Lokalna Grupa Rybacka „Bielska Kraina” – poznaj nasze działania

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka "Bielska Kraina" powstało 15 października 2009 r., jako stowarzyszenie specjalne w ramach Osi 4 PO RYBY, z inicjatywy pięciu gmin powiatu bielskiego (Jaworze, Jasienica, Czechowice - Dziedzice, Bestwina, Wilamowice), starostwa powiatowego w Bielsku-Białej oraz mieszkańców obszaru związanych z działalnością rybacką. Obszar objęty działaniem LGR Bielska Kraina znajduje się w południowej części województwa śląskiego, na terenie powiatu bielskiego. Całkowita powierzchnia obszaru LGR wynosi  275 km². Zamieszkuje go 97 814 osób.

 

 

Władzę wykonawczą w Stowarzyszeniu sprawuje Zarząd, wykonując prace na rzecz LGR nieodpłatnie. W Zarządzie Stowarzyszenia zasiadają: Zdzisław Bylok – Prezes Stowarzyszenia (Wójt Gminy Jaworze), Janusz Pierzyna – Wiceprezes Stowarzyszenia (Wójt Gminy Jasienica), Artur Beniowski – Skarbnik Stowarzyszenia (Wójt Gminy Bestwina), Stanisław Gawlik – Członek Zarządu (Zastępca Burmistrza Gminy Wilamowice), Maciej Kołoczek – Członek Zarządu (Zastępca Burmistrza Czechowic-Dziedzic) oraz Grzegorz Szetyński – Członek Zarządu (Wicestarosta Bielski).

 

dsc_0086_830

 

Oś priorytetowa 4 „Zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa” w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013 jest dedykowany mieszkańcom obszarów zależnych od rybactwa. Dystrybucją środków finansowych z Osi 4 zajmują się lokalne grupy rybackie (LGR), działające na obszarach, gdzie rybactwo jest ważnym elementem lokalnej gospodarki. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wybrał w procedurze konkursowej 48 LGR, w tym 2 grupy w województwie śląskim. LGR dysponują budżetem przeznaczonym na realizację przez beneficjentów różnorakich operacji na danym obszarze zależnym od rybactwa. Katalog osób mogących skorzystać ze środków Osi 4 PO RYBY 2007-2013 jest bardzo szeroki. Ważne jest przede wszystkim to, by operacja przyczyniała się do zrównoważonego rozwoju całego obszaru zależnego od rybactwa oraz poprawy jakości życia jego mieszkańców. Komitet LGR dokonuje wyboru i oceny składanych wniosków pod względem: zgodności projektu z celami Lokalnej Strategii Rozwoju Obszarów Rybackich (LSROR) oraz stopnia spełniania lokalnych kryteriów wyboru określonych w LSROR. Umowy o dofinansowanie z beneficjentami są podpisywane przez Samorząd Województwa Śląskiego, który weryfikuje wnioski o dofinansowanie pod kątem formalnym i merytorycznym.

 

Lokalna Grupa Rybacka zakończyła procedurę rozdysponowywania środków pozyskanych z Europejskiego Funduszu Rybackiego.

 

dsc_0934_922

 

W okresie 2011 – 2014 roku ze środków unijnych za pośrednictwem LGR Bielska Kraina skorzystało szereg podmiotów zarówno z sektora publicznego, społecznego jak i gospodarczego, realizując swoje operacje na terenie 5 gmin powiatu bielskiego tj: Bestwina, Czechowice - Dziedzice, Jasienica, Jaworze oraz Wilamowice. Za pośrednictwem LGR Bielska Kraina możliwe było pozyskanie środków finansowych w ramach czterech działań: „Wzmocnienie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa” (budżet ok. 11 milionów złotych). 1,5 miliona złotych dofinansowania otrzymały podmioty z sektora rybactwa, które dzięki pozyskanym środkom mogły dokonać restrukturyzacji, reorientacji lub dywersyfikacji swojej działalności.  Kolejna pula środków, prawie 6,5 miliona złotych stanowił budżet operacji polegającej na podnoszeniu wartości produktów rybactwa, rozwoju usług na rzecz społeczności zamieszkującej obszary zależne od rybactwa (operacja przeznaczona dla osób fizycznych chcących założyć działalność gospodarczą, przedsiębiorców oraz podmiotów z sektora rybactwa). 1,6 miliona złotych przeznaczono na ochronę środowiska lub dziedzictwa przyrodniczego na obszarach zależnych od rybactwa w celu utrzymania jego atrakcyjności lub przywrócenia potencjału produkcyjnego sektora rybactwa, w przypadku jego zniszczenia w wyniku klęski żywiołowej.  Zrealizowano szereg projektów m.in.: inwestycje melioracyjne zwiększające bezpieczeństwo przeciwpowodziowe.

 

20,5 miliona złotych pozyskanych przez LGR Bielska Kraina w ramach PO RYBY 2007-2013 w nieocenionym stopniu wpłynęło na rozwój gospodarczy regionu, pobudzenie aktywności gospodarczej, promocję obszaru wraz ze zwiększeniem jego atrakcyjności oraz ochronę środowiska.

 

dsc_0945_922

 

Dodatkowo Stowarzyszenie LGR Bielska Kraina zrealizowała szereg różnych działań na rzecz społeczności zamieszkującej obszar LGR m.in. certyfikacja BESTWIŃSKIEGO KARPIA KRÓLEWSKIEGO, realizacja szkoleń, postawienie w każdej gminie obszaru tablic „Szlak karpia”, wydanie różnorakich publikacji, stworzenie filmu nt. obszarów NATURA 2000 „Karp pozytywnie wpływa na stawy”.

 

Ponadto miała miejsce promocja przedświątecznej, a także całorocznej sprzedaży ryb z obszaru LGR Bielska Kraina w lokalnych mediach i za pomocą ulotek, działalność informacyjna/doradcza dotycząca branży rybackiej, organizacja i współorganizacja imprez plenerowych, udział w wielu wydarzeniach promocyjnych i kulturalnych w regionie, kraju i za granicą, organizacja konferencji, wyjazdów studyjnych, konkursów. Stworzyliśmy interaktywną mapę obszaru, posiadamy również bogatą ofertę dla dzieci i młodzieży.

 

Pozyskaliśmy także dofinansowanie na 5 projektów finansowanych z funduszy krajowych oraz europejskich (poza PO RYBY).

 

dsc_0213_922

  

Szczegóły na stronie: http://bielskakraina.pl

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
60%
40%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.