Gmina Strzegom - dynamiczny rozwój

 

Gmina Strzegom, Granitowe Serce Polski, posiada cztery bogactwa - złoża granitu, żyzne gleby, przedsiębiorczych mieszkańców i przyjazny dla biznesu samorząd. Gmina jest przychylna inwestorom. Oferuje ulgi podatkowe i stwarza preferencje dla przedsiębiorców.  


 strzegom_-_ratusz_820_01

 Strzegom - Ratusz


Czynniki wpływające na atrakcyjność ekonomiczną

Gmina jest atrakcyjnie położona wśród granitowych i bazaltowych wzgórz strzegomskich. Dobrze skomunikowana z drogą krajową nr 5, przylegającą do Podstrefy Strzegom Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej - położonej 17 km od autostrady A 4, 11 km od budowanej S3 i 55 km od lotniska we Wrocławiu. Gminę Strzegom zamieszkuje ponad 26 tys. mieszkańców. Zajmuje obszar około 146 km 2. Charakteryzuje się dużym potencjałem rozwojowym. Dochody gminy wynoszą ponad 92 miliony złotych. W Strategii Rozwoju Lokalnego gminy Strzegom na najbliższe 3-5 lat zawarta jest kontynuacja rozwoju infrastruktury drogowej, stwarzane są ulgi podatkowe dla przedsiębiorców inwestujących w gminie, dla nich też uzbrajane są kolejne tereny inwestycyjne.

Warunki dla przedsiębiorców planujących inwestycje w gminie

Gmina Strzegom posiada uzbrojone w media tereny inwestycyjne w strefie i poza nią. Jest otwarta na pomoc w realizowaniu i funkcjonowaniu inwestycji. W Podstrefie Strzegom - Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej znajduje się ponad 6 ha uzbrojonych terenów inwestycyjnych, częściowo klasy IV, co nie podlega wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej. Do strefy przylega ponad 14 ha terenów inwestycyjnych, nie wchodzących w Podstrefę Strzegom, które gmina może uzbroić dla konkretnego inwestora. Gmina Strzegom stwarza preferencje dla przedsiębiorców. Jako jedna z niewielu w Polsce zwalnia z podatku od nieruchomości nowo wybudowane hale produkcyjne - w strefie i poza nią - na okres 6 lat. W gminie obowiązują niskie stawki podatku od środków transportu ciężarowego.

 

podstrefa_strzegom_wsse_820

Podstrefa Strzegomska WSSEInicjatywy wspierające lokalną przedsiębiorczość

Działania gminy są skierowane na przystosowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do indywidualnych wymagań inwestorów. Promocję lokalnego przemysłu w mediach krajowych i lokalnych. Sztandarowe przedsięwzięcia gospodarcze i kulturalno – edukacyjne sławią walory gminy. Do nich należą: Święto Granitu Strzegomskiego, Biennale Rzeźby w Granicie, Międzynarodowy Festiwal Folkloru, Barbórka - Święto Skalników, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego w Morawie, Międzynarodowy Turniej Judo im. Edwarda Brzegowego, Międzynarodowy Turniej Kamienna Rzeźba. Przedstawiciele gminy aktywnie uczestniczą w targach kamieniarskich – krajowych i zagranicznych, w targach pracy. Gmina Strzegom jest  członkiem klastra kamieniarskiego, w ramach którego jest współorganizatorem licznych konferencji nt.: „Klaster kamieniarski szansą dla branży”, „Kamień w architekturze krajobrazu", „O roli kamienia naturalnego w zamówieniach publicznych”. Gmina Strzegom poprzez podejmowane inicjatywy w propagowaniu przedsiębiorczości likwiduje bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Rok 2015 – dynamika inwestycji

