PREVAC w konkursie Quality International 2018

PREVAC sp. z o.o. otrzymał w tegorocznej edycji prog ramu Najwyższa Jakość Quality International tytuł Laureata oraz Złote Godło w kategorii  QI Product. Zgłoszeniu podlegał „wielokomorowy system ultra wysokiej próżni do badań fizyko-chemicznych powierzchni próbek stałych w szerokim spektrum metod analitycznych jak i depozycyjnych”.

 

PREVAC jest światowym liderem w produkcji analitycznych i logo_616depozycyjnych aparatur naukowo-badawczych służących głównie do tworzenia nowych materiałów a tym samym nowych technologii. Badania odbywają się w warunkach wysokiej i ultra wysokiej próżni. Firma koncypuje, projektuje, produkuje i dostarcza kompletne aparatury naukowo-badawcze, komponenty próżniowe, urządzenia elektroniczne oraz oprogramowanie dedykowane do obsługi produktów firmy jak również innych producentów. PREVAC jest bardzo dobrze znany ze swej elastyczności w opracowywaniu innowacyjnych rozwiązań pod klienta.

 

 

424_multichamber_multitechnique_uhv_system_1396

 

Właścicielem firmy oraz Prezesem Zarządu jest dr inż. Andreas Glenz. Jest on autorytetem w dziedzinie zaawansowanych technologii, w tym nanotechnologii. Doktor nauk technicznych w dziedzinie automatyki i robotyki, honorowy „Ambasador Marki AGH”. Swoją wiedzą i osiągnięciami zdobył sobie międzynarodową renomę. Jest człowiekiem, który świetnie potrafi łączyć świat nauki i biznesu. Jest wizjonerem, aktywistą, człowiekiem czynu, mocno zaangażowanym w sprawy społeczne jak i ekologię. Bliski jego sercu jest los młodych ludzi a tym samym temat reformy szkolnictwa, głównie zawodowego. Jest bardzo cenionym menedżerem, który ma na swoim koncie liczne tytuły i wyróżnienia, m. in.: „Srebrną Odznakę Honorową” Sejmiku Województwa Śląskiego, tytuł „Człowieka Roku 2014” w kategoriach „Biznes” i „Nagroda Internautów” w plebiscycie tuwodzislaw.pl, tytuł „Menedżera Roku” nadany przez Stowarzyszenie Managerów na Śląsku, tytuł „Przyjaciel Wodzisławskiej  Oświaty”. Dr Glenz jest również laureatem „Gorzyckiej Perły 2016”. Uzyskał „Medal 70-lecia Instytutu Odlewnictwa w Krakowie”. W 2016 r. otrzymał nominację do Nagrody Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta, Polskiego Oskara Biznesu a w 2016 i 2017 r. do Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP. W plebiscycie organizowanym przez Dziennik Zachodni dr Glenz otrzymał tytuł „Menedżer Roku Województwa Śląskiego 2016”. Na co dzień dr Glenz jest dodatkowo czynnym członkiem „Komitetu Sterującego Regionalnej Strategii Innowacji” przy Urzędzie Marszałkowskim, członkiem Rady Programowo-Biznesowej Instytutu Nauki o Materiałach Uniwersytetu Śląskiego jak i Rady Społeczno-Programowej Instytutu Fizyki – CND Politechniki Śląskiej. Jego wiedza i doświadczenie są wysoce cenione  przez kręgi osób decyzyjnych nie tylko na szczeblu lokalnym czy krajowym, ale i międzynarodowym.

 

Aparatura PREVAC jest praktycznie każdorazowo szyta na miarę co nadaje jej charakter innowacji. Idea powstaje z potrzeby i rodzi się w głowie naukowca czy też jednostki badawczej, często na zlecenie partnera biznesowego. To oni wiedząc jaki rezultat badań chcą osiągnąć zgłaszają się do firmy po aparaturę, która im to umożliwi. Cel badań oraz potrzeba z jakiej on wynikł są bardzo indywidualne stąd też konieczność dobrania indywidualnej technologii. Powstaje ona w wyniku burzy mózgów specjalistów firmy i zleceniodawców, którymi są topowi naukowcy. Kiedy dziś świat dowiaduje się o wynalazku to oznacza, że już kilka dobrych lat wcześniej naukowcy i inżynierowie firmy PREVAC rozmyślali jak go wynaleźć, jaką aparaturę zbudować, która to umożli­wi. Aby to osiągnąć, często tworzone są własne, pionierskie technologie.

