej skuteczne w połączeniu z wyborem odpowiedniej strategii oszczędzania, inwestycji, lub oszczędzania przez inwestycję. Po sporządzeniu adekwatnego planu oszczędzania warto wybrać produkt, który w pełni go zrealizuje. Gdzie szukać takich produktów – o tym w kolejnej części poradnika.


Oszczędzanie regularne niewielkich kwot

 

Podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu oszczędzania i stworzyliśmy optymalny, racjonalny plan oszczędzania, dopasowany tylko i wyłącznie do naszych indywidualnych możliwości oraz oczekiwań. Szukamy teraz produktu, który w pełni go zrealizuje. Przyjrzyjmy się dostępnym opcjom.

 

Duży odsetek aktywnie oszczędzających decyduje się na ulokowanie pieniędzy na nieoprocentowanym lub nisko oprocentowanym rachunku albo trzyma je po prostu w domu. W żaden sposób jednak nie zbliży nas to do pomnożenia oszczędności, na które ciężko przecież pracowaliśmy – skutecznie uniemożliwi to inflacja. Inwestowanie oszczędności staje się zatem tarczą ochronną dla naszych pieniędzy przed złowrogimi konsekwencjami inflacji – wyjaśnia Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Kolejna kwestia to wybór odpowiedniego produktu inwestycyjnego, czyli takiego, który oprócz bezpieczeństwa lokowanego kapitału zagwarantuje także jego pomnożenie. Najczęstszym popełnianym  przy wyborze inwestycji błędem jest kierowanie się jedynie bieżącymi wydarzeniami na rynku, a nie uważne śledzenie i dokładne analizowanie długofalowych statystyk. Tylko powzięcie szerszej perspektywy pozwoli na osiągnięcie oczekiwanych celów inwestycyjnych. Dlatego warto sprawdzić, po pierwsze jakie aktywa przynosiły do tej pory największą stopę zwrotu, po drugie, czy taka tendencja ma szansę utrzymać się dłużej. Najważniejsza jest wiedza (i jej umiejętne wykorzystanie) jak dane aktywa inwestycyjne zachowywały się w przeszłości i jakie są ich widoki na przyszłość. W pierwszej części poradnika wspomnieliśmy, iż zdaniem 65,6 proc. Polaków najlepszym zabezpieczeniem finansowym na przyszłość jest posiadanie nieruchomości. Tu warto sięgnąć po inne statystyki – dla przykładu ziemie rolne w ciągu 12 lat zyskały na wartości aż 617 proc.. Jak widać zatem inwestowanie w grunty, oprócz namacalnego zysku,  daje także poczucie bezpieczeństwa – mówi Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

 

Bezpieczne oszczędzanie poprzez zyskowne inwestowanie

 

Inwestowanie niewielkich kwot w nieruchomości ziemskie nie dość, że jest możliwe, to jeszcze przyniesie nam spore zyski i zabezpieczy przyszłość finansową nie tylko naszą, ale i naszych dzieci. Na rynku powstaje wiele innowacyjnych programów inwestycyjnych, które udowadniają, że inwestować można z powodzeniem nawet niewielkie kwoty. Mając na uwadze, że majątek ludzki nie musi pokrywać się z wymogami rynku, powstają nowatorskie, regularne formy oszczędzania przy jednoczesnym inwestowaniu - istnieje możliwość inwestycji nawet od 500 zł  miesięcznie. Za przykład może posłużyć rozwiązanie inwestycyjne Grunt To Zysk zapewniające możliwość inwestowania każdemu poprzez zakup atrakcyjnego gruntu na nieoprocentowane raty. Inwestor zarabia na procesie przekształcenia w grunt budowlany i wzroście wartości ziemi, dlatego jest to doskonałe rozwiązanie systematycznego oszczędzania i inwestowania małych kwot, zabezpieczonych nieruchomością. Najlepiej zadbać o bezpieczeństwo finansowe poprzez inwestycję w najpewniejszy produkt jaki jest dostępny na rynku. Grunt To Zysk  to program, który zmobilizuje do regularnego oszczędzania, spełni nasze oczekiwania co do zysku oraz  zagwarantuje bezpieczeństwo naszych pieniędzy - mówi Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.

 

Inwestycja naszych oszczędności to ochrona ich wartości. To szansa na pomnożenie odłożonego kapitału. Tylko wybór odpowiedniego produktu oraz wybór odpowiedniej strategii, polegającej na regularnej formie oszczędzania przy jednoczesnym inwestowaniu niewielkich kwot, są gwarancją sukcesu.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.dzialkanadmorzem.pl


 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
49%
51%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.