Prawo

Związek Dealerów Samochodów z zadowoleniem przyjął przedstawiony w pakiecie ustaw o mediach narodowych projekt ustawy uchylającej dotychczasową ustawę z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych, która doprowadzi do zastąpienia dotychczasowej instytucji abonamentu RTV składką audiowizualną.
2016-04-26
Woda spływająca z sąsiedniej nieruchomości zalewa nasz grunt. Jakie kroki podjąć? Kiedy, w praktyce, organ może nakazać budowę nowych urządzeń? Kiedy i jak starać się o odszkodowanie?
2016-04-19
Jakie są prawa pełnomocnika oraz w jakich sytuacjach przekracza on swoje upoważnienie?
2016-04-19
Skala wyłudzeń podatku VAT zmierzona przez Komisję Europejską w Polsce wynosi ok. 40 mld zł każdego roku. Każde takie oszustwo to realna strata dla budżetu państwa ale jednocześnie realne utrudnienie i koszt dla uczciwego przedsiębiorcy, który musi konkurować z oszustem - mówi newsrm.tv Michał Kanownik, prezes Zarządu ZIPSEE „Cyfrowa Polska”.
2016-03-31
Jakie mogą być skutki unieważnienia decyzji o pozwoleniu na budowę? Jaki wpływ ma stwierdzenie nieważności decyzji na decyzje od niej zależne - czy może dojść do wznowienia całego postępowania?
2016-03-08
Już 11 marca wchodzą w życie ustalenia tzw. ustawy antylichwiarskiej. Według nowych przepisów pozaodsetkowe koszty kredytów zostaną ograniczone do 25 proc. kwoty pożyczki bazowej oraz 30 proc. za każdy rok umowy, jednak nie więcej niż 100 proc. całkowitej kwoty pożyczki. Mimo bardzo istotnych zmian w prawie, wiedza konsumentów na temat nowych regulacji jest znikoma. Z badań przeprowadzonych przez Profi Credit Polska S.A. wynika, że zaledwie 8 proc. badanych Polaków wie czego ma dotyczyć nowelizacja ustawy, a 17 proc. respondentów zna termin wejścia jej w życie.
2016-03-03
Każdy kto pracował za granicą i otrzymywał wynagrodzenie, powinien się z tego rozliczyć - niezależnie od tego, czy jego pobyt trwał kilka tygodni, czy też kilka miesięcy. Jak pokazują statystyki z ostatnich lat, uzyskane w ten sposób środki pieniężne stanowią spory zastrzyk finansowy dla wielu rodzin.
2016-02-24
Nieznajomość prawa szkodzi, co więcej – w przypadku kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w przedsiębiorstwie brak wiedzy w zakresie przepisów prawa pracy potrafi być dotkliwy dla kieszeni pracodawcy.
2016-02-05
28 stycznia obchodzimy Dzień Ochrony Danych Osobowych. Idea ta zyskała na znaczeniu szczególnie w ostatnich miesiącach – w badaniu* zrealizowanym na zlecenie BIK aż 22% Polaków przyznało, że doświadczyło negatywnych sytuacji związanych z ochroną danych. Również dane Policji nie pozostawiają złudzeń – złodzieje tożsamości działają na coraz większą skalę.
2016-01-27
Zatrucie, stłuczka w drodze do pracy, pożar u sąsiadów… Choć nieprzewidziane sytuacje faktycznie mogą uniemożliwić przybycie do pracy każdemu z nas, niestety bywają tacy, którzy z tego rodzaju tłumaczeń korzystają nazbyt często i – co gorsza - niezgodnie z prawdą. Co im za to grozi? Odpowiada ekspert, adwokat w kancelarii JKP Adwokaci we Wrocławiu, Adam Puchacz.
2016-01-11
Czy można zwrócić towar kupiony od użytkownika na Allegro? W jakim stanie powinien być oddawany przedmiot? Kiedy e-sprzedawca nie musi zwrócić kupującemu pełnych kosztów? Jakiego nieudanego zakupu nie przyjmie z powrotem sklep internetowy?
2015-12-15
Jaki obowiązek podatkowy powstanie na skutek darowizny udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, czyli na jakie koszty musi przygotować się osoba obdarowana? Jakie warunki muszą zostać spełnione by obdarowany został całkowicie zwolniony z daniny od darowizny udziałów?