 

Podejście PREVAC do klienta jest bardzo elastyczne, rozwiązania wysoce kreatywne i „szyte na miarę” pod indywidualne wymagania klienta. Często mówi się o „ekselentnym” inżynieringu. Firma buduje aparatury, których konkurencja często nie jest w stanie zaoferować. Jest specjalistą do tzw. „zadań specjalnych”.

 

459_peaxis_system_1021

 

Zastosowania sprzętu są praktycznie niezliczone. Każda aparatura jest dedykowana pod nową ideę badawczą. Dzięki eksperymentom prowadzonym na sprzęcie PREVAC powstają nowe, co raz to lepsze materiały wykorzystywane w praktycznie każdej z dziedzin życia codziennego. Przykładami są m. in.:

- nowe gatunki stali, stopów lekkich, katalizatorów, polimerów i szeroko pojętych tworzyw sztucznych,

- warstwy refleksyjne na szkle architektonicz­nym czy optycznym,

- powłoki antyście­ralne na narzędziach, zegarkach, poliwęglanach i innych obiektach,

- lakiery na bazie nanorurek,

- ubrania membranowe,

- specjalne kleje umożliwiające klejenie aluminium ze stalą, co m.in. zrewolucjonizowało procesy produkcyjne karoserii koncer­nu BMW a w późniejszym czasie rów­nież i innych producentów,

-  produkcja mikro i na­noelektroniki,

-  produkcja ogniw fotowoltaicznych

 

Aparatura, czy jej komponenty ma również szerokie zastosowanie w medycynie:

- pro­dukcja zastawek serca, stentów, implantów – całkowicie biozgodnych, eli­minujących reakcje uczuleniowe i odrzuty wszczepów

- leczenie nowotworów przy użyciu najnowocześniejszej terapii protonowej. Metoda ta polega na „strzelaniu” protonami w nowotwór znajdujący się nawet do 30cm w głębi ciała pacjenta. Metodę można stosować nawet w przypadku nowotworów u dzieci

 

PREVAC ma również swój udział w badaniach przestrzeni kosmicznej. Spektrometry testowane w aparaturze PREVAC umieszczane są w rakietach kosmicznych i analizują skład atmosfer nowo badanych planet. Przykładem są chociażby satelity naukowe „LEM” oraz projektu BRITE-PL "HEWELIUSZ" wystrzelony w dniu 19 sierpnia 2014 r. na orbitę okołoziemską z chińskiego kosmodromu Taiyuan Satellite Launch Center na rakiecie Long March-4B.

 

Firma jest obecna na rynku od ponad 20 lat. Produkty PREVAC opracowane, skonstruowane i wyprodukowane od początku do końca w Polsce. Pracują obecnie na wielu renomowanych uniwersytetach, politechnikach, instytutach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych prawie na całym świecie. Firma do tej pory obsługuje ponad 60 krajów i ma na swoim koncie już ponad 500 zrealizowanych projektów. Obecnie zatrudnienie w firmie znajduje blisko 240 specjalistów - wysoko wykwalifikowanych, ambitnych, często pasjonatów, wśród których znajdują się fizycy, chemicy, matematycy, konstruktorzy, technolodzy, elektronicy, programiści, jak i cały zespół produkcyjny. Kadra stanowi największy kapitał firmy. W Polsce przedsiębiorstw o pokrewnym profilu nie ma, a w skali świata można policzyć je na palcach obu rąk.

