Wysokie standardy w zawodach związanych z nieruchomościami

W 2009 r. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych wstąpiło do CEPI - Europejskiego Stowarzyszenia Zawodów Nieruchomościowych z siedzibą w Brukseli. CEPI to podniesienie standardów w zawodach związanych z nieruchomościami, promowanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomością przez wykwalifikowanych specjalistów o wysokich standardach etycznych.


logo_pfszn-1_796

 

Co to jest CEPI ?

CEPI zostało założone w Brukseli w 1990 r., jako międzynarodowa organizacja non-profit. Jego członkami są stowarzyszenia krajowe z siedzibą w Europie, reprezentujące pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości. Misją stowarzyszenia jest wspieranie europejskich i transgranicznych transakcji dotyczących nieruchomości poprzez rozwój działalności i działań specjalistów w dziedzinie nieruchomości z myślą o interesie konsumenta.

Celem stowarzyszenia jest podniesienie standardów w zawodach związanych z nieruchomościami, promowanie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami i zarządzania nieruchomością przez wykwalifikowanych specjalistów o wysokich standardach etycznych. Unia Europejska, jej zasady i regulacje nadal mają wpływ na rynek nieruchomości i działalność specjalistów w dziedzinie nieruchomości. CEPI zamierza wykorzystać swoją połączoną siłę, aby zwrócić uwagę osób zajmujących się nieruchomościami na  decydentów politycznych UE oraz rozwiązywanie i znajdowanie rozwiązań ich praktycznych problemów związanych z wdrażaniem polityki i prawodawstwa UE. Dlatego  kładzie nacisk na politykę europejską, lobbing i aktywną obecność w Brukseli. CEPI współpracuje również  z innymi europejskimi i międzynarodowymi stowarzyszeniami w celu wymiany informacji, punktów widzenia, doświadczenia i wiedzy. W niektórych przypadkach partnerstwa te mogą prowadzić do realizacji  wspólnych projektów.

CEPI łączy ludzi , reprezentując profesjonalistów wobec priorytetowych grup docelowych. Pozwala to na dotarcie o wielu  podmiotów  w sieci i stanowi wartość dodaną, którą zainteresowani profesjonaliści znajdują w CEPI na tle  swojej codziennej pracy. Ta ścisła współpraca staje się coraz ważniejsza w odpowiedzi na wyzwania i możliwości wynikające z globalizacji, nowych technologii i zmieniających się wymagań stawianych profesjonalistom zajmującym się nieruchomościami. Na tle głębokich zmian rynku, CEPI oferuje specjalistom z branży nieruchomości możliwość wypracowania lepszego i pogłębionego poglądu na europejski rynek nieruchomości we wszystkich jego zróżnicowanych  aspektach. CEPI zamierza nadal się rozwijać jako silny europejski przedstawiciel, który przyczyni się do kształtowania i kierowania rozwojem rynków nieruchomości i usług. Jego celem jest:
- stać się ulubionym punktem odniesienia i punktem spotkań dla europejskich specjalistów w dziedzinie nieruchomości;
- wzmocnić relacje zawodowe między profesjonalistami;
- nadzorować etykę zawodową pośredników w obrocie nieruchomościami i zarządców nieruchomości oraz jakość ich edukacji;
- poprawić znajomość rynku.

Każdy projekt opracowany przez CEPI:
- wykorzystuje istniejące umiejętności w ramach jednego lub więcej stowarzyszeń członkowskich;
- oferuje swoistą i wartościową wartość swojej sieci stowarzyszeń członkowskich;
- prowokuje debatę między odpowiednimi stronami w sektorze nieruchomości.

CEPI jest zarejestrowane w rejestrze przejrzystości pod numerem 1094652600-90.

Aby osiągnąć swoje  cele, CEPI stopniowo wypracowuje  pięć szczegółowych strategii pracy:
- poprzez lobbowanie zarówno europejskich, jak i krajowych władz w celu uproszczenia transakcji dotyczących nieruchomości, ułatwienia transakcji transgranicznych i zagwarantowania im większego bezpieczeństwa prawnego;
- edukację wśród przyszłych specjalistów w dziedzinie nieruchomości, a także ciągłe kształcenie specjalistów za pośrednictwem wspólnej europejskiej platformy edukacyjnej;
- poprzez zwiększanie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej poprzez opracowywanie publikacji, czynny udział w międzynarodowych wydarzeniach dotyczących nieruchomości oraz szersze i systematyczne korzystanie z logo  "CEPI";
- poprzez tworzenie projektów badawczych związanych z rynkami nieruchomości i usługami w celu uzupełnienia dostępnych informacji i utrzymania debaty między zainteresowanymi stronami;
- rozwijając usługi bezpośrednio związane z naszymi 350 000 stowarzyszonymi specjalistami: portal informacyjny o prawodawstwie i danych rynkowych, portal nieruchomości, praktyczne przewodniki dla profesjonalistów.

W ramach CEPI funkcjonują dwie sekcje zawodowe sekcja zarządców nieruchomości CEAB oraz sekcja pośredników w obrocie nieruchomościami PAC.
 


Jarosław Zieliński, Prezydent CEAB, Członek PFSZN

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
51%
49%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.