Trafna diagnoza-skuteczne leczenie-troskliwa opieka

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. z siedzibą w Prabutach powstał we wrześniu 2012 r. z przekształcenia Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej i funkcjonuje jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w której 100 proc. udziałów posiada województwo pomorskie.

 

Dziś Szpital Specjalistyczny w Prabutach  prowadzi działalność w zakresie udzielania świadczeń głównie dla mieszkańców miasta Prabuty, przy czym z usług oferowanych przez Szpital korzystają także pacjenci innych miejscowości  województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i kujawsko-pomorskiego.

 

pawilon_nr_ii_800

 

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. został utworzony w celu podejmowania działań na rzecz ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności poprzez organizowanie i prowadzenie działalności leczniczej, profilaktycznej, stałe podnoszenie poziomu świadczonych usług oraz propagowanie zachowań prozdrowotnych. Zadaniem placówki jest udzielanie świadczeń zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem świadczeń specjalistycznych w ramach specjalności reprezentowanych przez poszczególne komórki organizacyjne, w warunkach ambulatoryjnych oraz świadczeń szpitalnych stacjonarnych i całodobowych.

prabuty_foto1_919

 

Zakres świadczeń udzielanych przez placówkę obejmuje specjalistyczną opiekę zdrowotną oraz badania diagnostyczne wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego. Głównym zadaniem placówki jest prowadzenie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, jak również pozostałe działania medyczne wynikające z procesów leczenia.

 

 

 

 

Od 2013 r. Misję Szpitala  określa hasło:

„Trafna diagnoza-skuteczne leczenie-troskliwa opieka”


W skład Szpitala Specjalistycznego w Prabutach Sp. z o.o. wchodzą:

 - oddziały zachowawcze: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc z Pododdziałem Gruźlicy, Oddział Pulmonologii,

- oddziały zabiegowe: Oddział Chirurgii Ogólnej, Oddział Chirurgii Klatki Piersiowej,

- pracownie diagnostyczne: Pracownia Diagnostyki Obrazowej, Pracownia Endoskopii, Pracownia Histopatologiczna, Pracownia Badań Czynnościowych Układu Oddechowego,

- pozostała działalność szpitalna stacjonarna: Izba Przyjęć, Blok Operacyjny, Apteka Szpitalna, Centralna Sterylizacja, Bank Krwi, Prosektorium,

- opieka pozaszpitalna: Domowe Leczenie Tlenem,

- poradnie specjalistyczne: Poradnia Onkologiczna, Poradnia Chirurgii Klatki Piersiowej, Poradnia Chirurgii Ogólnej,

- Dział Fizjoterapii,

- komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy prowadzące obsługę administracyjną, finansową i techniczną.

 

prabuty_foto2_919

 

Szpital Specjalistyczny w Prabutach specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu chorób płuc, a jako drugi ośrodek na terenie województwa pomorskiego (po Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku) obsługuje pacjentów z chorobami onkologicznymi, w tym realizuje świadczenia z zakresu chemioterapii nowotworów płuc. Świadczenia te finansowane są w ramach umów z NFZ.

 

Usługi świadczone przez Szpital  od 2011 r. spełniają wymagania Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą PN-EN ISO 9001:2008 w zakresie świadczenia stacjonarnych i ambulatoryjnych usług medycznych oraz diagnostyki obrazowej, endoskopowej, histopatologicznej i laboratoryjnej. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. przygotowuje się również do uzyskania Certyfikatu Akredytacyjnego Centrum Monitorowania Jakości.

 

Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. ma na swoim koncie wiele wyróżnień i nagród. W 2013 r. decyzją Kapituły Programu Dobre bo Polskie Szpital otrzymał certyfikat i tytuł „SZPITALA PRZYJAZNEGO PACJENTOM”. Uzyskał także tytuł „Pomorskiego Pracodawcy 2014” w kategorii „Duże Przedsiębiorstwo’’. W 2015 r. Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o .o. został również laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu "Wysoka Jakość w Ochronie Zdrowia", który organizował Instytut Zarządzania i Rozwoju Jakości. Uzyskany Certyfikat potwierdza, że w opinii Komisji Ekspertów uhonorowana nim placówka medyczna spełnia kryteria certyfikacyjne w zakresie polityki jakości oraz wykazuje się nowoczesnym i innowacyjnym podejściem do zarządzania, wpływając na efektywność i skuteczność w realizowaniu celów na rynku medycznym.

 

prabuty_foto3_701Mając na uwadze dobro pacjenta i stałe dążenie do polepszenia komfortu osób hospitalizowanych, Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. duży nacisk kładzie nie tylko na poprawę standardów leczenia pacjentów poprzez m.in. liczne szkolenia organizowane dla pracowników medycznych i zakup nowoczesnej aparatury i sprzętu medycznego, ale również na działania inwestycyjne mające na celu poprawę infrastruktury.

 

W związku z realizacją licznych projektów dofinansowanych m.in. ze środków Unii Europejskiej czy też Ministerstwa Zdrowia w ciągu ostatnich 5 lat udało się wyremontować m.in. Blok Operacyjny, Pracownie: Endoskopową, Histopatologiczną oraz Diagnostyki Obrazowej, a także doposażyć oddziały szpitalne w specjalistyczny sprzęt i aparaturę medyczną. Dzięki funduszom unijnym w latach 2010-2014 Szpital Specjalistyczny w Prabutach Sp. z o.o. został w pełni zinformatyzowany, natomiast dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wymianę wind we wszystkich Pawilonach oraz dostosowanie sanitariatów na Oddziale Chorób Wewnętrznych. W roku 2015 planowane jest przeprowadzenie działania inwestycyjnego w postaci przeprowadzenia termomodernizacji 3 Pawilonów Szpitala, na które Spółka uzyskała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego – System Zielonych Inwestycji.

 

Więcej na: www.szpitalprabuty.pl

 

 logo_szpitala_496

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
50%
50%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.