Starostwo Powiatowe w Świdnicy jako lider i inicjator działań inwestycyjnych

Każdy urząd starostwa powiatowego powinien być liderem, inicjatorem i podmiotem stymulującym działania inwestycyjne na swoim terenie. Także w odniesieniu do innych Jednostek Samorządu Terytorialnego. Jednym z liderów w polskim samorządzie w tym zakresie jest Starostwo Powiatowe w Świdnicy (woj. dolnośląskie).

 

Urząd świdnickiego starostwa powiatowego prowadzi działalność w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Uważnie wsłuchuje się w tym względzie w głosy swoich klientów, których stanowią przede wszystkim mieszkańcy powiatu oraz firmy mające swoją siedzibę na jego terenie. Szeroki zakres kompetencji powiatowych urzędników dotyczy m.in. spraw związanych z transportem i komunikacją, budownictwem, rolnictwem i ochroną środowiska, ochroną zdrowia, oświatą i wychowaniem, gospodarką nieruchomościami, spraw konsumenckich, współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz zarządzaniem kryzysowym. Pracownicy urzędu cyklicznie biorą udział w szkoleniach, podnosząc swoje umiejętności i kompetencje. Urząd dba także o infrastrukturę budynku i jego otoczenia, aby był on przyjazny i dostosowany do potrzeb klientów, także tych niepełnosprawnych.

 

podjazd_dla_niepenosprawnych_i_768

Podjazd dla niepełnosprawnych Klientów Starostwa Powiatowego w Świdnicy

 

Usługi świadczone przez świdnickie starostwo są systematycznie poddawane pod ocenę zewnętrznych podmiotów, które potwierdzają ich wysoką jakość. Działalność urzędu odbywa się zgodnie z wdrożonymi standardami zarządzania jakością, co jest potwierdzone certyfikatem jakości PN-EN ISO 9001:2009 oraz certyfikatem „Przejrzysta Polska”. Starostwo Powiatowe w Świdnicy jest także trzykrotnym Laureatem Ogólnopolskiego Programu Najwyższa Jakość Quality International – w 2011 (jako pierwszy i jedyny urząd powiatowy w Polsce) i 2012 r. zdobyło odpowiednio srebrne i złote godło QI, a w 2013 ponownie złote godło i nagrodę specjalną – Perłę QI. W tym roku Urząd po raz kolejny poddaje pod analizę Kapituły konkursu jakość świadczonych usług w zakresie realizacji zadań inicjujących rozwój inwestycyjny i gospodarczy powiatu.

 

Lider współpracy samorządowej

 

Powiat świdnicki w ostatnich latach zintensyfikował współpracę pomiędzy samorządami wojewódzkim i gminnymi z terenu powiatu. Ma to na celu sprawniejsze przeprowadzanie działań inwestycyjnych, służących mieszkańcom poszczególnych gmin, całego powiatu i tym samym służących całemu regionowi województwa dolnośląskiego.

 

Pierwszą dużą inwestycją koordynowaną przez powiat i przeprowadzaną wspólnie z samorządami gminnymi i wojewódzkim była budowa drogi powiatowej 3396 D, popularnie zwanej „łącznikiem do autostrady”, która skomunikowała istniejące podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej z drogą krajową nr 5 i dalej z autostradą A4. To największa inwestycja drogowa zrealizowana przez powiat ziemski w Polsce. Jej całkowity koszt sięgnął prawie 110 mln zł, przy dofinansowaniu z UE na poziomie 85 proc.

 

colgate-palmolive_872

Podstrefa świdnicka Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy ekonomicznej - zakład Colgate-Palmolive

 

Kolejną inwestycją przeprowadzaną wspólnie z gminami była Termomodernizacja Placówek Oświatowych na terenie miasta, dzięki której ocieplono elewację, wymieniono stolarkę okienną i instalację grzewczą w szkołach. Powiat świdnicki czynnie współpracuje z samorządami gminnymi przy inwestycjach związanych z infrastrukturą drogową oraz budową i przebudową chodników, a także w zakresie pozyskiwania środków na realizację usuwania skutków powodzi i dalszego zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenach zagrożonych podtopieniami.

 

Rejon Świdnicy to polskie zagłębie wydobycia surowców skalnych – kruszyw, marmurów, granitów i innego kamienia, które transportowane są głównie szlakami drogowymi. Powiat Świdnicki był inicjatorem ponadpowiatowego porozumienia pomiędzy dziewiętnastoma samorządami powiatowymi Dolnego Śląska i samorządem wojewódzkim w sprawie uregulowania transportu ciężkiego, który odbywa się drogami gminnymi i powiatowymi. Dzięki temu udało się podjąć działania, mające na celu rozwiązanie problemu niszczenia dróg lokalnych w powiatach Dolnego Śląska przed zniszczeniem przez transport ciężki.

