Małże na straży bezpiecznej wody? Nowoczesne technologie ochrony środowiska naturalnego

prote_logo_307 

 

 

 

 

Degradacja środowiska naturalnego przez współczesną cywilizację jest problemem globalnym. W nieustannym rozwoju niezwykle ważne jest, aby realizując inwestycje poszukiwać i stosować rozwiązania nowoczesne, innowacyjne ale przyjazne środowisku.

 

Liderem w zakresie poszukiwania innowacyjnych, ekologicznych rozwiązań na rynku polskim jest poznańska spółka PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. Istniejąca od 1995 roku firma nieustannie poszukuje nowych możliwości i przez blisko 20 lat zrealizowała ponad 300 projektów na rzecz poprawy jakości środowiska naturalnego.

 

  

W ofercie usług świadczonych przez spółkę znajdują się:

  • kompleksowa realizacja badań i rekultywacji środowiska gruntowo - wodnego,
  • zapobieganie wtórnemu zanieczyszczaniu wody w sieci wodociągowej,
  • zabezpieczanie ujęć wody przed nagłym skażeniem,
  • kompleksowa rekultywacja zbiorników wodnych innowacyjną metodą PROTE-fos,
  • technologia minimalizacji osadu nadmiernego PROTE-mos.

 

Technologia Intensywnej Bioremediacji 

prote1_749

 

Spółka PROTE specjalizuje się w realizacji kompleksowych usług w zakresie badań i rekultywacji środowiska gruntowo-wodnego, działań naprawczych i zapobiegawczych oraz gospodarki odpadami. W celu likwidacji zanieczyszczeń środowiska gruntowo–wodnego firma stosuje różne metody w zależności od stopnia zanieczyszczenia oraz od rodzaju skażenia. Do rozkładu zanieczyszczeń ropopochodnych stosowana jest Technologia Intensywnej Bioremediacji, która polega na wykorzystaniu specjalnie wyselekcjonowanych ze środowiska naturalnego mikroorganizmów. Aplikacja biopreparatu, następnie monitoring na podstawie którego konstruowane są wnioski celem doboru najbardziej optymalnych czynności mających na celu likwidację skażenia. Zastosowanie Technologii Intensywnej Bioremediacji, czy dodatkowo technologii wspomagających ma na celu systematyczną redukcję skażenia, podczas której produktami ubocznymi są: woda, dwutlenek węgla i biomasa użyźniająca grunt. Firma PROTE potrafi przyspieszyć procesy, które bez wspomagania trwałyby kilkadziesiąt lat lub dłużej.

 

Małże - strażnicy ujęć wody pitnej

prote2_607 

Obecnie wskutek intensywnej działalności człowieka, coraz liczniejszych odwiertów i zanieczyszczeń środowiska naturalnego, nawet studnie głębinowe mogą ulec zanieczyszczeniu. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa ujęć wody Spółka oferuje system biomonitoringu SYMBIO, układ wczesnego ostrzegania przed nagłymi skażeniami ujęć wody pitnej. Dzięki wykorzystaniu rodzimego gatunku małży, jako bioindykatorów zapewniony jest ciągły monitoring jakości wody ujmowanej. Jak to działa? Monitorowany jest poziom otwarcia muszli małży, a ich nagłe zamknięcie powoduje uruchomienie alarmu. System biomonitoringu SYMBIO wykorzystuje małże słodkowodne z gatunku Unio tumidus (skójka zaostrzona). Korzyści wynikające ze stosowania Systemu Biomonitoringu SYMBIO to m.in szybkie uzyskanie (co 1 sekundę)  informacji o jakości ujmowanej wody, możliwość wczesnego przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym, niski koszt monitorowania (40 zł dziennie) oraz  budowanie wizerunku Przedsiębiorstwa Wodociągowego, a co najważniejsze wzrost bezpieczeństwa dla Konsumentów wody.