 

system_522_tribo_spin_1223

  

Spółka ma na swoim koncie liczne nagrody, które koronują jej starania o rozwój technologiczny otaczającego nas świata. Wśród nich:

- Złoty Medal Polskiego Towarzystwa Próżniowego przyznawany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie próżni

-  Nagroda i tytuł „Wyrób Przyszłości” w konkursie Polski Produkt Przyszłości

- nagrody Quality International w kategoriach „Product”, „Service” oraz „Order” włącznie ze Złotą Perłą QI

- Gazele Biznesu dla najdynamiczniej rozwijających się firm

- brązowy medal „Brussels Eureka”

- Tytuł „Lider Informatyki” w kategorii MŚP pod patronatem Ministerstwa Gospodarki

- Nagroda Okręgowego Inspektoratu Pracy „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej” w kategorii zakład pracy od 51 do 250 zatrudnionych

- Tytuł „ Innowator Śląska”

- Nagroda „Pracodawca – Organizator Pracy Bezpiecznej” nadana przez PIP

- Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji w kategorii „Nauka i Innowacyjność”,

- Tytuł „Innowacyjna firma roku 2014 na Śląsku”

- Nagroda „Stawiamy na jakość” w kategoriach „Stawiamy na jakość w innowacjach” oraz „„Stawiamy na jakość w firmie”

- Tytuł „Firma 25-lecia na Śląsku” przyznawany przez Śląskie Stowarzyszenie Menedżerów

- Wyróżnienie w kategorii „Multiprodukt” na XIV Konferencji SOLIDWORKS

- Tytuł "Przyjaciel Wodzisławskiej Oświaty"

- Nominacja do godła „Teraz Polska”

- Nagroda „Czarny Diament”

- Tytuł „Lider Zmian”

- Tytuł „Firma sprawnie zarządzana”, itd.

 

PREVAC to wizytówka Polski na arenie międzynarodowej i jeden z elementów motora napędowego gospodarki światowej.

 

Produktem zgłoszonym do konkursu QI jest wyprodukowany przez PREVAC dla japońskiej firmy wielokomorowy system ultra wysokiej próżni do badań fizyko-chemicznych powierzchni próbek stałych w szerokim spektrum metod analitycznych jak i depozycyjnych. System składa się z pięciu komór próżniowych i jest przystosowany do dalszej rozbudowy oraz zmian konfiguracji zapewniając tym samym możliwość prowadzenia przełomowych badań w perspektywie czasu. Tą modularną wielokomorową aparaturę można wręcz bez końca rozbudowywać. Aparatura ta umożliwia tworzenie przeróżnych nowych materiałów a tym samym nowych technologii.

 

Głównymi elementami systemu są:

  • Komora analityczna, której głównym narzędziem jest spektrometr elektronowy EA15-HP1 wraz z monochromatycznym źródłem wysokoenergetycznego promieniowania rentgenowskiego w całości wyprodukowany przez firmę PREVAC. Instrument ten jest w stanie pracować w szerokim zakresie ciśnień – od 1 mbar do 10-10 mbar. Urządzenie wykorzystuje się do badań NAP XPS (Near Ambient Pressure X-Ray Photoelectron Spectroscopy), UPS (Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy), ARPES (Angular Resolve Photoelectron Spectroscopy), ISS (Ion Scattering Spectroscopy) oraz innych. Techniki te pozwalają między innymi na analizę rozkładu energii kinetycznej fotoelektronów emitowanych z próbki oraz pomiar stanów elektronowych pierwiastków w badanym materiale. Manipulacja badaną próbką w obrębie komory próżniowej możliwa jest dzięki zastosowaniu ultra precyzyjnego manipulatora wieloosiowego przystosowanego do pracy w warunkach ultra wysokiej próżni. Za pomocą wyżej opisanego manipulatora możliwy jest ruch translacyjny oraz obrotowy badanej próbki, jej podgrzewanie za pomocą grzałki oporowej lub poprzez bombardowanie elektronowe, chłodzenie ciekłym azotem. Możliwa jest praca w podwyższonym ciśnieniu (do 1 mbar) w atmosferze tlenu, azotu lub innych gazów.
  • Komora trybologiczna wyposażona jest w układ pozwalający na badanie współczynnika tarcia materiału. Układ pomiarowy złożony jest z dwóch osiowo zamontowanych manipulatorów wyposażonych w ruch liniowy oraz obrotowy wzdłuż osi Z. Na dolnym manipulatorze zamontowany został sensor działający w oparciu o tensometry. Instrument ten pozwala na mierzenie sił osiowych oraz pochodzących od nich momentów! Układ pomiarowy powstał we współpracy ze światowej klasy instytutem w Lyon we Francji. Razem z tamtejszą grupą badawczą zespół naszych konstruktorów zintegrował sensor z manipulatorem. Podczas badań na górnym manipulatorze zamontowana jest specjalna stalowa kula, która poprzez ruch w osi Z dociskana jest do badanej próbki. Kolejnym etapem badań jest obrót osi R1 manipulatora z kulką o zadany kąt. Podczas wykonywania serii obrotów układ pomiarowy rejestruje dane pochodzące z poszczególnych czujników. Zarejestrowane dane są poddawane obróbce w oprogramowaniu, które rozwijane było przez specjalistów z Lyon przy współpracy naszych programistów. Dzięki dedykowanemu oprogramowaniu użytkownik otrzymuje bezpośrednio dane mówiące o współczynniku tarcia badanego materiału. Warto zauważyć iż maksymalna siła generowana w układzie wynosi do 40N. Jest to pierwsze w Świecie tego typu urządzenie!
  • Komora spin coatera zawiera innowacyjny układ tworzenia cienkich warstw cynku oparty o metodę depozycji chemicznej. Układ składa się z dozownika oraz tłoka za pomocą którego możliwe jest wykropienie cynku. Materiał w wysokiej temperaturze dozowany jest na próbkę, zamontowaną na manipulatorze, który poprzez wysoką prędkość obrotową rozprowadza materiał jednolicie po całej powierzchni. Obrót manipulatora z materiałem do pokrycia cynkiem odbywa się z ogromną prędkością kątową jak na tego typu aplikacje.
  • Komora preparacyjna, w której znajdują się trzy źródła do epitaksji z wiązki molekularnej (EBV), dzięki którym możemy tworzyć warstwy o grubości pojedynczych atomów! Dodatkowo w opisywanej komorze można przygotować próbki do obrazowania LEED (Low Energy Electron Diffraction) za pomocą jonowego trawienia dzięki zastosowaniu źródła IS40C1, bądź też za pomocą podgrzania próbki do 1200°C na manipulatorze. Obrazowanie LEED jest stosowane w celu określenia struktury powierzchni materiałów krystalicznych. Technika ta polega na bombardowaniu badanej powierzchni wiązką elektronów o niskiej energii (20–200 eV) i obserwacji dyfrakcji elektronów na ekranie fluorescencyjnym.
  • Komora dystrybucyjna (Radial Distribution Chamber) jest połączeniem wszystkich komór procesowych. Dzięki niej możliwy jest transport próbek pomiędzy poszczególnymi procesami depozycyjnymi bądź analitycznymi w warunkach ultra wysokiej próżni.

 

Produkt jest przeznaczony do badań naukowych w dziedzinach takich jak fizyka i inżynieria materiałowa. Japońska grupa specjalistów będzie realizować projekty badawcze, które stanowią istotny udział w przełomowych odkryciach naukowych a te z kolei mają istotny wkład do postępu technologicznego. Badania przeprowadzane za pomocą tej aparatury będą pozwalać tworzyć nowe materiały, poznać zachodzące w nich zjawiska a także badać ich właściwości fizyko-chemiczne.

 

W aparaturze są zaimplementowane trzy innowacyjne rozwiązania:

  1. Pierwszy komercyjny w skali Świata trybometr pracujący w warunkach ultra wysokiej próżni o do tej pory niespotykanych parametrach wraz z układem transferu, który został rozwinięty razem z LTDS – Laboratory of Tribology and Systems Dynamics (Lyon, France).
  2. Spektrometr elektronowy pracujący w ciśnieniu powyżej 1 milibara. Osiągnięte parametry ciśnienia, rozdzielczości, intensywności, ergonomii pracy jak i możliwości integracji z innymi urządzeniami.
  3. Wysokotemperaturowy, próżniowy Spin Coater. Aparatura, na której można wytwarzać bardzo cienkie, jednorodne warstwy materiałów bardzo ściśle dozowanych. Jest to przyrząd produkowany jedynie przez naszą firmę, który w tej wersji został znacznie usprawniony. Na rynku światowym nie ma podobnego urządzenia.
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
51%
49%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.