Powiat świdnicki niepełnosprawnym mieszkańcom

Tolerancja i brak barier

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy kładzie ogromny nacisk na podniesienie jakości swoich usług świadczonych dla osób niepełnosprawnych, co przyniosło urzędowi godło QI 2012 w Ogólnopolskim Programie Najwyższa Jakość Quality International.

 

zlote_godlo_2013_small_336

  

Powiat świdnicki już trzeci rok z rzędu otrzymał godło QI. Tym samym Starostwo Powiatowe w Świdnicy w tym roku odbierze nagrodę specjalną – Perłę QI – która wręczona zostanie podczas uroczystej gali finałowej 18 października br. w Poznaniu. W ub. roku Starostwo zostało wyróżnione złotym godłem QI za działania na rzecz inwestorów i mieszkańców, w tym profilaktyki zdrowotnej. Swoje pierwsze godło QI urząd zdobył w 2011 r. jako pierwszy i jedyny powiat w Polsce (!) za standardy wdrożonego Systemu Zarządzania Jakością.

 

swidnica_wreczenie_qi_1024

 Uroczystość wręczenia certyfikatów złotego godła QI 2013 dla Starostwa Powiatowego w Świdnicy, w której uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miasta w Świdnicy, także nagrodzonego złotym godłem QI 2013. 

Stoją od lewej: Jacek Kozioł (Forum Biznesu), Wojciech Murdzek, Prezydent Świdnicy;Zygmunt  Worsa, Starosta Świdnicki; Sabina Cebula, Etatowy Członek Zarządu Powiatu Świdnickiego

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy świadczy określone usługi dla swoich klientów, którymi są przede wszystkim mieszkańcy powiatu oraz firmy mające swoją siedzibę na jego terenie, a także osoby fizyczne i prawne spoza powiatu, chcące tu zamieszkać lub dokonać inwestycji. Szczególną troską urząd otacza niepełnosprawnych, systematycznie realizując inwestycje infrastrukturalne oraz projekty merytoryczne, dzięki którym pojawiają się kolejne elementy ułatwiające codzienne życie tym osobom.

 

W styczniu ub. r. przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy  zostały  utworzone dwie placówki, których działalność służy osobom niepełnosprawnym. Pierwsza z nich to Warsztaty Terapii Zajęciowej, w których dorośli podopiecznymi będą aktywnie spędzać czas w nowo powstałych pracowniach: informatycznej, florystycznej, krawieckiej, artystycznej i technicznej. Na terenie powiatu docelowo funkcjonować będą trzy takie placówki.

 

swidnica_szkoa_specjalna_511

Zespół Szkół Specjalnych w Świdnicy

 

Drugą jest przedszkole specjalne, utworzone pomimo faktu, iż nie jest to zadanie powiatu. Przebywa w nim ośmioro dzieci, które do tej pory pozbawione były fachowej opieki edukacyjnej. Zespół Szkół Specjalnych oddano do użytku w 2011 r. i była to wielka inwestycja przeprowadzona samodzielnie przez świdnickie Starostwo. Wybudowany od podstaw, nowoczesny kompleks służy wyrównywaniu szans edukacyjnych i ułatwia zdobywanie wykształcenia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Wybudowanie Szkoły Specjalnej to także doskonały przykład na to, że powiaty ziemskie nie tylko skupiają się na administrowaniu i wypełnianiu ustawowych zadań, ale także na sprawnym przeprowadzaniu każdej inwestycji.

 

Dużym wyzwaniem zrealizowanym przez powiat świdnicki w 2011 r. było wybudowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy, gdzie trenują uczennice klasy sportowej w piłce siatkowej, podtrzymując tym samym chlubne tradycje siatkarskie w Świdnicy. W świdnickich klubach pierwsze siatkarskie doświadczenia zdobywały tak znakomite siatkarki i reprezentantki kraju, jak Anna Barańska czy Dorota Świeniewicz.

