Liderzy Społecznej Odpowiedzialności

dobrafirma_bezdaty_3200_3200

XII edycja Ogólnopolskiego Programu

Liderzy Społecznej Odpowiedzialności - DOBRA FIRMA, DOBRY PRACODAWCA, EKO FIRMAProgram ten ma za zadanie upowszechnienie w działających na terytorium Polski firmach i instytucjach zasad Odpowiedzialnego Biznesu. Równocześnie Program ma na celu wskazanie Liderów w zakresie realizacji założeń CSR.
Redakcja Forum Biznesu typuje instytucje, spełniające zasadnicze kryteria koncepcji CSR. Podstawowe kryteria wyboru obejmowały m.in. stopień zaangażowania firm w działalność charytatywną, sponsorską, realizowaną politykę firmy jako pracodawcy oraz inne pozytywne aspekty działalności przedsiębiorstwa.

W wyniku analizy materiałów nadesłanych przez Uczestników, opinii instytucji pożytku publicznego oraz czytelników Forum Biznesu, specjalnie powołana Kapituła wyłoni firmy, które otrzymają tytuł Lidera Odpowiedzialności Społecznej, certyfikat Dobra Firma, Dobry Pracodawca lub Eko Firma, licencję oraz znak graficzny z prawem do umieszczania na dokumentach, produktach i w materiałach reklamowych.

Uzyskanie tytułu pozwoli potwierdzić status Przedsiębiorstwa – jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia – z którą warto się związać i współpracować. Otrzymane godło stanowi skuteczną pomoc w działaniach marketingowych, rekrutacyjnych, wizerunkowych, etc.


efjii_2018_14_800

 

Laureaci Programu tworzą elitarną grupę, która spotyka się na corocznych galach i konferencjach, podczas których uczestnicy mają możiwość wymiany kontaktów, doświadczeń oraz nawiązania współpracy. Równocześie spotkania te podsumowują kolejne edycje Programu - w ich czasie wręczone zostają statuetki Lidera Społecznej Odpowiedzialności.


Więcej na temat Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności: http://spolecznieodpowiedzialni.info/Koncepcja CSR (Corporate Social Responsibility – odpowiedzialność społeczna biznesu) to idea, według której przedsiębiorstwa w swojej strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne, ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami: klientami, pracownikami, społecznością lokalną. Zwiększanie pozytywnego wkładu w społeczeństwo oraz minimalizowanie negatywnych skutków działalności traktowane jest w tym momencie nie jako koszt, lecz jako inwestycja, zwiększająca konkurencyjność i szansę na powodzenie firmy w długim okresie czasu. 

 

2018: EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, KATOWICE


26.10.2018 r. w Katowicach odbyło się Europejskie Forum Jakości i Innowacyjności. Podczas paneli dyskutowaliśmy o zrównoważonym rozwoju, ekologii, RODO oraz synergii sportu i biznesu. Wręczyliśmy też min. nagrody w Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności - DOBRA FIRMA 2018 / DOBRY PRACODAWCA 2018 / EKO FIRMA 2018.

Podczas czterech paneli dyskutowaliśmy m.in. o inteligentnych miastach, innowacyjnych przedsiębiorstwach, zrównoważonym rozwoju, idei patriotyzmu gospodarczego, RODO w systemie zarządzania, ekologii jako jednym z filarów Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego oraz o synergii sportu i biznesu.

W panelu inauguracyjnym pn.„Inteligentne miasta, innowacyjne przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój”, udział wzięli dr Michał Markiewicz – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Manager Bezemisyjny Transport Publiczny,  dr Jan Olbrycht, Europoseł, prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju, Politechnika Śląska, Grzegorz Kwitek, Członek Zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, Szymon Chojnowski, Zastępca Prezydenta Świdnicy oraz Łukasz Waksmundzki, EcoTech System Sp. z o.o.


efjii_2018_18_800

Panel "Inteligentne miasta, innowacyjne przedsiębiorstwa, zrównoważony rozwój”

 

Dyskusja dotyczyła zrównoważonego rozwoju gmin i przedsiębiorstw oraz  roli Unii Europejskiej i innych struktur (samorząd, GZM) w tym zakresie.


