Dräger – Technika dla Życia

Każdego dnia, z całą naszą pasją, wiedzą i doświadczeniem staramy się sprostać spoczywającej na nas odpowiedzialności, stosując najlepszą i najnowocześniejszą technologię, która stawia życie zawsze na pierwszym miejscu – to dewiza, która towarzyszy koncernowi Dräger już od ponad 125 lat!

Od początku działalności firma Dräger produkuje specjalistyczną aparaturę medyczną. W jej ofercie znajdują się między innymi: respiratory, inkubatory, stanowiska do znieczulania, monitory funkcji życiowych pacjenta, lampy operacyjne itp. Dräger specjalizuje się także w tworzeniu i wdrażaniu szpitalnych systemów architektonicznych i informatycznych. Znajdują one zastosowanie przede wszystkim na oddziałach operacyjnych, ratunkowych i intensywnej terapii.

Nadrzędnym celem przyświecającym firmie w jej codziennej pracy jest ochrona życia i bezpieczeństwo, dlatego niezwykle istotne miejsce w ofercie koncernu stanowią systemy i urządzenia do ochrony osobistej pracowników i obiektów przemysłowych. Wśród nich wymienić można, m.in.: stacjonarne oraz mobilne systemy do wykrywania i pomiaru stężenia gazów, urządzenia do ochrony dróg oddechowych, sprzęt gaśniczy i nurkowy, a także przyrządy do wykrywania alkoholu i narkotyków w organizmie.

Dräger od początku swojej działalności wprowadza na rynek innowacyjne, pionierskie produkty, które w swoim czasie były rozwiązaniami przełomowymi w dziedzinie techniki medycznej i systemów bezpieczeństwa. Do historii lecznictwa przeszły między innymi: pierwszy na świecie aparat do znieczulania ogólnego „Roth-Dräger” (1902), przenośny respirator ratunkowy „Pulmotor” (1907), „Żelazne płuco” – unikalne urządzenie niosące pomoc ofiarom światowej epidemii Heinego-Medina (1947),  pierwsze na świecie zintegrowane stanowisko do znieczulania „Zeus” (2002) czy urządzenie prezentujące miejscową dystrybucję powietrza w płucach, w czasie rzeczywistym „PulmoVista 500” (2011). W grupie produktów związanych z systemami bezpieczeństwa do przełomowych rozwiązań wprowadzonych przez spółkę można zaliczyć: nowoczesny górniczy aparat oddechowy (1924), rurki wskaźnikowe do wykrywania tlenku węgla w kopalniach (1937), pierwszy alkomat (1953), system wykorzystywania sprężonego powietrza w butlach ratowniczych (1969) oraz urządzenie do testowania obecności narkotyków w próbce śliny (2008).

Projektowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań jest jednym z narzędzi realizacji wieloletniej strategii rozwoju koncernu. Motto naszej działalności to „Technika dla Życia”. Człowiek jest dla nas wartością nadrzędną i chcemy go chronić każdego dnia. Nasze produkty mają więc wspierać i ratować ludzkie życie na każdym jego etapie – podkreśla dr inż. Jacek Rodak, Prezes Zarządu Dräger Polska Sp. z o.o. Dzięki cyklicznym konsultacjom z użytkownikami, starannie dobieranej i regularnie szkolonej kadrze, stałej kontroli jakości oraz inwestycjom w innowacyjne rozwiązania, firma z powodzeniem realizuje swoją misję i prężnie rozwija się już od 125 lat. Obecnie koncern Dräger zatrudnia ponad 10 tys. pracowników. Chroni, wspomaga i ratuje życie w szpitalach, kopalniach, służbach ratowniczych i przemyśle w ponad 50 krajach na całym świecie.

