Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej

Działamy tak, aby klient był zawsze zadowolony, a Spółka nadal rozwijała się dla dobra pracowników, uwzględniając przy tym jej oddziaływanie na środowisko i dbając o panujące w niej bezpieczeństwo pracy. Realizowana według tej zasady polityka działania w przypadku Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. okazała się trafna. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat konsekwentna i skuteczna polityka organizacji, zarządzania i promocji pozwoliły Spółce osiągnąć pozycję jednego z czołowych przedsiębiorstw usługowych w regionie legnickim. Instalacje do przetwarzania odpadów należące do LPGK Sp. z o.o. uzyskały status Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w regionie północnym województwa dolnośląskiego.

 

logo_-_mniejsze_448

 

Podstawową działalnością tam prowadzoną jest odzysk i unieszkodliwianie opadów. Do instalacji dostarczane są zmieszane odpady komunalne, zebrane w sposób selektywny odpady surowcowe oraz odpady biodegradowalne. Przy RIPOK działa Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do którego przyjmowane są odpady problemowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Wdrożony przez Spółkę w 2010 roku system selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych, którego ogniwem jest kompostownia odpadów w systemie pryzmowym KUSS ze sterowanym napowietrzaniem pryzm pozwala spełnić wymagania prawne w zakresie ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do składowania, umożliwia zachowanie obowiązującej hierarchii postępowania z odpadami, w szczególności ich odzysk w postaci środków wspomagających uprawę roślin, a w przyszłości również nawozów organicznych. System prowadzi także do oszczędności w postaci wolnej pojemności składowiska oraz umożliwia ograniczenie ilości szkodliwego biogazu trafiającego do atmosfery. Dlatego z zainicjowanych przez LPGK Sp. z o.o. działań korzyści odnosić będą dzisiejsi i przyszli mieszkańcy regionu.

 

sdc11051_767

 

Przyczynia się do tego także wybudowana w oparciu o oryginalne technologie ENER-G mała elektrownia gazowa, przekształcającą powstający w odpadach biogaz w energię elektryczną. Inwestycja ma istotne znaczenie dla ekoklimatu miasta i okolic. W ramach efektu ekologicznego ujmowany i zagospodarowywany jest wydzielający się z masy składowiskowej do atmosfery biogaz, którego głównym składnikiem jest metan. Jednocześnie legnicka "zielona energia" odznacza swój udział w wypełnianiu obowiązujących nasz kraj norm unijnych.


Kolejnym przykładem prospołecznej i proekologicznej inwestycji LPGK jest zapoczątkowana w 2002 roku selektywna zbiórka odpadów. Z perspektywy 12 lat funkcjonowania tego programu można stwierdzić, że stanowi on milowy krok na drodze rozwoju regionalnej i krajowej gospodarki odpadami. Program ten dał gminie Legnica i gminom ościennym korzyści w postaci mniej zanieczyszczonego powietrza, oszczędności w zużyciu surowców oraz możliwość udziału w trwających dziesięć lat warsztatach praktycznych z zakresu segregacji.

 

sdc15315_691

 

Najaktualniejszym przykładem inwestowania w czyste środowisko jest sortownia odpadów surowcowych. Budowa sortowni była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła blisko 9 000 000 zł. Dofinansowanie Unii Europejskiej stanowiło 4 539 088,98 zł. Pozostałą część wartości budowy sortowni Spółka sfinansowała ze środków własnych. Sortownia powstała na terenie RIPOK w Legnicy. Trafiają do niej selektywnie zebrane odpady surowcowe. Po posortowaniu są oddzielone surowce wtórne takie jak szkło, papier, tektura i tworzywa sztuczne, które następnie są przekazywane do dalszego przetworzenia. Wymaganym efektem jest uzyskanie przez gminę odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu.

 

dsc03840_778_01

 

Wszystkie zrealizowane i realizowane przez Spółkę inwestycje w nowoczesną gospodarkę odpadami zaplanowane zostały, tak, aby przynosiły nie tylko korzyści ekonomiczne, ale przede wszystkim trudne do oszacowania efekty ekologiczne i społeczne. Dla jeszcze lepszych efektów LPGK Sp. z o.o. wdrożyło autorski program edukacji ekologicznej dla przyszłych klientów, którymi są najmłodsi mieszkańcy naszego regionu. Wśród działań w zakresie Eko-edukacji zrealizowanych przez LPGK Sp. z o.o. wymienić wypada:


- zajęcia ekologiczne organizowane i dofinansowane przez Spółkę w podziale na szkoły i przedszkola. Łącznie 60 lekcji dla ponad 4500 uczestników, których fragment został wyemitowany w TVP 1 w audycji „Kawa czy herbata?”,


- zajęcia w świetlicy przyszpitalnej dla najmłodszych pacjentów szpitala,


- spotkanie z Seniorami zrzeszonymi w klubie osiedlowym działającym przy Domu Kultury „Kopernik”,


- współudział w organizowanym przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe przedsięwzięciu pn. „Moje środowisko ponad wszystko”, Międzyszkolnym Maratonie Ekologicznym organizowanym przez Gimnazjum Nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy oraz Ekobibliotekę Legnickiej Biblioteki Publicznej,


- współpracę z Fundacją Ekologiczną „Zielona Akcja”- w ramach konkurs pn. „Czyściciel Świata”, Młodzieżowym Centrum Kultury w ramach Rejonowego Konkursu plastycznego „Sprzątanie to fajne zadanie” oraz Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Ekologicznej „Ekopiosenka”,


- wspieranie rozwoju naukowego studentów w zakresie gospodarki odpadami, udostępniając im dane do badań oraz aktywnie uczestnicząc w Ogólnopolskich Studenckich Konferencjach Naukowych „Szanse i Zagrożenia Gospodarki Odpadami” organizowanych przez Koło Naukowe „OIKOS” działające na Jeleniogórskim Wydziale Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu przy Katedrze Zarządzania Jakością i Środowiskiem.

 

sdc18840_767


Na przestrzeni lat LPGK Sp. z o.o. otrzymała nagrody i wyróżnienia w wielu prestiżowych konkursach za działanie na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Wśród nich wymienić należy: Przyznawany przez Krajową Izbę Gospodarczą tytuł , Przedsiębiorstwo Fair Play, Złotą odznakę Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Na podkreślenie zasługuje wyróżnienie w konkursie Przedsiębiorstwo Przyjazne Środowisku-, w którym Spółka w latach 2006, 2008, 2009 i 2011 została uhonorowana tytułem oraz statuetką „Mecenas Polskiej Ekologii”. Nadto Spółka została laureatem „Europejskiej Nagrody Ekologicznej”, przyznawanej w wyższej kategorii tego konkursu na przełomie lat 2012-2013. W październiku 2013 r. Spółka otrzymała zaszczytny tytuł „Ekolaur Polskiej Izby Ekologii”. LPGK Sp. z o.o. wielokrotnie też otrzymała Certyfikat Uznania w konkursie organizowanym przez Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany Profile pn. „Przetargi dla najlepszych- Lider Eko- Inwestycji.

 

img_1517pop_549

 

 

 

 

 

 

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
55%
45%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.