 

swidnica_-_hala_sportowa_640

Hala sportowa

 

Inicjatywą ukierunkowaną także na osoby niepełnosprawne była konferencja „Wyjść z cienia”, którą w ub. roku zorganizowało Starostwo. Konferencję poświęcono zdrowiu psychicznemu, a miała ona na celu wskazanie, jak radzić sobie z depresją, nerwicą, lękiem i innymi zaburzeniami. Kolejnym wydarzeniem skierowanym na potrzeby osób niepełnosprawnych było zorganizowanie, wraz z Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Dnia Godności Osoby z Niepełnosprawnością Intelektualną.

 

Usługą, mającą na celu usprawnienie działalności urzędu względem osób niepełnosprawnych, było przeszkolenie jednego z pracowników w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Wyznaczona osoba przeszła specjalistyczne szkolenie z języka migowego i gotowa jest do pomocy w kontaktach z urzędem. Powiat Świdnicki stara się także być coraz przyjaźniejszy osobom z niepełnosprawnością ruchową. Obok istniejącej już windy w budynku Starostwa Powiatowego, zmodernizowano podjazd dla niepełnosprawnych przed urzędem oraz wybudowano dźwig dla niepełnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. 

 

swidnica_podjazd_576

Podjazd dla niepełnosprawnych Klientów Starostwa Powiatowego w Świdnicy

 

Starostwo z uwagi na swoją strukturę organizacyjną prowadzi działalność w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Jak każdy urząd powiatowy w Polsce pomaga swoim klientom w sprawach związanych m.in. z transportem i komunikacją, budownictwem, rolnictwem i ochroną środowiska, ochroną zdrowia, oświatą i wychowaniem, gospodarką nieruchomościami. Dodatkowo prowadzi sprawy konsumenckie, współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz zarządzanie kryzysowe.


Pracownicy urzędu cyklicznie biorą udział w szkoleniach wewnętrznych oraz zewnętrznych, podnosząc swoje umiejętności i kompetencje. Urząd dba także o infrastrukturę w budynku i jego otoczeniu, aby była przyjazna i dostosowana do potrzeb klientów także tych niepełnosprawnych, co jest naturalną konsekwencją funkcjonowania powiatu i codziennych zadań realizowanych pracowników, zarówno urzędu Starostwa, jak i podległych mu instytucji powiatowych, w poprawę jakości życia mieszkańców powiatu.

swidnica_-_mapa_powiatu_670

Powiat świdnicki

 

Leżący w południowo-zachodniej Polsce, w województwie dolnośląskim powiat świdnicki zajmuje powierzchnię 743 km2, a zamieszkuje go ponad 161 tys. mieszkańców, co czyni go jednym z ludniejszych powiatów Dolnego Śląska. Jest to region niezwykle malowniczy, z ogromną liczną zabytków oraz mnogością wydarzeń kulturalnych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ale także ogólnopolskim. To także doskonałe miejsce dla inwestorów, gdyż to właśnie na jego terenie prężnie rozwijają się podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK. Swoje fabryki wybudowali już tutaj tacy międzynarodowi potentaci, jak Electrolux czy Colgate-Palmolive. Powiat świdnicki to także prowadzona od wielu lat polityka rozwoju i inwestycji.

 

powiat_swidnicki_droga_3396_d_i_615

Droga powiatowa nr 3396 D (popularny "łącznik do autostrady")

 

Władze samorządowe doskonale zdają sobie sprawę, że piękne widoki i ciekawe zabytki przyciągają turystów, jednak potencjalnego inwestora, oprócz terenów inwestycyjnych interesuje poziom infrastruktury, przygotowanej pod dynamiczny rozwój nowych firm i fabryk. To właśnie z myślą o nich samorządy gmin powiatu świdnickiego, samorząd województwa, ze Starostwem Powiatowym jako koordynatorem, sprawnie przeprowadzili największą inwestycję drogową, na którą nie odważył się żaden powiat ziemski w Polsce. Budowa drogi powiatowej nr 3396 D, popularnie wśród mieszkańców zwana „łącznikiem do autostrady”, to ogromne wyzwanie polegające na połączeniu istniejących podstref ekonomicznych w Świdnicy i Żarowie z drogą krajową nr 5 i dalej z autostradą A4. To największa inwestycja drogowa zrealizowana przez powiat ziemski w Polsce. Jej całkowity koszt sięgnął prawie 110 mln zł, przy dofinansowaniu z UE na poziomie 85 proc. To komunikacyjne ułatwienie pozytywnie wpływa na dalszy rozwój istniejących zakładów a także jeszcze bardziej uatrakcyjnia tereny dla kolejnych inwestorów. „Łącznik” pomaga także mieszkańcom powiatu szybciej i bezpieczniej dostać się do stolicy regionu, Wrocławia.