Bardzo interesująca była również rozmowa poświęcona synergii sportu i biznesu


dxt20615_794

Panel "Synergia sportu i biznesu"


O płaszczyznach współpracy sportu i biznesu oraz czynnikach decydujących o sukcesie rozmawiali Robert Hauffe, GKS Tychy Tyski Sport S.A., Marzena Sarapata, Prezes Zarządu Wisły Kraków S.A., Adrian Filipek, Koordynator ds. Sportowych, Wisła Kraków S.A., Tadeusz Bartnik, Dyrektor Sportowy GKS Gieksy Katowice S.A. oraz Weronika Nowakowska, reprezentantka kraju w biathlonie( wicemistrzyni świata w sprincie oraz brązowa medalistka w biegu pościgowym z mistrzostw świata w 2015 r. w fińskim Kontiolahti). dxt20590_794
Dyskusja „Ekologia jako jeden z filarów Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego”


Panel „Ekologia jako jeden z filarów Biznesu Społecznie Odpowiedzialnego” poruszał tematykę  oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko naturalne oraz nowoczesnych technologii, które pomagają je chronić. W dyskusji wzięli udział Piotr Dudek, AQUA S.A., Marian Kupijaj, Ostrowski Zakład Ciepłowniczy S.A. oraz Dariusz Wysypoł,Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bytomiu.

Po dyskusji odbyła się ceremonia wręczenia nagród Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności –DOBRA FIRMA 2018 / DOBRY PRACODAWCA 2018 / EKO FIRMA 2018.

 
  
 efjii_2018_47_800

Liderzy Społecznej Odpowiedzialności

– DOBRA FIRMA 2018 / DOBRY PRACODAWCA 2018 / EKO FIRMA 2018

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2017: EUROPEJSKIE FORUM JAKOŚCI I INNOWACYJNOŚCI, KRYNICA-ZDRÓJ

Zwieńczenie X edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności odbyło się 17 listopada w Krynicy-Zdroju. Laureatom Programu wręczone zostały statuetki, a w trakcie forum dyskusyjnego, uczestnicy rozmawiali o takich zagadnieniach jak konkurencyjność i innowacyjność gospodarki oraz wyzwania współczesnego rynku pracy.


Intencją Europejskiego Forum Jakości i Innowacyjności jest umożliwienie uczestnikom wymiany poglądów, poznanie najnowszych trendów i rozwiązań ułatwiających im codzienną gospodarczą działalność w Polsce i innych krajach Europy m.in. w odniesieniu do standardów zarządzania, norm, certyfikacji, finansowania innowacji, obowiązujących przepisów, a także postulowanych zmian regulacji, które sprzyjać mają rozwojowi, wzrostowi, konkurencyjności i efektywności przedsiębiorstw.

W Krynicy-Zdroju w dyskusji pn. „Czynniki wpływające na konkurencyjność  i innowacyjność gospodarki w Polsce", z udziałem Anny Korab z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, Beaty Moskal-Słaniewskiej, Prezydenta Świdnicy, dra inż. Piotra Orleańskiego, Zastępcy Dyrektora  Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk, Marka Hadały, Zastępcy Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Kielcach oraz dra inż. Józefa Zakrzewskiego, Prezesa Zarządu Polskiej Agencji Przemysłowo-Obronnej, paneliści skupili się na zagadnieniach problematyki rozwoju wyrobów i usług, organizacji i zarządzaniu inwestycjami (także w kontekście norm) oraz ich komercjalizacji w kraju i poza granicami, a także miejscu i roli samorządów w zakresie rozwoju gospodarki, a pośrednio: produktów i usług w odniesieniu do strategii rozwoju kraju.


efjii_2017_12_600

 Panel „Czynniki wpływające na konkurencyjność  i innowacyjność gospodarki w Polsce"

 
Niemal co trzeci przedsiębiorca skarży się na problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach. Bezrobotnych ubywa, a firmy mają z tego powodu coraz większe problemy. Najbardziej daje się we znaki nadmierna biurokracja, ale tuż za nią plasuje się problem z pozyskaniem pracowników o odpowiednich kwalifikacjach


efjii_2017_13_600

"Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce" - dyskusja z udziałem Anny Ledwożyw


Kolejna dyskusja - "Wyzwania współczesnego rynku pracy w Polsce" - z udziałem Anny Ledwożyw, Dyrektor HR w  BorgWarner Turbo Systems, BorgWarner Poland Sp. z o.o. poświęcona została rynkowi pracy – kształceniu młodych kadr na rynek w poszczególnych gałęziach gospodarki i ocenie tego zjawiska przez pryzmat działalności BorgWarner, kształceniu zawodowego i doświadczeń w tym zakresie: klasom patronackim, praktykom, stażom, zrównoważonemu rozwojowi społecznemu i gospodarczemu firm i instytucji, a także społecznej odpowiedzialność biznesu, zaangażowaniu pracowników w tym zakresie i przedsiębiorczości społecznej.

