Warto wiedzieć - Prawo pracy w 2016 r.


Marek Rotkiewicz, Michał Culepa - Umowy o pracę. Umowy na czas nieokreślony. Umowy na czas określony

 

kadry_umowy_o_prace_762



Od 22.02.2016 r. obowiązują znaczące zmiany w zakresie umów o pracę. Z katalogu tych umów zostaje usunięta umowa na czas wykonania określonej pracy, ale pojawiają się dwie przesłanki umożliwiające ponowne zawarcie umowy na okres próbny. Najważniejsze i najszersze zmiany odnoszą się do umowy zawieranej na czas określony. W miejsce dotychczasowego jednego limitu tych umów pojawiają się dwa – ilościowy i czasowy wraz z nowym katalogiem przypadków, w których limity te nie znajdują zastosowania. Wprowadzono również obowiązek informowania PIP o zawieraniu niektórych umów, którego niezrealizowanie obłożone jest karą grzywny.

W nowych regulacjach zrezygnowano ze szczególnych postanowień odnoszących się do możliwości wypowiedzenia umowy na czas określony i okresu wypowiedzenia, zrównując długość wypowiedzenia z umową na czas nieokreślony.

Wszystkie te zmiany połączone są również z zawartymi w ustawie nowelizującej skomplikowanymi przepisami przejściowymi dotyczącymi umów zawartych według dotychczasowych zasad.

Poza zmienionymi przepisami dotyczącymi umów o pracę na czas określony w niniejszej publikacji zostały także szeroko omówione zasady nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę na czas nieokreślony, z uwzględnieniem specyfiki tego typu umów – jako docelowych i zasadniczych stosunków pracy, jakie powinien zawierać pracodawca z pracownikiem.

W książce znaleźć można analizy przypadków, w których umowa terminowa przekształci się w umowę na czas nieokreślony. Znaczenie będą tu miały limity terminowe i ilościowe umów, obowiązujące po nowelizacji Kodeksu pracy. Omówione zostaną także nietypowe przypadki przekształcenia umów terminowych w bezterminowe i odwrotnie – umów na czas nieokreślony w umowy na czas określony. Ten ostatni przypadek – choć ściśle limitowany przez judykaturę – nie jest jednak do końca wykluczony.

Ponadto w publikacji szeroko zostały omówione nietypowe przypadki zakończenia umów o pracę, przewidziane w KP. Chodzi tu m.in. o przypadki wygaśnięcia umów o pracę z powodu śmierci pracownika, jego tymczasowego aresztowania czy zgonu pracodawcy, a także rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracownika z winy pracodawcy. Ten ostatni sposób rozwiązania umowy o pracę coraz częściej pojawia się na wokandach sądowych jako źródło sporów pomiędzy pracownikiem i pracodawcą, o czym świadczy szeroko przytoczone w treści ksiażki orzecznictwo z ostatnich kilku lat.


______________________________________________________________________________________________________________


Maciej Nałęcz - Przepisy i zestawienia kadrowe 2016. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

 

pzp_przepisy_i_zestawienia_kadrowe_2016_wyd4_762



Stan prawny wydania to 1 marca 2016 r. W tym dniu wchodzą bowiem w życie przepisy ustawy nowelizującej Kodeks pracy w zakresie uprawnień rodzicielskich pracowników. Książka odnosi się także do wcześniejszych zmian nowelizacyjnych, które weszły w życie w pierwszych miesiącach 2016 r., dotyczących m.in.:

- umów terminowych (przepisy obowiązują od 22.2.2016 r.),

- dokumentacji urlopów rodzicielskich terminowych (przepisy obowiązują
od 2.1.2016 r.),

- czy wysokości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na 2016 r.
terminowych (przepisy obowiązują od 1.1.2016 r.).

Książka zawiera komplet niezbędnych przepisów prawa pracy oraz przydatne
tabelaryczne zestawienia. Znajdą w niej Państwo m.in.:

- aktualny tekst Kodeksu pracy i 43 najważniejsze akty prawne z dziedziny zatrudniania
pracowników,

- przepisy zebrane w 18 grupach tematycznych,

- informację o treści regulacji przy każdym artykule,

- przypisy informujące o przepisach przejściowych oraz ułatwiające szybkie
odnalezienie przepisów wykonawczych,

- tabelaryczne zestawienia najważniejszych danych kadrowych,

- akty dotyczące zatrudnienia w samorządzie terytorialnym,

- regulację kontaktów z przedstawicielami załogi,

- indeks rzeczowy obejmujący wszystkie akty prawne.

______________________________________________________________________________________________________________


Łukasz Prasołek - Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory

 

kadry_dokumentacja_czasu_pracy-nowe_762



„Dokumentacja czasu pracy. Wyjaśnienia, obliczenia, przykłady i wzory” to kompleksowe opracowanie tematu czasu pracy w nietypowym ujęciu – opis wszystkich instytucji czasu pracy w powiązaniu z dokumentami dotyczącymi tego zagadnienia.

Książka ramowo opisuje tematykę dokumentacji w kontekście czasu pracy i zawiera:


- regulamin pracy (a także obwieszczenia i porozumienia z załogą),

- umowy i wnioski pracowników oraz polecenia pracodawcy (kształtujące wiele instytucji
z zakresu czasu pracy),

- harmonogramy czasu pracy (często stanowiące podstawę organizacji pracy w poszczególnych
komórkach organizacyjnych),

- problematykę ewidencji czasu pracy i ściśle z nią powiązane zagadnienia płacowe
(obrazujące wpływ regulaminu wynagradzania na zasady rozliczania czasu pracy i sposób ujęcia elementów związanych z czasem pracy na liście płac).

W książce Czytelnik znajdzie:

- wyliczenia wymiarów czasu pracy i dodatków nocnych na 2016 r.,

- liczne przykłady, praktyczne porady i wskazówki przygotowane na 2016 r.,

- ponad 20 stanowisk PIP oraz Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej, dotyczących najtrudniejszych
kwestii interpretacyjnych w zakresie czasu pracy, jego rozliczania i dokumentowania,

- omawiane przypadki zobrazowane screenami z programu do zarządzania czasem pracy,
pokazującymi, jak automatyzacja procesu planowania i rozliczania czasu pracy ułatwia bieżące funkcjonowanie organizacji.

 

 

 

 

 

 

 


Oceń artykuł:
zobacz ranking »
48%
52%
Nasze programy
qi2015_286_01
img3_286_2a_286_03
img2_286
pg_286_07
dm16_286
dp2016_286
Giełda
WIG20
wykres WIG20 w money.pl
Wspierane przez Money.pl
Giełda
Money.pl - Kliknij po więcej
GPW (2016-10-27 18:59)
WIG 48651.28 +0,56%
WIG20 1795.33 +0,88%
mWIG40 4074.32 -0,02%
sWIG80 14294.19 -0,03%
Wspierane przez Money.pl
Sonda
DOBRA MARKA - Wskaż najlepszy według Ciebie preparat wzmacniający odporność:
ASCORUTICAL
CERUTIN
CITROSEPT
ECOMER
ISKIAL
MAXILAC C
OEPAROL
RUTIMAX CE
RUTINACEA
RUTINOSCORBIN
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2016 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Korzystanie z witryny forumbiznesu.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w Polityce plików cookies.