W jakim terminie możemy wnieść odwołanie?

Zgodnie z prawem na odwołanie od decyzji organu administracji publicznej przysługuje 14-dniowy termin. Co decyduje o zachowaniu tego terminu?

 

W myśl art. 129 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego odwołanie powinno zostać wniesione w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie – od dnia jej ogłoszenia stronie. Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji. Odwołanie nie wymaga szczegółowego uzasadnienia. Wystarczy, jeżeli z odwołania wynika, że strona nie jest zadowolona z wydanej decyzji – chyba, że przepisy szczególne dyktują inne wymogi co do treści odwołania.


Zgodnie natomiast z art. 57 § 5 kodeksu postępowania administracyjnego termin do wniesienia odwołania uważa się za zachowany, jeśli przed upływem przewidzianego przez ustawodawcę czternastodniowego okresu czasu pismo zostało: wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu administracji 
publicznej, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru; nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu 
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, czyli Poczty Polskiej SA; złożone w polskim urzędzie konsularnym; złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej; złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego.


Warto w tym miejscu podkreślić, że terminowe złożenie pisma odnosi się do jego złożenia w placówce operatora, czyli placówce pocztowej, a nie przykładowo umieszczenia pisma odwoławczego w skrzynce nadawczej. Pogląd ten dominuje w orzecznictwie sądowym – dla przykładu wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 8 kwietnia 2014 r., sygnatura akt: III SA/Kr 1152/12. We wspomnianym powyżej przepisie mowa jest bowiem o “placówce pocztowej operatora” co oznacza jednostkę organizacyjną, a nie skrzynkę nadawczą. Data stempla pocztowego z placówki (która rozstrzyga o zachowaniu terminu) do której dostarczone zostało pismo ze skrzynki, może bowiem być późniejsza.


W przypadku niedochowania właściwego terminu istnieje możliwość jego przywrócenia. W tym celu strona zobowiązana jest do udowodnienia, że uchybienie nastąpiło niezależnie od niej, czyli bez jej winy. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu – informuje Bartosz Antos z portalu www.grunttozysk.pl.

 

 

Saveinvest Sp. z o.o.

www.grunttozysk.pl

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
59%
41%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2018 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.