Według Deloitte dyrektorzy optymistycznie podchodzą do trendu przemysłu 4.0, ale brak im pewności w zakresie wpływu i przygotowania organizacji

Badania przeprowadzone na skalę międzynarodową objęły poglądy kadry dyrektorskiej w zakresie gotowości na wpływ czwartej rewolucji przemysłowej na społeczeństwo, strategię, siłę roboczą i inwestycje technologiczne.

 

DAVOS, Szwajcaria, 22 stycznia 2018 r. /PRNewswire/ - Wyższym rangą dyrektorom i przywódcom w agencjach rządowych z całego świata brak pewności w zakresie przygotowania organizacji do wykorzystania i wywarcia wpływu możliwości związane z czwartą rewolucją przemysłową (tzw. przemysłem 4.0). Takie wnioski zawarte są w raporcie opublikowanym przez organizację Deloitte Global dotyczącym przygotowania na nadejście czwartej rewolucji przemysłowej pod tytułem „The Fourth Industrial Revolution is Here - Are You Ready?".

 

Trend przemysłu 4.0 charakteryzuje się połączeniem technologii fizycznych i cyfrowych, w tym analityki, sztucznej inteligencji, inteligentnego przetwarzania danych i internetu rzeczy. Organizacja Deloitte Global objęła badaniami 1 600 dyrektorów wysokiego szczebla z 19 krajów i przeprowadziła rozmowy z wybranymi ankietowanymi w celu oszacowania gotowości organizacji do wykorzystania przemysłu 4.0 w celu przedstawienia korzyści dla klientów, pracowników, społeczności i głównych zainteresowanych.

 

„Szybko postępujące technologie, które napędzają przemysł 4.0 wnoszą zmiany społeczne i gospodarcze w środowisku nieznanej wcześniej łączności i przemian demograficznych - wyjaśnia Punit Renjen, główny dyrektor wykonawczy organizacji Deloitte Global. - Żyjemy w czasie wielkich możliwości, ale i równie wielkiego ryzyka. Przeprowadziliśmy to badanie w celu lepszego zrozumienia tego, w jaki sposób dyrektorzy radzą sobie z tak wszechobecnymi zmianami. Zależało nam także na odkryciu obszarów, w których kadra kierownicza może wywierać większy wpływ na skutki czwartej rewolucji przemysłowej w organizacjach i całym społeczeństwie” - dodaje dyrektor.

 

Badanie dotyczyło czterech głównych zagadnień: wpływu społecznego, strategii, kadry pracowniczej i technologii. Wyniki ankiety wskazują na to, że podczas gdy dyrektorzy wykazują teoretyczne zrozumienie zmian związanych z przemysłem 4.0, są mniej pewni, jeżeli chodzi o podejmowanie kroków prowadzących do wyciągania korzyści z tych zmian. We wszystkich czterech badanych obszarach wyniki ankiety wskazują na pewne sprzeczności.

 

Wpływ społeczny:

 

Optymizm a odpowiedzialność. Dyrektorzy dostrzegają stabilniejszą wizję przyszłości z mniejszymi nierównościami, ale nie mają pewności co do roli, które odegrają ich organizacje w szerszych społecznościach w erze przemysłu 4.0.

 

- Znacząca większość (87%) ankietowanych jest przekonana, że czwarta rewolucja przemysłowa doprowadzi do większej równości i stabilności społeczno-gospodarczej, a dwóch na trzech ankietowanych wskazuje, że to przedsiębiorstwa będą miały większy wpływ na kształtowanie przyszłości niż instytucje rządowe czy inne organy.

 

- Jednakże mniej niż jedna czwarta ankietowanych jest przekonana, że to właśnie ich organizacje mogą wywrzeć wpływ na główne wskaźniki społeczne, takie jak edukacja, zrównoważony rozwój czy mobilność społeczna.

 

Strategia:

 

Stagnacja a dynamizm. Dyrektorzy potwierdzają, że mogą nie być gotowi na wykorzystanie pozytywnych konsekwencji trendu przemysłu 4.0, jednak sytuacja ta nie prowadzi do wprowadzenia zmian w strategiach.

 

- Zaledwie jedna trzecia ankietowanych wyraziła pewność, że kierują swoimi organizacjami dość dobrze w czasie zmian. Tylko 14% respondentów wskazało wysoką pewność co do gotowości organizacji na pełne wykorzystanie zmian powiązanych z przemysłem 4.0.

 

- Wielu dyrektorów pozostaje przy tradycyjnych domenach (tj. rozwój produktu czy wzrost produktywności) zamiast przeniesienia uwagi na rozwój pracowników i przewodzenie w zakłócających konkurencję działaniach, które mogą zwiększyć poziom innowacyjności i wygenerować więcej wartości.

 

Kadra pracownicza:


 

Ewolucja a rewolucja. Dyrektorzy nie są przekonani, że mają do dyspozycji odpowiednią siłę roboczą, która mogłaby zapewnić powodzenie w erze przemysłu 4.0. Jednak uważają, że robią wszystko co mogą, żeby pozyskać odpowiednich pracowników pomimo niskiego priorytetu siły roboczej na listach zadań.

 

- Tylko jedna czwarta ankietowanych wyraża pewność co do odpowiedniego składu siły roboczej i posiadania zestawu umiejętności odpowiadającego potrzebom przyszłości.

 

- Co ciekawe, aż 86% respondentów potwierdziło, że robi wszystko co możliwe w zakresie utworzenia siły roboczej gotowej na trend przemysłu 4.0, ale z odpowiedzi wynika, że zagadnienia kadrowe mają niski priorytet za wyjątkiem potrzeby zwiększenia wydajności pracowników.

