BIERUŃ – DOBRE INWESTYCJE – NOWE MOŻLIWOŚCI

Miasto Bieruń odnotowuje stały wzrost zarówno wysokości pozyskiwanych środków zewnętrznych do budżetu, jak i wydatków na infrastrukturę. W ciągu ostatnich czterech lat Bieruń pozyskał ponad 60 mln złotych, biorąc pod uwagę zarówno środki finansowe, jak i wartość przejętych nieruchomości. Stał się w ten sposób liderem w tej dziedzinie.


Dzięki temu minione lata były bardzo intensywne pod względem realizowanych inwestycji i podejmowanych działań. Każdorocznie spore środki przeznacza na inwestycje i rozwój.


Poszerzamy i pobudzamy strefę ekonomiczną przez co tworzymy nowe miejsca pracy, inwestujemy w nowe technologie, ulepszamy infrastrukturę drogową, rozwijamy oświatę, kulturę, poszerzamy nowoczesną bazę sportową, a przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo. Jestem przekonany, że nowe inwestycje dają nowe możliwości rozwoju, z których wszyscy możemy korzystać już dziś. – mówi Bernard Pustelnik burmistrz Bierunia.


Te i inne działania niejednokrotnie zostały docenione w branżowych rankingach oraz ogólnopolskich konkursach. Te najbardziej prestiżowe, potwierdzają w całej rozciągłości, że gmina Bieruń wspaniale się rozwija, a kierunki rozwoju zostały prawidłowo nakreślone i są konsekwentnie realizowane.

 

 

  bierun_1_foto_1050

6 października 2014r. burmistrz Bierunia Bernard Pustelnik podczas Gali finałowej Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014 odebrał dyplom oraz medal QI 2014 za System Zarządzania Najwyższej Jakością

 

Jednym z najbardziej znaczących osiągnięć miasta ostatnich lat, jest znalezienie się w ścisłej czołówce ogólnopolskiego Rankingu Zrównoważonego Rozwoju 2013. Celem zestawienia organizowanego przez Sejmową Komisję Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, Politechnikę Warszawską i Fundację Godła Promocyjnego „Teraz Polska” jest wyróżnienie najlepiej rozwijających się gmin w Polsce. W tej rywalizacji Bieruń zajął aż trzecie Miejsce, co jest sporym osiągnięciem tym bardziej, że ustąpił tylko Łebie i Krynicy Morskiej. Warto dodać, że Bieruń jako jedyny spośród miast śląskich znalazł się w pierwszej dziesiątce, co podnosi wartość osiągnięcia.

 

 

bieru_2_foto_1134

Od prawej samorządowi Laureaci Programu Najwyższa Jakość Quality International 2014: Bernard Pustelnik - burmistrz Bierunia, Krzysztof Nałęcz - burmistrz Bartoszyc oraz Krzysztof Matyjaszczyk - Prezydent Częstochowy tuż po wręczeniu dyplomów i medali.


Przedstawiamy Państwu kilka, naszym zdaniem najciekawszych realizacji inwestycyjnych i nie tylko, które zmieniły oblicze Bierunia


KULTURA

UTWORZENIE REGIONALNEGO CENTRUM KULTURALNO – GOSPODARCZEGO

Budowa regionalnego centrum kulturalno-gospodarczego dotyczyła kompleksowej rozbudowy świetlicy środowiskowej i remizy OSP przy ul. Remizowej. W ramach inwestycji rozbudowano remizę strażacką i świetlicę środowiskową, gdzie powstały nowe pomieszczenia użytkowe. Zbudowano scenę wraz z garderobą, nowe salki warsztatowe, wymieniono drzwi, podłogę i odnowiono ściany. Na zewnątrz została wykonana nowa elewacja, zbudowano amfiteatr, plac zabaw, parking oraz zagospodarowano cały teren wokół. Remiza strażacka również przeszła gruntowny remont. Budynek, został podniesiony oraz powiększony o część garażową z zapleczem higieniczno – sanitarnym.

REALIZACJA INWESTYCJI: 2012-2013

KOSZT: 3 125 563,05 zł

POZYSKANE ŚRODKI: 1 562 781, 52 zł z rezerwy celowej budżetu państwa.SPORTROZBUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI


Jedna z największych inwestycji sportowych ostatnich lat. Dzięki modernizacji i wprowadzeniu nowych funkcjonalności powstał kolejny nowoczesny obiekt sportowo- rekreacyjny. Budowa zaplecza rekreacyjnego krytej pływalni obejmowała, modernizację kotłowni i wenylatorowni, przebudowę kanalizacji deszczowej, renowację elewacji i części basenowej. Została utworzona również Strefa SPA, gdzie znajdują się sauna sucha i mokra, pomieszczenie relaksacji z elementami solnymi na ścianach, natryski i szatnie. Przebudowo również część poczekalni, którą połączono z salą basenową, wanną jacuzzi i klatką schodową, a także zamontowano zewnętrzną, ocieplaną, multimedialną zjeżdżalnię.


