Powiat Wadowicki – ciągły rozwój dla dobra mieszkańców

Johann Wolfgang von Goethe powiedział kiedyś, że „kto nie idzie do przodu, ten się cofa”. Niemiecki poeta zmarł prawie dwieście lat temu, jednak jego słowa nigdy chyba nie były tak aktualne jak obecnie. W dzisiejszych czasach ten, kto nie podnosi stale swoich kwalifikacji, nie jest twórczy i dynamiczny, nie rozwija się – traci szansę na lepszą pracę, coraz mniej znaczy w życiu społecznym. O złoherb_duzy_wadowice_2307tej maksymie Goethego powinny pamiętać także samorządy. Polskie gminy i powiaty borykają się z wieloma problemami, jak chociażby z brakiem środków finansowych na niezbędne inwestycje, coraz więcej zadań rządowych zlecanych samorządom bez odpowiedniego finansowania, skomplikowane przepisy prawne. Mimo tego w Polsce można znaleźć samorządy, które w tej trudnej rzeczywistości dobrze sobie radzą. Jednym z nich jest Powiat Wadowicki, jeden z laureatów VIII edycji konkursu „Najwyższa Jakość Quality International 2014” w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości.

 

Starostwo Powiatowe w Wadowicach zostało wyróżnione przez Forum Biznesu za wykonanie numerycznej mapy ewidencji gruntów i budynków. Mapa zawiera warstwy działek, użytków i budynków wraz z numeracją porządkową, a także granice gmin i obrębów. Baza jest na bieżąco aktualizowana na podstawie zmian wpływających od zainteresowanych podmiotów, polepszana jest także jej jakość w zakresie położenia punktów granicznych zgodnie z obowiązującymi standardami. Od 2012 r. mapa jest dostępna pod adresem: wadowice.geoportal2.pl. To ogromne ułatwienie dla klientów urzędu, którzy mogą bezpłatnie, nie wychodząc z domu, korzystać z zasobów geoportalu.

 

Potwierdzeniem wysokiej jakości usług świadczonych w Starostwie Powiatowym w Wadowicach jest uzyskanie w listopadzie 2011 roku certyfikatu ISO 9001:2009. Przyznanie tego certyfikatu poprzedzone zostało przeprowadzeniem audytów, które potwierdziły, że w Starostwie ustanowiono i wdrożono niezbędne mechanizmy doskonalenia w Systemie Zarządzania Jakością. Wdrożenie systemu jakości wymagało zmian organizacyjnych i proceduralnych, a naczelną zasadą kierowania jednostką stało się ciągłe doskonalenie. Skrócono czas realizowania usług, poprawiono realizowane procesy, ulepszono przepływ informacji, wprowadzono elektroniczny obieg dokumentów oraz kodeks etyczny. Zorganizowano liczne szkolenia podnoszące kompetencje pracowników urzędu i kadry kierowniczej. Wszystkie te działania miały na celu podniesienie jakości świadczonych usług i były możliwe do podjęcia dzięki realizacji projektu „Jakość w urzędzie – wdrożenie systemu zarządzania jakością ISO 9001:2009” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet V – Dobre rządzenie, Działanie 5.2 – Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej.

 

wreczenie_certyfikatu_iso_800 

Wręczenie certyfikatu ISO

 

Dużym sukcesem władz samorządowych VI kadencji była decyzja o rozbudowie Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o pawilon łóżkowy „E”. Pomimo braku gwarancji na pozyskanie środków zewnętrznych i trudnej sytuacji finansowej powiatowych, publicznych szpitali, podjęto odważną decyzję, a inwestycja jest bezproblemowo realizowana. Determinacja władz samorządowych powiatu wadowickiego zyskała uznanie w oczach polskiego rządu, władz wojewódzkich i gmin powiatu. W sierpniu 2013 r. Prezes Rady Ministrów Donald Tusk przekazał na rozbudowę szpitala 5 mln zł. Pieniądze pochodziły z rezerwy budżetu państwa. W czerwcu br. Zarząd Województwa wskazał projekt pn. „Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy E” jako jeden z kluczowych dla Województwa Małopolskiego i przeznaczył na jego realizację 10 mln zł ze środków Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Starania władz powiatowych doceniły również gminy – kilka z nich, na miarę swoich możliwości finansowych wsparło budowę. Dzięki tym wspólnym działaniom pierwsi pacjenci trafią do nowego budynku szpitala już w pierwszym kwartale 2016 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach poza powstającym nowoczesnym pawilonem zyskał w ostatnim czasie także lądowisko dla helikopterów, a pawilon C został gruntownie zmodernizowany. Wszystkie działania podejmowane są w trosce o dobro mieszkańców i licznie odwiedzających powiat turystów.– Przykład rozbudowy szpitala pokazuje, że wiele działań udaje się realizować, jeśli działamy wspólnie, dlatego podejmując się tak dużej inwestycji wiedzieliśmy, że będziemy szukać pomocy wszędzie, zarówno u władz centralnych, wojewódzkich jak i gminnych – mówi Starosta Wadowicki Jacek Jończyk. – Czasem nie warto wyważać otwartych drzwi – wystarczy sięgnąć po już istniejące i sprawdzone rozwiązania. Dlatego staramy się nawiązywać współpracę z innymi jednostkami samorządowymi i organizacjami, zarówno na poziomie lokalnym, ogólnopolskim jak i międzynarodowym – dodaje starosta.