2015-12-10
Zgodnie z prawem wynajmowanie lokali na cele wyłącznie mieszkaniowe może zostać zwolnione z obowiązku uiszczenia na rzecz fiskusa podatku od towarów i usług. O zwolnieniu z podatku VAT decyduje zamiar, jaki przyświecał osobie bezpośrednio biorącej udział w świadczeniu takich usług.
2015-12-10
Czym grozi zerwanie umowy na czas określony z pośrednikiem, który przykładowo zajmuje się sprzedażą nieruchomości?
2015-11-16
Znowelizowana ustawa o księgach wieczystych pozwala na prostsze uzyskanie odpisu - bez konieczności wizyty w sądzie. Kwestie wpisywania praw lub zakładania nowych ksiąg pozostają bez zmian.
2015-10-08
Nowe przepisy wchodzące w życie 18 października br. wprowadzają zmiany mające szczególne znaczenie dla spadkobierców, którzy zamiast oczekiwanego majątku, często dziedziczą również długi. Niezłożenie oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku, będzie równoznaczne z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza.
2015-09-21
Uszkodzona przesyłka – jak wyegzekwować zwrot pieniędzy za niepełnowartościowy towar?
2015-09-15
Pojęcie rękojmi obejmuje ustawową, obligatoryjną odpowiedzialność sprzedawcy za wady fizyczne oraz prawne wobec kupującego. Jednak rękojmia ma również zastosowanie w innych stosunkach prawnych.
2015-09-10
Pierwsze wzmianki o odcinkowym pomiarze prędkości pojawiły się już dawno, ale dopiero teraz kierowcy mogą zetknąć się z tym rodzajem pomiaru na swojej drodze. Krążą słuchy, że jest to pomiar nie do oszukania. Ale czy trzeba go oszukiwać? Są sposoby, by wyjść z niego bez uszczerbku i na tym nie stracić – a teraz można jeszce zyskać.
2015-08-28
Co kryje się pod hasłem „odpowiedniego dostępu do drogi publicznej”? Czy po każdej ustanowionej drodze koniecznej można poruszać się za pomocą pojazdów mechanicznych?
2015-08-18
Zgubienie lub kradzież portfela czy bagażu mogą skutecznie popsuć wakacje. Biura podróży często całkowicie wyłączają swoją odpowiedzialność za rzeczy klienta utracone w trakcie imprezy turystycznej. Z taką praktyką nie zgadza się UOKiK. Kto i kiedy ponosi odpowiedzialność za utracone mienie turysty?
2015-08-06
Czy działalność podatnika, który decyduje się na podział nieruchomości i sprzedaż wydzielonych segmentów zasługuje w opinii fiskusa na definicję profesjonalnego obrotu i czy w związku z tym powstaje zobowiązanie podatkowe według stawki VAT?
2015-07-22
Wielu podatników nie zdaje sobie sprawy, że dokonywane przez nich internetowe transakcje czy zamieszczane w sieci ogłoszenia również znajdują się w centrum zainteresowania organu podatkowego.
2015-07-08
Na jakie problemy może napotkać inwestor, który chce rozpocząć budowę w miejscowości z walorami uzdrowiskowymi? Co decyduje o tym, jaką inwestycję można, a jakiej nie można, zrealizować na terenie uzdrowiska?
2015-06-29
Zakupy towaru niezgodnego z opisem zdarzają się nie tylko kupującym przez Internet. W sklepach także często decydujemy się na kupno pod wpływem opisu interesującego nas przedmiotu. Kubeł zimnej wody wylewa się na nas w domu, gdy odpakowujemy zakupy. Jakie mamy prawa, gdy kupimy towar niezgodny z opisem?
2015-05-29
Kiedy mamy do czynienia z samowolą budowlaną? Jakie kroki powinien podjąć inwestor w celu zalegalizowania takiego obiektu?
2015-05-05
Kwietniowa decyzja Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którą uznano bankowy tytuł egzekucyjny (BTE) za sprzeczny z ustawą zasadniczą, nadal budzi wiele pytań i emocji zarówno w środowisku bankowców, jak i wśród kredytobiorców. Orzeczenie organu wejdzie jednak w życie dopiero na początku sierpnia 2016 r. Eksperci Związku Firm Doradztwa Finansowego prognozują, jak w obecnej sytuacji może zmienić się polityka kredytowa i jak wpłynie to na dostępność kredytów dla przyszłych kredytobiorców.
