E-learning a innowacyjność przedsiębiorstw


Wiele osób zadaje sobie pytanie „Czy nauczanie na odległość wpływa na innowacyjność przedsiębiorstw, a jeśli tak to, w jakim stopniu?


Z kwestią wdrożenia nauczania zdalnego, wielokrotnie wiązana jest kwestia szeroko pojętej innowacyjności przedsiębiorstw, jaką niesie za sobą taka decyzja. Mnożą się badania, podsumowania
i refleksje poruszające wyżej przedstawione zagadnienia. 


Pojawienie się sieci komputerowych, Internetu oraz rozwój telekomunikacji spowodowało, że realne stało się zarządzanie wiedzą (w tym zdalna edukacja). Bez nowoczesnych technologii two­rzenie, powiększanie oraz dzielenie się informacją, zwłaszcza w dużych, rozproszonych terytorialnie organizacjach, nie byłoby możliwe. Według szacunków Gartner Group nawet do 75% wydatków na zarządzanie wiedzą, to wydatki na sprzęt i urządzenia komputerowe, oprogramowanie oraz infrastrukturę komunikacyjną, a tyl­ko 25% na rozwijanie miękkich aspektów zarządzania wiedzą.


Firmy prowadzące działalność opartą w dużym stopniu na informacji, jak np. firmy konsultingowe, firmy tworzące oprogramowanie oraz farmaceutyczne, odnoszą sukcesy dzięki nastawieniu swoich systemów na zapewnienie szybkości i wygody dostępu do wiedzy bez utraty wartości i wiary w nowe idee, jakie pracownicy przekazują sobie nawzajem w ramach kontaktów personalnych. Obliczenie stopy zwrotu z inwestycji w coś tak „niepoliczalnego" jak wiedza pracowników, jest bardzo trudne. Często takie nakłady wzbudzają sprzeciw pracowników niektórych menadżerów. Znacz­nie łatwiej jest zaksięgować wydatki ponoszone na „twardą" technologię, a więc komputery, sieć, telekomunikację czy oprogramowanie. Nowoczesne przedsiębiorstwa jednak zdają sobie spra­wę, że konieczna jest zmiana dotychczasowej strategii inwestowania – należy zrównoważyć inwestycje na „twardą" technologię z tą w pracowników.


Założyciel firmy Apple Computers - Steve Jobs - na dorocznym zjeździe, który miał miejsce w 1999 r. powiedział o swoim stylu zarządzania: „nie ma sensu zatrudniać mądrych ludzi i mówić im, co mają ro­bić; zatrudnialiśmy mądrych ludzi po to, by oni mogli nam powiedzieć, co należy robić".


W warunkach współczesnej gospodarki wartość firm kreowana jest już nie tylko w oparciu o aktywa materialne i choć od zawsze aktywa niematerialne także miały swój udział w tworzeniu wartości firm, to obecnie ich rola znacząco wzrasta. Według badań firmy Arthur Andersen „w latach 1978 - 1998 udział wartości nieksięgowej w kapitalizacji wszystkich firm wzrósł z 5 do 72 procent. Mówiąc inaczej, w ciągu tych dwóch dziesięcioleci wartość księgowa zmalała z 95 procent wartości rynkowej do 28 procent".
   

W gospodarce opartej na wiedzy i innowacjach wartość korporacji, organizacji oraz jednostek bezpośrednio związana i uzależniona jest od ich wiedzy oraz kapitału intelektualnego, a wzrost wartości oraz rozwój innowacji organizacji związany jest z wszelkimi procesami wiedzy w niej zachodzącymi.

 

Wdrożenie e-learningu jako jednego z najpopularniejszych narzędzi zarządzania wiedzą pobudza,
a wręcz kreuje innowacje w całej organizacji. Jako główne obszary kreacji innowacji w oparciu
o wdrożenie nauczania zdalnego możemy wyodrębnić:

  • kulturę organizacyjną,
  • pracę z Klientam,
  • technologię,
  • procesy organizacyjne.


Nauczanie na odległość poprzez zapewnienie jednolitego procesu dydaktycznego buduje nie tylko ujednoliconą wiedzę i umiejętności, ale również jednolite standardy zachowań korporacyjnych czy komunikacji - co w istotny sposób wpływa na kulturę organizacyjną czy np. jednolite standardy obsługi klienta nawet w organizacjach rozproszonych terytorialnie. Nauczanie zdalne to również jedno z najbardziej rozwiniętych środowisk komunikacyjnych zapewniające dzięki wysoko rozwiniętej technologii kontakty zarówno personalne, jak i grupowe. W znaczącym stopniu wpływa to na innowacje w zakresie procesów organizacyjnych poprzez usprawnienia w komunikacji specjalistów czy grup projektowych. Wdrożenie narzędzi nauczania na odległość wiąże się z wdrożeniem zaawansowanej technologii, co w naturalny sposób przekłada się na innowacje technologiczne w przedsiębiorstwach. Wdrożona technologia w czasem wnika w organizację stając się transparentną dla użytkowników (pracowników) jako novum informatyczne, a zaczyna kreować nowe zachowania
i postawy w zakresie procesów organizacyjnych np. poprzez nową – usprawnioną formę kontaktów
z Klientem, czy nowe formy komunikacji np. spotkania ekspertów w wirtualnej klasie. Wszelkie zmiany/innowacje wynikające z wdrożenia nauczania na odległość wpływają z kolei na innowacje
w zakresie kultury organizacyjnej.

 

Biorąc pod uwagę przedstawione powyżej fakty można stwierdzić, iż wiedza i innowacje są to wartości, które współistnieją ze sobą, przeplatają się - nie tylko pojęciowo, ale również poprzez rezultaty praktycznych zastosowań. Z punktu widzenia wiedzy innowacja jest niezmiernie istotna. Po pierwsze, innowacja oznacza powstanie czegoś nowego i wzbogacenie wiedzy. Po drugie, innowacja oznacza wiedzę, na którą jest popyt - jest wtedy definiowana jako wynalazek wprowadzony na rynek i zaakceptowany przez gospodarkę rynkową. Wdrożenie narzędzi zarządzania wiedzą wpływa na innowacje w obszarze kultury organizacyjnej, a innowacje płynące z tego faktu w istotny sposób wpływają na jakość i wydajność codziennej pracy operacyjnej
w organizacji. Odpowiednie zarządzanie wiedzą korporacyjną pozwala nie tylko na bierne korzystanie
z innowacji, ale również na kreatywne jej kształtowanie, a wręcz pobudza procesy zmian. Dowodzi, iż już samo wdrożenie narzędzi zarządzania wiedzą w organizacji stanowi innowację, a korzyści wynikające
z efektów wdrożenia stanowią istotny czynnik decydujący o pozycji firmy na rynku.

 

Marlena Plebańska - Ekspert ds. E-learningu w Pionie Biznesowym Incenti, w Asseco Business Solutions

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
58%
42%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.