Zuzanna Pawełczyk


Wynalazki firmy Dräger, które zmieniły świat

Rok 1902
Na początku XX wieku, stosowanie środków znieczulających jest bardzo ryzykowne. Pacjenci często umierają z powodu nieprecyzyjnego dawkowania gazów. Johann Heinrich Dräger i profesor Otto Roth wykorzystują całą swoją wiedzę, aby wspólnie opracować nowy typ aparatu do znieczulania, który ostatecznie ma umożliwić pełne kontrolowanie znieczulenia. Ta przełomowa innowacja – aparat „Roth-Dräger” – zapewnia firmie reputację eksperta w dziedzinie znieczulenia ogólnego.

1902_640

Rok 1906
Katastrofa w kopalni Courrieres, w wyniku której ginie ponad 1000 górników, wywiera duże wrażenie na Bernhardzie Drägerze. Jedzie do Francji, aby osobiście poznać warunki pracy pod ziemią. Jego celem jest skonstruowanie bezpieczniejszego i wydajniejszego aparatu oddechowego. Nowe urządzenia wykorzystywane podczas katastrof górniczych w Europie i Stanach Zjednoczonych są bardzo skuteczne. Nic dziwnego, że ratownicy w północnoamerykańskim przemyśle górniczym są nadal nazywani „Draegermenami”.

1906_525

Rok 1907
Podczas pobytu w Londynie, Johann Heinrich Dräger jest świadkiem wyciągnięcia z Tamizy i reanimowania młodego człowieka. To zdarzenie inspiruje go do stworzenia przełomowej idei: ludzie, którzy tracą przytomność z powodu braku tlenu powinni być mechaniczne wentylowani bezpośrednio na miejscu zdarzenia. Po powrocie do Lubeki, Johann Heinrich Dräger rozpoczyna pracę nad „Pulmotorem” – pierwszym seryjnie produkowanym respiratorem ratowniczym na świecie.

1907_699

Rok 1916
Po ukończeniu szkoły średniej Heinrich Dräger, trzeci po J. H. Drägerze i B. Drägerze zarządca koncernu, został wcielony do armii cesarskiej i służył w pułku artylerii polowej na froncie zachodnim. System ochrony dróg oddechowych firmy Dräger pozwolił mu przeżyć bezpiecznie kilka ataków gazowych. W 1915 r. na wniosek Pruskiego Ministerstwa Wojny firma Dräger rozpoczęła pracę nad udoskonaleniem sprzętu do ochrony dróg oddechowych. W trakcie wojny wyprodukowano w sumie 4,6 mln takich urządzeń.

1916_693

Rok 1924
Kamieniem milowym w rozwoju firmy było powstanie „Draegerogena” – lekkiego i łatwego w obsłudze aparatu ucieczkowego, który nie wymaga butli z tlenem. Był on idealnym sprzętem dla górników. Głównym elementem tego urządzenia jest pojemnik z ponadtlenkiem sodu, który przy kontakcie z powietrzem oddechowym uwalnia tlen przez około godzinę. To przykład technologii stosowanej w górnictwie do dzisiaj.

1924_431

Rok 1937
Jednym z głównych zagrożeń w kopalniach jest tlenek węgla. Wdychanie tego trującego, bezbarwnego, pozbawionego smaku i zapachu gazu może prowadzić do uduszenia. Aby wykryć to niewidzialne niebezpieczeństwo, górnicy dawniej nosili ze sobą kanarki w klatkach, służące jako rodzaj żywego systemu wczesnego ostrzegania. Ptaki te są wyjątkowo wrażliwe i reagują nawet na najmniejsze ilości gazu. Górnicy wiedzieli, że kiedy ptaszek spadnie z żerdzi, muszą niezwłocznie opuścić kopalnię. W 1937 r. Dräger opracował rurkę wskaźnikową, która mogła szybko wykryć tlenek węgla w powietrzu. Czas pracy kanarków w kopalniach minął bezpowrotnie.