2015-04-27
Sytuacja, w której organ przed wydaniem decyzji nie umożliwił stronom zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami (w konsekwencji uniemożliwił także ustosunkowanie się wobec nich) może skutkować wznowieniem całego postępowania.
2015-04-17
Sądy Administracyjne mogą nałożyć grzywny na urzędników, którzy w sposób przewlekły prowadzą postępowania oraz pozorują czynności administracyjne.
2015-03-11
Pracodawca udostępnił Ci służbowe auto do prywatnego użytku? Nie ciesz się zbyt wcześnie. Dla organów podatkowych istnieje jasna granica między tym, co prywatne, a tym, co służbowe. Z początkiem tego roku każdy, kto dojeżdża firmowym samochodem do pracy będzie musiał liczyć się z uiszczeniem podatku.
2015-02-24
Wymagania klientów rosną, a wraz z nimi gotowość do reklamowania towarów. Rośnie też świadomość dotycząca praw konsumentów z których korzystamy coraz częściej. Ale czy naprawdę robimy to dobrze? Wiele osób otrzymując negatywne rozpatrzenie reklamacji odpuszcza albo przeciwnie – straszy sprzedawcę sądami. Można jednak inaczej – polubowne rozstrzyganie sporów z przedsiębiorcami dopiero raczkuje, ale już wiadomo, że w ciągu następnych lat może stać się bardzo popularne.
2015-02-13
Jak pokazują wydawane na przestrzeni ostatnich miesięcy orzecznictwa sądowe coraz więcej instytucji finansowych przegrywa procesy z klientami, którzy zostali wprowadzeni w błąd przez agentów oferujących im polisy inwestycyjne powiązane z UFK.
2015-02-11
Osoby będące ustawowymi spadkobiercami, które zostały przez spadkodawcę wydziedziczone, mają prawo pozwać testamentowych spadkobierców o spłatę.
2015-02-03
Czy dla budowy wielkopowierzchniowego obiektu handlowego konieczne jest uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego? Co prowadzi do sprzecznych interpretacji przepisów i jakie niesie to za sobą komplikacje?
2015-01-21
Jak podaje Biuro Informacji Gospodarczej aż 2,37 mln konsumentów nie radzi sobie z terminowym regulowaniem należności. Łączna kwota zadłużenia Polaków pod koniec września 2014 r. wyniosła aż 41,55 mld zł
2015-01-19
Jeden podpis, a potem wiele problemów. W Polsce przybywa przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących mikrofirmy. Wielu z nich nie ma doświadczenia w zakresie zawierania umów z kontrahentami, a prowadzenie działalności bez podpisywania umów jest praktycznie niemożliwe. Na co zwrócić uwagę, aby nie paść ofiarą oszustów?
2015-01-08
Urząd opieszale rozpatruje Twoją sprawę? Masz prawo interweniować.
2014-12-10
Planujesz wstąpić w związek małżeński, a Twój parter nalega na zawarcie intercyzy? Nie martw się! Nawet mając podpisaną intercyzę można ubiegać się o tzw. wyrównanie dorobków. Na czym to polega? Przeczytaj i zadbaj o swoje interesy.
2014-10-14
Przedsiębiorcy powinni mieć się na baczności – nie trzeba podpisywać nawet skrawka papieru aby stać się uczestnikiem zmowy cenowej. To jeden z surowiej karanych wybryków. Udział w zmowie może kosztować nawet 10% przychodu przedsiębiorstwa. Jak odróżnić zwykłe porozumienia między przedsiębiorcami od zagrożonych sankcjami zmów? Sprawdź czy nie jesteś na bakier z prawem.
2014-09-12
Kontrola w firmie? Zobacz czego się spodziewać Inspektor puka do firmowych drzwi? Sprawdź, co może, a czego nie może zrobić w Twojej firmie kontroler. Jakich informacji musisz mu dostarczyć aby nie narazić się na wysokie kary?
2014-08-14
Utwór, czyli co chroni prawo autorskie Źródłem polskiego prawa autorskiego jest ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 j.t. z późn. zm.) Jego przedmiotem jest utwór, czyli każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia. W jaki sposób jest on chroniony?
2014-08-11
Nakładem wydawnictwa LexisNexis ukazaly się kolejne wartościowe publikacje książkowe z wielu dziedzin prawa.
