Diamentowa AQUA!

aqua_logo_3366

 

 

 

 

 

 

 

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne AQUA S.A. (Bielsko-Biała), to jedna z największych firm tej branży w Polsce. Każdego dnia dostarcza ok. 15 mln m³ wody oraz odbiera i oczyszcza ok. 11 mln m³ ścieków.

 

Jako jedyna firma w Polsce jest dziesięciokrotnym laureatem prestiżowego Programu Najwyższa Jakość Quality International, uczestnicząc w nim nieprzerwanie od początku istnienia tego konkursu.

 

Zdobywając w tym roku kolejne godło QI za realizowane usługi dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków zgodnie z wymogami ochrony środowiska, 29 września br., podczas gali w Warszawie, AQUA odbierze nagrodę specjalną 10-lecia Programu QI – Diament Quality International.

 

qi_gold_2016_1917

 

Nowoczesne zarządzanie gospodarką wodno-ściekową

 

AQUA S.A. (Bielsko-Biała) jest kontynuatorem blisko 120-letniej tradycji jednego z najstarszych w Polsce przedsiębiorstw wodociągowych. Dziś firma posiada jedną z najdłuższych sieci wodociągowych w kraju (ok. 2 tys. km), obejmującą obszar Bielska-Białej i 14 gmin Podbeskidzia. Przez 40 tys. punktów sprzedaży dociera do ok. 300 tys. mieszkańców.

 

Oczyszczanie i dystrybucja wody oraz odbiór ścieków odbywa się pod ścisłą kontrolą Centralnego Laboratorium, zgodnie z obowiązującymi normami, w tym ZSZ. Laboratorium AQUA S.A. jest do dyspozycji kontrahentów i świadczy usługi  podmiotom zewnętrznym.

 

Zarząd spółki w swoich działaniach wybiera nowoczesne rozwiązania technologiczne i dobre praktyki organizacyjne, przynoszące efekty ekologiczne oraz wymierne korzyści ekonomiczne i społeczne. Zastosowane technologie są w pełni przyjazne środowisku i polegają na wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii (pompy ciepła, biogaz), dzięki czemu udało się zmniejszyć zużycie tradycyjnych nośników energii. W ramach swojej działalności AQUA kieruje się koncepcjami CSR i zasadami maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko naturalne, jednocześnie stwarzając warunki do przywracania środowisku jego pierwotnego stanu.

 

Wszelkie działania przedsiębiorstwa nakierowane są na stałe zwiększanie poziomu jakości świadczonych usług. AQUA postawiła w tym zakresie na wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). To platforma systemowa, ułatwiająca nadzorowanie dokumentacji przy zapewnieniu pełnej zgodności z wymaganiami norm aktów prawnych. Poprawia komunikację wewnętrzną i dzięki swojej przejrzystości zdecydowanie usprawnia funkcjonowanie poszczególnych procesów, a tym samym całej spółki. Wprowadzenie kompleksowego podejścia do procesu zarządzania w AQUA S.A. podniosło efektywność zarządzania, obniżyło koszty oraz poprawiło jeszcze bardziej jakość oferowanych usług. System działa w oparciu o normy ISO 9001:2008 – zarządzanie jakością, ISO 14001:2004 – zarządzanie środowiskowe oraz ISO 22000:2005 – zarządzanie bezpieczeństwem zdrowotnym żywności. AQUA S.A. także wdrożyła i certyfikowała system HACCP (rozszerzony o wymagania normy ISO 22000:2005). AQUA S.A. jako pierwsza firma w Unii Europejskiej w branży wodociągowo-kanalizacyjnej certyfikowała ISO 22000:2005, a Zintegrowany System Zarządzania podlega nieustannej ewaluacji.

