Przyjazna Gmina

pg_2019_small_300

 

 

XI edycja ProgramuPrzyjazna Gmina 

 

„Przyjazna Gmina” to ogólnopolski program, który redakcja Forum Biznesu po raz dziesiąty kieruje  do polskich Miast i Gmin.

 

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych samorządów w Polsce, promocja i wspieranie sprawdzonych rozwiązań oraz nowych projektów w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym. Tytuł „Przyjazna Gmina 2018” zostanie potwierdzony certyfikatem „Przyjazna Gmina 2018". 

 

Na łamach naszych mediów – Forum Biznesu, ForumBiznesu.pl i Biznes Trendy – odbywają się prezentacje Miast, Gmin i Samorządów w specjalnie przygotowanym cyklu „Liderzy Samorządności.  W prezentacjach Gmin wiele uwagi poświęcamy roli samorządów w kontekście euroregionalnego funkcjonowania. Pragniemy zwrócić uwagę czytelnikom na nowoczesne rozwiązania, jakie Gminy wprowadziły, bądź wprowadzają, by podnieść poziom życia mieszkańców  i atrakcyjność inwestycyjną, gwarantującą wzrost gospodarczy.

 

Promowanie polskich Miast i Gmin jest elementem niezbędnym w tworzeniu ich silnej pozycji konkurencyjnej, zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i europejskim i światowym, a co za tym idzie pożądanego ich obrazu. Program „Przyjazna Gmina” nakreśla pełniejszy obraz przemian, jakie zachodzą w Gminach oraz pozwala na pozyskanie nowych obszarów współpracy w wymiarze międzynarodowym.

 

Program jest realizowany pod patronatem Stowarzyszenia Gmin Uzdrowiskowych RP.

 

sgurp_logo_rgb_4323

Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych RP jest ogólnopolską organizacją skupiającą gminy o podobnym charakterze i profilu działania, posiadające na swoim terenie uzdrowiska lub obszary ochrony uzdrowiskowej.

SGU RP ma przypisane wiele zadań związanych z reprezentowaniem interesów gmin uzdrowiskowych  zarówno na szczeblu ogólnopolskim jak i międzynarodowym. Jednak najważniejszymi są: obrona i reprezentowanie interesów gmin uzdrowiskowych przed organami Państwa, wspieranie wszelkich działań mających na celu rozwój polskich uzdrowisk, promocja uzdrowisk w kraju i za granicą. W swojej ponad 25-letniej działalności SGU RP wielokrotnie broniło interesów gmin uzdrowiskowych, a uczestnicząc w procesie legislacyjnym dbało o to, aby interesy gmin uzdrowiskowych nie zostały naruszone.

 

***


POPRZEDNIE EDYCJE:

pg_2018_logotyp_427_01

 

10-11 października 2018, tradycyjnie w Świdnicy, podczas dwudniowej konferencji Kongresu Turystyki Polskiej, odbyło się podsumowenie X edycji Programu Przyjazna Gmina.

Organizatorzy Kongresu zaproponowali uczestnikom dziewięć sesji: plenarnych, tematycznych, warsztatowych oraz panele dyskusyjne. W ich trakcie można było dowiedzieć się m.in. jak tworzyć zadowolenie gości, za które będą chcieli zapłacić, jak turyści doświadczają świata, jak połączyć rozproszonych w turystyce i jaką rolę ogrywają w tym ekomuzea, spojrzeć na produkty sieciowe jako źródło nadzwyczajnych wrażeń turystycznych, poznać modele tworzenia sieciowych produktów turystycznych, organizacyjne i informatyczne wsparcie rozwoju sieciowych produktów turystycznych na przykładzie szlaków kulturowych i tematycznych pakietów lokalnych, porozmawiać o warunkach powodzenia inicjatyw sieciowych w turystyce, sposobach kształtowania nadzwyczajnych doświadczeń gości w oparciu o sieć relacji regionalnych.