Tylko w 2015 r. gmina Strzegom przeznaczyła na inwestycje kwotę 16 mln zł, z czego 5 mln zł pozyskała ze środków zewnętrznych. W ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych  gmina zrealizowała  wielką inwestycję na Grabach pn. „Przebudowa ciągu dróg gminnych  od ul. Jeleniogórskiej i Górniczej wraz z ul. Wałbrzyską do drogi krajowej nr 5”. Inwestycja, na kwotę 6, 5 mln zł została dotowana z województwa dolnośląskiego  w wysokości 2,7 mln zł.  W ramach inwestycji wykonana została nowa nawierzchnia jezdni z asfaltobetonu na trzech ulicach, nowe chodniki, zjazdy oraz ścieżka rowerowa.  Przebudowie uległo oświetlenie uliczne. Położono nową kanalizację deszczową, wykonano przyłącze wodociągowe oraz sieć gazową.  W 2015 r. zostało zakończone także wieloaspektowe zadanie na obszarach pokoszarowych. Po przebudowie ul. Koszarowej w pobliżu zabudowań mieszkalnych powstał piękny plac zabaw i funkcjonalne boisko sportowe wraz z siłownią zewnętrzną. Całościowy koszt zadania wyniósł blisko 1,4 mln zł.

 

fit_park_przy_ul._cichej_820

Fit Park przy ulicy Cichej


We współpracy z województwem dolnośląskim wykonano przebudowę chodników przy drodze 374 na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu – Etap III. Koszt planowanej inwestycji wyniósł ok. 800 tys. zł. Zbudowano także drogi dojazdowe do gruntów rolnych w Olszanach, Grabinie i Żółkiewce.  W Olszanach planowany koszt inwestycji wyniósł ponad 300 tys. zł, przy dotacji 73,5 tys. zł  z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2015 rok.  W Grabinie maksymalna kwota pomocy finansowej wynosi 86 100,00 zł, przy kosztach  355 tys. zł. W Żółkiewce  maksymalna kwota pomocy finansowej wynosi 31,5 tys. zł, przy planowanym koszcie w wysokości  ponad – 209 tys. zł. W 2015 r. gmina Strzegom udzieliła powiatowi świdnickiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej w kwocie 150 tys. zł. na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Tomkowice.  Wiele zadań sfinansowano z budżetu gminy m.in.: modernizacja drogi w Rogoźnicy (225 tys. zł), modernizacja drogi gminnej w Żelazowie (95 tys. zł.) oraz modernizacja alejek na skwerze przy ul. Kasztelańskiej w Strzegomiu (45 tys. zł). Przebudowa chodników przy drodze 374 w Strzegomiu wraz z przebudową oświetlenia drogowego na odcinku Al. Wojska Polskiego w Strzegomiu to zadanie  na kwotę 500 tys. zł. W ramach kompleksowego działania przebudowano także oświetlenie drogowe przy drodze 374 na odcinku od skrzyżowania ul. Niecałej z ul. Legnicką w Strzegomiu.  Koszt wykonanych zadań zamknął się w kwocie 104 tys. zł. Prawie 22 tys. zł przeznaczono na przebudowę oświetlenia na odcinku Al. Wojska Polskiego i ul. Kasztelańska. Drogi są ważne, ale nie najważniejsze. Choć wybudowano ich 11, to należy wskazać inne zadania np. w dziedzinie kultury. Cieszy fakt, że 310 tys. zł przeznaczono na zakup i uruchomienie sprzętu cyfrowego z funkcją 3 D dla kina w SCK.

 

osir_-_strzegom_840

OSiR Strzegom


W sporcie nastąpiła również rewolucja. Na przebudowę górnej i dolnej płyty boisk na terenie OSiR - Strzegom gmina przeznaczyła ponad 5,7 mln zł, przy dofinansowaniu w wysokości 2,1 mln zł, w tym: 1,3 mln zł z Urzędu Marszałkowskiego i 800 tys. zł z Ministerstwa Sportu.  Gmina wykonała także zadania dodatkowe. Na zaplanowane zadaszenie trybuny dolnej gmina wydała 170 tys. ze środków własnych i planuje w 2016 r. przeznaczyć 300 tys. zł na zadaszenie trybuny na górnej płycie boiska.  Opieką objęto gminne boiska, zbudowano nowe wielofunkcyjne  boisko w Granicznej (150 tys. zł) oraz zamontowano  piłkochwyty w miejscowości Graniczna i Grochotów. Pierwsze z zadań dofinansowano w wysokości 25 tys. zł. ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach inicjatywy „Odnowa Dolnośląskiej Wsi”. W Tomkowicach wykonano montaż ogrodzenia wokół boiska sportowego. Remontami objęto placówki oświatowe w tym: wykonano remont elewacji PSP nr 4 w Strzegomiu na kwotę 290 tys. zł.  

