Nowy kontrakt Remaku

Zarząd REMAK S.A. podaje do wiadomości, że w dniu 15 lipca 2016 roku podpisano Kontrakt, którego stronami są: Polimex-Energetyka Spółka z o.o. jako zleceniodawca, a REMAK S.A. jako zleceniobiorca.


Przedmiotem umowy jest wykonanie montażu części ciśnieniowej kotła w zakresie pakietu I z przeznaczeniem dla Bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Tauron Wytwarzanie S.A. Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie.


Łączna wartość kontraktu wynosi 77.500,00 tys. zł netto. Zadanie realizowane będzie od lipca 2016 roku do kwietnia 2018 roku.


Łączną wysokość kar umownych w przypadku opóźnienia w terminie realizacji przedmiotu Kontraktu wynosi do 15% ceny Kontraktu netto. Ponadto kara za rozwiązanie kontraktu z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi druga Strona wynosi 10% ceny Kontraktu netto.
Zapłata kar umownych nie wyłącza dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających ich wysokość, przy czym maksymalna odpowiedzialność Stron z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Kontraktu nie będzie większa niż 100% ceny Kontraktu.

 

Kontrakt wchodzi w życie pod warunkiem uzyskania przez Zleceniodawcę tj. Polimex-Energetyka Spółka z o.o. wszystkich wymaganych zgód na zawarcie Kontraktu ze Zleceniobiorcą tj. z REMAK S.A. a w szczególności Gwarantów, RAFAKO S.A. oraz Inwestora tj. Tauron Wytwarzanie S.A.

Umowa została uznana za znaczącą ze względu na jej wartość.

 

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
51%
49%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.