invest_park_1_826

Podstrefa Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej INVEST PARK

 

Starostwo Powiatowe w Świdnicy, oprócz przeprowadzania dużych i kosztownych inwestycji, skupia się także na potrzebach mieszkańców przychodzących do urzędu załatwić konkretne sprawy. To właśnie dla nich wprowadzono specjalny system powiadamiania SMS o możliwości odebrania prawa jazdy. Powiadomienie takie, klient urzędu otrzymuje bezpośrednio na swój telefon komórkowy. Tym samym wie kiedy może się udać do urzędu po odbiór dokumentu.

 

Kolejnym udogodnieniem jest dostosowanie godzin urzędowania Starostwa Powiatowego do potrzeb klientów. Zarządzeniem Starosty Świdnickiego zmieniono czas pracy urzędu we wtorki, wydłużając go do godziny 17.15, co wychodzi naprzeciw tym klientom urzędu, którzy z uwagi na swoje obowiązki zawodowe nie byli w stanie załatwić swoich spraw.

 

swidnica_targi_zdrowej_ywnoci_640

Targi zdrowej żywności w świdnicy

 

Powiat świdnicki nie skupia się tylko na tzw. twardych inwestycjach. Zwraca także uwagę na rzeczy, które trudno zmierzyć i policzyć. Taką kwestią jest niewątpliwie zdrowie mieszkańców. Z powodzeniem przeprowadzany jest program wczesnego wykrywania nadciśnienia tętniczego i czynników ryzyka powstawania chorób układu krążenia wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przeprowadzane są ankiety wśród mieszkańców w celu wczesnego wykrycia osób obciążonych genetycznie chorobą nowotworową oraz akcje informacyjne i promocyjne, jak Targi Zdrowej Żywności.  


Całość świadczonych usług Starostwa Powiatowego w Świdnicy odbywa się w zgodzie ze standardami Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2009, którego ważność została przedłużona przez jednostkę certyfikującą (Polską Izbę Handlu Zagranicznego) do 2015 r..


***


Malowniczo położony u podnóża Gór Sowich Powiat Świdnicki (woj. dolnośląskie) stanowi 8 gmin. Sąsiedztwo granic z Niemcami i Czechami oraz dobra infrastruktura drogowa i kolejowa, mają zasadnicze znaczenie dla rozwijającej się tu Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

 

Tereny te znane są z zasobów bogactw naturalnych (granit, glina), co determinuje charakter dalszego rozwoju gospodarczego. To atrakcyjne miejsce dla inwestorów, czemu naprzeciw wychodzą usługi Starostwa Powiatowego.

 

swidnica_kosciol_pokoju_672

Kościół Pokoju w Świdnicy

 
Powiat jest również atrakcyjny pod względem turystycznym, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym, m.in. dzięki różnorodności organizowanych tu wydarzeń (np. Puchar Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego), walorów krajobrazowych i zabytków, będących pozostałościami po zróżnicowanym kulturowo i religijnie historycznym księstwie świdnicko-jaworskim – m.in. gotycko-barokowa katedra z 1330 r. z najwyższą na Śląsku wieżą (103 m) oraz drewniany Kościół Pokoju z 1656 r. (wpisany na Listę UNESCO).

 

Na terenie powiatu warto zwiedzić liczne muzea i pałace, m.in. słynny pałac w Krzyżowej, z siedzibą Fundacji dla Porozumienia Europejskiego, a ponadto muzea Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, powstałe na terenie byłego obozu koncentracyjnego.


Jacek Majewski

 

swidnica_palac_w_krzyzowej_700

Pałac w Krzyżowej

 

swidnica_gross-rosen_800

Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy

 

Obejrzyj galerię zdjęć:

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
47%
53%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.