 

rozbudowa_szpitala_powiatowego_im._jana_pawa_ii_w_wadowicach_o_pawilon_kowy_e_9449_02

  Rozbudowa Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II w Wadowicach o Pawilon Łóżkowy EZ jego inicjatywy powołano do życia Konwent Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego. To rodzaj forum, na którym omawiane są problemy, z jakimi boryka się lokalny samorząd. Konwent jest okazją do wymiany doświadczeń i informacji. I choć zadania własne gmin i powiatów są odmienne, do wielu kwestii – np. edukacji, pomocy społecznej, transportu, dróg – samorządy muszą podchodzić  wspólnie, bo tylko wówczas można osiągnąć sukces. O niektórych problemach członkowie konwentu chcą poinformować władze wyższego szczebla. Wówczas opracowywane jest wspólne stanowisko i przekazywane Rządowi RP, senatorom, posłom i władzom województwa.

 

Idea powołania Konwentu Burmistrzów, Wójtów i Starosty Wadowickiego zyskała uznanie Biura Projektów Programowych Kancelarii Prezydenta RP i została zaprezentowana na Witrynie Obywatelskiej, na której przedstawiane są dobre praktyki z całego kraju. Warto podkreślić, że inicjatywa Powiatu Wadowickiego została opublikowana jako pierwsza w kategorii „Partnerstwo Samorządów”.


Kierując się zasadami przejrzystości i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym w zakresie jawności wydatkowania środków publicznych Starosta Wadowicki podjął decyzję o publikacji na stronie Biuletynu Informacji Publicznej wszystkich umów cywilno-prawnych zawartych przez Powiat Wadowicki od dnia 1 stycznia 2013 r. Ta idea także została doceniona przez Biuro Projektów i jest polecana innym samorządom.

 

Od 2012 r. Powiat Wadowicki jest członkiem Grupy Benchmarkingowej Powiatów. Grupa została powołania pod koniec 2011 r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Kłodzku. Benchmarking to – mówiąc najprościej – wymiana dobrych praktyk zarządzania, rozwiązań, które z powodzeniem sprawdziły się u innych, i z których warto skorzystać. Początkowo grupę tworzyło 13 powiatów, ale szybko zaczęły dołączać do niej kolejne samorządy. Obecnie jest ich ponad 20 i ciągle dochodzą kolejne. Spotkania odbywają się raz na trzy miesiące i mają formę dwudniowych warsztatów tematycznych. Poszczególne powiaty, mimo, że różnią się od siebie, mają zazwyczaj podobne problemy, np. związane z interpretacją przepisów prawa. Uczestnicy spotkań wymieniają się doświadczeniami i dobrymi praktykami; omawiają  kwestie związane z bieżącą działalnością powiatów.

 

grupa_benchmarkingowa_powiatw_1036

Grupa Benchmarkingowa Powiatów

 

Najlepszych rozwiązań wartych naśladowania władze Powiatu Wadowickiego szukają nie tylko w Polsce, ale także za granicą. Przykładem może być chociażby współpraca z Flandrią Wschodnią w zakresie pomocy społecznej.– Mam nadzieję, że to, co udało nam się osiągnąć, będzie kontynuowane i rozwijane przez zarząd kolejnej kadencji – mówi Starosta Wadowicki Jacek Jończyk. – Bez względu na skład przyszłej Rady Powiatu, uwarunkowania społeczno-gospodarcze, czy coraz bardziej zagmatwane przepisy prawne, Powiat Wadowicki musi ciągle się rozwijać. To niezwykły region, zamieszkiwany przez wspaniałych ludzi, dla których warto pracować, realizować ciekawe pomysły i podejmować śmiałe decyzje – dodaje starosta.

Tagi: Polska
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
48%
52%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.