PREVAC 7-krotnym laureatem konkursu Quality International!

Technologie PREVAC nadają kształt naszej przyszłości co czyni firmę wizytówką Polski na światowym rynku innowacji.

 

W tegorocznej edycji konkursu Quality International PREVAC otrzymał tytuł Laureata oraz Srebrne Godło za wielofunkcyjny, wielokomorowy system ultra wysokiej próżni do tworzenia nowej generacji fotowoltaików i katalizatorów.

 
prevac_logo_-_wersja_dodatkowa_616

To pierwsza i największa na świecie, zautomatyzowana, multifunkcjonalna, wielokomorowa klastrowa aparatura technologiczno-pomiarowa. Została ona zainstalowana na synchrotronie BESSY II należącego do Helmholtz-Zentrum w Berlinie (HZB). Pracuje w laboratorium o nazwie EMIL (Energy Materials In-situ Laboratory) skąd wzięła swą nazwę. Jest to aparatura, która z założenia ma dokonać przełomu w dziedzinie przetwarzania jak i magazynowania energii ze źródeł odnawialnych. Grupa badawcza pracująca na aparaturze PREVAC koncentruje się bowiem na badaniach nowych fotowoltaików i katalizatorów. Są to materiały, których zastosowanie ma wpływ na rzecz opracowania zrównoważonych, ekonomicznych i bezpiecznych dostaw energii w przyszłości. W ambicji naukowców leży wynalezienie fotowoltaicznej farby elewacyjnej, która zaopatrywałaby budynki w energię elektryczną. Wynalazek tego pokroju to całkowite uniezależnienie całych aglomeracji od tradycyjnych źródeł poboru energii na rzecz niewyczerpalnej, odnawialnej energii przetwarzanej ze światła słonecznego. To obecnie referencyjna aparatura na skalę światową.

  

Dane techniczne produktu znajdziesz tutaj>>>

Wywiad z zespołem pracującym na aparaturze – tutaj>>>

Informacje nt. prowadzonych badań można znaleźć na blogu HZB poświęconemu aparaturze PREVAC – tutaj>>>

 

Przyjrzyjmy się bliżej…

 

PREVAC ma swoją siedzibę na południu Polski, w malowniczej miejscowości na Górnym Śląsku, Rogowie. Nikt nie spodziewałby się, że to właśnie tu powstają wysoce zaawansowane aparatury badawcze dla topowych naukowców z całego świata. Aparatury te pozwalają zajrzeć w głąb materii i pracować nad komponowaniem nowych materiałów na poziomie nanocząstek. PREVAC specjalizuje się bowiem w produkcji aparatur naukowo-badawczych służących głównie do tworzenia nowych materiałów a tym samym nowych technologii poprzez różne techniki komponowania przeróżnych materiałów jak i analiz właściwości fizyko-chemicznych tych czy innych materiałów w warunkach wysokiej i ultra-wysokiej próżni. Firma koncypuje, projektuje, produkuje i dostarcza kompletne aparatury naukowo-badawcze jak i komponenty, urządzenia elektroniczne i oprogramowanie dedykowane do obsługi produktów firmy jak i innych producentów. Doświadczenie, know-how, kadra specjalistów i zaawansowany park techniczny pozwalają PREVAC budować aparatury, których konkurencja często nie jest w stanie zaoferować. PREVAC jest pomostem pomiędzy nauką, a techniką. Fakt funkcjonowania firmy o takim profilu działalności w Polsce oraz dynamizm z jakim się rozwija budzi zachwyt i zdziwienie wśród wielu ludzi. 

 

Dlaczego próżnia?

 

Aparatury PREVAC to wysoce precyzyjne urządzenia pomiarowe, gdyż badania na nich prowadzone odbywają się w skali nanometrów, na poziomie pojedynczych warstw atomów. Powietrze niesie zaś ze sobą wiele zanieczyszczeń. W porównaniu do próżni powietrze atmosferyczne jest jak smoła przez którą przelot cząsteczek, elektronów, atomów, jonów, itp. byłby niemożliwy. Dlatego też we wnętrzu komór próżniowych marki PREVAC utrzymywana jest próżnia rzędu 10-12 mbar, czyli podobna do tej, która panuje w przestrzeni kosmicznej. W środowisku ultra wysokiej próżni naukowiec ma pewność, iż na jego próbkę oddziałują jedynie pożądane czynniki.