Całość wydarzenia posumowała uroczysta gala podczas, której Laureatom tytułu Przyjazna Gmina zostały wręczone dyplomy i statuetki.

Po zakończeniu części oficjlanej dla uczestników zagrał zespół PapaD.


2018_612

Kongres Turustyki Polskiej 2018 , Laureaci Programu Przyjazna Gmina 2018,

fot.Wiktor Bakiewicz

 

 

Edycja 2017

Podsumowanie Programu Przyjazna Gmina 2017 miało miejsce 18 października 2017 w Świdnicy podczas Kongresu Turystyki Polskiej.

Podczas dwóch dni (18-19 paździenika) tematem wiodącym konferencji, dedykowanej dla branży turystycznej, przedstawicieli samorządu terytorialnego oraz świata nauki, były innowacje w turystyce – determinanta rozwoju regionów, rentowności biznesu i sprawności procesów zarządczych.

Poczas wieczornej uroczystej wręczone zostały nagrody dla najlepszych samorządów biorących udział w Programie Przyjazna Gmina 2017. Wręczenie dyplomów oraz statuetek odbyło się w pierwszym dniu kongresu.

Podobnie, jak w poprzednich latach nasza redakcja była również partnerem medialnym wydarzenia.

_2017_800

Laureaci Programu Przyjazna Gmina 2017, fot.Wiktor Bakiewicz

pg_2016_logotyp_854

 

Uroczyste podsumowanie programu wraz  z wręczeniem nagród „Przyjazna Gmina 2016”  odbyło się 12 października 2016 r. w Świdnicy podczas Kongresu Turystyki Polskiej  (12-14.10.2016), którego nasza redakcja wraz z Miastem Świdnica była współorganizatorem.

baner300x200_300


 

Podczas uroczystości wręczone zostały specjalne nagrody branżowe dla samorządów za osiągnięcia w dziedzinie promocji i rozwoju turystyki na swoim terenie, jak również wybrani Włodarze uhonorowani zostaną tytułem  Prezydent / Burmistrz / Wójt Roku 2016.


 

Podczas Kongresu Turystyki Polskiej >>>, którego organizatorem jest Miasto Świdnica, a partnerem nasza redakcja, zrodziła się idea nagrodzenia najlepszych produktów i usług dedykowanych uczestnikom i organizatorom turystyki w Polsce.


Celem programu jest promocja tych usług i produktów z branży turystycznej, które reprezentują najwyższe standardy oraz gwarantują klientom otrzymanie produktu lub usługi na najwyższym poziomie.

 

Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród Laureatom odbyło się podczas Kongresu Turystyki Polskiej w Świdnicy (12-14.10.2016 r.) podczas uroczystej Gali.

 


   

swidnica_1_fot_wiktor_bakiewicz_600

Laureaci Programu Przyjazna Gmina 2016, fot.Wiktor Bakiewicz

 

Więcej o wydarzeniu: http://kongresturystyki.pl/***

 


pg2015_samorzad25-lecia_1867

 

Specjalna edycja ProgramuPrzyjazna Gmina 2015 

z okazji 25-lecia polskiej samorządności


Uroczyste podsumowanie programu wraz z wręczeniem nagród „Przyjazna Gmina 2015 – Samorząd 25-lecia” oraz „Samorządowiec 25-lecia” odbyło się 21 października 2015 r. w Świdnicy podczas Konferencji Przygotowawczej Kongresu Turystyki Polskiej (21-22.10.2015).

