Odbyło się Forum dla Wolności i Rozwoju

PATRONAT FORUM BIZNESU

 

Po roku prac nad różnorodnymi projektami w zakresie rozwoju gospodarczego Polski, 12 grudnia w Falentach pod Warszawą miało miejsce drugie spotkanie przedsiębiorców, ekspertów gospodarczych, prawa, polityki, organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji gospodarczych oraz mediów na Forum dla Wolności i Rozwoju.

 

 03_1008_01

 

Zarówno podczas ubiegłorocznych, jak i tegorocznych seminariów eksperckich oraz w trakcie całego minionego roku, uczestnicy Forum pracowali nad szkicami ustaw w takich obszarach, jak prawo podatkowe, prawo zamówień publicznych, prawo energetyczne, czy efektywność publiczna. Efektem debat przedsiębiorców, prawników, ekonomistów i przedstawicieli samorządów był zbiór dobrych praktyk dla państwa i biznesu „Prawo dla Wolności i Rozwoju”. Dokument został złożony na ręce Andrzeja Dudy, Prezydenta RP.

 

 

04_1015

 

Rozmowa z dr. Henrykiem Siodmokiem, Prezesem Zarządu Grupy ATLAS, inicjatorem Forum dla Wolności i Rozwoju, które po raz pierwszy odbyło się przed rokiem w Katowicach.

 

01_722

 

Minął rok od pierwszego, ubiegłorocznego spotkania w Katowicach. Uczestniczył w nim prezydent Andrzej Duda, któremu wręczona została księga z postulatami i konkretnymi, wypracowanymi propozycjami rozwiązań w zakresie wzrostu efektywności polskiej gospodarki. Co się dzieje z tym dokumentem?

 

Mówimy o wypracowanej podczas wielu debat „Strategii dla Polski”, która nie jest konkurencyjnym, a uzupełniającym dokumentem dla Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju ministra gospodarki, wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Nasza Strategia jest wsparciem działań związanych z realizacją założeń Ministerstwa Rozwoju, została przygotowana przez ekspertów naszego Forum, ale znacznie wykracza poza zagadnienia gospodarcze. Obejmuje takie obszary, jak np. polityka międzynarodowa, system opieki zdrowotnej, energetyka, zadłużenie zagraniczne. Zdefiniowaliśmy misję państwa, wizję jego rozwoju oraz określiliśmy podstawowe cele strategiczne do osiągnięcia w konkretnym czasie. Część postulatów z naszego dokumentu trafiła do prac legislacyjnych, ale jeszcze wiele z nich czeka na to, aby nowo ukonstytuowana władza się nad nimi pochyliła.

  

Jedna ważniejszych debat z Pana udziałem podczas tegorocznego Forum dla Wolności i Rozwoju dotyczyła reformy podatkowej.

 

Propozycje zmian w ustawie podatkowej zostały przygotowane przez Okrągły Stół Podatkowy Sejmu, który działał w ramach Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego. To zespół prowadzony przez Adama Abramowicza, w którego skład wchodzą parlamentarzyści, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych: Centrum Adama Smitha, którego założyciel i prezydent Andrzej Sadowski uczestniczy w debacie podczas tegorocznego Forum, Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, Polskiego Towarzystwo Gospodarczego, no Forum dla Wolności i Rozwoju. Podczas dzisiejszego spotkania dyskutujemy nad propozycjami zmian w podatkach, które zaproponowała strona rządowa, jak i my.

W ostatnich latach możemy obserwować spadek tempa wzrostu polskiej gospodarki. Jego średnie roczne tempo obniżyło się z 5,2% (2004-2008) do 2,9% (2009-2014). Niezbędne jest znalezienie środków, które zahamowałyby ten złożony proces, generowany nie tylko przez czynniki ekonomiczne czy te natury stricte gospodarczej. W tej sprawie znaczące są także m.in. sytuacja demograficzna, poziom zaawansowania przemysłu energetycznego czy rozwój nowych technologii. Jesteśmy przekonani, że demografia jest kołem zamachowym rozwoju kraju, także i Polski. W pełni afirmując pomysł i sposób realizacji programu 500+ poddajemy pod dyskusję kolejne projekty odwrócenia zjawiska niżu demograficznego oraz wskazujemy kilka opcji strategicznych sformułowanych w „Strategii dla Polski”.

  

Tematów do rozmów nie brakuje, wiele rozpoczętych wątków wymaga dalszych dyskusji. Zakładam, że istnieje konieczność dalszych prac w zespołach seminaryjnych podczas kolejnego roku, jak i następnego Forum dla Wolności i Rozwoju podsumowującego prace w 2017 roku.

 

Tak, oczywiście. Prace trwać będą nad kolejnymi obszarami, które czekają na podjęcie przez ukonstytuowany rząd. Na pewno spotkamy się podczas kolejnego Forum w 2017 roku, bo będzie o czym rozmawiać podczas całego roku 2017. Pod koniec roku znów sie spotkamy, by ocenić poziom realizacji poszczególnych założeń i określić kolejne cele na następne miesiące i lata prac.

 

Rozmawiał Jacek Majewski

 

***

Forum dla Wolności i Rozwoju (Law4Growth) to pionierski projekt obywatelski – ponad podziałami politycznymi – zrzeszający przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowych i politycznych. Jego celem jest sformułowanie propozycji regulacji prawnych sprzyjających wolności i rozwojowi gospodarczemu.

 

Podczas tegorocznego Forum dla Wolności i Rozwoju w Falentach dyskutowano min. na następujące tematy:

• Elektromobilność, SmartCity, Smart Living. Jak przygotować sektor energetyczny na wyzwania innowacji najbliższej dekady?
• V Korytarz Transportowy i Jedwabny Szlak. Czy możliwa jest konkurencja z Europą Zachodnią bez infrastruktury Trójmorza?
• System opieki zdrowotnej. Czy możliwa jest optymalizacja sektora opieki zdrowotnej bez zwiększenia jego finansowania?
• Polska rajem podatkowym. Czy możliwe są takie zmiany systemu podatkowego, które stworzą konkurencyjność polskiego sektora fiskalnego na rynku globalnym?
• Dobre złe zamówienia publiczne. W których obszarach konieczne są zmiany przepisów prawa?
• Nauka dla biznesu czy biznes dla nauki? Jak kształtować relacje by wspierać rozwój gospodarczy i innowacyjność?
• Szansa dla polskiego węgla. Jakie są perspektywy stworzenia hurtowego rynku węgla kamiennego w Polsce?
• Nowe trendy w rolnictwie. Jak rolnictwo może stać się jednym z kół zamachowych gospodarki?
• Quick Wins polskiej gospodarki. Jak w ramach Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju wygenerować pierwsze szybkie sukcesy?
• Logistyka i innowacje. Jak rozwój nowych technologii i informatyzacja mogą wpływać na logistykę w Polsce?
• Rozwój i digitalizacja administracji - światowe trendy i praktyka polska - na przykładzie administracji podatkowej.
• Polska Agencja Ratingowa. Jak zwiększyć szanse powodzenia projektu?

 

CZYTAJ TAKŻE O UBIEGŁOROCZNYM FORUM DLA WOLNOŚCI I ROZWOJU, KTÓRE ODBYŁO SIĘ W KATOWICACH>>>

 

Redakcja Forum Biznesu jest patronem medialnym Forum dla Wolności i Rozwoju

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.