Specjalistyczny partner dla przemysłu

AUTO-HIT to marka znanego od lat autoryzowanego dealera marki Fiat. Dziś firma jest przede wszystkim specjalistycznym przedsiębiorstwem, oferującym szerokie spektrum usług dla wielu sektorów gospodarki. To także producent innowacyjnych technologii na potrzeby branży zbrojeniowej.

 

Firma jest wielokrotnym Laureatem prestiżowego konkursu Najwyższa Jakość Quality International - już pięć razy zdobyła godło QI, w ub. roku w kategorii QI Product za opylacze pyłu węglowego i w kategorii QI Order za wdrożony System Zarządzania Jakością. Firma ma już na swoim koncie także nagrodę specjalną – Perłę QI, którą zdobyła w 2013 r.

 

Dla poprawy bezpieczeństwa w górnictwie


01_259

Nagrodzona medalem QI 2015 technologia opylaczy pyłu węglowego wychodzi naprzeciw oczekiwaniom branży wydobywczej w zakresie poprawy bezpieczeństwa na kopalniach zagrożonych niebezpieczeństwem wybuchu pyłu węglowego, powodującego katastrofalne i dramatyczne w skutkach zniszczenia wyrobiska, a także niestety często ofiary śmiertelne wśród górników. Wybuchy pyłu węglowego, obok wybuchu metanu, należą do najczęstszych przyczyn katastrof w górnictwie. Koniecznym stało się więc opracowanie metod zwalczania wybuchu pyłu. Wśród uznanych metod znajdują się takie, których zadaniem jest neutralizacja pyłu osiadłego. To skuteczny i względnie tani środek zabezpieczenia przed wybuchem. Zasada działania opylacza pyłu węglowego firmy AUTO-HIT polega na opylaniu wyrobisk (tzw. inertyzacja pyłu), zmyciu wodą oraz wiązaniu osadów pyłowych środkami higroskopijnymi.
 

20-lecie AUTO-HIT

 

Początki AUTO-HIT S.A. (Tychy, Warszawa, Maków Mazowiecki) sięgają 1995 r., kiedy to w Tychach firma rozpoczęła działalność jako autoryzowany dealer Fiat Auto Poland oraz przedstawiciel IVECO w Polsce (od 1997). Wkrótce stała się jednym z największych dealerów tych marek w Polsce, a obecnie jest także jednym z głównych dostawców pojazdów specjalistycznych dla polskiej armii. Podmioty należące Grupy AUTO-HIT stawiają na nowoczesność, innowacyjność i dynamiczny rozwój. Odczytują potrzeby rynkowe i starają się je zaspokoić. Nierzadko wyprzedzają oczekiwania klientów, zaspokajając ich nieuświadomione jeszcze potrzeby.

 

AUTO-HIT prowadzi szeroką działalność w zakresie sprzedaży samochodów, serwisu (gwarancyjnego i pogwarancyjnego), usług blacharsko-lakierniczych, badań technicznych pojazdów, sprzedaży hurtowej i detalicznej części zamiennych, akcesoriów i olejów, a także usług bankowych i ubezpieczeniowych. Specjalizuje się także w produkcji naczep niskopodwoziowych, specjalistycznego sprzętu transportowego dla wojska, do przewozu maszyn budowlanych i elementów ponadgabarytowych oraz produkcji konstrukcji stalowych, wykorzystywanych m.in. w budowie dróg, mostów i hal. Przedsiębiorstwo wykonuje konstrukcje stalowe dla infrastruktury drogowej, budownictwa i przemysłu. Projektuje i produkuje stalowe zbiorniki nad- i pod-ciśnieniowe (od 350 mm do 3500 mm). Oferuje cięcie blach gilotyną o długości elementu do 6 m i grubości 25 mm. Przyjmuje zlecenia wiercenia otworów, cięcia piłą taśmową (ramową), malowania natryskowego pistoletem i przy pomocy specjalistycznych pomp. Dysponuje najnowocześniejszym i specjalistycznym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą spawaczy, ślusarzy i lakierników, która spełni wszelkie oczekiwania klientów.

  

03_854 

Jednym z najnowszych produktow jaki oferuje AUTO-HIT S.A. jest mobilna ambona, która została stworzona z myślą o wygodzie i komforcie myśliwych. Ambonę można transportować za pomocą samochodu wyposażonego w hak holowniczy. Może ona służyć zarówno myśliwym, jak również stanowić mobilny punkt obserwacyjny dla badaczy przyrody, fotografów, czy służb mundurowych.