 
                                                                                                                    

um_swidnica_ktp_reklama_260x175_nowa2_small_922

Redakcje Forum Biznesu i ForumBiznes.pl są partnerem medialnym Kongresu Turystyki Polskiej, który skierowany jest zarówno do prezydentów, burmistrzów, wójtów miast i gmin oraz osób zajmujących się w urzędach turystyką, promocją i kulturą, jak i do przedstawicieli przedsiębiorstw, organizacji i stowarzyszeń turystycznych, fundacji, firm oferujących usługi lub produkty sektora turystycznego. W programie przewidziano sesje plenarne, panele dyskusyjne, warsztaty, seminaria, wycieczki pokazujące dobre praktyki w promocji turystyki oraz prezentacje ofert handlowych firm i samorządów. – „Turystyka postrzegana jest przez samorządy lokalne jako ważny czynnik rozwoju gospodarczego. Jej podstawę stanowią zasoby dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które przy odpowiednim zarządzaniu sprzyjają jej rozwojowi. Turystyka to wciąż niedoceniana branża w gospodarce narodowej. Promowanie wiedzy, dobrych praktyk, wymiana doświadczeń mają być głównym celem Kongresu. Liczę także na to, że z wiedzy tej skorzystają samorządowcy, gdyż to właśnie gminy i miasta prowadzą dobrą politykę turystyczną, przyczyniającą się do rozwoju nie tylko branży, ale i swoich miejscowości" – mówi Beata Moskal-Słaniewska, Prezydent Świdnicy.

Partnerami Kongresu Turystyki Polskiej są m.in.: Związek Miast Polskich, Izba Turystyki Rzeczpospolitej Polskiej i Dolnośląska Izba Turystyki.

 

***

Podsumowanie VI edycji Programu:

 

pg_logo_2014v9_200_01

 

 

Podsumowanie Programu Przyjazna Gmina 2014 odbyło się podczas Ogólnopolskiego Forum Społeczno-Gospodarczego w Krakowie. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydenta Miasta  Krakowa. 

 

Celem  wydarzenia była wymiana informacji, doświadczeń, nawiązanie wzajemnych relacji, integracja różnych środowisk biznesowych, a także prezentacja dobrych, skutecznych rozwiązań stosowanych przez poszczególne organizacje w różnych obszarach swojej działalności. 

 

W ramach Forum odbyło się kilkanaście paneli dyskusyjnych dotyczących tematyki samorządowej, spółdzielczej, a także z zakresu biznesu społecznie odpowiedzialnego.


1-2-3_1699

Ogólnopolskie Forum Społeczno – Gospodarcze - 6 czerwca 2014 roku - relacja filmowa

  

Wręczyliśmy certyfikaty "Przyjazna Gmina"

27 maja 2013 r. w Katowicach odbyła się konferencja "Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom"

 

gaj_5605_957

 
Z udziałem prezydentów, burmistrzów i wójtów miast i gmin, samorządowców i innych przedstawicieli Jednostek Samorządu Terytorialnego 27 maja br. w Katowicach odbyła się konferencja „Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom”, podsumowująca Ogólnopolski Program Konkursowy „Przyjazna Gmina”.

 

Data konferencji była nieprzypadkowa, 27 maja obchodzony jest w Polsce Dzień Samorządu Terytorialnego, upamiętniający pierwsze wybory samorządowe z 1990 roku.

  

Konferencję stanowiły cztery panele dyskusyjne na takie tematy, jak: „Gmina przyjazna inwestorom”, „Realizacje zasad partycypacji społecznych”, „Analizy trwałości projektów unijnych” oraz „Turystyki, sportu i rekreacji w gminach”.

 

Piotr Uszok – prezydent miasta Katowice zaprezentował inwestycje realizowane obecnie w Katowicach, a następnie wziął udział w panelu dyskusyjnym „Gmina przyjazna inwestorom”. Obok prezydenta Katowic  zasiedli: Janusz Pasternak – wiceprezydent Piekar Śląskich, Andrzej Panek – zastępca prezydenta Bytomia, Krzysztof Ujma – wójt gminy Poczesna, Jerzy Legut – dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Świdnicy, Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej Urzędu Miasta Gdańska oraz Jan Okoński – Pełnomocnik Miasta Krakowa ds. Przedsiębiorczości.

