Platforma ePASO nagrodzona godłem Najwyższa Jakość QI

ePASO, jest pierwszym na świecie systemem teleinformatycznym, wykorzystującym połączenia i numerację telefoniczną do badania skuteczności komunikacji marketingowej. Rozwiązanie to zostało  nagrodzone godłem Najwyższa Jakość QI 2014.

 

Platforma została opracowana przez zespół grupy telekomunikacyjnej LoVo, która od wielu lat wprowadza nowoczesne rozwiązania dla operatorów telekomunikacyjnych oraz klientów biznesowych na rynku polskim i zagranicznym.

Grupa posiada wykwalifikowany Dział Reseach&Development, którego praca polega na poszukiwaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań dla biznesu. Starania zespołu  zaowocowały stworzeniem zupełnie nowego produktu - programu analitycznego opartego na rozwiązaniach telekomunikacyjnych nazwanego ePASO (Elektroniczna Platforma Analiz Serwisów Ogłoszeniowych). Platforma ta przeznaczona jest do pomiaru efektywności różnych kanałów komunikacji marketingowej, tj. serwisów ogłoszeniowych, outdoor’u, bannerów balkonowych i plakatów, ogłoszeń prasowych, ulotek, drukowanych materiałów informacyjnych. System realizowany jest na bazie rozwiązań telekomunikacyjnych: systemów realizujących połączenia, systemów bilingowych oraz systemów do zarządzania i raportowania.

Kapituła VIII edycji Programu Najwyższa Jakość Quality International, odbywającego się pod patronatem: Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000, nagrodziła  platformę ePASO Srebrnym Godłem Najwyższa Jakość QI 2014. Pozytywnie zostały ocenione przede wszystkim korzyści, wynikające z wdrożenia platformy oraz jej nowatorska koncepcja, funkcjonalność i łatwe zarządzanie poszczególnymi modułami. Kapituła Programu doceniła również działania Grupy LoVo związane z wdrażaniem, a także promowaniem idei jakości oraz innowacyjności w swojej branży. Należy zaznaczyć, iż firma LoVo została już po raz drugi wyróżniona tytułem Najwyższa Jakość – w ub. roku Brązowym Godłem QI nagrodzona została platforma telekomunikacyjna HIPERUS C5.  

 

Skąd klient dzwoni do firmy?

ePASO to pierwszy na świecie system teleinformatyczny, który analizuje ilości telefonów i pokazuje skąd dzwoni do firmy potencjalny klient.

Obecnie ogłoszeniodawcy oraz reklamodawcy współpracujący z różnymi serwisami, nie mają możliwości precyzyjnej weryfikacji skuteczności zleconej promocji. Nie posiadają bowiem narzędzia, które jasno przedstawiłoby im ilu klientów zyskała firma dzięki danemu ogłoszeniu czy reklamie. Nie wiedzą także, czy to samo ogłoszenie wystawione w kilku różnych serwisach miało podobny wydźwięk, czy też może z serwisu A zgłosiło się do firmy o 50 proc. klientów więcej niż z serwisu B.

Rynek analityki internetowej jest bardzo rozbudowany, jednak dostępne możliwości zbadania skuteczności reklam czy ogłoszeń, takie jak np. kliknięcia, nie odzwierciedlają w 100 proc. rzeczywistości. Grupa LoVo, wprowadzając na rynek usługę ePASO, rozbudowała analitykę, również internetową, o ilość i jakość połączeń telefonicznych, które po raz pierwszy wykorzystywane są do mierzenia efektywności i skuteczności ogłoszeń i reklam w wymiarze masowym i powszechnym.


Dla kogo  i w jakim celu?

Grupą docelową platformy są firmy prowadzące działalność marketingową, które wydają pieniądze na reklamę i ogłoszenia w różnych mediach. ePASO może wspomóc analizę skuteczności działań marketingowych firmy, poprzez przypisanie do komunikatu indywidualnego numeru telefonu. Ilość takich numerów zależy od potrzeb klienta, może być ich nawet kilka tysięcy. Dla potencjalnych klientów zarządzanie tysiącami numerów wydaje się być nierealne, ale platformie ePASO nie sprawia to żadnych problemów.

Dzięki analityce, jaką daje platforma ePASO, firma będzie posiadać wiedzę który komunikat marketingowy był skuteczny, a który nie.


