Ubezpieczeniowa alternatywa dla rozsądnych

Ryzyko jest immanentną cechą każdej aktywności społeczno-gospodarczej. Jego obecność przekłada się na potencjalne zagrożenia, których materializacja utrudnia funkcjonowanie podmiotów prywatnych i jednostek publicznych. W perspektywie tej, szczególnego znaczenia nabiera właściwa i świadoma polityka zarządzania ryzykiem.

 Jej podstawy formułują wnikliwe analizy, ukierunkowane na identyfikację ewentualnych niebezpieczeństw wraz z określeniem prawdopodobieństwa ich wystąpienia i skutków do jakich mogą doprowadzić. Informacje te kategoryzują ryzyka i wskazują na potrzebę transferu pewnych jego klas poza struktury danej organizacji. Obniżenie skutków tych zagrożeń ma jednak swoje koszty, które zwykle istotnie różnią się w układzie podmiotów, oferujących ochronę ubezpieczeniową. Interesującym rozwiązaniem w tym względzie jest idea ubezpieczeń wzajemnych.

Implementacja idei wzajemności na płaszczyźnie relacji gospodarczych prowadzi do wykształcenia trwałych więzi, korzystnych dla wszystkich członków określonej wspólnoty. W obrębie ubezpieczeń oznacza to kumulatywne konstruowanie ochrony ubezpieczeniowej z jednoczesnym zapewnieniem jej właściwego zakresu przy optymalnej strukturze kosztów. Beneficjenci, a zarazem współtwórcy tych usług wchodzą w dwa, różne stosunki, tj. członkostwa w towarzystwie oraz ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia wzajemnego nie przenosi jednak w pełni ryzyka na towarzystwo, lecz zatrzymuje je na poziomie wspólnoty ubezpieczeniowej, co stanowi podstawę do częściowych zwrotów składek i/lub ich obniżenia w  następnych okresach, bądź wiąże się z koniecznością uiszczenia pewnych dopłat. Ostateczna cena cedowanego ryzyka zależy od poziomu szkodowości we wspólnocie, skali kosztów prowadzenia wspólnoty oraz wyników finansowych ewentualnych cesji reasekuracyjnych.

W zakreślonej idei ubezpieczeń wzajemnych wyraźnie widać, że łączy ona w sobie cechy ubezpieczenia, przenosząc część skutków ewentualnych zagrożeń z jednostki na wspólnotę, i samo ubezpieczenie, alokując część ryzyka własnego i obcego na ubezpieczonym członku towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. Kompozycji tej najlepiej sprzyja jednorodność aktywności publicznej i/lub gospodarczej. Podmioty o tym samym lub podobnym profilu działalności narażone są na identyczne kategorie ryzyka, co przekłada się na możliwość opracowania wspólnych, ale i dostosowanych do indywidualnych potrzeb programów ubezpieczeniowych. Ponadto, zintegrowanie funkcji usługobiorcy i właściciela, wsparte transparentnymi zasadami działalności TUW-CUPRUM, doskonale harmonizuje z potrzebą prowadzenia wspólnej polityki ubezpieczeniowej. Jej autorzy (Towarzystwo i jego Członkowie) są swoistą gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług, zwłaszcza gdy sfera aktywności ubezpieczających się wymaga niestandardowego spojrzenia na ich potrzeby. Permanentna i wspólna identyfikacja oczekiwań członków Towarzystwa sprawia, że jego oferta jest zawsze dostosowana do wymagań klientów.

Wzajemność w ubezpieczeniach może być źródłem korzyści (zwroty składek, niższe koszty ubezpieczenia w kolejnych okresach), bądź strat (dopłaty do składek). Nasze doświadczenia wskazują jednak, że kształtowanie takich relacji sprzyja obniżaniu kosztów ubezpieczeń majątkowych (niższe koszty akwizycji, działalność typu non profit, itd.). W konwencji tej od 1994 roku z powodzeniem działa Grupa Kapitałowa KGHM Polska Miedź S.A. i jej kooperanci, a także Lasy Państwowe (od 1999 r.).


Sumując dane z ostatnich 10 lat warto zauważyć, że:
- łączna kwota składek przypisanych brutto wyniosła 234,3 mln zł,
- zwroty składek ubezpieczonym na zasadach wzajemności ukształtowały się na poziomie 82,9 mln zł,
- fundusze celowe (prewencyjne) zasilono kwotą 1,7 mln zł,
- kapitał zakładowy i kapitał zapasowy Towarzystwa podwyższono o 7,2 mln zł i 13,3 mln zł.


Szczególną rekomendacją Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM w Lubinie są uzyskane prestiżowe wyróżnienia. W latach 2009-2012 działalność TUW-CUPRUM została uhonorowana tytułem Lidera Społecznej Odpowiedzialności „Dobra Firma 2009” oraz srebrnym i złotym godłem Najwyższej Jakości Quality International.
 
Ogólnopolski Program Lidera Społecznej Odpowiedzialności  „Dobra Firma” został zorganizowany przez Forum Biznesu pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk. Ideą programu było wyłonienie  firm - liderów  w zakresie realizacji założeń odpowiedzialności społecznej biznesu. Uzyskanie tytułu  Lidera  potwierdziło status Towarzystwa, jako firmy solidnej, wrażliwej na potrzeby otoczenia, z którą warto się wiązać i współpracować.

Konkurs Najwyższa Jakość Quality International został zorganizowany przez Forum Biznesu pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i Klubu Polskie Forum ISO 9000. Jego laureatami są wyłącznie instytucje oraz firmy produkcyjne i usługowe działające na terenie Polski, które mogły poszczycić się czytelną polityką jakości w odniesieniu do produktu, usługi lub systemu zarządzania. Przyznane TUW-CUPRUM srebrne godło w kategorii QI SERVICES – usługi najwyższej jakości (2010 r.) oraz złote godło w kategorii QI ORDER – zarządzanie najwyższej jakości (2012 r.) świadczą, że Towarzystwo prowadzi swoją działalność na światowym poziomie.

 


Oceń artykuł:
zobacz ranking »
56%
44%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.