REALIZACJA INWESTYCJI: 2012-2014

KOSZT: 4 995 805, 77 zł

POZYSKANE ŚRODKI: 1 999 747,46 zł ze środków UE z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

ODBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ

Remont hali sportowej przy Gimnazjum nr 1 w Bieruniu polegał na ulepszeniu funkcjonalności obiektu i przyległej infrastruktury sportowej. Została utworzona nowoczesna trzytorowa kręgielnia, sauna na podczerwień oraz grota solna. Odnowiono także wszystkie dotychczasowe boiska zewnętrzne oraz utworzono nowe do gry w piłkę nożną ze sztuczną nawierzchnią, zbudowano 200 m lekkoatletycznej bieżni, dodatkowy kort tenisowy, a także „siłownię zewnętrzną” przeznaczoną do ćwiczeń rekreacyjnych.

REALIZACJA INWESTYCJI: 2011

KOSZT: 2 934 965, 43 zł

POZYSKANE ŚRODKI: 1 883 642,84 zł z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

REMONT HALI SPORTOWEJ II

W hali sportowej przy Gimnazjum nr 2 odbył się remont, który polegał na zainstalowaniu nowej podłogi płaszczyznowo – elastycznej typu Elite Comfort 20, wykonaniu nowej posadzki ceramicznej, termomodernizacji i elewacji budynku, wymianie okien, instalacji centralnego ogrzewania oraz renowacji podjazdu.

REALIZACJA INWESTYCJI: 2011

KOSZT: 1 263 209,92 zł


EDUKACJA


ROZBUDOWA PRZEDSZKOLA NR 1 W BIERUNIU STARYM

Rozbudowa Przedszkola nr 1 była zadaniem wieloletnim i jest jak na razie największą inwestycją wykonaną w zakresie rozwoju oświaty w ciągu minionych lat. Obiekt przeznaczony jest dla ponad 170 dzieci.

Inwestycja obejmowała całkowitą modernizację starego budynku oraz dobudowę nowego segmentu z trzema dodatkowymi oddziałami przedszkolnymi, szatnią, kuchnią oraz specjalnego łącznika. Wokół przedszkola wykonano efektywny plac zabaw, który wraz z budynkiem przedszkola stanowi jeden z najnowocześniejszych kompleksów tego typu w woj. śląskim.

REALIZACJA INWESTYCJI: 2011 - 2013

KOSZT: ponad 6 000 000 zł


KOMUNIKACJA

REMONTY DRÓG

Od 2011 r. w Bieruniu wyremontowano ponad trzydzieści dróg o łącznej długości ponad 25,4km co stanowi 25% ogółu dróg miejskich.

REALIZACJA INWESTYCJI: 2011 – 2014

KOSZT: 26,9 mln zł

POZYSKANE ŚRODKI: 26,2 mln zł (środki powodziowe oraz Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.)


BUDOWA NOWYCH DRÓG

Od 2011 r. wybudowano także ok 2,5 km nowych dróg za ok. 10,5 mln zł, z czego 8,7 pozyskano ze źródeł zewnętrznych.


REAKTYWACJA KOLEI

Od 2011 roku Gmina Bieruń przy współpracy PKP Polskich Linii Kolejowych rozpoczęła działania mające na celu przywrócenie linii kolejowej na trasie: Tychy Lodowisko – Bieruń Stary – Bieruń Nowy – Oświęcim. Projekt będzie realizowany przy wykorzystaniu dofinansowania ze środków unijnych.

Do tej pory wykonano remont nawierzchni kolejowej na odcinku Tychy – Górki Ściernie za kwotę ponad 17 mln zł. oraz kładki dla pieszych nad linią kolejową przy ul. Staromłyńskiej, której koszt wyniósł 100 tys. zł.

Planowane jest, przy wykorzystaniu środków unijnych stworzenie centrów przesiadkowych na terenie stacji kolejowych w Bieruniu Starym i Bieruniu Nowym oraz remont dróg i parkingów w bezpośrednim sąsiedztwie.
DWORZEC AUTOBUSOWY

Inwestycja polegała na odbudowie i modernizacji przystanków autobusowych, oświetlenia ulicznego, wykonania systemu monitoringu. Zostały wykonane również roboty nawierzchniowe (rekonstrukcja jezdni, chodników, krawężników, przystanków, zieleni i oświetlenia) oraz roboty ziemne, w tym kanalizacja deszczowa.