 

goczakw_-_sala_gimnastyczna_820

Goczałków - Sala gimnastycznaUtworzenie  Dziennego Domu Pobytu „Senior Wigor” przy ul. Armii Krajowej 23 w Strzegomiu to najważniejsze zadanie minionego roku. Koszt inwestycji wyniósł w całości ponad 435 tys. zł, w tym: ponad 200 tys. zł wydano z budżetu gminy i otrzymano 250 tys. zł, ze środków finansowych Ministra Pracy i Polityki i Społecznej.  Remonty cykliczne kolejnych świetlic to priorytetowe zadania gminy.  Ok.110 tys. zł przeznaczono na remont świetlicy wiejskiej w Żółkiewce. Pielęgnując spuściznę kulturową w 2015 roku z budżetu gminy Strzegom dotowane zostały prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Dotację w wysokości 50 tys. zł otrzymała Rzymskokatolicka Parafia p.w. św. Apostołów Piotra i Pawła na remonty w kościele p.w. św. Jadwigi w Strzegomiu. Kwotę w wysokości 50 tys. zł otrzymała także Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. św. Jana Chrzciciela w Jaroszowie na wymianę pokrycia i konstrukcji dachu kościoła. Również 50 tys. zł przeznaczono na wymianę pokrycia i konstrukcji dachu kościoła pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Rusku. Taką samą dotację w wysokości 50 tys. zł przeznaczono dla Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety na wymianę części poszycia dachowego i konstrukcji dachu wraz z obróbkami blacharskimi i orynnowaniem Domu Zakonnego. Kwotę 14 tys. zł przyznano dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Najświętszego Zbawiciela Świata i Matki Boskiej Szkaplerznej z Góry Karmel na naprawę zamocowania krzyża na wieży kościelnej.

 

bazylika_mniejsza_-_pomnik_historii_2_615

Bazylika Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Strzegomiu


W 2016 r. rozpocznie się budowa przyszkolnej pływalni „Dolnośląski Delfinek”, na którą gmina Strzegom otrzymała pomoc finansową w formie dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w wysokości 1, 250 mln zł. W ramach nowego programu, jakim jest „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019” gmina Strzegom otrzymała w grudniu 2015 dofinansowanie na realizację zadania pn. Przebudowa dróg gminnych w Strzegomiu: ul. Kościuszki, Ofiar Katynia oraz Promenada, łączących się z drogą wojewódzką nr 374. Szeroki wachlarz inwestycji to domena gminy Strzegom – Granitowego Serca Polski.

Edukacja zawodowa – wizytówką gminy

Gmina Strzegom kształci fachowców pod kątem potrzeb lokalnego przemysłu. Z uwagi na rozwój przemysłu kamieniarskiego, staraniem władz Strzegomia, Zarządu Powiatu Świdnickiego oraz przy ogromnym udziale przedsiębiorców prowadzących działalność wydobycia, obróbki i przeróbki granitu powstało w roku szkolnym 2010/2011 przy Zespole Szkół - Technikum Górnictwa Odkrywkowego, jako pierwsza  tego typu placówka oświatowa w Polsce. Młodzież z klasy zawodowej o profilu piekarz  zasila kadry pierwszego, powstałego w Podstrefie Strzegom zakładu - FSB Piekarnia Strzegom. Liceum Ogólnokształcące w Strzegomiu kształci specjalistów znajdujących zatrudnienie w sferach około biznesowych.


Urząd Miejski w Strzegomiu
Ul. Rynek 38
58 – 150 Strzegom
Telefon:  74 8560 599   fax:  74 8560 516

 


zbigniew_suchyta_burmistrz_strzegomia_538  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dynamika rozwoju to nasza specjalność. Odwiedź nas i przekonaj się sam. Zapraszam - Zbigniew Suchyta - burmistrz Strzegomia


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
46%
54%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.