 

 

gaj_5268_1000

Piotr Uszok, prezydent Katowic

 

Paneliści definiowali politykę przyjazną inwestorom swoich gmin, promocję inwestycyjną i gospodarczą, skuteczność działań promocyjnych, oczekiwań inwestorów wobec strategii rozwoju gmin oraz inwestycji własnych gmin, jako stymulatorach dalszego rozwoju także w kontekście zapowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego o zakończeniu finansowania inwestycji nie gwarantujących rozwoju gmin, np. parków wodnych i stadionów. W latach 2014-20 Polska otrzyma z Unii Europejskiej ponad 300 mld zł. Samorządy mogą liczyć na blisko 110 mld zł, ale żeby jednak wydać unijne pieniądze, będą musiały zgromadzić wkład własny - ponad 60 mld zł. Problemem może okazać się brak zdolności kredytowej. W ub. roku średnie zadłużenie polskich gmin wynosiło ponad 30 proc. ich dochodów, a 89 gmin przekroczyło limit 60-proc. zadłużenia zapisany w ustawie o finansach publicznych. Potencjał miast jest mocno zróżnicowany – np. Mysłowice, Siemianowice Śląskie i Zabrze mogą mieć problemy ze zrównoważeniem bieżących budżetów, ale wysoko oceniane są możliwości inwestycyjne Katowic, Gliwic, Rybnika czy Tychów.

 

gaj_5296_1000

Uczestnicy panelu "Gmina pryjazna inwestorom": Jerzy Legut (UM Świdnicy);
Iwona Bierut (UM Gdańska); Krzysztof Ujma, wójt Poczesnej; Jan Okoński (UM Krakowa);
Piotr Uszok, prezydent Katowic

 

Samorządy stawiają na jeszcze ściślejszą współpracę na poziomie partnerstwa publiczno-prywatnego, zwłaszcza w trójkącie biznes-nauka-samorząd, a także na między poszczególnymi samorządami. Coraz popularniejsze stają się wspólne inwestycje, zbliżające do siebie sąsiadujące ze sobą miasta i całe regiony, także na poziomie wspólnych zakupów. Na przykład 20 górnosląskich samorządów oraz kilkadziesiąt związanych z nimi spółek i instytucji już razem kupuje prąd. Dzięki temu udaje się im zaoszczędzić blisko 8 mln zł rocznie.

 

 

TUTAJ pełna fotorelacja z tego wydarzenia

wiecej_97

***

Tytuł Przyjazna Gmina zdobyły następujące Gminy: Andrychów, Będzin, Bytom, Dąbrowa Górnicza, Gdańsk, Katowice, Kraków, Opole, Piekary Śląskie, Poczesna, Ruda Śląska, Rzeszów, Sosnowiec, Strumień, Świdnica, Tarczyn, Zabrze.

Certyfikaty Laureatom wręczali: Aleksandra Gajewska, wicemarszałek województwa śląskiego, Anna Biszkowiecka redaktor naczelna Forum Biznesu oraz Tomasz Kaczorowski, Dyrektor Południowego Regionalnego Oddziału Korporacyjnego PKO Banku Polskiego.

 

***

Konferencją "Gmina przyjazna inwestorom, mieszkańcom i turystom" podsumowaliśmy ubiegłoroczny Programu Przyjazna Gmina, jak również rozpoczęliśmy kolejną – piątą jego edycję.

 

Patronat nad konferencją objęli: Związek Miast Polskich, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

 

Patronat medialny: Dziennik Gazeta Prawna, Biznes Trendy w dzienniku Rzeczpospolita, Radio PiN

 

Partnerami wspierającymi konferencję byli:

 

- PKO Bank Polski, największy i jeden z najstarszych banków w Polsce. Od lat na pozycji krajowego lidera i jeden z liderów regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

 

- Firma „REKORD” Systemy Informatyczne z Bielska-Białej, oferująca najnowocześniejsze rozwiązania informatyczne dla jednostek administracji publicznej i przedsiębiorstw, w tym dwa autorskie programy: RATUSZ® i REKORD.ERP.

 

 

 

 

 

 

 

laureaci_7569

 

 

Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.