REALIZACJA INWESTYCJI: 2011

KOSZT: 1 500 000 zł

DOFINANSOWANIE: 1 200 000 zł z programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.Gospodarka

URUCHAMIAMY I ROZWIJAMY STREFĘ EKONOMICZNĄ

Budowa drogi do terenów inwestycyjnych oraz strefy ekonomicznej

Najważniejsza inwestycja ostatnich lat, mająca ogromny wpływ na rozwój gospodarki miasta. Stanowi udrożnienie, a tym samym rzeczywiste uruchomienie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajdującej się na terenie Bierunia wraz z przyległymi terenami inwestycyjnymi. Poza drogą, utworzono ciąg pieszo – rowerowy, zatoki i przystanki autobusowe, zjazdy, oświetlenie i kanalizację deszczową

Dzięki temu w Strefie, na terenie, który znajduje się w obrębie Bierunia powstają już dwa duże zakłady, a zainteresowanie kolejnych inwestorów jest znaczące. Niewykluczone że już wkrótce kolejne firmy będą miały tu swoją siedzibę.

REALIZACJA INWESTYCJI: 2013

KOSZT: 9 466 692, 77 zł

POZYSKANE ŚRODKI: 8 906 157,56 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.


Poszerzamy strefę ekonomiczną

Decyzją Rady Ministrów z dnia 20 maja 2014 r. kolejne 42 hektary terenów położonych na terenie Bierunia zostały włączone do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W wyniku podjętych działań obszar strefy został powiększony dwukrotnie.Bezpieczeństwo

Ze względu na złe doświadczenia związane z powodziami, które nawiedzały miasto, podjęto szereg działań w celu poprawy bezpieczeństwa.

MAGAZYNY PRZECIWPOWODZIOWE

Zorganizowano cztery magazyny przeciwpowodziowe wyposażone m.in. w sprzęt do ewakuacji ludności oraz narzędzia niezbędne do przeprowadzania akcji ratowniczych.

Zbudowano także trzy place składowe do magazynowania piasku o objętości 240 m


SYSTEM SMS

Każdy mieszkaniec zarejestrowany w systemie otrzymuje na bieżąco informacje o ewentualnych zagrożeniach lub podejmowanych działaniach przez odpowiednie służby.


MONITORING STANÓW WÓD W RZEKACH

Rozbudowano system monitoringu stanu wód na rzekach stwarzających zagrożenie powodziowe w mieście (4 wodowskazy i stacja bazowa w UM. Zabezpieczono rzeki: Wisła za zaporą Goczałkowice, Przemsza w m. Mysłowice, Gostynia - Tychy, Mleczna - Tychy).


SPECJALISTYCZNY SPRZĘT RATOWNICZY

Zakupiono m.in. pojazd amfibijny, agregat prądotwórczy o wysokiej mocy, 2 małe i dwa średnie wozy strażackie, samochód terenowy, namioty, przyczepy, zapory przeciwpowodziowe oraz wiele innych.


WAŁY PRZECIWPOWODZIOWE

Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych wybudował lub zmodernizował nowe obwałowania na rzekach: Przemsza, Gostynka, Potok Goławiecki o łącznej długości ponad 5,5 km za prawie 15 mln zł.Idziemy w przyszłość / nowoczesność

Urząd Miejski w Bieruniu realizuje projekty, dzięki którym nasze miasto staje się nowoczesne.

Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Bieruń – to 20 km sieci szerokopasmowego Internetu, do którego w pierwszej kolejności zostało podłączonych 40 gospodarstw domowych zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Zakupiono i zainstalowano 95 zestawów komputerowych, z których 23 umieszczono w punktach dostępu do Internetu (świetlicach). Kwota dofinansowania projektu to 5 202 015,64 zł, a wkład własny wyniósł 918 002,76 zł.

Budowa sieci szerokopasmowej dla społeczeństwa informacyjnego 2011 na terenie Górnego Śląska – polega na wykonaniu gminnej, sieci szerokopasmowej w oparciu o bezprzewodową technologię WiMAX, zapewnieniu dostępu do Internetu jednostkom samorządowym, stworzenie publicznych dostępów do Internetu dla mieszkańców (HOT SPOT) oraz zapewnienie infrastruktury dla przesyłania danych z monitoringu gminnego. Całkowita wartość zadania wynosi 1 232 500 zł, w tym wartość dofinansowania to 1 047 625 zł.

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
49%
51%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.