Strumień Przyjazną Gminą 2015!

 

Przyjazne położenie


„Jest Strumień, są źródła”. I jest takie miejsce, gdzie te źródła biją w rytm serc mieszkańców. Gmina Strumień – chociaż miasteczko jest jednym z najmniejszych w województwie śląskim – słynie z działalności stowarzyszeń i zespołów artystycznych, z rywalizacji sportowej i gospodarczej, z urokliwego położenia na Ziemi Cieszyńskiej. Tu przebiegają drogi krajowe łączące Katowice z Wisłą, z Cieszynem, z Bielskiem-Białą; niedaleko stąd do węzła z autostradą A1.

Chociaż łatwo tu dotrzeć, można też poczuć atmosferę zacisza – ustronnego miejsca idealnego do odpoczynku, do ukojenia nerwów. Sprzyjają temu piękne lasy z siecią bezpiecznych ścieżek rowerowych, łowiska turystyczne i stawy nastawione na nowoczesną gospodarkę rybną. Atutem jest przepiękny zabytkowy rynek z najstarszym na Śląsku ratuszem, w okolicach którego można przysiąść w przyjaznych cukierenkach i lokalach gastronomicznych.

 

 

strumie-park_miejski_jesieni_5184

Park Miejski jesienią

   


Przyjazna aktywność


Gmina Strumień to miejsce pełne rodzinnego ciepła, tu promuje się tradycję i obrzędy regionalne, strój cieszyński oraz bogatą historię – pełną efektów twórczej pasji mieszkańców. W Strumieniu działa niemal stuletnie Towarzystwo Śpiewacze i chór „Lutnia” oraz najstarszy na Śląsku chór dziecięcy. Tu kultywuje się twórczość Emilii Michalskiej, jednej z najciekawszych poetek Ziemi Cieszyńskiej, oraz Mariana Wójtowicza, społecznika, współzałożyciela działającej do dziś Amatorskiej Grupy Twórczej Strumień.

Historia Strumienia jest bogata. Miasteczko prawa miejskie otrzymało już w 1482 roku, tu przebiegała historyczna granica Prus i Austrii, tu spotykali się działacze niepodległościowi związani z powstaniami śląskimi. Na bogatą kulturę gminy (w skład której wchodzą sołectwa: Bąków, Drogomyśl, Pruchna, Zabłocie, Zabłocie-Solanka, Zbytków) składa się też ekumeniczna współpraca wspólnot religijnych, kościołów – katolickiego i ewangelicko-augsburskiego.

 

strumie_wntrze_najstarszego_na_lsku_ratusza_2448.            strumie_-_galeria_pod_ratuszem_4608

Wnętrze nasjtarszego na Śląsku Ratusza                                             Galeria Pod Ratuszem

 


Przyjazne inwestycje


Symbolem bijących strumieńskich źródeł może być niezwykłe, bo wyjątkowe na skalę światową ze względu na najwyższy poziom jodu, źródło solankowe. Zabłocka solanka nie tylko stanowi inspirację do utworzenia w gminie strefy uzdrowiskowej połączonej ze znanym w Polsce uzdrowiskiem Goczałkowice-Zdrój, ale pomaga w zdynamizowaniu rozwoju gospodarczego, a w niedalekiej perspektywie da silny bodziec do zintensyfikowania agroturystyki i inicjatyw proekologicznych. Zlokalizowana w miejskim parku fontanna, z której tryska woda o zdrowotnych właściwościach, sprawiła, że miejsce to gromadzi ludzi różnych pokoleń – dzieci, młodzież, rodziców oraz – co ważne i piękne – seniorów. Tu można zagrać w koszykówkę, ale też w szachy, zrelaksować się, ale również zainspirować do działania na rzecz lokalnej społeczności. Integracyjny charakter mają utworzone w każdym sołectwie place zabaw, sale widowiskowe, świetlice środowiskowe, centra komputerowe z darmowym dostępem do Internetu i boiska sportowe.

Gmina umiejętnie wykorzystała czas wzrostu gospodarczego, korzystania ze środków unijnych, współpracy transgranicznej. „Tu właśnie jest Europa” – głosi dumnie jeden z licznych folderów promujących gminę. Z własnych i sprawnie pozyskiwanych środków zewnętrznych utworzono m.in. nowoczesne Miejskie Centrum Kultury i Rekreacji kipiące twórczą energią i ogniskujące działania lokalnych talentów. Przykładem owocnego partnerstwa jest projekt we współpracy z Województwem Żylińskim ze Słowacji pn. „Budatin – Strumień – rewitalizacja i rozwój dziedzictwa kulturowego” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W jego ramach w piwnicach ratusza powstała galeria sztuki, a zaniedbane dotąd wnętrza zmieniły się w oryginalne i przyjazne miejsce. W ramach projektu uporządkowano teren wokół Urzędu Miejskiego, dostosowano go do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstały nowe miejsca parkingowe.