Po zakończeniu części konferencyjnej Laureatom wręczone zostały nagrody Lidera Społecznej Odpowiedzialności DOBRA FIRMA 2017, DOBRY PRACODAWCA 2017 i EKO FIRMA 2017.


efjii_2017_37_600
Laureaci X edycji Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności


Gratulujemy tegorocznym Laureatom Programu. Zdobyte tytuły są potwierdzeniem najwyższego poziomu wdrożonych standardów w zakresie biznesu społecznie odpowiedzialnego, a godła stanowią ważne elementy w budowaniu  pozytywnego wizerunku firm.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2016: CSR - moda czy konieczność?


Odbywające się 29 września 2016 r. w hotelu Marriott w Warszawie Europejskie Forum Jakości w znacznej części poświęcono zagadnieniom społecznej odpowiedzialności w biznesie.


Zebranych na panelu inauguracyjnym Europejskiego Forum Jakości 2016 gości powitali: Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu, prof. dr hab. Tadeusz Sikora, Kierownik Katedry Zarządzania Jakością Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Przewodniczący Kapituły Programu Najwyższa Jakość Quality International; dr inż. Tomasz Schweitzer, Prezes Polskiego Komitetu Normalizacyjnego i Wioletta Urbańska, Dyrektor Biura Zarządzania Jakością Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

 

img_1307_m_1128

red. Anna Biszkowiecka

 

Panel Społeczna odpowiedzialność biznesu – moda czy konieczność? został poświęcony głównie polityce personalnej, która jest jednym z kluczowych elementów strategii CSR. Spotkanie rozpoczęło wystąpienie Małgorzaty Wójcik, Dyrektora Personalnego w Przedsiębiorstwie Farmaceutycznym Lek-Am. Do głównych obszarów tematycznych dyskusji należały zagadnienia z zakresu zarządzania partycypacyjnego, motywowania pracowników, polityki różnorodności oraz zatrudniania „fair play”.


csr_2_800

Małgorzata Wójcik, Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Lek-Am

 

Uczestnicy zastanawiali się także nad wpływem CSR-u na rekrutację determinowaną przez rynek pracownika. Jacqueline Kacprzak z Ministerstwa Rozwoju przedstawiła także to, w jakim zakresie administracja publiczna wspiera przedsiębiorców w realizowaniu zasad społecznej odpowiedzialności biznesu oraz jakie narzędzia i wsparcie może im zaoferować. W dyskusji wzięli udział także: Agnieszka Wójcik, Dyrektor Wykonawczy ds. Relacji z Otoczeniem w TAURON Polska Energia oraz Andrzej Pomarański, Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia PR, ekspert niezależny.

 

csr_5_800

Na zdjęciu od lewej: Andrzej Pomarański (Polskie Stowarzyszenie PR), Agnieszka Wójcik (TAURON Polska Energia), Jacqueline Kacprzak (Ministerstwo Rozwoju)

 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2015: Biznes, nauka, samorząd a społeczna odpowiedzialność

 

W Teatrze Kamienica w Warszawie w dniu 11 czerwca 2015 r. odbyła się konferencja "Biznes, samorząd, nauka a społeczna odpowiedzialność". Podczas kilku sesji panelowych rozmawialiśmy o tym jak wygląda społeczna twarz biznesu, samorządu i innych instytucji w Polsce, na czym polega synergia gospodarki, biznesu, wiedzy, nauki i kultury, oraz o tym czy placówki naukowe, kulturalne, instytucje społeczne, fundacje są równorzędnym partnerem dla biznesu.