 

Ze względu na to, że AUTO-HIT posiada bardzo rozbudowany park maszynowy, firma jest w stanie zaoferować swoim klientom specjalistyczne usługi, m.in. cięcia strumieniem wody, laserem i plazmą, gięcia blach i profili, śrutowania, spawania, malowania.

 

04_896

 

AUTO-HIT dysponuje najnowocześniejszym i specjalistycznym sprzętem oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą spawaczy, ślusarzy i lakierników, która spełni wszelkie oczekiwania klientów.

 

Zarządzanie jakością

 

Dostosowanie systemu zarządzania do wymagań normy ISO 9000 firma rozpoczęła już w 2003 r. Od 2004 posiada certyfikat zgodności systemu z wymaganiami ISO. Jednocześnie z końcem 2004 r. firma wdrożyła system zgodny z AQAP 2120:2003 (wymagania NATO) oraz Wewnętrzny System Kontroli (WSK). W 2006 r. firma dostosowała System Zarządzania Jakością do wymogów AQAP 2110:2006. W latach 2012-2013 zakład produkcyjny w Makowie wdrażał system zgodny z wymaganiami normy ISO 3438-2, a w połowie ub. r. uzyskał ten certyfikat zgodności z wymaganiami jakości w zakresie spawania materiałów metalowych. W 2015 roku uzyskaliśmy certyfikat Spawania Pojazdów Szynowych i ich części składowych wg. EN 15085-2:2007. W Spółce ustanowiono także Politykę Bezpieczeństwa spełniającą wymagania ustawy o ochronie danych osobowych. Firma uzyskała także najnowszy system jakości ISO 9010 wraz z ZKP – wg normy EN 1090.

 

Produkcja specjalna dla branży zbrojeniowej

 

Od początku istnienia firma nieustannie poszerza zakres swojej działalności. Zakład w Makowie Mazowieckim zajmuje się produkcją specjalną. Spółka od wielu lat współpracuje z podmiotami z branży zbrojeniowej w zakresie dostaw specjalistycznego sprzętu samochodowego, tj. ambulansów sanitarnych, samochodów do przewozu ludzi i żywności, materiałów niebezpiecznych, pojazdów dźwigowych i samowyładowczych, zestawów niskopodwoziowych. Posiada na swoim koncie około 2 tys. rodzajów różnorodnych, wyspecjalizowanych pojazdów pełniących służbę w Wojsku Polskim. Pojazdy te znajdują bardzo szerokie zastosowanie i są wykorzystywane również w misjach zagranicznych.

 

02_1152


Wśród oferowanych usług produkcji pojazdów specjalistycznych oraz innych urządzeń znajdują się m.in.: naczepy niskopodwoziowe od 30 to 70, samochody ciężarowe dużej i średniej ładowności, samochody dostawcze, wywrotki, sanitarki wojskowe, „ewakuator” samochodowy (do usuwania niewłaściwie zaparkowanych pojazdów), ambona mobilna (służąca jako mobilny punkt strzelniczy dla myśliwych, wieżyczka strażnicza, punkt obserwacyjny), opylacze górnicze do neutralizacji zagrożeń wybuchu metanu (elektryczny, hydrauliczny, pneumatyczny), sieczkarnię do wierzby energetycznej, przyczepy do transportu łodzi, duże konstrukcje stalowe, elementy infrastruktury drogowej (barierki, obejmy, słupki metalowe i inne).


Przeprowadzone we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej prace badawczo-rozwojowe przyniosły kolejny innowacyjny projekt uniwersalnej naczepy do transportu sprzętu o masie do 30 ton, o regulowanej szerokości platformy i wysokości płyty. Wyniki przeprowadzonych prac znajdą zastosowanie w procesie produkcji nowych i zasadniczo ulepszonych produktów spółki, co w szczególności pozwoli na prowadzenie sprzedaży naczep z regulowaną wysokością oraz zestawów niskopodwoziowych (tj. naczep wraz z ciągnikami różnego typu).