Mając takie informacje firma może:

OPTYMALIZOWAĆ
- Pieniądze – czyli budżet marketingowo-ogłoszeniowy. Przenosić finanse na rzecz najbardziej efektywnych mediów.
- Opisy ogłoszeń, wyceny towarów, jakość reklam.
- Organizację pracy działów sprzedaży, contact center, marketingu i reklamy.

MIERZYĆ
- Jakość i efektywność serwisów ogłoszeniowych oraz innych mediów poprzez ilość połączeń telefonicznych od klientów.
- Skuteczność wydawanych pieniędzy na marketing i ogłoszenia.

KONTROLOWAĆ
- Ilość odebranych połączeń ze wskazaniem numerów telefonicznych i rozmówców.
- Ilość nieodebranych połączeń ze wskazaniem pracownika i godziny nieodebranego połączenia.
- Jakość obsługi Klienta poprzez odsłuchiwanie nagranych rozmów z Klientami.
- Efektywność i aktywność pracowników.

 

Ale jak to działa?

Każda reklama czy ogłoszenie ma przypisany swój niepowtarzający się numer telefonu, który przekierowuje połączenie od zainteresowanego klienta na wskazany w przekierowaniu numer docelowy (komórkowy lub stacjonarny). W panelu „usługi” można sprawdzić, z której reklamy nastąpiło najwięcej przekierowanych połączeń telefonicznych. Dzięki temu reklamodawca wie, który serwis ogłoszeniowy czy też która reklama była skuteczna. Jednocześnie wiedza ta przyczyni się do optymalizacji wydatków reklamowych firmy poprzez wyeliminowanie nieskutecznych kanałów.

jak_dziaa_system_epaso-_1055

 


Case study

 
Firma Developerska posiada do sprzedaży 500 mieszkań. Współpracuje z 10 serwisami ogłoszeniowymi. Publikuje reklamy w Google Adwords w ilości 10 kampanii. Wydaje dwa katalogi. Emituje reklamy w Radio Kolor. Na targach cztery razy w roku rozdaje ulotki.

W firmie 5 handlowców zajmuje się sprzedażą. Telefony od klientów odbierają także recepcja i sekretariat. Klient ma do dyspozycji w firmie 5 numerów stacjonarnych. Każdy z handlowców posiada numer telefonu komórkowego.


Developer wpisał do systemu:

1. 10 serwisów ogłoszeniowych – każdemu chce przypisać 1 numer telefoniczny ePASO.
2. Pięciu handlowców – każdemu przypisał jego numer komórkowy, który jest numerem docelowym w systemie ePASO i na te numery będą przekierowane połączenia z numerów ePASO.
3. Jedną sekretarkę, której przypisał numer stacjonarny, który jest numerem docelowym w systemie ePASO i na ten numer będą przekierowane połączenia z numerów ePASO ze wskazanych przez Developera mediów.
4. Jedną recepcjonistkę, której przypisał numer stacjonarny, który jest numerem docelowym w systemie ePASO i na ten numer będą przekierowane połączenia z numerów ePASO ze wskazanych przez Developera mediów.
5. Jeden oddział w Warszawie.
6. Kampanie marketingowe:

   
   
   
   
   
   
   

a. 10 kampanii dla serwisów ogłoszeniowych przypisując miesięczne koszty marketingowe dla każdego z serwisów w odpowiednim formularzu.
b. 10 kampanii dla Google Adwords przypisując do każdej z osobna budżet marketingowy w odpowiednim formularzu.
c. 4 kampanie targowe przypisując nazwy i koszty w odpowiednim formularzu.
d. 1 kampanię radiową wpisując nazwę i koszty w odpowiednim formularzu.
e. 2 kampanie dla katalogów wpisując nazwę i koszty w odpowiednim formularzu

 

Developer przypisał:


1. Pięciu handlowców do 10 serwisów ogłoszeniowych przypisując w systemie numer telefoniczny ePASO dla każdego handlowca i serwisu. Każdy handlowiec ma przypisany numer ePASO do swoich ogłoszeń publikowanych w 10 serwisach. Dla każdego z serwisów tego handlowca i ogłoszeń tam publikowanych Developer przypisał dedykowane numery. Jeden handlowiec ma, więc 10 numerów ePASO. 5 handlowców to 50 numerów ePASO.


