Odpowiedź rynku na zainteresowanie słowiańszczyzną - relacja

Słowiańszczyzna a biznes – dyskusja o modzie na słowiańszczyznę odbyła się podczas Festiwalu Mitologii Słowiańskiej w Grodzisku Owidz w gminie Starogard Gdański. Forum Biznesu było partnerem merytorycznym dyskusji.


Odpowiedź rynku na zainteresowanie słowiańszczyzną

Festiwal Mitologii Słowiańskiej, Grodzisko Owidz, gmina Starogard Gdański

24-26 sierpnia 2018 r.

 

03_1204_02

Festiwal Mitologii Słowiańskiej 2018

 

O Festiwalu Mitologii Słowiańskiej piszemy tutaj>>>

 

Od kilku lat obserwujemy wzrastającą koniunkturę na słowiańszczyznę, co przejawia się głównie w popkulturze, co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na biznes. Działania animatorów kultury wywołują reakcje przedsiębiorców dostrzegających popyt na szeroko pojętą słowiańskość. Rosnąca popularność wczesnośredniowiecznych rekonstrukcji historycznych i tradycji starosłowiańskich to tendencja wyraźnie wskazująca na społeczne zapotrzebowanie na tego typu treści. Słowiańskość zyskuje na popularności zarówno w obrębie nauk historycznych, jak i szeroko rozumianego przemysłu czasu wolnego.

 

Słowiańczyzna a biznes

  • Wzrasta koniunktura na słowiańszczyznę, co przejawia się głównie w popkulturze, a co z kolei ma bezpośrednie przełożenie na biznes. Skutkuje to różnymi przedsięwzięciami i przybiera różne oblicza.
  • Działania animatorów kultury wywołują reakcje przedsiębiorców dostrzegających popyt na szeroko pojętą słowiańskość. Rosnąca popularność wczesnośredniowiecznych rekonstrukcji historycznych i tradycji starosłowiańskich to tendencja wyraźnie wskazująca na społeczne zapotrzebowanie na tego typu treści, także poprzez aktywne współuczestnictwo (udział w obrzędach, wierzenia, nadawanie dzieciom starych, słowiańskich imion).
  • Mimo rosnącej popularności starosłowiańszczyzny i mitologii słowiańskiej, nadal nie znajduje ona zastosowania w nauczaniu szkolnym, w przeciwieństwie do mitologii klasycznych, ani nie ma tak dużego odzwierciedlenia w popkulturze. Ujęcie biznesowe tego zjawiska: treści powinny znaleźć swoje odzwierciedlenie w programach nauczania, podręcznikach, pomocach dydaktycznych (analogowe i interaktywne) – opracowanie, wydanie, dystrybucja, sprzedaż.

 

10_6000_01

Debata Odpowiedź rynku na zainteresowanie słowiańszczyzną. Od lewej: Jacek Kozioł, z-ca red. naczelnego Forum Biznesu (moderator dyskusji), Magdalena Forc-Cherek Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Gminy Starogard Gdański, Mateusz Hęciak, odtwórca historyczny, właściciel księgarni słowiańskiej,  dr Grzegorz Arabczyk, producent gry planszowej „Stworze”, współwłaściciel wydawnictwa Underworld Kingdom, Sławomir Uta, współwłaściciel agencji interaktywnej specjalizującej się w tworzeniu koncepcji, scenariuszy, projektów i w realizacji wystaw muzealnych, filmów edukacyjnych i tras turystycznych, współautor i współwykonawca Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Grodzisku Owidz, Radosław Sawicki, kierownik Muzeum Mitologii Słowiańskiej przy Grodzisku Owidz

 

Podczas dyskusji jej uczestnicy poruszli zagadnienia na temat m.in. tego w jaki sposób rosnąca moda na słowiańszczyznę odzwierciedla się w przedsięwzięciach biznesowych? Jakie gałęzie gospodarki obejmuje? Czy na słowiańszczynie można zarobić? Jakie są poziomy i obszary współpracy w zakresie promocji biznesowej, obejmującej szeroko rozumianą słowiańszczyznę, pomiędzy przedsiębiorcami, samorządami, instytucjami pozarządowymi i naukowymi. Poruszno też wątki promocji działań biznesowych, finsnowania inwestycji, ich specyfiki, form i narzędzi, a także zdefiniowano największe bolączki i wyzwania, które odnoszą się do konkurencyjności, finansów, czy krytyki.