 

Kompleksowa usługa oczyszczania sieci wodociągowej – SeaQuest

 

prote3_830

W obecnych czasach przeciwdziałanie wtórnemu zanieczyszczeniu wody, przekreślającemu wysiłek i efekty osiągnięte podczas uzdatniania wody staje się głównym problemem polskich przedsiębiorstw wodociągowych. Mając świadomość ogromnej i powszechnej skali zanieczyszczenia sieci dystrybuujących wodę pitną, Spółka PROTE stworzyła kompleksowe, bezpieczne rozwiązanie dla przedsiębiorstw wodociągowych. W tym celu firma PROTE oferuje usługę oczyszczania sieci z osadów i produktów korozji za pomocą autorskiej metody dzięki wykorzystaniu preparatu SeaQuest. Usługa przeciwdziała wtórnemu zanieczyszczeniu wody oraz poprawia stan techniczny całej sieci przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości sprzedaży wody. Nie realizując kosztownych procesów inwestycyjnych, nie zatrzymując przychodów związanych ze sprzedażą wody i przychodów związanych z odbiorem ścieków zostaje oczyszczona sieć wodociągowa. Nie bez znaczenia jest także wydłużenie czasu eksploatacji sieci wodociągowej.

 

PROTE-fos - kompleksowa usługa rekultywacji jezior

 prote4_918

Najczęstszą przyczyną degradacji ekosystemów jeziornych jest niewłaściwie prowadzona gospodarka rolna, rybacka czy wodno-ściekowa oraz  nadmierny dopływ substancji biogennych lub toksycznych. Niewiele jezior będących niegdyś ostoją czystych wód posiada obecnie walory rekreacyjne czy użytkowe (rosnące  zapotrzebowanie na wodę pitną skłania do traktowania zbiornika jako potencjalnego jej źródła). Najczęściej spotykanym, końcowym efektem degradacji jezior są zakwity sinicowe, produkujące groźne dla zdrowia toksyny. Wymiernym efektem skutecznych zabiegów rekultywacyjnych jest ich zlikwidowanie,  a co za tym idzie poprawa jakości wody. W tym zakresie PROTE proponuje  kompleksową usługę rekultywacji jezior, które doświadczają m.in. wysokiej trofii i zakwitów sinicowych. Jako jedyna w Polsce firma oferuje innowacyjną metodę rekultywacji jezior poprzez inaktywację fosforu bezpośrednio w osadach dennych. Na potrzeby tej usługi została skonstruowana i opatentowana specjalna jednostka pływająca - PROTEUS, która pozwala na aplikację odpowiednich związków chemicznych. Chemiczne blokowanie fosforu może być wspomagane przez indywidualnie dobierane metody dodatkowe, zawsze indywidualnie określane dla danego ekosystemu na podstawie analiz laboratoryjnych próbek osadów i wody. Autorem metody i koordynatorem prac jest prof. Ryszard Wiśniewski z UMK w Toruniu. Tą metodą została przeprowadzona m.in. rekultywacja dwóch jezior gnieźnieńskich (J. Jelonek i J. Winiary). Projekt był finansowany z programu Life+, wspierającego innowacyjne przedsięwzięcia w skali całej Unii Europejskiej i został uznany przez Komisję Europejską za jeden z pięciu najlepszych przedsięwzięć współfinansowanych w ramach Programu.

 

Technologia Minimalizacji Osadu

Najnowszą usługą firmy PROTE jest Technologia Minimalizacji Osadu PROTE-mos. W związku z wysokimi kosztami zagospodarowania osadu nadmiernego w  oczyszczalniach ścieków spółka opracowała technologię, która nie wymaga przebudowy funkcjonującej oczyszczalni ścieków oraz nie narusza jej założeń projektowych. Dzięki optymalnemu sterowaniu procesem technologicznym Spółka gwarantuje zmniejszenie ilości powstającego osadu, poprawę jakości ścieków oczyszczonych oraz zmniejszenie zużycia związków chemicznych.

 

System Zarządzania Jakością i wyróżnienia

W celu zapewnienia właściwego poziomu świadczonych usług w firmie PROTE Technologie dla Środowiska Sp. z o.o. wdrożono i w sposób ciągły doskonali się Zintegrowany System Zarządzania, zgodnie z wymogami norm ISO 9001 rozszerzoną o wymagania AQAP 2110, ISO 14001 oraz OHSAS 18001. Potwierdzeniem osiągnięć jakości świadczonych usług są liczne nagrody, certyfikaty i referencje, wśród których można wymienić m.in.: czterokrotne przyznanie Złotego Medalu MTP  podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, czy Złotych Medali Targów TIWS w Kielcach. Również czterokrotnie Spółka PROTE uzyskała tytuł  laureata  Polskiego  Godła  Promocyjnego „TERAZ POLSKA”.

 

 

 

 

 

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
61%
39%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.