2. Do każdego handlowca developer dodatkowo przypisał po 2 kampanie Google Adwords. Każda z kampanii otrzymała niepowtarzający się dedykowany numer telefoniczny ePASO. To oznacza 10 dodatkowych numerów telefonicznych ePASO, z których każdy będzie przekierowany na wskazanego w systemie handlowca. 10 kampanii to 10 numerów ePASO.


3. Jedną sekretarkę do radia i katalogów drukowanych przypisując w systemie po jednym niepowtarzającym się i dedykowanym numerze telefonicznym ePASO. Z numerów ePASO Developer zaplanował w systemie przekierowania na numer stacjonarny przypisany do sekretariatu. 1 Radio to 1 numer ePASO i 2 katalogi to 2 numery ePASO. Razem radio i katalogi to 3 numery ePASO.


4. Jedną recepcjonistkę do ulotek rozdawanych na targach nieruchomości. Na każdych targach do rozdawanych ulotek przypisany został niepowtarzający się i dedykowany numer ePASO. Numery przekierowane będą na 1 numer stacjonarny przypisany do recepcji. Jedne targi to jedna ulotka i jeden niepowtarzający się i dedykowany dla tej ulotki numer ePASO. Cztery imprezy targowe i cztery rodzaje ulotek to 4 numery ePASO.


Łączna liczba numerów ePASO, która spełni oczekiwania analityczne developera dla połączeń telefonicznych:

50 + 10 + 3 + 4 = 67

 

Oczekiwania Developera:

1. Pomiar skuteczności wyrażony ilością połączeń telefonicznych z poszczególnych mediów.
2. Pomiar skuteczności wyrażony ilością połączeń telefonicznych z poszczególnych serwisów ogłoszeniowych ze względu na fakt, iż publikowanie ogłoszeń oraz reklamy w serwisach stanowią największą część budżetu reklamowego firmy. Ma on dać odpowiedź jak zarządzać budżetem marketingowym przy współpracy z serwisami ogłoszeniowymi.
3. Pomiar skuteczności wyrażony wartością, czyli marketingowym kosztem pozyskania połączeń telefonicznych z poszczególnych mediów. Chodzi o ilość i wartość leadów telefonicznych.
4. Pomiar efektywności odbierania połączeń przez handlowców, sekretarkę i recepcjonistkę. Chodzi o pomiar ile telefonów nie jest odbieranych i przez których pracowników oraz w jakich porach.
5. Pomiar czasu jaki handlowcy poświęcają na rozmowy z klientami.
6. Pomiar ilości połączeń telefonicznych z kampanii Google Adwords, aby sprawdzić jakie słowa klucze oraz jaki opis mieszkania jest najbardziej popularny wśród użytkowników internetu.
7. Pomiar dla radia związany z uzyskaniem odpowiedzi czy radio to dobre medium do prezentowania hasła „zadzwoń”.
8. Pomiar dla katalogów drukowanych związany z uzyskaniem odpowiedzi, które z prezentacji nieruchomości zamieszczonych w katalogu są popularne. Pierwszy katalog to zdjęcia artystyczne nieruchomości oraz architektoniczne wizualizacje wnętrz. Drugi to niezbędne informacje o mieszkaniach oraz bardzo bogate i rozbudowane opisy i zdjęcia okolic.
9. Pomiar dla ulotek z imprez targowych. Chodzi o monitoring i porównanie ilości kontaktów uzyskanych bezpośrednio podczas pobytu na targach z ilością telefonów z ulotek rozdawanych podczas tych targów.

---------------------------

lovo_logotyp_200Grupa LoVo

LoVo to grupa spółek działających w branży nowoczesnych usług telekomunikacyjnych na rynku ogólnopolskim i międzynarodowym. Podstawową działalnością spółek jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie połączeń telefonicznych i dostępu do Internetu.
LoVo posiada wieloletnie doświadczenie w swojej branży świadcząc usługi dla operatorów, resellerów oraz klientów biznesowych. Grupa dynamicznie się rozwija, bazując na innowacyjnych, zaawansowanych  technologicznie i niezawodnych rozwiązaniach.


Źródło: Grupa LoVo


 

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.