1937_735

Rok 1947
Po wojnie wybuchła w Niemczech ogromnych rozmiarów epidemia polio. Tysiące ludzi było narażonych na ryzyko bolesnej śmierci przez uduszenie, ponieważ ówczesne respiratory nie były przystosowane do długoterminowej opieki. Wkrótce firma Dräger rozpoczęła seryjną produkcję respiratorów zwanych „Żelaznymi płucami”, ratując życie wielu pacjentów, chorujących nie tylko na polio.

1947_645

Rok 1951
Aby umożliwić przedwcześnie urodzonym dzieciom dobry start w życie,  firma Dräger rozpoczęła w latach 50-tych produkcję inkubatorów. Stwarzały one stabilny, całkowicie zamknięty mikroklimat dla najmłodszych pacjentów. Temperatura, wilgotność, tlen, poziom hałasu i oświetlenie – wszystko to odgrywa ważną rolę w ułatwieniu dzieciom zdrowego rozwoju, pomimo niskiej masy urodzeniowej.

1951_645

Rok 1953
Pewnego dnia pracownicy koncernu Dräger, którzy stawili się na zebranie, nie byli w pełnej dyspozycji, na skutek przyjęcia zorganizowanego poprzedniego dnia. Tego ranka z powodu zmęczenia praca nie była tak efektywna jak zwykle. To podsuwa kierownikowi działu pewien pomysł: musi okazać się możliwe zmierzenie poziomu alkoholu w wydychanym powietrzu za pomocą rurek produkowanych w fabryce Drägera. Już pierwsza próba pomiaru zakończyła się sukcesem. Stało się więc możliwe obiektywne określenie – za pomocą prostego testu oddechowego – czy i w jakim stopniu badana osoba jest pod wpływem alkoholu.

1953_476

Rok 1969
Do tej pory strażacy musieli nosić dwie ciężkie butle napełnione do ciśnienia 200 bar, aby zgodnie z przepisami posiadać zapas 1600 litrów powietrza. Kiedy federalny minister spraw wewnętrznych ogłasza plany wyposażenia strażaków ochotników w aparaty powietrzne butlowe, firma Dräger przedstawia 300 barową technologię napełniania, ustanawiając w ten sposób nowy standard w przepisach prawnych. 6 litrowa butla o ciśnieniu napełniania 300 bar zastępuje dwie stare, 4 litrowe, szybko stając się normą dla aparatów powietrznych butlowych w całej Europie.

1969_885

Rok 1978
Ratownictwo z użyciem śmigłowca było uważane za zbyt kosztowne i niepotrzebne. Jednakże rosnąca ilość ofiar śmiertelnych w wypadkach, która w samym tylko 1970 r. w Niemczech wyniosła niemal 20 tys., zmieniła to nastawienie. Jednocześnie niezastąpiony stał się respirator, którego zadaniem było podtrzymanie pacjenta przy życiu podczas transportu do szpitala.  Koncern Dräger ustalił nowy standard tworząc „Oxyloga” – respirator, który umożliwiał płynną regulację kluczowych parametrów życiowych.

1978_432

Rok 1982
W XX wieku inżynieria elektroniczna staje się ważniejsza od mechaniki precyzyjnej. Powoli, lecz systematycznie, technika cyfrowa wypiera technikę analogową, stając się nowym standardem. Firma Dräger dostosowuje się do nowych czasów i pracuje nad przyszłościowym respiratorem wysokociśnieniowym. Zawory elektromagnetyczne w elektronicznym respiratorze EV-A umożliwiają precyzyjną kontrolę przepływu gazu i ciśnienia wentylacji. Po raz pierwszy wentylację można dostosowywać do spontanicznych oddechów pacjenta. Kolejnym kamieniem milowym jest obrazowanie graficzne. Oprócz danych liczbowych i tekstu na wbudowanym ekranie, prezentowane są także krzywe wentylacji. Ta innowacja wyróżnia firmę Dräger spośród innych producentów, którzy wprowadzą obrazowanie graficzne dopiero kilka lat później.

