Główny Instytut Górnictwa


Główny Instytut Górnictwa w okresie ponad 60-letniej działalności osiągnął czołową pozycję w  kraju i za granicą, kształtując postęp nauki w zakresie takich dyscyplin jak górnictwo i geologia inżynierska oraz inżynieria środowiska, a także innych specjalności, związanych bezpośrednio lub pośrednio z tymi dyscyplinami, w szczególności nowych kierunków pozyskania i wykorzystania paliwa węglowego.

 

nowe_-_logo_206

 

Działalność Instytutu koncentruje się na rozwiązywaniu problematyki związanej z przemysłem wydobywczym surowców mineralnych, szczególnie z górnictwem podziemnym węgla i rud metali. Przemysł wydobywczy tych surowców stwarza bowiem szereg złożonych problemów w zakresie bezpieczeństwa pracy, stosowanych technologii, ochrony środowiska, a także w sferze społecznej. GIG w tych obszarach badawczych posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę i doświadczenie, dysponuje unikalnymi bazami danych, poligonami badawczymi i specjalistycznymi laboratoriami wyposażonymi w sprzęt najnowszej generacji. Doświadczenia w tym zakresie Instytut wykorzystuje dla rozwijania nowych specjalności naukowych oraz dla podejmowania najważniejszych w skali światowej tematów badawczych, w zakresie: czystych technologii węglowych takich jak: podziemne zgazowanie węgla, składowanie i sekwestracja CO2, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, odnawialne źródła energii czy inżynieria materiałów niemetalowych.

 

budynek_gig_1084

Siedziba Głównego Instytutu Górniczego

 

Jednym z najważniejszych kierunków badań naukowych prowadzonych w ramach działalności  Głównego Instytutu Górnictwa jest bezpieczeństwo pracy w górnictwie.  W jego obrębie koncentruje się znaczący potencjał badawczy i intelektualny Instytutu. W pracach na rzecz przemysłu wydobywczego surowców mineralnych tradycyjnie koncentrowano się na badaniach dotyczących zrównoważonego rozwoju tego przemysłu, a więc dotyczących bezpieczeństwa pracy, poprawy efektywności produkcji oraz minimalizacji oddziaływań eksploatacji górniczej na środowisko naturalne. Produkcja surowców mineralnych powinna być nie tylko efektywna, ale musi także spełniać coraz wyższe wymogi bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony środowiska i być akceptowalna społecznie. W związku z tym, istnieje zapotrzebowanie na spójną, interdyscyplinarną tematykę badawczą związaną z nowoczesnym górnictwem, obejmującą geoinżynierię i inżynierię środowiska na terenach górniczych i pogórniczych, problematykę społeczną, jak również dotyczącą specyficznych aspektów bezpieczeństwa energetycznego opartego na wykorzystaniu paliwa węglowego.

 

powierzchniowa_instalacja_dla_pzw_w_kwk_wieczorek_1183

Powierzchniowa instalacja dla PZW w KWK Wieczorek

 

Zakres działalności Instytutu

Górnictwo i geoinżynieria
- Zrównoważone zarządzanie zasobami surowców mineralnych.
- Rozpoznanie złóż metodami geofizycznymi, geologicznymi i górniczymi
- Projektowanie eksploatacji w warunkach występowania zagrożeń naturalnych
- Technologie bezpiecznej eksploatacji złóż surowców mineralnych

Zrównoważone technologie energetyczne
- Podziemne zgazowanie pokładów węgla
- Sekwestracja CO2 w strukturach geologicznych
- Gospodarcze wykorzystanie metanu z kopalń węgla kamiennego
- Czyste technologie węglowe energetycznego i chemicznego wykorzystania węgla (CTW)
- Pozyskanie energii z podziemnych wód w zlikwidowanych kopalniach

Inżynieria  środowiska
- Kompleksowa ocena środowiska (gleba, woda, powietrze, hałas, drgania, itp.)
- Technologie rewitalizacji terenów pogórniczych
- Zrównoważone zarządzanie gospodarką wodno-ściekową i odpadami
- Gospodarcze wykorzystanie terenów poprzemysłowych

Bezpieczeństwo pracy w przemyśle
- Analiza ryzyka poważnych awarii przemysłowych
- Monitoring i analiza ryzyka zagrożeń wybuchowych i pożarowych w przemyśle
- Komputerowe systemy wspomagania zarządzania bezpieczeństwem pracy
- System kształtowania probezpiecznych postaw załogi
- Statyczne i dynamiczne badania maszyn i urządzeń

Inżynieria materiałowa
- Badania materiałów i wyrobów niemetalowych.
- Prognozowanie właściwości użytkowych nowych materiałów stosowanych w górnictwie

Radiometria środowiskowa
- Promieniotwórcze skażenie środowiska - radioekologia
- Ochrona radiologiczna w środowisku pracy
- Metrologia w badaniach promieniotwórczości i promieniowania jonizującego

Badania socjo-ekonomiczne
- Rozwój lokalnych rynków pracy
- Prognozowanie zrównoważonego rozwoju w skali lokalnej i regionalnej
- Analizy ekonomiczne i organizacyjne przekształceń własnościowych

Certyfikacja, ocena zgodności, systemy zarządzania
- Certyfikacja wyrobów: obowiązkowa na znak „CE” i dobrowolna
- Certyfikacja systemów: zarządzania jakością,  środowiskowego i  BHP
- Certyfikacja personelu (osób)
- Badania dla potrzeb certyfikacji

Edukacja i szkolenia

 

 


Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
58%
42%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.