2014-08-05
Zasady etyki biznesowej sukcesywnie stają się nierozłącznymi elementami strategii działania wielu korporacji. Coraz więcej firm wdraża kodeksy etyczne i stawia na odpowiedzialną politykę pracowniczą, dzięki czemu budują zaufanie do siebie jako pracodawcy. Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej, warto w tym obszarze brać przykład z krajów Europy Zachodniej i korzystać z pomysłów tam stosowanych. Jednym z takich rozwiązań, dającym pracownikom wpływ na warunki zatrudnienia, jest popularna m.in. w USA czy w Wielkiej Brytanii polityka sygnalistów (tzw. whistleblowing1), a więc umożliwienie pracownikom zgłaszania nadużyć i nieetycznych zachowań w firmie. Wdrożenie tej idei wiąże się jednak z koniecznością ustanowienia odpowiednich regulacji prawnych, wprowadzających instrumenty ochrony dla sygnalizatora.
2014-07-31
W Polsce nie można zalegalizować związku partnerskiego, a co za tym idzie niemożliwe jest prawne uregulowanie podziału majątku między osobami żyjącymi w konkubinacie. Istnieją jednak regulacje, które pozwalają na uporządkowanie spraw majątkowych między konkubentami.
2014-07-22
Rząd opóźnia zmianę prawa w sprawie leczenia za granicą Swoboda pracy, uczenia się i zamieszkania to prawa do których obywatele Unii Europejskiej zdążyli się przyzwyczaić. Kolejnym etapem integracji europejskiej jest uproszczenie i ujednolicenie zasad korzystania z usług medycznych we wszystkich krajach wspólnoty. Zgodnie z przepisami, ubezpieczony pacjent będzie mógł otrzymać zwrot kosztów leczenia w innym państwie, według stawek w swoim kraju. Jednak politycy postanowili wprowadzić kilka usprawnień, które mogą zniechęcić Polaków do korzystania z tego rozwiązania.
2014-06-13
Pierwsza praca – zanim podpiszesz umowę „Przeddzień” wakacji to idealna okazja do wejścia na rynek pracy. Niezależnie od tego czy jesteś maturzystą, studentem czy świeżo upieczonym absolwentem – poszukiwania trzeba zacząć już teraz. Zanim jednak rozpoczniesz pracę sprawdź jakie umowy może zaproponować Tobie przyszły szef. Która z nich jest najkorzystniejsza?
2014-05-20
Przedstawiamy nowości wydawnicze LexisNexis
2014-05-16
Nowe przepisy: nawet 36 miesięcy na zgłoszenie reklamacji produktu, nie tylko w e-sklepach. Nowa ustawa wprowadzająca zapisy dyrektywy unijnej na temat handlu na odległość, wpłynie również znacząco na prawo dotyczące reklamacji. Klienci będą mogli żądać zwrotu pieniędzy już po wykryciu pierwszej usterki. Znacznemu wydłużeniu ulegnie też czas na złożenie reklamacji po odkryciu wady, z 2 miesięcy do roku. Jaki wpływ mogą mieć nowe regulacje na działanie sklepów?
2014-05-15
Cena piękna – walka o odszkodowanie? Nos, policzki, piersi, uda – chirurgia plastyczna potrafi upiększyć praktycznie każdą część ludzkiego ciała. W czasach, w których tak bardzo ceni się młody, atrakcyjny wygląd chętnych na zmiany nie brakuje, a nawet przybywa – także wśród panów. Jednak nie każda operacja kończy się sukcesem a efekt jest odwrotny od zamierzonego. Co robić w takiej sytuacji? Jak można wywalczyć odszkodowanie?
2014-05-05
Nowy właściciel i nowe porządki w firmie. Czy obawiać się zwolnienia po urodzeniu dziecka? Gdy firmę przejmuje nowy właściciel, dotychczasowi pracownicy obawiają się zaprowadzenia nowych porządków. Zwłaszcza, gdy towarzyszą im duże zmiany organizacyjne, likwidacja działów, zwolnienia oraz renegocjacje umów. Czy także ciężarna pracownica w okresie ochronnym powinna obawiać się pogorszenia warunków pracy i płacy a nawet zwolnienia? Wątpliwości wyjaśnia ekspert, Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers.