 

W panelu Odpowiedź rynku na zainteresowanie słowiańszczyzną udział wzięli:

 

Magdalena Forc-Cherek, naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Gminy Starogard Gdański, która z ramienia samorządu kierowała pracami organizacyjnymi, w tym przygotowaniem wniosku o unijne dofinansowanie na realizację rekonstrukcji Grodziska Owipg2018-stg_647dz. Środki udało się pozyskać i inicjatywa działa od 2012 r. Koszt inwestycji sięgnął 12 mln zł, z czego ponad 60 proc. stanowiło dofinansowanie. W Urzędzie zajmuje się właśnie m.in. pozyskiwaniem środków zewnętrznych i pozabudżetowych, w tym europejskich na realizację projektów inwestycyjnych, pozainwestycyjnych, opracowywaniem wniosków oraz realizacją projektów inwestycyjnych.

 

Podczas panelu Magdalena Forc-Cherek, w imieniu wójta gminy Starogard Gdański, odebrała nominację dla Gminy do tytułu Przyjazna Gmina 2018 za wspieranie idei i aktywne, skuteczne prace nad rozwojem rekonstrukcji Grodziska Owidz i realizowanych tam kolejnych inwestycji, jako kompleksowego i wyjątkowego w skali kraju produktu turystycznego.


Mateusz Hęciak, pasjonat historii od przeszło 20 lat związany z odtwórstwem historycznym. Prowadzi projekt Imiona słowiańskie, popularyzujący tematykę słowiańską ze szczególnym uwzględnieniem dawnego imiennictwa. Imiona słowiańskie to również księgarnia, promująca publikacje z zakresu szeroko ujmowanej Słowiańszczyzny oraz sklep. Organizator, współorganizator i uczestnik wielu imprez popularyzujących historię i kulturę słowiańską.

 

dr Grzegorz Arabczyk, pasjonat szeroko pojętej fantastyki, historyk, fanatyk planszówek i gier fabularnych. Sam jest graczem od 1985 r. Doktorat z „Battlestar Galactica” oraz „Star Crafta”. Był prezesem Gdyńskiego Klubu Fantastyki COLLAPS, kilka razy pełnił funkcję współorganizatora gdyńskiej edycji Festiwalu GRAMY. Wyprodukował grę planszową utrzymaną w duchu mitologii słowiańskiej – „Stworze”. Pieniądze na to pozyskiwał m.in. w internecie za pośrednictwem strony wspieram.to. Praca odbywała się w ramach inicjatywy wydawniczej Underworld Kingdom. wymagane 45 tys. zebrali w tydzień, ale potem pieniądze nadal wpływały.

 

Sławomir Uta, twórca i odtwórca. Popularyzator historii. Od 2009 r. współwłaściciel agencji interaktywnej specjalizującej się w tworzeniu koncepcji, scenariuszy, projektów i w realizacji wystaw muzealnych, filmów edukacyjnych i tras turystycznych. Współautor i współwykonawca Muzeum Mitologii Słowiańskiej w Grodzisku Owidz. Zajmuje się odtwarzaniem wierzeń i praktyk religijnych przedchrześcijańskiej Słowiańszczyzny oraz w wybranych rzemiosł. Autor plenerowych widowisk historycznych, w tym m.in. Słowiańskiego Mitu o Stworzeniu Świata.

 

Radosław Sawicki, szef (a formalnie – kierownik projektu) Muzeum Mitologii Słowiańskiej przy Grodzisku Owidz, które otwarte zostało w ub. roku. Prezes Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Wspólna Ziemia”, które stoi za inicjatywą powołania Muzeum. Bloger, aktywista, ekolog, miłośnik i popularyzator niezależnej kultury.

 

qi2018-grodzisko_649

 

 

 

Na zakończenie dyskusji Magdalena Cholewa, dyrektor Samorządowej Instytucji Kultury Grodzisko Owidz, odebrała certyfikat Złotego Godła QI 2018 Programu Najwyższa Jakość Quality International za kompleksową ofertę Grodziska zagospodarowania czasu wolnego w zakresie edukacji historycznej, zarówno dla odbiorcy indywidualnego, grup zorganizowanych, jak i klienta biznesowego.