 

- Firmy, które uznały konsekwencje przemysłu 4.0 w zakresie kadry pracowniczej za istotne na liście priorytetów starają się zbadać możliwości wykorzystania mocnych stron pracowników w połączeniu z technologią pod postacią większej innowacyjności, alternatywnych środowisk pracy oraz nowego podejścia do nauki i rozwoju.

 

Technologia:

 

Wyzwania a przygotowanie. Dyrektorzy wiedzą, że muszą inwestować w technologię w celu opracowywania nowych modeli prowadzenia działalności. Jednak z trudnością przychodzi im sporządzanie uzasadnień biznesowych opierających się na pełnym wykorzystaniu możliwości przemysłu 4.0 ze względu na brak wewnętrznego, strategicznego dostosowania i planowanie krótkofalowe.

 

- Dyrektorzy potwierdzają, że obecne inwestycje w technologie uzależnione są od potrzeby tworzenia nowych modeli biznesowych, które zgodnie z ich przekonaniami są jednym z największych źródeł zmian w organizacjach.

 

- Jednak tylko niewielka liczba dyrektorów przyznaje, że ma możliwość sporządzenia uzasadnienia biznesowego co do inwestycji w technologie czwartej rewolucji przemysłowej, które cieszy się poparciem. Wśród podawanych trudności znajduje się brak wewnętrznego dostosowania, brak współpracy z partnerami zewnętrznymi i planowanie krótkofalowe.

 

Badania ujawniły, że na ogół dyrektorzy z całego świata są w początkowych stadiach przygotowań organizacji do wykorzystania pełnego potencjału przemysłu 4.0. Przedsiębiorstwa będą musiały wykorzystać możliwości w celu wzmocnienia głównych relacji, które doprowadzą do pozytywnych wyników dla klientów, pracowników, całych organizacji, lokalnych społeczności i społeczeństwa.

 

- Wpływ społeczny. Każda organizacja ma możliwości wywierania wpływu na przyszłość czwartej rewolucji przemysłowej pod wieloma względami, co pozwala na realizację wizji stabilniejszego i równiejszego świata.

 

- Strategia. Konieczne jest całościowe podejście do planowania strategicznego. Firmy muszą analizować w jaki sposób główne umiejętności mogą zostać rozwinięte przez dodanie nowych tak, aby umożliwić tworzenie nowatorskich produktów i usług oraz generować wartość dla szerszego grona interesariuszy.

 

- Kadra pracownicza. Przygotowanie pracowników do poruszania się w rzeczywistości przemysłu 4.0 powinno być priorytetem. Firmy mogą zrealizować ten cel przez utworzenie kultury uczenia się i współpracy oraz przez tworzenie możliwości szkoleniowych tak wewnątrz organizacji, jak i w najbardziej potrzebujących społecznościach.

 

- Technologia. Technologia musi być postrzegana jako największy wyróżnik firmy w epoce przemysłu 4.0. Inwestycje w integrację nowych aplikacji wspierających nowatorskie modele biznesowe są koniecznością. Przede wszystkim jednak firmy muszą zrozumieć, że technologie trendu przemysłu 4.0 nie mogą ograniczać się tylko do jednej części organizacji, ale muszą zostać zintegrowane w całym przedsiębiorstwie, prowadząc do lepszego wsparcia szerokiego zakresu obowiązków i dużego grona interesariuszy, co jest konieczne do odniesienia sukcesu w świecie czwartej rewolucji przemysłowej.

 

„Jestem przekonany, że ci, którzy będą patrzeć na przyszłość w szerokich perspektywach odniosą sukces w nowej epoce - dodaje Renjen. Dostrzeganie związku między biznesem a potrzebami społecznymi, między wynikami finansowymi a innowacyjnymi strategiami, między produktywnością pracowników a poczuciem stabilności i dobrobytu, między integracją dotychczasowych technologii a tworzeniem nowych rozwiązań jest koniecznością” - dodaje dyrektor.

 

Więcej informacji oraz pełne wyniki badań można znaleźć w raporcie (https://www2.deloitte.com/insights/us/en/deloitte-review/issue-22/industry-4-0-technology-manufacturing-revolution.html?id=us:2el:3pr:dup4364:awa:dup:MMDDYY:4ir ).

 

Metodologia

 

Organizacja Forbes Insights przy współpracy z Deloitte Global przeprowadziła ankietę obejmującą 1 603 dyrektorów wyższego szczebla z całego świata. Celem badania było poznanie poglądów respondentów na trend przemysłu 4.0. Wszyscy ankietowani należeli do organizacji, których roczny przychód przekraczał miliard dolarów, a średni przychód wśród firm objętych badaniem wyniósł 7,4 miliarda dolarów. Dyrektorzy objęci badaniem zarządzali organizacjami z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Islandii, Indii, Japonii, Meksyku, Holandii, Norwegii, Ameryki Południowej, Hiszpanii, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Respondenci pracują w 10 różnych branżach, a żadna z nich nie odpowiada większej liczbie niż 12% wszystkich ankietowanych. Ankietę przeprowadzono w sierpniu 2017 r.

 

Więcej informacji można znaleźć na stronie www.deloitte.com/about.
 
 www.deloitte.com.

Źródło: Deloitte


KONTAKT:
Claire Hassett
dyrektor zarządzająca
Deloitte Global Communications
Deloitte Touche Tohmatsu Limited
tel. kom. +1 571 247 5137
e-mail: clhassett@deloitte.com

Christine Selph
komunikacja globalna
Deloitte Touche Tohmatsu Limite
tel. kom. +1 347 429 2891
e-mail: cselph@deloitte.com
Źródło informacji: PR Newswire


Oceń artykuł:
zobacz ranking »
47%
53%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.