2014-04-28
Firma windykacyjna czy kancelaria prawna – co jest skuteczniejszą metodą windykacji? Oddając dług do windykacji trudno wyrokować czy będzie możliwe jego polubowne odzyskanie czy jednak konieczne będzie wszczęcie procesu sądowego. Dlatego też wierzyciele stają przed dylematem: zwrócić się od razu o do kancelarii prawnej, aby wystosowała pozew czy może zlecić windykację długu?
2014-04-16
Zachowek – czyli jak zdobyć należny Tobie spadek? Zmarły członek rodziny nie wspomniał o Tobie w testamencie? Nie wszystko stracone. Możliwe, że nadal masz szansę otrzymać część jego majątku a wszystko za sprawą tzw. zachowku. Na czym on polega? Ile można zyskać?
2014-04-08
Co przyniesie deregulacja zawodu taksówkarza? Propozycja deregulacji niektórych zawodów zawsze rodzi wiele wątpliwości. Pojawia się pytanie czy takie rozwiązanie nie jest szkodliwe dla danego rynku, a przede wszystkim dla klientów. Nie inaczej jest w przypadku zawodu taksówkarza. Należy jednak pamiętać, że ustawa ta nie spowoduje nagłego pojawienia się na rynku dużej liczby nowych kierowców, gdyż zawód ten nie należy do łatwych i nie każdy ma predyspozycje do jego wykonywania.
2014-03-24
Po zniesieniu ustawowych przepisów regulujących dostęp do zawodów pośrednika w obrocie nieruchomościami i zarządcy nieruchomości, środowisko nieruchomościowe wypracowało własne systemy samoregulacji. Nowe zasady są w praktyce kontynuacją regulacji obowiązujących do 31 grudnia 2013 roku i ponownie wprowadzają licencje, tym razem federacyjne. Co więc dała ustawa deregulacyjna i gdzie szukać licencjonowanego pośrednika lub zarządcy?
2014-03-14
Wzrasta aktywność sektora usług prawniczych na rynku biurowym Wzrasta aktywność najemców z sektora usług prawniczych, którzy coraz częściej przenoszą swoje siedziby do wysokiej klasy ekonomicznych budynków - zgodnie z raportem CBRE, największej na świecie firmy doradczej na rynku nieruchomości.
2014-03-06
Okres zimowy sprzyja stłuczkom – wystarczy mały przymrozek, śliska jezdnia i kolizja gotowa. Co robić w takiej sytuacji? Jak zachować się wobec sprawcy kolizji? Czy można obarczyć winą zarządcę drogi, która była np. nierówna? Sprawdź, co zrobić aby wyjść ze stłuczki obronną ręką.
2014-02-21
Od dzisiaj wchodzą w życie nowe przepisy dotyczące ścigania sprawców gwałtów. Wszczęcie postępowania nie będzie już uzależnione od wniosku ofiary - tak było dotychczas. Zamiast tego postępowanie będzie wszczynane z urzędu. Ze swojej strony mogę to skomentować tylko jednym słowem: nareszcie.
2014-01-28
Błąd medyczny – czy lekarz poniesie karę? Interwencje medyczne każdego dnia ratują życie i zdrowie tysięcy ludzi. Czasem bywa jednak i tak, że zabieg medyczny nie przynosi oczekiwanego rezultatu a nawet pogarsza stan pacjenta. Jaka wygląda odpowiedzialność lekarzy za błąd medyczny? Czy można liczyć na odszkodowanie?
2014-01-10
Prawa pacjenta – masz ich więcej niż myślisz! Narzekania na polską służbę zdrowia mają już charakter rytualny. Problem ten sam, co od lat: wielomiesięczne oczekiwania na zabiegi, wędrówki między przychodniami i kolejki, w których trzeba odstać swoje.