 

W przedsiębiorstwie wdrożono liczne własne, autorskie systemy informatyczne, których celem jest wspomaganie realizowanej w spółce Polityki Zrównoważonego Rozwoju i działalności proekologicznej. Są to m.in. programy: AMS – uniwersalna platforma służącą do zarządzania działaniami, począwszy od działań korygujących, doskonalących i zapobiegawczych, a kończąc na zarządzaniu pracą działów; Aq-ISO – system służący do zarządzania całością dokumentacji systemowej; System Laboratoryjny Aq-Lab przeznaczony do kompleksowej obsługi laboratorium w firmie, począwszy od obsługi procesu katalogowania i rejestracji próbek, generowania sprawozdań, tworzenia harmonogramów, a kończąc na obsłudze zleceń; czy system zarządzania zdarzeniami awaryjnymi. Oprócz tego wdrożono również inne zintegrowane narzędzia informatyczne, jak np. system do rozliczania ilości dystrybuowanej wody i pozyskiwanych ścieków, sterowania procesami oczyszczalni i telemetrii, czy Centralny Rejestr Wskaźników – system raportowania działalności spółki. I wreszcie: Książka Dyspozytora – system, umożliwiający automatyczną wymianę informacji i dokładniejszy nadzór nad prowadzonymi działaniami i kontaktami z klientami oraz Umowy Zakupowe – system do rejestrowania procedur zakupowych i umów zakupowych, który dostarcza informację o zgłoszonych ofertach, terminach realizacji i osobach odpowiedzialnych. Programy te wspierają codzienną realizację licznych zadań przedsiębiorstwa, w tym inwestycyjnych.

 

Inwestycje w rozwój infrastruktury

  

Inwestycje w infrastrukturę wodociągowo-kanalizacyjną są jednymi z najważniejszych punktów w strategii przedsiębiorstwa. Od 2003 r. długość sieci kanalizacyjnej została więcej niż podwojona, a długość sieci wodociągowej wzrosła o ok. 30 proc. Łącznie w AQUA S.A. przybyło przez ten okres blisko 1,1 tys. km sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. Łączny koszt wykonanych w tym okresie inwestycji i remontów wyniósł  650 mln zł.

 

Dziś usługi firmy obejmują swoim zasięgiem gminy: Bielsko-Biała, Buczkowice, Jasienica, Jaworze, Kozy, Porąbka, Szczyrk, Wilkowice, Wilamowice, Bestwina, Chybie, Czechowice-Dziedzice, Kęty i Skoczów (Kowale). AQUA prowadzi także hurtową dostawę wody dla Andrychowa, Czechowic-Dziedzic, Kęt, Wilamowic i Bestwiny. Ponadto AQUA S.A. odbiera i oczyszcza ścieki z Bielska, Szczyrku, Buczkowic, Wilkowic, Jaworza oraz Jasienicy.

 

Infrastrukturę bielskich wodociągów stanowi dziś m.in. 13 ujęć wodociągowych o dobowej zdolności produkcyjnej 150 tys. m3, blisko 2 tys. km sieci wodociągowej, ponad 1,2 tys. sieci kanalizacyjnej, 2 oczyszczalnie ścieków o łącznej przepustowości 98 tys. m3/d, zbiorniki wodociągowe wyrównawcze o łącznej pojemności 105 tys. m3, zbiornik zaporowy Wapienica o pojemności całkowitej 1,1 mln m3, 48 pompowni wody i hydroforni oraz 36 pompowni ścieków.

 

AQUA S.A. a Krajowy Program Oczyszczania Ścieków

 

Nieustający rozwój miasta i powstawanie nowych terenów inwestycyjnych obliguje przedsiębiorstwo do zapewnienia tym obszarom dostępu do bieżącej wody i sieci kanalizacyjnej, co bezpośrednio przekłada się na podniesienie poziomu jakości życia i ochrony środowiska (likwidacja przydomowych szamb i nielegalnego odprowadzania ścieków).

