Najwyższa jakość w Wodociągach Częstochowskich

Rozmowa z Andrzejem Babczyńskim, Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.

 

pwik_logo_492

 

Zarządzana przez Pana firma jest Laureatem największego konkursu projakościowego w Polsce – Najwyższa Jakość QI. W jaki sposób optymalnie łączyć stosowanie zasad i procedur z pewną nieprzewidywalnością pracy w branży wodociągowo-kanalizacyjnej?

Nasza codzienna praca polega na zapewnieniu naszym klientom dostawy zdrowej i bezpiecznej wody oraz stałego odbioru ścieków. I to jest najważniejsze. Wdrożone systemy jakości wspomagają pracę i jasno określają zakresy odpowiedzialności. Mamy konkretne procedury dostosowane praktycznie do każdej sytuacji. Dzięki temu możemy szybko reagować. W przedsiębiorstwie funkcjonuje już od blisko 10 lat certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania, składający się z Systemu Zarządzania Jakością (ISO 9001:2009) i Środowiskiem (ISO 14001:2005) oraz z Systemu Zarządzania Jakością w laboratorium zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

 

pwik_czest_1_640

 

Państwa spółka od 85 lat dostarcza wodę mieszkańcom regionu częstochowskiego, co dziś oferujecie klientom?

Przedsiębiorstwo zaopatruje w wodę 350 tys. mieszkańców Częstochowy i dziewięciu okolicznych gmin w najwyższej jakości wodę. Eksploatujemy w 100 proc. wody podziemne, czerpane z trzech pięter wodonośnych, głównie z pokładów górnej i środkowej jury, mającej kontakt ze skałami wapiennymi. Dzięki temu naszą wodę cechuje idealny skład fizykochemiczny, klarowność, a przede wszystkim orzeźwiający smak. Jesteśmy profesjonalnym, godnym zaufania usługodawcą i partnerem świadczącym usługi w zakresie dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Przedsiębiorstwo stale dba o standard i komfort obsługi klientów oraz ochronę środowiska naturalnego. Obecnie eksploatujemy 52 studnie głębinowe i 18 ujęć wody. Woda płynie do odbiorców za pomocą blisko 2,3 tys. km sieci magistral i rurociągów rozdzielczych, natomiast procesy oczyszczania ścieków realizowane są za pomocą ponad tysiąca km sieci kanalizacyjnej, 112 przepompowni ścieków i 8 gminnych oczyszczalni ścieków

Wodociągi wykazują ogromną troskę o środowisko naturalne. Na czym polega  zarządzanie środowiskiem PWiK?

Przedsiębiorstwo, ujmując, uzdatniając i dystrybuując każdego dnia blisko 50 tys. m3 wody, zwraca szczególną uwagę na wzajemne oddziaływanie tych procesów na środowisko przyrodnicze. Znakomitym narzędziem wspierającym te działania jest funkcjonujący w spółce od wielu lat system certyfikowany system zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2004, którego podstawę stanowi rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1221/2009 w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS). System zarządzania środowiskowego umożliwia połączenie wielu przedsięwzięć służących realizacji określonego celu. Rejestracja w systemie EMAS wymaga od nas spełniania szeregu wymogów, od pełnej zgodności z wymaganiami prawnymi, poprzez transparentność działań, komunikowanie z klientami na wielu płaszczyznach w tym w formie deklaracji środowiskowej, do ciągłego doskonalenia poprzez wyznaczanie nowych celów środowiskowych. Wielkim sukcesem i wyróżnieniem dla przedsiębiorstwa była kolejna, bo trzecia nominacja przez Ministerstwo Środowiska do reprezentowania naszego kraju na forum europejskim do nagrody European EMAS Awards 2012, w kategorii duże organizacje sektora publicznego.

 

pwik_czest._ujcie_wody_w_wierzchowisku_fot.w.skalik_687

Ujęcie wody w Wierzchowisku fot. W. Skalik


Planując inwestycje przedsiębiorstwo korzysta z funduszy unijnych. Jak ta kwestia wygląda w roku 2013?

Od lat korzystamy z możliwości, jakie dają fundusze europejskie. Największą taką inwestycją była budowa stacji uzdatniania wody metodą biologicznej denitryfikacji. Instalacja ta jest unikalna i jedyna w Polsce. W tym roku przystąpiliśmy do programu finansowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na wsparcie budowy podłączeń budynków do istniejącego lub będącego w trakcie realizacji zbiorczego systemu kanalizacji. Koszty inwestora stanowią tylko 10 proc. Na ten rok zaplanowaliśmy przebudowę jednej z naszych ośmiu oczyszczalni ścieków. Planujemy przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości około 40 km. Analizujemy rynek lokalny i wykorzystując sytuację postawiliśmy na rozwój poprzez objęcie swoją działalnością nowego obszaru i pozyskanie nowych odbiorców usług. Dzięki tej dobrze wykorzystanej szansie uda nam się zdecydowanie zwiększyć przychody przy niewielkim wzroście kosztów.

Transparentność działań, promocja szeroko pojętego solidaryzmu ekologicznego to także konieczność działań społecznych, na przykład edukacyjnych.
 
Coraz intensywniej prowadzimy edukację ekologiczną. Początkowo były to konkursy ekologiczne dla dzieci pracowników, aktualnie, w związku z ogromnym zainteresowaniem ze strony szkół, prowadzimy szereg wykładów, wydajemy ulotki informacyjne. W tym roku wrześniowe obchody Światowego Tygodnia Wody, połączone z „dniami drzwi otwartych” spotkały się z dużym zainteresowaniem mediów, szkół i instytucji oraz mieszkańców miasta. Dla najmłodszych opracowaliśmy film o cyklu krążenia wody w przyrodzie w formie animacji, spotkał się on z gorącym przyjęciem wśród dzieci. To naprawdę cieszy, że młodzież jest zainteresowana zagadnieniami ochrony środowiska.  Uczestniczymy też w projektach naukowych. Cyklicznie organizujemy ogólnopolskie sympozja naukowo-techniczne o tematyce hydrogeologicznej.

 

Rozmawiał Tomasz Popławski

 

Na zdjęciu: Andrzej Babczyński - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
44%
56%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.