2013-12-03
Gdy sąsiad złoży wniosek o udostępnienie informacji dotyczącej pozwolenia na budowę twojego domu, nadzór budowlany jest zobowiązany mu jej udzielić. Na szczęście wszelkie dane osobowe musi uprzednio zanonimizować. Nie ma jednak obowiązku powiadamiania inwestora o tym, iż taką informację udostępnił. Dlaczego tak jest, tłumaczy ekspert, Wojciech Popławski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
2013-11-26
Kiedy przysługuje ci urlop uzupełniający? Zgodnie z Kodeksem pracy, wymiar urlopu wypoczynkowego zależny jest od stażu zatrudnienia. W przypadku osób, które dopiero uzyskują przywilej korzystania z 26 dni urlopu pojawiają się jednak wątpliwości. Jeśli 10-letni staż wypracują one w połowie roku, to przysługuje im pełny wymiar urlopu, czy może jest on liczony proporcjonalnie? Niejasności tłumaczy ekspert, Wojciech Popławski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
2013-11-19
W procesie wprowadzania akcji spółki na giełdę kluczową rolę odgrywa Komisja Nadzoru Finansowego, której przedłożyć należy prospekt emisyjny. Najważniejsze informacje dotyczące jego sporządzenia przedstawia ekspert, Maciej Kowalski, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy.
2013-10-14
O ogólnych zasadach dotyczących obowiązującej od 15 stycznia abolicji składek ZUS mówiło się sporo. Są jednak kwestie, które budzą pewne wątpliwości wśród samych zainteresowanych. Jakiego rodzaju składki mogą zostać umorzone? Co z nieuregulowanymi składkami pracowniczymi, których co prawda abolicja nie obejmuje, ale za to ulegają one przedawnieniu? Wszelkie wątpliwości wyjaśnia ekspert, Wojciech Popławski, radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy
2013-10-07
Zmiany w Kodeksie pracy zatwierdzone Nowelizacja Kodeksu pracy, wprowadzająca roczny okres rozliczeniowy oraz ruchomy czas pracy stała się faktem. 1 sierpnia 2013 podpisał ją Prezydent Bronisław Komorowski. Na czym dokładnie polegają zmiany i czy rzeczywiście pomogą ograniczyć redukcję zatrudnienia w okresach dekoniunktury gospodarczej? Nawet jeśli tak, pewne jest, że nie zdobędą one przychylności związków zawodowych.
2013-09-19
Odszkodowanie za wypadek na nierównym chodniku? Nierówne czy dziurawe drogi w polskich realiach to chleb powszedni. Taki stan jest z reguły przyczyną uszkodzeń samochodów, a nawet wypadków. Niestety wiele do życzenia pozostawiają również chodniki. Liczne wyboje i dziury można napotkać praktycznie wszędzie. Miły spacer może przekształcić się w spacer z przeszkodami.
2013-09-04
Brak aktualnego badania okresowego uniemożliwia zatrudnionemu pójście na urlop. Niedozwolone jest także oddelegowanie do związku zawodowego pracownika bez ważnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego zdolność do pracy. Prawne podstawy obowiązujących zasad wyjaśnia ekspert, Maciej Kowalski, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy.
2013-06-12
Szanuj pieszego – albo płać Pieszy w przeciwieństwie do kierowcy nie jest chroniony przez karoserię auta, poduszkę powietrzną, ani pasy bezpieczeństwa. Ma więc znacznie mniejsze szanse na wyjście z wypadku bez szwanku. A liczba wypadków z udziałem pieszych jest niemała – w zeszłym roku sięgnęła 10 309. Jak wynika ze statystyk policyjnych wina z reguły leży po stronie kierowcy. Ile może zapłacić kierowca za utrudnianie pieszym uczestnictwa w ruchu drogowym?
2013-05-13
Ojciec – gorszy rodzic? Czyli o szansach w walce o prawa rodzicielskie Polskie i międzynarodowe ustawodawstwo nie pozostawia złudzeń - zarówno matka jak i ojciec mają równe prawo do opieki nad dzieckiem. Sytuacja ta nie budzi wątpliwości do momentu podjęcia decyzji o rozstaniu się rodziców. Bo jak pokazuje praktyka bywa z tym różnie. Wielu ojców zadaje sobie pytanie jakie są realne szanse na uzyskanie prawa do opieki nad dzieckiem? Odpowiedź dla wielu nie jest zaskoczeniem.
2013-05-07
Obecny klimat gospodarczy wymaga innowacyjnego i profesjonalnego podejścia do biznesu. Zawiłości prawne, częste zmiany legislacyjne, „dziury” w przepisach i dowolność interpretacyjna powodują, że bez fachowej obsługi prawnej, przedsiębiorstwom trudno jest sprawnie i skutecznie funkcjonować na konkurencyjnym rynku. Optymalne i niezawodne rozwiązania prawne wspierają działalność biznesową i rozwój firm.