 

 

 

 

 

 

08_1116 

Od lewej: dr Grzegorz Arabczyk, Sławomir Uta i Radosław Sawicki

 

Grodzisko Owidz – jako przykład efektywnej współpracy środowisk pozarządowych, samorządu, biznesu, instytucji kultury i nauki

 

Efektem tych tendencji jest działające od kilku lat Grodzisko Owidz, wraz z otwartym w czerwcu ub. roku, jedynym w Europie Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Muzeum jest partnerskim projektem Samorządowej Instytucji Kultury Grodzisko Owidz oraz Stowarzyszenia Ekologiczno-Kulturalnego „Wspólna Ziemia”. To pierwszy etap Muzeum, w planach jest dalsza rozbudowa. Powstaje także tematyczna czytelnia i biblioteka im. prof. Gieysztora. Przedsięwzięcie odpowiada na coraz silniejsze zapotrzebowanie społeczeństwa na budowanie nowej tożsamości słowiańskiej. Ambicją Grodziska i Muzeum jest kierowanie tego strumienia zainteresowania tak, aby trafiało na rzetelną wiedzę, będąc pośrednikiem pomiędzy badaczami, a konsumentami kultury.

 

dsc01469_1162_02

 

Pomysł zrekonstruowania XI-wiecznego grodu był inicjatywą Stowarzyszenia FIBULA ze Starogardu Gdańskiego, które zajmowało się historycznym aspektem zagadnienia. Dzisiejsze Grodzisko Owidz znajduje się dokładnie w miejscu istniejącego tu przedchrześcijańskiego grodu, czego dowodem są prace archeologiczne przeprowadzane systematycznie od lat 50. ub. wieku. Partnerem, który wziął na siebie ciężar realizacji inwestycji i znalezienie źródeł finansowania, była gmina wiejska Starogard Gdański, na której terenie znajduje się Owidz. Przygotowano wniosek o unijne dofinansowanie, pozyskano środki i inicjatywa działa od 2012 r.

 

Od tego czasu na tym terenie realizowane są inwestycje w ramach kolejnych projektów i programów. W czerwcu ub. r. uruchomiono Karczmę Słowiańską „Na Podgrodziu” oraz wspomniane Muzeum Mitologii Słowiańskiej. Grodzisko dysponuje bogatą infrastrukturą: parkingami, amfiteatrem, dużym placem zabaw, czy przystanią kajakową na Wierzycy. Dotychczasowy koszt inwestycji sięgnął 12 mln zł, z czego ponad 60 proc. stanowiło dofinansowanie.

 

Realizacja całości to efekt współpracy podmiotów i instytucji różnych szczebli: stowarzyszenia Chata Kociewia, które opracowało pierwotną koncepcję zagospodarowania tego terenu, Starostwa Powiatowego w Starogardzie, które za symboliczną kwotę przekazało grunt, na którym znajduje się Grodzisko, miasta Starogard Gdański i wielu miłośników słowiańszczyzny.

 

3_1017_03

 

Grodzisko i Muzeum bazuje na dorobku naukowców i skupia się na atrakcyjnym przedstawianiu merytorycznej strony przedchrześcijańskiej słowiańszczyzny. Obok głównej atrakcji, jaką jest zwiedzanie tego terenu, przez cały rok odbywają się tam różnego typu przedsięwzięcia. Umożliwia się organizację biesiad, spotkań integracyjnych, biznesowych, zabaw. Karczma oddana została do dyspozycji miłośników gier planszowych, tradycyjnej kuchni i twórcom sztuki. Grodzisko jest również gospodarzem imprez sportowych i wielu wydarzeń, jak „Kociewski rok z dawną Słowiańszczyzną” z interesującymi warsztatami, wykładami i rekonstrukcjami obrzędów, Owidzkie Festiwale Piw Rzemieślniczych „U Welesa” (w tym roku po raz drugi odbędzie się 22 września), Wianki na Grodzisku oraz Festiwal Mitologii Słowiańskiej.

 

Udało się pozyskać partnerów medialnych tych wydarzeń, a od wielkości pozyskanych grantów zależy ich forma i rozmach. Ważnym elementem budżetu jest kwota pozyskana z 1 procenta podatku.

  

Program Festiwalu Mitologii Słowiańskiej >>>

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
70%
30%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.