VI Kongres Wodociągowców Polskich

28 października br. odbył się VI Kongres Wodociągowców Polskich „Wodna racja stanu”, pod honorowym patronatem Prezydenta RP. Celem debaty było podsumowanie dokonań i zdefiniowanie stojących przed branżą wodociągowo-kanalizacyjną wyzwań.

 

Patronat medialny nad Kongresem objęło ForumBiznesu.pl.

 

Uczestników i Gości powitała Prezes IGWP Dorota Jakuta. Odbywający się raz na trzy lata Kongres jest świętem branżowym i z tej okazji wielu Członków IGWP zostało odznaczonych. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał Janusz Dulik - Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o. w Piekarach Śląskich, a Srebrny Krzyż Zasługi odebrał Zbigniew Kozłowski - Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę odznaczony został Witold Sumisławski - Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. W imieniu Prezydenta RP, odznaczenia wręczył Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta. W swoim wystąpieniu, Minister podkreślił znaczenie branży wodociągowo-kanalizacyjnej dla gospodarki kraju i podziękował za ogrom pracy, jaki branża wykonała dla poprawy środowiska naturalnego w Polsce.

 

fkr__2090_small_800

 

Medalami Orzeł Senatu odznaczono: Dorotę Jakutę - Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”, Pawła Chudzińskiego - Prezesa Zarządu Aquanet S.A. w Poznaniu, Henryka Tomaszewskiego - Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni, Leszka Trzeciaka - Prezesa Zarządu Wodociągów Miejskich Sp. z o.o. w Radomiu. Medale wręczyła Jadwiga Rotnicka, Przewodnicząca Senackiej Komisji Środowiska. Senator w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę branży i jej wysiłek podjęty dla dobra i zdrowia mieszkańców kraju i zwróciła uwagę na ogrom pracy, która jeszcze branżę jeszcze czeka.

 

Odznaki Honorowe „Za Zasługi Dla Ochrony Środowiska I Gospodarki Wodnej" przyznano: Ewie Klatce - Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Jerzemu Aksamitowi - Kierownikowi Działu Wsparcia Technicznego w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej, Tadeuszowi Pilarskiemu - Dyrektorowi Jastrzębskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Jastrzębiu Zdroju, Ryszardowi Langerowi - Prezesowi Zarządu-Dyrektorowi Naczelnemu Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie i Prezesowi Krakowskiego Holdingu Komunalnego S.A. w Krakowie, Klarze Ramm-Szatkiewicz - Dyrektor Departamentu Planowania i Zasobów Wodnych Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, przedstawicielowi IGWP w EAREAU, Annie Lutowskiej - Głównemu Specjaliście Ds. Finansowych Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w Bydgoszczy, Henrykowi Milcarzowi - Prezesowi Zarządu-Dyrektorowi Naczelnemu Wodociągów Kieleckich Sp. z o.o. w Kielcach, Ireneuszowi Jankowskiemu - Zastępcy Kierownika Działu Gospodarki Ściekowej w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, Jarosławowi Kuzemko - Kierownikowi Działu Ochrony Środowiska w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie, Romanowi Stachurskiemu - Specjaliście Ds. Technologicznych w Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Olsztynie ,Piotrowi Frysztakowi - Wiceprezesowi Tarnowskich Wodociągów Sp. z o.o. w Tarnowie. Odznaczenia wręczył Sławomir Brudziński - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju. Minister podziękował wodociągowcom za ich pracę na rzecz środowiska i jej efekty.

 

fkr__2188_small_800

 

W imieniu odznaczonych głos zabrała Dorota Jakuta, która podziękowała za wyróżnienia podkreślając, że otrzymane odznaczenia są powodem do dumy dla całej branży, której praca została również w ten sposób doceniona.

 

Wielogodzinna debata zakończyła się przyjęciem przez uczestników wniosków kongresowych, które w imieniu Komisji uchwał i wniosków przedstawiła Magdalena Pochwalska, Prezes Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Sosnowcu: Uczestnicy Kongresu przyjęli z zadowoleniem wysoką ocenę dokonań branży w minionym 25-leciu, wyrażoną miedzy innymi przez przedstawiciela Prezydenta Polski oraz przedstawicieli MŚ i Senatu RP. Dynamiczny rozwój branży, powiązany z troską o środowisko naturalne, możliwy był dzięki wsparciu funduszy europejskich i krajowych. Był jednak przede wszystkim efektem determinacji, profesjonalizmu i oddania całego środowiska wodociągowego. Przed nami kolejne wyzwania – cele nakreślone miedzy innymi w polityce państwa do roku 2020. Ich realizacja będzie tym łatwiejsza, im szybsze będą zmiany ważnych dla branży przepisów prawa.

 

fkr__2549_small_800

 

Uczestnicy Kongresu uznali za ważne dla środowiska wodociągowego następujące wnioski:

  • Przyszłość rozwiązań organizacyjnych i właścicielskich może być kształtowana jedynie na drodze dialogu branży z samorządami terytorialnymi i ich związkami.
  • Istnieje pilna potrzeba kompleksowych zmian przepisów prawnych, na podstawie których działają przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne, a w szczególności przepisów ustawy „zaopatrzeniowej”, kodeksu cywilnego i ustawy o gospodarce komunalnej. Izba powinna kontynuować działania idące w kierunku wprowadzenia stosownych zmian legislacyjnych.
  • Należy podjąć prace nad przygotowaniem założeń nowelizacji rozporządzenia z dn. 28.06. 2006 roku w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Kongres zwraca się z wnioskiem do jego uczestników o zgłaszania propozycji i aktywny udział w pracach zespołu merytorycznego powołanego przez Izbę.
  • Kongres zobowiązuje Radę Izby do wystąpienia z inicjatywą zmian w stosowanych przepisach, w kierunku przywrócenia obowiązku przyłączenia nieruchomości do najbliższych sieci kanalizacji sanitarnej, w wyznaczonym decyzją administracyjną terminie.
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
52%
48%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.