  

Konferencja odbyła się pod Honorowym Patronatem: Prof. Leny Kolarskiej-Bobińskiej, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Prof. Małgorzaty Omilanowskiej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Adama Struzika, Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz z udziałem Emiliana Kamińskiego, aktora, reżysera i właściciela Teatru Kamienica

 

      mnisw_logotyp_small_835      mkidn_01_cmyk_small_385  marszalek_wojewodztwa_mazowieckiego_392_01logo_mpips_wkk_patronat_small_501

 

Organizatorem konferencji były nasze redakcje: Forum Biznesu i ForumBiznesu.pl, Biznes Trendy i serwis SpolecznieOdpowiedzialni.info

 

 forum_logo                  biznes_trendy_logo2_200                 spol_odp_200

 

Pierwszy panel dyskusyjny poświęcony był synergii środowisk kultury, nauki, instytucji państwowych i samorządowych, a także podmiotów gospodarczych. Staraliśmy się znaleźć odpowiedź na pytanie od czego należy rozpocząć współpracę pomiędzy nauką a biznesem, a także dlaczego w Polsce jest tak niska chęć wspierania projektów szkoleniowych skierowanych do dzieci i młodzieży, pomimo obecności sponsorskiej w projektach „seniorskich”. Rozmawialiśmy także na temat tego jak budować dobre relacje pomiędzy sztuką a biznesem i dlaczego droga w poszukiwaniu tej synergii jest tak trudna.

 

     panel_pierwszy_2_534      panel_pierwszy_1_534_03

Na zdjęciach od lewej: Emilian Kamiński - właściciel i dyrektor Teatru Kamienica, Bogumił Trojan (Związek Piłki Ręcznej w Polsce), Anna Grygierek - Burmistrz  Strumienia, dr Dariusz Koperczak - Dyrektor Centrum Karier i Współpracy z Pracodawcami (Uniwersytet Łódzki) oraz prof. dr hab. Piotr Ostaszewski - Profesor ds. dydaktyki i studentów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

    

W drugim panelu dyskusyjnym zastanawialiśmy się nad celem ustanawiania fundacji i specyfiką ich działania. Rozmawialiśmy także o fundacjach korporacyjnych, dokonaliśmy samooceny ich działalności i omówiliśmy relacje oraz formy współpracy tych organizacji z organami administracji publicznej i pozarządowej. Przedstawiliśmy także fundacje działające w Polsce na tle fundacji europejskich i światowych oraz omówiliśmy relację państwo-fundacje.

 

panel_drugi_1_534      panel_drugi_2_534_01

Na zdjęciach od lewej: Adam Masiulanis, Dyrektor ds. PR Grupy Atlas, Marta Zagrodzka i Malwina Głowacka z DHL Express (Poland), Sławomir Brzózek z Fundacji Nasza Ziemia, Paweł Wojciechowski z Fundacji Grupy PKP oraz Aleksandra Grynczewska z Fundacji Zwierzęca Polana 

 

W trzecim panelu tematem dyskusji był człowiek w centrum zagadnień ekologicznych. Rozmawialiśmy o tym jakie korzyści przynoszą inwestycje w ochronę środowiska, czy ekologia może ograniczać rozwój, a także jakie są zadania jednostek samorządu terytorialnego i przedsiębiorstw w zakresie ochrony środowiska. Poruszaliśmy także temat inicjatyw proekologicznych dla biznesu i samorządu w Polsce oraz kwestię odnawialnych źródeł energii.

 

panel_trzeci_1_534_01

Na zdjęciu od lewej: Adam Masiulanis, Dyrektor ds. PR z Grupy Atlas, Zbigniew Krzysztyniak z UM Krakowa  oraz Stanisław Tamm z UM Poznania 


Ostatni panel konferencji poświęcony był rozważaniom na temat tego, co to znaczy przyjazne środowisko pracy. Rozmawialiśmy o tym jak ważne jest zaangażowanie pracowników, a także równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym, rozwój pracowników, zdrowie i bezpieczeństwo oraz uznanie zasług pracownika. Omówiliśmy także kwestie komunikowania się w tym zakresie, aby skutecznie docierać do świadomości interesariuszy (w tym pracowników) i wyróżnić się na rynku.