1982_722

Rok 1988
„Cicero” – pierwsze zintegrowane stanowisko do znieczulania – zostało zaprezentowane podczas Światowego Kongresu Anestezjologicznego w Waszyngtonie. To urządzenie w radykalny sposób zmieniło środowisko pracy na sali operacyjnej, skupiając w sobie wszystkie ważne funkcje, jak: dawkowanie gazu, wentylację i monitoring. Respirator był sterowany elektronicznie i napędzany silnikiem elektrycznym.

1988_525_01

Rok 1993
Nowa generacja górniczych aparatów oddechowych „BG 4” to innowacyjna konstrukcja uprzęży oraz chłodzenie powietrza, które zwiększają komfort użytkowania. Jest to pierwszy aparat, w którym zapas powietrza jest monitorowany elektronicznie.

1993_611_01

Rok 2002
Stanowisko do znieczulania „Zeus” to awangarda nowoczesnej anestezjologii. Po raz pierwszy jedno zintegrowane stanowisko łączy wszystkie procesy – od znieczulenia i wentylacji, przez infuzję dożylną, do monitorowania pacjentów i zarządzania danymi. Pod względem technicznym „Zeus” zapewnia wentylację najwyższej jakości oraz w pełni zautomatyzowane znieczulenie w układzie zamkniętym, ułatwiając pracę anestezjologom. Samo urządzenie może być zintegrowane ze szpitalną siecią IT.

2002_818_01

Rok 2008
Przez długi czas analiza krwi lub moczu była jedynym sposobem na wykrycie środków odurzających. Dzięki produkowanemu przez firmę Dräger urządzeniu „DrugTest 5000”, badającemu próbkę śliny, możliwe stało się zdiagnozowanie na miejscu, czy badana osoba jest pod wpływem narkotyków, a jeśli tak – to jakich. W ciągu kilku minut urządzenie jest w stanie rozpoznać jednocześnie 6 różnych substancji.

2008_795

Rok 2010
Strefy pracy podlegające ewentualnemu zagrożeniu gazami toksycznymi wymagają ścisłego nadzoru. Można to osiągnąć dwoma sposobami: za pomocą stacjonarnych detektorów lub za pomocą urządzeń przenośnych. Przenośne urządzenie „X-zone 5000” łączy zalety obu tych rozwiązań – ma zasięg 25 metrów i może być bezprzewodowo połączone z 25 innymi urządzeniami. W przypadku wykrycia gazu, X-zone 5000 alarmuje w sposób optyczny i akustyczny, równocześnie przenosząc ten meldunek na pozostałe urządzenia.

2010_744

Rok 2011
„PulmoVista 500” jest pierwszym urządzeniem, które wykorzystując impedancję elektryczną, umożliwia obrazowanie przebiegu mechanicznej wentylacji bezpośrednio przy łóżku pacjenta. Ekran prezentuje regionalną dystrybucję powietrza w płucach w czasie rzeczywistym. Dzięki temu, lekarze mogą – poprzez zmianę parametrów wentylacji – bezpośrednio kontrolować stan płuc pacjenta i prowadzić możliwie najlepszą terapię.

2011_720

Rok 2012
Firma Dräger prezentuje na Światowym Kongresie Anestezjologów w Buenos Aires nowe stanowisko do znieczulania – „Perseus A500”. Nowoczesna konstrukcja tego urządzenia pozwala na skonfigurowanie aparatu zgodnie z indywidualnymi wymaganiami użytkownika. Korzystając z szerokiej gamy dostępnych akcesoriów czy wyposażenia, można stworzyć ponad 100 wersji urządzenia. Dostępne jest także opcjonalne oprogramowanie, np. dodatkowe tryby wentylacji czy specjalistyczne oprogramowanie medyczne.

2012_756

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
60%
40%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.