 

05_601

 

Badania + rozwój = innowacyjne technologie

 

Firma prowadzi nieustanne prace badawczo-rozwojowe nad wdrażaniem innowacyjnych technologii, także dla odbiorców cywilnych. Na przykład zaprojektowała nowoczesny kurnik dla kur niosek, zabudowę samochodu śmieciarki, specjalnego wagonika opylającego czy stempli dla górnictwa i budownictwa.


W firmie wdrożono liczne innowacyjne rozwiązania technologiczne, m.in. spawanie przy wykorzystaniu ramy bazującej oraz obrotnicy, w procesie produkcji zasadniczo ulepszonego produktu, tj. serii naczep samochodowych o szerokich możliwościach zabudowy i niespotykanych cechach funkcjonalno- użytkowych, takich jak maksymalna ładowność do 150 t, regulowany zaczep i system kół skrętnych. Planowana do wdrożenia technologia pozwala również na rekonfigurację procesu produkcyjnego, co pozwoli na wytwarzanie nowych produktów. Decyzja o rozszerzeniu oferowanego asortymentu wynika z rosnących oczekiwań odbiorców w zakresie wytrzymałości i funkcjonalności produktów przeznaczonych do pracy w najcięższych warunkach przy maksymalnym obciążeniu.


AUTO-HIT jest w stanie od podstaw zaprojektować przyczepę, naczepę, zabudowę i inne produkty, uwzględniając oczekiwania klienta, w kolejnym kroku wyprodukować, przeszkolić ze sposobu użytkowania oraz zapewnić serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Park Maszynowy Zakładu Produkcyjnego w Makowie Mazowieckim posiada nowoczesną kabinę do śrutowania metalu, jak również maszyny do gięcia i cięcia elementów ze stali i innych materiałów (plazma, laser, cięcie wodą, gilotyna,  itp.). Ponadto oferuje usługi wyginania, spawania, wiercenia, cięcia i malowania oraz projektuje i produkuje kontenery, cysterny, podwozia naczep i półprodukty.


Firma skutecznie poszukuje źródeł finansowania swoich prac badawczo-rozwojowych w unijnych programach. W ramach inwestycji współfinansowanej  ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka spółka realizuje projekt, we współpracy z Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, opracowania uniwersalnej naczepy do transportu sprzętu o ładowności 150 ton o regulowanej szerokości platformy i wysokości płyty. Wyniki przeprowadzonych prac znajdą zastosowanie w procesie produkcji nowych i zasadniczo ulepszonych produktów spółki, co w szczególności pozwoli na prowadzenie sprzedaży naczep z regulowaną wysokością szyi oraz zestawów niskopodwoziowych (tj. naczep wraz z ciągnikami różnego typu).

 

 06_852

 

Systemy instalacji sanitarnej


Grupę uzupełnia działalność Aqua-hit sp z o.o. (Maków Mazowiecki), producenta systemów rur do cieplej i zimnej wody użytkowej oraz ogrzewania podłogowego i centralnego. Produkcja odbywa się w oparciu o surowce uznanych światowych producentów tworzyw sztucznych przy zastosowaniu najnowszej technologii produkcji i kontroli jakości. Systemy Aqua-hit są wykorzystane do instalacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych, administracyjnych, biurowych, użyteczności publicznej oraz do instalacji przemysłowych, również dla rolnictwa. Pozwalają one na transport zimnej i ciepłej wody a także do instalacji centralnego ogrzewania.


Firma produkuje także systemy zamocowań rur wodociągowych, kanalizacyjnych, c.o., gazowych, miedzianych oraz zamocowań ceramiki sanitarnej, a także  zawiesia do mostów.


AUTO-HIT S.A.

ul. Oświęcimska 323, 43-100 Tychy

info@autohit.com.pl, www.autohit.com.pl

tel. +48 32 325 30 00, fax: +48 32 216 95 17


AUTO-HIT S.A. Biuro Handlowe

ul. Zagójska 7, 04-160 Warszawa

sekretariat@autohit.com.pl, www.autohit.com.pl

tel. +48 22 810 14 35, fax: +48 22 810 14 45


KS MAKÓW AUTO-HIT S.A.

ul. Przasnyska 77, 06-200 Maków Mazowiecki

makow@ksmakow.pl, www.ksmakow.pl

tel. +48 29 717 08 30, fax: +48 29 717 08 30

 

07_744

 

Magdalena Tułecka, Jacek Majewski

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
51%
49%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.