 

img_9647_1282_641

Na zdjęciu od lewej: dr inż. Józef Zakrzewski, Prezes Zarządu L&J Techtrading, Stanisław Tamm z UM Poznania, Ewelina Romańska, Dyrektor ds. HR Franke Polska Sp. z o.o. oraz dr hab. prof. Grażyna Aniszewska ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Jacek Kozioł, redaktor Forum Biznesu

 

Konferencja była miejscem spotkania i wymiany opinii na temat korzyści płynących ze współpracy różnych środowisk: biznesu, samorządów, środowisk naukowych, kultury i fundacji. Konferencja podsumowała także Program „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma, Dobry Pracodawca, EkoFirma" oraz Program „Przyjazna Gmina”, zaprezentowała Laureatów tych programów, którym zostały wręczone dyplomy.


Wśród zaproszonych Gości byli prezesi oraz przedstawiciele firm odpowiedzialnych społecznie (w tym Laureaci Programu „Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma, Dobry Pracodawca, EkoFirma”), prezydenci miast (w tym Laureaci Programu "Przyjazna Gmina"), rektorzy uczelni, reprezentanci organizacji sportowych, artyści oraz przedstawiciele instytucji sprawujących patronat nad wydarzeniem. W konferencji udział wzięli m.in. Emilian Kamiński, – aktor i reżyser, założyciel Fundacji Atut i Teatru Kamienica, którego jest dyrektorem, dr hab. prof. SGH Grażyna Aniszewska, prof. nadzwyczajny w Katedrze Teorii Zarządzania SGH, Kierownik studiów Canadian Executive MBA, która specjalizuje się m.in. w zagadnieniach CSR w przedsiębiorstwach, komunikacji z interesariuszami oraz kulturą i tożsamością organizacji.


Partnerami konferencji były PZU SA i Teatr Kamienica, a Patronat merytoryczny sprawowała warszawska Szkoła Główna Handlowa. Patronem medialnym był Dziennik Gazeta Prawna.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

2014: CSR w Polsce - Dobre praktyki przedsiębiorstw

 

W ramach Ogólnopolskiego Forum Społeczno-Gospodarczego w dniu 6 czerwca 2014 r. w Urzędzie Miasta Krakowa odbyła się sesja "CSR w Polsce. Dobre praktyki przedsiębiorstw." Podczas sesji zaproszeni eksperci oraz goście poruszali tak ważne tematy jak wolontariat pracowniczy, kampanie społeczne czy fundacje. Dyskusja toczyła się również wokół zagadnień ekologicznych i polityki propracowniczej.

 

W dyskusji udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw, będących liderami w zakresie założeń CSR: Karolina Długosz z Capgemini Polska, Joanna Warmuz z ING Banku Śląskiego, Monika Kulik z Orange Polska, Marta Marczuk- Komiszke z Tesco Polska, Katarzyna Fraś z Tauron Polska Energia, Dominika Kosman- Czeczot z Electrolux Polska oraz Jarosław Herrmann z Grupy Żywiec, który zebranym przybliżył również temat raportowania działań związanych z biznesem społecznie odpowiedzialnym. Podczas panelu dyskusyjnego gościliśmy również Adama Pławeckiego z EDF Polska - prezesa Fundacji Gorące serce oraz Sebastiana Uzara z Fundacji Mam marzenie. Na temat rozwiązań ekologicznych w krakowskim Hotelu Polskim Pod Białym Orłem głos zabrała Anna Kraińska.

 

pgr_9138_800

Od lewej: Jarosław Herrmann (Grupa Żywiec), Karolina Długosz (Capgemini Polska), Monika Kulik (Orange Polska), Joanna Warmuz (ING Bank Śląski), Marta Marczuk- Komiszke (Tesco Polska)

 

Kwestie dotyczące biznesu społecznie odpowiedzialnego stają się coraz istotniejsze i firmy, zarówno te duże, międzynarodowe korporacje, jak i te mniejsze, działające lokalnie, przywiązują do nich coraz większą wagę. Zrównoważony rozwój każdego podmiotu gospodarczego jest uzależniony od otoczenia, w którym on funkcjonuje. To właśnie relacje z różnymi grupami interesariuszy świadczą nie tylko o tym, w jaki sposób firma jest postrzegana, ale także o tym, czy np. stanowi przyjazne miejsce pracy, do którego pracownicy wracają z przyjemnością i w którym realizują swoje zawodowe plany. Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi pewnego rodzaju wykładnię odzwierciedlającą zaangażowanie władz danego podmiotu w relacje międzyśrodowiskowe, których on sam jest nieodłącznym elementem.