 

W latach 2010-2014 głównym zadaniem spółki była realizacja projektu „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała”, współfinansowanego przez Fundusz Spójności Unii Europejskiej. Projekt ten obejmował budowę 145 km sieci kanalizacyjnej, rozbudowę sieci wodociągowej o 8 km oraz modernizację starej sieci wodociągowej o długości 16 km. Inwestycja została zrealizowana w dzielnicach miasta: Stare Bielsko, Komorowice Śląskie, Komorowice Krakowskie, Lipnik, Mikuszowice Śląskie, Olszówka i Kamienica. Nowa sieć kolektorów umożliwiła podłączenie do sieci 3,2 tys. budynków. Ścieki z nowo wybudowanej kanalizacji odprowadzane są do Oczyszczalni Ścieków w Komorowicach i Wapienicy.

 

Ukończenie tej inwestycji zapewniło skanalizowanie miasta Bielska-Białej na poziomie blisko 100 proc. Było to bardzo ważne zarówno dla mieszkańców Bielska, jak i przyczyniło się do poprawy stanu środowiska, a dodatkowo stworzone zostały warunki dla dalszego rozwoju miasta, poprzez uzbrojenie w niezbędną infrastrukturę. Realizacja tego projektu, to nie tylko wymierne efekty w postaci wybudowanej sieci i uatrakcyjnienie terenów pod względem inwestycyjnym, ale przede wszystkim wkład w poprawę jakości życia mieszkańców miasta oraz ochrona środowiska naturalnego.

 

Woda do picia prosto z kranu

 

Przedsiębiorstwo traktuje dostarczaną wodę jako składnik żywności, dzięki temu odbiorcy mają pewność, że spełnia ona wysokie wymagania jakościowe i nadaje się do bezpośredniego spożycia prosto z kranu.

 

Dla klienta korzystającego z podstawowej działalności przedsiębiorstwa wodociągowego, czyli dostarczania wody oraz odprowadzania ścieków, najważniejsze jest, aby woda dostarczana do jego domu była zdrowa, czysta i pozbawiona wszelkich groźnych dla organizmu ludzkiego bakterii. Oczywiście powinna być też po prostu smaczna. Wdrożony i utrzymywany Zintegrowany System Zarządzania oprócz zarządzania jakością i środowiskiem obejmuje także system zarządzania bezpieczeństwem zdrowotnym żywności, tym samym stając się pierwszym przedsiębiorstwem w branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Polsce i Europie, które funkcjonuje w oparciu o międzynarodowy system zapewnienia bezpieczeństwa wody.

 

Jakość wody zyskuje coraz większe uznanie wśród jej odbiorców. W latach 2006-2013 blisko  80 proc. respondentów uznało, że jakość naszej wody jest dobra. W badaniach ubiegłorocznych liczba ta wzrosła do niemal 90 proc.

 

Gwarancja satysfakcji

 

Monitorowanie satysfakcji klientów jest jednym z mierników funkcjonowania ZSZ. Zgodnie z założeniami AQUA raz w roku przeprowadza badanie satysfakcji, aby dowiedzieć się, w jaki sposób klienci oceniają działalność spółki. Analiza raportu ostatniego badania z 2014 r. mówi jasno, że i tak już pozytywny wizerunek przedsiębiorstwa ulega jeszcze poprawie.

 

W 2014 roku 88 proc. respondentów stwierdziło, że jakość wody jest wystarczająca, dobra lub bardzo dobra, a 70 proc. ankietowanych zadeklarowało, że zdarza się im pić wodę bezpośrednio z kranu. To wyjątkowy dowód zaufania klientów do świadczonych przez AQUA S.A. usług. Po zsumowaniu ocen pozytywnych (bardzo dobre, dobre i przeciętne) badania przeprowadzonego wśród 1153 mieszkańców Podbeskidzia okazało się, ze aż 80 proc. respondentów dobrze ocenia działalność AQUA. Co ważne, współczynnik ten każdego roku systematycznie rośnie.

 

Magdalena Tułecka, Jacek Majewski

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
50%
50%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.