 

Innowacyjność – drugie imię firmy

 

Aparatura PREVAC jest praktycznie każdorazowo szyta na miarę co nadaje jej charakter innowacji. Idea powstaje z potrzeby i rodzi się w głowie naukowca czy też jednostki badawczej, często na zlecenie partnera biznesowego. To oni wiedząc jaki rezultat badań chcą osiągnąć zgłaszają się do firmy po aparaturę, która im to umożliwi. Cel badań oraz potrzeba z jakiej on wynikł są bardzo indywidualne stąd też konieczność dobrania indywidualnej technologii. Powstaje ona w wyniku burzy mózgów specjalistów firmy i zleceniodawców, którymi są topowi naukowcy. Kiedy dziś świat dowiaduje się o wynalazku to oznacza, że już kilka dobrych lat wcześniej naukowcy i inżynierowie firmy PREVAC rozmyślali jak go wynaleźć, jaką aparaturę zbudować, która to umożli­wi. Aby to osiągnąć, często tworzone są własne, pionierskie technologie. Od czasu do czasu są one patentowane jednakże w większości przypadków określony w umowie termin dostawy uniemożliwia przeprowadzenie długotrwałej procedury patentowej. Zdecydowana większość aparatur produkowanych przez PREVAC ma zastosowanie w nanotechnologiach, które są kluczowe w kreowaniu przyszłego świata.

 

prevac_424_multichamber_multitechnique_uhv_system_2_1021

Prevac 424 Multichamber Multitechnique UHV system

  

Postęp – czyli zastosowanie aparatur PREVAC

 

Podejście PREVAC do klienta jest bardzo elastyczne, rozwiązania wysoce kreatywne i „szyte na miarę” pod indywidualne wymagania klienta. Często mówi się o „ekselentnym” inżynieringu. Firma buduje aparatury, których konkurencja często nie jest w stanie zaoferować. Jest specjalistą do tzw. „zadań specjalnych”.

 

Zastosowania sprzętu są praktycznie niezliczone, ponieważ każda aparatura jest dedykowana pod nową ideę badawczą. Dzięki eksperymentom prowadzonym na sprzęcie PREVAC powstają nowe, co raz to lepsze materiały wykorzystywane w praktycznie każdej z dziedzin życia codziennego. Przykładami są m. in.:

- nowe gatunki stali, stopów lekkich, katalizatorów, polimerów i szeroko pojętych tworzyw sztucznych,

- warstwy refleksyjne na szkle architektonicz­nym czy optycznym,

- powłoki antyście­ralne na narzędziach, zegarkach, poliwęglanach i innych obiektach,

- lakiery na bazie nanorurek,

- ubrania membranowe,

- specjalne kleje umożliwiające klejenie aluminium ze stalą, co m.in. zrewolucjonizowało procesy produkcyjne karoserii koncer­nu BMW a w późniejszym czasie rów­nież i innych producentów,

- produkcja mikro i na­noelektroniki,

- produkcja ogniw fotowoltaicznych - PREVAC na zlecenie Helmholz Zentrum Berlin zainstalował na synchrotronie BESSY, największą na świecie zautomatyzowaną aparaturę, na której prowadzone są badania nad tworzeniem nowych ogniw słonecznych, fotowoltaicznych – celem naukowców jest opracowanie farby elewacyjnej, produkującej prąd elektryczny – to krok ku całkowitemu uniezależnieniu budowli od obcych źródeł energii. To prace, które mają na celu znaleźć bezpieczne i pewne źródło zaopatrzenia w energię w przyszłości jak i jej magazynowania. Jest to referencyjna instalacja na skalę światową, która wyznacza nowe trendy.

 

Aparatura, czy jej komponenty ma również szerokie zastosowanie w medycynie:

- pro­dukcja zastawek serca, stentów, implantów – całkowicie biozgodnych, eli­minujących reakcje uczuleniowe i odrzuty wszczepów

- leczenie nowotworów przy użyciu najnowocześniejszej terapii protonowej. Metoda ta polega na „strzelaniu” protonami w nowotwór znajdujący się nawet do 30cm w głębi ciała pacjenta. Metodę można stosować nawet w przypadku nowotworów u dzieci

 

PREVAC ma również swój udział w badaniach przestrzeni kosmicznej. Spektrometry testowane w aparaturze PREVAC umieszczane są w rakietach kosmicznych i analizują skład atmosfer nowo badanych planet. Przykładem są chociażby satelity naukowe „LEM” oraz projektu BRITE-PL "HEWELIUSZ" wystrzelony w dniu 19 sierpnia 2014 r. na orbitę okołoziemską z chińskiego kosmodromu Taiyuan Satellite Launch Center na rakiecie Long March-4B.