 

ventor2_800

Janusz Urbanik, prezes zarządu Ventor Sp. z o.o.

 

Analizując założenia każdej strategii CSR nie sposób uniknąć kwestii związanych z polityką propracowniczą. To, czy firma dba o swoich pracowników, czy wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom stanowi po części także wyznacznik przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach coraz modniejszą formą realizowania założeń polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego właśnie wśród pracowników jest wolontariat. Dotyka on bardzo różnych obszarów działalności i aktywności społecznej, ale zawsze jest doskonałym instrumentem integrującym zespół. Podczas konferencji próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie dlaczego przedsiębiorstwa najróżniejszych branż angażują się w akcje społeczne oparte właśnie o ideę wolontariatu? Wolontariat pracowniczy to niezwykle pożyteczna działalność, która wspiera nie tylko rozwój samych pracowników, ale w sposób bardzo pozytywny wpływa na całą organizację. Coraz więcej firm uwzględnia go w swoich założeniach. Umożliwienie pracownikom zaangażowania się w różnego rodzaju akcje dobroczynne staje się zwłaszcza w dużych firmach niezbędnym elementem polityki propracowniczej.

 

pgr_9264_500 

Od lewej: Sebastian Uzar (Fundacja "Mam marzenie"), Dominika Kosman- Czeczot (Electrolux Polska), Jarosław Herrmann (Grupa Żywiec)

 

Jednym z ważniejszych narzędzi CSR są fundacje. Dlaczego firmy tworzą fundacje? Dlaczego z nimi współpracują? Czy ta współpraca ma zwykle charakter długofalowy czy raczej przyjmuje formę pomocy doraźnej? Także na te tematy rozmawialiśmy podczas Forum Społeczno-Gospodarczego w Krakowie.

 

Kolejnym narzędziem są kampanie społeczne. Zwykle są to projekty edukacyjne ukierunkowane na konkretny problem lub poświęcone określonemu zagadnieniu. W dużej mierze ich powodzenie zależy od formy jaką przyjmują, a kwestią najważniejszą wydaje się być odpowiedni dobór grupy docelowej, do której jest skierowana kampania. Czy faktycznie jest to klucz do sukcesu?

 

pgr_9252_800

Od prawej: Adam Pławecki (prezes Fundacji "Gorące serce", EDF Polska), Katarzyna Fraś (TAURON Polska Energia), Anna Kraińska (dyrektor Hotelu Polskiego Pod Białym Orłem), Marta Marczuk- Komiszke (Tesco Polska), Monika Kulik (Orange Polska), Jarosław Herrmann (Grupa Żywiec) 

  

W dyskusji nie brakowało także tematu ochrony środowiska, ponieważ ekologia, zwłaszcza w ostatnich latach, stała się bardzo popularnym narzędziem biznesu społecznie odpowiedzialnego. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wieloaspektowe, często łączące się z innymi ważnymi kwestiami np. ochroną dóbr kultury, gospodarką surowcową czy rekultywacją terenów. CSR to wielowątkowe, złożone zagadnienie, dlatego niezwykle ważnym zadaniem organizowanie takich właśnie spotkań, na których mamy możliwość zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń. Z punktu widzenia wymiany informacji ciekawym trendem jest również coraz bardziej popularne raportowanie działań związanych z CSR.

 

pgr_9488_800_01

Laureaci Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma oraz Dobry Pracodawca: na zdjęciu od lewej: Anna Biszkowiecka (Redaktor Naczelna Forum Biznesu), Marek Szymański (Prezes Zarządu Franke Polska), Janusz Urbanik (Prezes Zarządu Ventor Sp. z o.o.), Dominika Kosman- Czeczot (Electrolux Polska), Adam Pławecki (prezes Fundacji "Gorące serce", EDF Polska), prof. dr hab. Maria Jolanta Flis (Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego)


 

Sesje dyskusyjne zwieńczyła uroczystość wręczenia statuetek przedstawicielom podmiotów, które są laureatami programów konkursowych: Przyjazna Gmina, Lider Spółdzielczości i Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma, Dobry Pracodawca. 

 

Więcej na temat konferencji, a także Programu Liderzy Społecznej Odpowiedzialności można znaleźć na portalu: http://spolecznieodpowiedzialni.info/ 


 

 

 

 

Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.