2013-05-13
Dane pochodzące z Monitora Sądowego i Gospodarczego nie napawają optymizmem. Wynika z nich, że sądy gospodarcze w styczniu 2013 roku ogłosiły upadłość aż 86 firm, czyli o 7,7 procent więcej niż w grudniu 2012 i 30,3 procent więcej niż przed rokiem (66). Co więcej utrzymuje się tendencja wzrostowa ilości upadłości i jak wynika z prognoz to nie koniec złej tendencji.
2013-05-06
Długi majowy weekend to dla wielu czas urlopu, relaksu, spotkań z rodziną i znajomymi. To także okres wzmożonej kontroli Policji oraz licznych wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców. Jak wskazują policyjne statystyki większość wypadków spowodowanych przez kierowców będących pod wpływem alkoholu ma miejsce w dni wolne od pracy. Tylko w ubiegłym roku podczas 10 dni majowego weekendu zatrzymano do ponad 5000 nietrzeźwych kierowców. Jaki będzie tegoroczny bilans?
2013-04-29
Wiele osób przed pójściem do sądu i dochodzeniem własnych praw nadal powstrzymuje konieczność wyłożenia znacznych sum i to już w momencie zakładania sprawy.
2013-04-26
Jesteś podwykonawcą bez umowy? Walcz o swoje prawa Wielkie projekty niosą za sobą wielkie wydatki, ale też spore korzyści. W przypadku realizacji dużych zleceń, również tych z branży robót budowlanych, często w jednym projekcie uczestniczy kilka firm. Podejmując takie wyzwanie nikogo nie dziwi fakt, że małe firmy są podwykonawcami dla większych. Dlatego tak ważne jest uregulowanie kwestii dotyczących wzajemnej współpracy. Jak to zrobić i na co zwrócić uwagę o tym poniżej.
2013-04-25
Afery związane z jakością i składem mięsa, które wstrząsnęły rynkiem w ostatnich tygodniach, skłoniły wielu nabywców do przyglądania się etykietom wyrobów mięsnych.
2013-04-18
Regulacji przepisów ciąg dalszy - co niesie ze sobą projekt IV ustawy deregulacyjnej? Prawdopodobnie jeszcze w kwietniu Rada Ministrów zaakceptuje przygotowywany przez Ministerstwo Gospodarki projekt tzw. IV ustawy deregulacyjnej. Rozwiązania w nim zawarte mają na celu przede wszystkim uproszczenie warunków prowadzenia działalności gospodarczej i zniesienie niektórych uciążliwości biurokratycznych. Czy i które propozycje zmian mogą rzeczywiście ułatwić życie przedsiębiorcom, ocenia ekspert, Maciej Kowalski, radca prawny i partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych Kowalski, Popławski i Wspólnicy w Legnicy.
2013-04-16
Masz auto służbowe – sprawdź jakie masz obowiązki Wielu przedsiębiorców nie wyobraża sobie funkcjonowania na rynku bez wykorzystania aut. Często stanowią one też nieodłączny element wyposażenia pracowników. W większości przypadków samochód służbowy jest jednym z najważniejszych benefitów oferowanych przez pracodawcę. Warto jednak pamiętać, że auto służbowe to nie tylko korzyści i przywileje, ale również obowiązki. Sprawdź jakie.
2013-04-12
Wcześniejsze opuszczenie miejsca pracy bywa usprawiedliwione Oddalenie się z miejsca pracy przed jej zakończeniem nie zawsze musi skończyć się ukaraniem pracownika zwolnieniem dyscyplinarnym. Kiedy pracodawca ma prawo do zwolnienia dyscyplinarnego, a w jakich sytuacjach wystarczy kara porządkowa, wyjaśnia ekspert, Marta Kosakowska, aplikant adwokacki w TGC Corporate Lawyers.
2013-04-11
Ministerstwo Finansów przygotowało zmiany w przepisach o podatkach od dywidendy rzeczowej. Chodzi o sytuacje, w których spółka dzieli się zyskiem ze swoimi udziałowcami czy akcjonariuszami, przekazując im nie gotówkę, ale np. prawa do nieruchomości czy papiery wartościowe. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 stycznia przyszłego roku.
2013-04-10
Prawa pacjenta – masz ich więcej niż myślisz!
2013-12-03
Ok. 40 mld zł traci Polska na oszustwach podatkowych
2016-03-31
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2016 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.