 

Kolejnym działaniem zainicjowanym i koordynowanym przez Powiat Świdnicki jest budowa nowej siedziby Pogotowia Ratunkowego, w którą włączyły się prawie wszystkie gminy z terenu powiatu.


Tolerancja i brak barier

 

powiat_swidnicki_dzwig_dla_niepelnosprawnych_961

Ważny obszar codziennej działalności urzędu Starostwa Powiatowego w Świdnicy stanowią działania kładące szczególny nacisk na poprawę życia niepełnosprawnych mieszkańców powiatu. Urząd szczególną troską otacza niepełnosprawnych, systematycznie realizując inwestycje infrastrukturalne oraz projekty merytoryczne, dzięki którym pojawiają się kolejne elementy ułatwiające codzienne życie tym osobom. W tym celu m.in. przeszkolono jednego z pracowników urzędu w zakresie komunikacji z osobami niesłyszącymi i słabosłyszącymi. Urząd stara się także być coraz przyjaźniejszy osobom z niepełnosprawnością ruchową. Obok istniejącej już windy w budynku Starostwa Powiatowego, zmodernizowano podjazd dla niepełnosprawnych przed urzędem oraz wybudowano dźwig dla niepełnosprawnych przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (zdjęcie z lewej). Przy Zespole Szkół Specjalnych w Świdnicy (oddany do użytku w 2011 r. stanowił olbrzymią inwestycję przeprowadzoną samodzielnie przez powiat) zostały utworzone dwie placówki, których działalność służy osobom niepełnosprawnym. To Warsztaty Terapii Zajęciowej, skierowane dla dorosłych, którzy mogą spędzać aktywnie czas w pracowniach: informatycznej, florystycznej, krawieckiej, artystycznej i technicznej. Na terenie powiatu docelowo funkcjonować będą trzy WTZ. Drugą placówką jest przedszkole specjalne (choć edukacja przedszkolna jest poza zadaniami powiatu).

 

Dużym wyzwaniem zrealizowanym przez Powiat Świdnicki było wybudowanie hali sportowej przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy (2011), gdzie trenują uczennice klasy sportowej w piłce siatkowej, podtrzymując tym samym chlubne tradycje siatkarskie w Świdnicy. W świdnickich klubach pierwsze siatkarskie doświadczenia zdobywały tak znakomite siatkarki i reprezentantki kraju, jak Anna Barańska czy Dorota Świeniewicz.

 

powiat_swidnicki_-_hala_sportowa_i_640

Hala sportowa przy Zespole Szkół Ekonomicznych w Świdnicy

 

Atrakcyjny powiat


Położony u podnóża Gór Sowich Powiat Świdnicki zajmuje powierzchnię 743 km2, a zamieszkuje go prawie 160 tys. mieszkańców (8 gmin), co czyni go jednym z ludniejszych powiatów Dolnego Śląska. Jest to region niezwykle malowniczy, z ogromną liczną zabytków oraz mnogością wydarzeń kulturalnych o zasięgu regionalnym, wojewódzkim, ale także ogólnopolskim. To także doskonałe miejsce dla inwestorów, gdyż to właśnie na jego terenie prężnie rozwijają się podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Invest-Park”. Swoje zakłady wybudowały tutaj globalne koncerny, jak Electrolux czy Colgate-Palmolive. Powiat Świdnicki to także prowadzona od wielu lat polityka rozwoju i inwestycji. Sąsiedztwo granic z Niemcami i Czechami oraz dobra infrastruktura drogowa i kolejowa, mają zasadnicze znaczenie dla gospodarczego rozwoju tego terenu

 

powiat_swidnicki_palac_w_krzyzowej_700

Pałac w Krzyżowej


Powiat jest miejscem atrakcyjny również pod względem turystycznym, zarówno w sezonie letnim, jak i zimowym, m.in. dzięki różnorodności organizowanych tu wydarzeń (np. Puchar Świata we Wszechstronnym Konkursie Konia Wierzchowego, Rajd Świdnicki Krause), walorów krajobrazowych i zabytków, będących pozostałościami po zróżnicowanym kulturowo i religijnie historycznym Księstwie Świdnicko-Jaworskim – m.in. gotycka katedra z 1330 r. z najwyższą na Śląsku wieżą (103 m) oraz drewniany Kościół Pokoju z 1656 r. (wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO). Na terenie powiatu warto zwiedzić liczne muzea i pałace, m.in. słynny pałac w Krzyżowej z siedzibą Fundacji dla Porozumienia Europejskiego, a ponadto muzea Dawnego Kupiectwa w Świdnicy, Przemysłu i Kolejnictwa w Jaworzynie Śląskiej oraz Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy, powstałe na terenie byłego obozu koncentracyjnego.

 

Jacek Majewski

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
49%
51%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.