  

PREVAC jest również głównym dostawcą aparatur badawczych do pierwszego w Polsce Narodowego Centrum Promieniowania Synchrotronowego SOLARIS w Krakowie. Jest to szczególnie ważne dla firmy, gdyż to nowoczesne, największe, multidyscyplinarne urządzenie badawcze, otworzy w Polsce zupełnie nowe możliwości w wielu dziedzinach nauki takich jak: biologia, chemia, fizyka, inżynieria materiałowa, medycyna, farmakologia, geologia czy krystalografia.

 

Na aparaturach PREVAC prowadzone są intensywne prace nad wytwarzaniem i magazynowaniem energii w różnych wariantach, GRAFEN-em, katalizatorami, kompozytami, jak i wieloma innymi  przyszłościowymi zagadnieniami – których tu nie sposób wszystkich wymienić.

 

PREVAC w liczbach

 

Firma w tym roku obchodzi 20-lecie swojej obecności na rynku. Produkty PREVAC opracowane, skonstruowane i wyprodukowane od początku do końca w Polsce pracują obecnie na wielu renomowanych uniwersytetach, politechnikach, instytutach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych prawie na całym świecie. Firma do tej pory obsługuje 63 wysoko uprzemysłowione kraje i realizuje ponad 500-tny projekt.

 

Mimo wysokiego ryzyka jakie niesie innowacyjna działalność obroty firmy w 2015 roku przekroczyły prawie dwukrotnie obroty z roku poprzedzającego, zachowując wysoką stopę zysku.

 

Obecnie zatrudnienie w firmie znajduje blisko 240 specjalistów - wysoko wykwalifikowanych, ambitnych, często pasjonatów, wśród których znajdują się fizycy, chemicy, matematycy, konstruktorzy, technolodzy, elektronicy, programiści, jak i cały zespół produkcyjny. Kadra stanowi największy kapitał firmy. W Polsce przedsiębiorstw o pokrewnym profilu nie ma, a w skali świata można policzyć je na palcach obu rąk.

 

PREVAC wielokrotnie nagradzany

 

Spółka ma na swoim koncie liczne nagrody, które koronują jej starania o rozwój technologiczny otaczającego nas świata. Wśród nich:

- Złoty Medal Polskiego Towarzystwa Próżniowego przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie próżni

- Nagroda i tytuł „Wyrób Przyszłości” w konkursie Polski Produkt Przyszłości

- Nagrody Quality International w kategoriach „Product”, „Service” oraz „Order” włącznie ze Złotą Perłą QI

- Gazele Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm

- Brązowy medal „Brussels Eureka”

- Tytuł „Lider Informatyki” w kategorii MŚP pod patronatem Ministerstwa Gospodarki

- Trzy nagrody w konkursie Innosilesia: nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego - tutył „Innowatora Śląska”, 1. miejsce w konkursie „Innowator Śląska” w kategorii MŚP, 1. miejsce w konkursie „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” 

- Nagroda Okręgowego Inspektoratu Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych

 Tylko w 2015 roku firma uzyskała:

- Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i Innowacyjność”

- Tytuł „Innowacyjna firma roku 2014 na Śląsku”

- Tytuł „Innowator Śląska”

- Nagroda „Stawiamy na jakość” w kategorii „Stawiamy na jakość w innowacjach”

- Złoty Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich

Rok 2016 r. dla firmy również obfitował w nagrody:

- Firma została nagrodzona przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów tytułem „Firma 25-lecia na Śląsku”

- Nagroda „Stawiamy na jakość” w kategorii „Stawiamy na jakość w firmie”

- Tytuł „Innowator Śląska” – 1. miejsce w kategorii MŚP oraz nagroda specjalna Prezesa Zarządu Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju

 

Specjalistom z całego świata firma kojarzy się z najwyższym standardem i jakością wykonania, innowacyjnością oraz realizacją rozwiązań całkowicie nowych. Podkreślają, iż firma dość mocno różni się od konkurencji, która oferuje głównie gotowe rozwiązania, bądź produkty „z półki”.

 

PREVAC to wizytówka Polski na arenie międzynarodowej i jeden z elementów motora napędowego gospodarki światowej.

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
54%
46%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.