Formalności administracyjne przy utwardzaniu gruntu

Chcemy przeprowadzić roboty budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu na naszej działce – czy konieczne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę?

 

Zamierzenie budowlane polegające na utwardzeniu powierzchni gruntu wymagać będzie od właścicieli dopełnienia kilku formalności administracyjnych. Kwestia konieczności uzyskania pozwolenia na budowę, lub obowiązek zgłoszenia, ze względu na brak jednoznacznych dyrektyw prawnych, mogą jednak nastręczyć inwestorom pewnych problemów.

 

Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 5 Prawa budowlanego nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę wykonywanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu na działkach budowlanych – przypomina Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. Niestety ustawodawca nie zawarł żadnych dodatkowych wytycznych, które pozwoliłyby na dokładne określenie na czym w praktyce polegać miałoby takie utwardzenie. W konsekwencji nie zostały poruszone m.in. kwestie jakim celom może służyć przeprowadzenie takiego zamierzenia, czy jakie powinno być przeznaczenie utwardzonej powierzchni gruntu. W związku z brakiem jasnych wytycznych w praktyce coraz większa liczba inwestorów postanowiła przeprowadzać swoje zamierzenia budowlane nie w oparciu o pozwolenie na budowę, ale przy skorzystaniu z możliwości zgłoszenia. W efekcie do organów administracji publicznej napływać zaczęły wnioski zgłoszeniowe, w których za utwardzenie gruntu uznaje się m.in. budowę parkingów, placów składowych, czy budowę dróg. Jak pokazuje stanowisko podzielane przez niektóre z orzecznictw sądowych – takie działania inwestorów mogą nie zostać uznane za zgodne z obowiązującymi dyrektywami prawa budowalnego. Jak wynika bowiem bezpośrednio z art. 29 ust. 1 prawa budowlanego w wyniku wykonania robót budowlanych, które nie wymagały uzyskania pozwolenia na budowę, nie może powstać obiekt budowlany niewymieniony w katalogu obiektów budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl.


Jednak, w niektórych wyrokach sądowych możemy spotkać się ze stanowiskiem, zgodnie z którym ze względu na brak bezpośrednich prawnych wytycznych, po prawidłowym dokonaniu zgłoszenia bez sprzeciwu organu administracji publicznej, nie można jednoznacznie stwierdzić, że utwardzanie gruntu w tym konkretnym przypadku stanowi budowę obiektu budowlanego. Na inwestorach nie ciąży bowiem obowiązek wyjaśnienia celu oraz zamierzonego przeznaczenia zaplanowanych robót budowlanych polegających na utwardzeniu powierzchni gruntu. Organ administracji publicznej rozpatrujący wniosek zgłoszeniowy posiada natomiast kompetencje, by zakwestionować sposób przeprowadzenia tych robót, czy ich zakres – informuje Robert Tomaszewski z portalu www.dzialkanadmorzem.pl. W praktyce oznacza to, że o formalnościach administracyjnych obowiązujących inwestorów przy utwardzaniu powierzchni gruntu decydować będą konkretne, indywidualne okoliczności danej sprawy. To one właśnie przesądzą, czy konieczne będzie uzyskiwanie pozwolenia na budowę dla takiego zamierzenia, czy wystarczy jedynie zgłoszenie. Warto w tym kontekście przyjrzeć się wyrokowi Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 maja 2016 r. (sygnatura akt: I OSK 1678/15). Podkreślone zostało w tym orzecznictwie, iż utwardzenie powierzchni gruntu na działkach budowlanych najczęściej jest zaliczane do urządzeń budowlanych, a więc urządzeń technicznych związanych z innym obiektem budowlanym, zapewniającym możliwość użytkowania tego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. W praktyce jednak odpowiednia kwalifikacja takich robót zawsze powinna uwzględniać okoliczności towarzyszące konkretnej sprawie.  Oznacza to, że roboty budowlane, polegające na utwardzeniu powierzchni gruntów na działkach budowlanych, pomimo tego, że zostały zwolnione z obowiązku uzyskiwania przez inwestora prawa budowlanego, mogą mimo wszystko nie zostać przeprowadzone w oparciu o zgłoszenie, ze względu na ich zakres oraz sposób wykonania.

 

Robert Tomaszewski

Prezes Saveinvest

www.saveinvest.pl, www.dzialkanadmorzem.pl

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
53%
47%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.