Przyjaźnie wobec mieszkańców i gości


Najbardziej istotny jest fakt, że oprócz wielu działań inwestycyjnych, których nie sposób wymienić w tym krótkim opracowaniu, Gmina inwestuje w ludzi, wzmacniając ich potencjał na rynku pracy, wzbogacając kwalifikacje, poprawiając jakość życia. Edukacja przyczynia się do rozwoju gminy, przy dofinansowaniu niemal 3 mln zł udało się zorganizować kursy komputerowe, językowe, prawa jazdy, kroju i szycia czy księgowości. Dzięki nim mieszkańcy mają realne szanse zatrudnienia na zmieniającym się rynku pracy. W ramach EFS gmina Strumień zrealizowała 25 projektów, w których przeszkolonych zostało kilkaset osób dorosłych, a w projektowych inicjatywach wzięło udział ponad tysiąc młodych ludzi. Strumień wspiera szeroko rozumianą oświatę w myśl zasady budowania małej ojczyzny jako przyjaznego gniazda, które daje szansę do dalekich i wysokich lotów; tu ludzie nawzajem się wspierają i inspirują, motywują i twórczo rywalizują, pomagają sobie i wyznaczają dalekosiężne cele.

Dla zacieśniania współpracy kluczowe znaczenie mają spotkania partnerów. Bezpośrednie kontakty pomagają w rozwiązywaniu problemów, a także umożliwiają promowanie regionu. Okazją do takich spotkań było uczestnictwo Gminy Strumień w programie „Europa dla Obywateli”, w okresie Bożego Narodzenia szansę do wymiany spostrzeżeń daje „Wigilia Europejska”, na którą chętnie przyjeżdżają zagraniczni goście, bo na stałe wpisała się w tradycję Strumienia.


Przyjazny urząd


W praktycznym wymiarze wpływ na wizerunek przyjaznej gminy ma nowoczesna, otwarta na interesantów praca Urzędu Miejskiego. Gmina Strumień jako lider współpracy z siedmioma jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowała projekt pn. „e-Urząd – dodaj do ulubionych!”. Modernizacja informatyczna umożliwiła mieszkańcom załatwianie wielu spraw urzędowych drogą elektroniczną. Zadbano również o wyszkolenie pracowników samorządowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwiązań IT. Potencjał ekonomiczny gminy buduje m.in. blisko 600 podmiotów gospodarczych, które spotykają się z życzliwością władz samorządowych, co potwierdzają wysokie miejsca w prestiżowych rankingach. Strategia rozwoju aktywizuje przedsiębiorczość i wspiera tworzenie miejsc pracy; działania są uporządkowane dzięki Miejscowemu Planowi Zagospodarowania Przestrzennego całego obszaru gminy.

 

strumie_gala_widnica_przyjazna_gmina_1024            strumie_wrczenie_samorzdowiec_1024

             Anna Grygierek, Burmistrz Strumienia podczas Gali wręczenia nagród Przyjazna Gmina 2015

                       oraz Samorządowiec 25- lecia, która odbyła się 21.10.2015 r. w Świdnicy

 

Przyjazne bezpieczeństwo


Nieocenionym elementem spójnej wizji budowania gminy jest aspekt bezpieczeństwa i profilaktyki minimalizującej zagrożenia. Działają tu więc wyposażone w nowoczesny sprzęt jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej zapewniające szeroko pojętą ochronę, zintegrowane z Krajowym Systemem Ratowniczo-Gaśniczym. Skupiają one wokół swej działalności wielu społeczników, którzy są animatorami licznych wydarzeń o charakterze kulturalnym i sportowym. Komisariat policji i stacja Pogotowia Ratunkowego zlokalizowane w mieście dodatkowo sprzyjają bezpieczeństwu publicznemu. Atmosferę panującą w gminie potwierdzają słowa hymnu Strumienia: „A choć w mym mieście życie gna/ jak w pozostałych miastach kraju,/odcisnął na nim spokój znak/ jak trwałą cechę obyczaju”. Dodać trzeba, że spokój nie oznacza tu bierności i stagnacji, a wręcz przeciwnie – rozwój i postęp.

 

Przyjaźń ponad granicami


Obecnie Gmina Strumień współdziała z 11 partnerami, z którymi do tej pory w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej zrealizowała 23 projekty o charakterze kulturalnym, sportowym czy edukacyjnym. Strumień rozwija współpracę z partnerami czeskimi i słowackimi, której nadrzędną ideą jest nawiązanie dialogu, równanie szans i łamanie barier. Gmina pragnie wypromować swój aktywny wizerunek m.in. w ramach Polskiej Sieci Odnowy i Rozwoju Wsi, realizując projekt zdynamizowania najciekawszych miejscowości kraju; współtworzy też Lokalną Grupę Działania „Cieszyńska Kraina”, która jest liderem pozytywnych przemian regionu w ostatnich kilkunastu latach.

W naszej gminie dużo udało się zrobić, ale wciąż czeka nas wiele pracy i wyzwań. Przy wsparciu funduszy europejskich powstały w naszej gminie miejsca spotkań, place zabaw, remontowane są drogi, budynki, budowana jest kanalizacja. Inwestowaliśmy również w mieszkańców. Podstawą sukcesów jest nasza współpraca z mieszkańcami i Radą Miejską. Wspólnie, z niegasnącym optymizmem patrzymy w przyszłość – podkreśla Burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

Tagi:
Oceń artykuł:
zobacz ranking »
51%
49%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.