Wyjątkowy powiat

Powiat kłodzki to jeden z najpiękniejszych zakątków Polski. To idealne miejsce dla turystów i inwestorów. Położony w południowo-zachodniej części Polski zachwyca niezwykłymi pasmami górskimi Sudetów, wspaniałymi uzdrowiskami i bogatym dziedzictwem kulturowym. Przez wieki mieskodzko_herb_powiatu_622zały się tutaj wpływy kultury i tradycji czeskiej, niemieckiej i polskiej i z tej różnorodności do dziś czerpiemy inspirację. Panują tu warunki do uprawiania turystyki pieszej, rowerowej, zmotoryzowanej,  narciarstwa, wędkarstwa, łowiectwa oraz spa&wellness. Powiat ma charakter przemysłowo-rolniczy, lecz to  turystyka i związane z nią usługi są najważniejszą i wiodącą częścią lokalnego rynku. Sprzyja temu malowniczość górskiego krajobrazu, sieć dróg (w tym trasa Wrocław-Praga oraz Wrocław-Brno), rozwinięta baza turystyczna, a nade wszystko źródła wód mineralnych w uzdrowiskach z leczniczym mikroklimatem.

 

Sprawne zarządzanie

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku od wielu lat jest w czołówce sprawnie zarządzanych jednostek administracji samorządowej. Nagrody (m.in. QI Order w latach 2013 i 2014, Know Health 2014, EFQM „Zaangażowanie w doskonalenie” 2014, Euro-Powiat i Lider Pozyskiwania Funduszy Unijnych 2014), bardzo wysokie miejsca w ogólnopolskich rankingach  (m.in. w rankingu „Wspólnoty”  Oszczędny urząd – 13 miejsce w 2014 r.), uczestnictwo w spotkaniach benchmarkingowych służących wymianie doświadczeń, ale też sprawne wdrażanie wszelkich wymaganych norm i instrumentów działania są dowodem na to, że promowana przez władze powiatu współpraca na wielu szczeblach, a także utrzymywanie wysokich standardów w codziennej pracy przynosi dobre efekty.

 

atrakcje_powiatu_kodzkiego_4_761

 

Już w 2003 roku nastąpiło w kłodzkim starostwie wdrożenie systemu zarządzania jakością wg normy ISO 9001-2001, certyfikowane w latach 2005, 2008, 2011. Od roku 2012 w wyniku połączenia z systemem kontroli zarządczej w kłodzkim starostwie funkcjonuje Zintegrowany System Zarządzania, od wielu lat prowadzone są tu również badania satysfakcji klientów urzędu, dzięki czemu wdrażane są regularnie działania doskonalące. Na bieżąco aktualizowana jest Strategia Rozwoju Powiatu Kłodzkiego (obecna, obejmująca lata 2016-2020, została zaktualizowana już w  2016 r.). Starostwo posiada także Strategię Informatyzacji Powiatu Kłodzkiego na lata 2013-2020.

 

Starostwo Powiatowe w Kłodzku trzeci rok z rzędu bierze udział w Ogólnopolskim Programie Najwyższa Jakość Quality International. Oprócz szansy za złote godło QI w kategorii QI Order )zarządzanie), w tym roku nagrodzone zostanie Perłą Jakości QI 2016.

 

 

Innowacyjność

 

Starostwo kłodzkie stawia na ciągłe wdrażanie nowoczesnych rozwiązań w administracji, żeby jak najbardziej ułatwić klientom korzystanie ze swoich zasobów. Dlatego nieustannie uczestniczy w projektach, które mają temu pomóc. Budowa innowacyjnych e-usług świadczonych przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru powiatu kłodzkiego to realizowany w latach 2014-2015 roku projekt, w którym Powiat Kłodzki był liderem i w którym uczestniczą niemal wszystkie gminy powiatu (12 z 14). Dzięki realizacji tego projektu kłodzkie starostwo oraz 12 samorządów z terenu powiatu podniosło znacząco standardy świadczonych usług drogą elektroniczną, zapewnia klientom oraz przedsiębiorcom dostępność usług świadczonych w postaci elektronicznej przy wykorzystaniu platformy e-PUAP oraz zwiększyło efektywność tych usług, zdecydowanie usprawniając obsługę klientów. Całkowita wartość projektu wynosiła  2,8 mln zł,  z czego 2,3 mln to dofinansowanie z POKL.

 

W ramach systemu zarządzania powiatowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym funkcjonuje  tu  również Geoportal powiatu kłodzkiego, który pozwala na kompleksowe zarządzanie powiatowym ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej, otwierając dostęp do informacji zgromadzonej w zasobie powiatowym dla potrzeb obywateli (dostęp publiczny), gmin i innych instytucji (dostęp autoryzowany).

 

Z kolei w promocji powiatu od 2015 roku pomaga aplikacja MOBIS Mobilny Informator Samorządowy. System stanowi narzędzie do stałego kontaktu z mieszkańcami w zakresie przekazywania praktycznych informacji związanych zarówno z codziennym życiem, jak i informator dla turystów. Innowacyjna aplikacja zawiera liczne moduły tematyczne, m. in. ciekawe miejsca, służba zdrowia, informacje o urzędzie, pogoda, zagrożenia (wichury, ulewy, burze), oferty pracy, szlaki turystyczne, kalendarz wydarzeń, noclegi, a wkrótce aplikacja będzie rozszerzona.

 

Inwestycje, czyli drogi do rozwoju

 

W ciągu ostatnich lat w powiecie kłodzkim najważniejsze środki inwestowane są w rozwój i modernizację sieci drogowej. Rozpoczynająca się właśnie budowa obwodnicy Kłodzka o wartości niemal 200 mln zł  to największe wspólne osiągnięcie władz powiatu i wielu partnerów, w tym parlamentarzystów oraz burmistrzów i wójtów gmin powiatu. Ale w minionych latach powiat co roku pozyskiwał środki zewnętrzne  rzędu 8-10 mln zł na inwestycje na swoich drogach, współpracując z lokalnymi samorządami gminnymi (poprzez współfinansowanie wkładu własnego w pozyskiwaniu środków), nadleśnictwami i kamieniołomami (wiele dróg jest niszczonych przy okazji wywozu drewna czy kruszywa), Biorąc pod uwagę, że Powiat Kłodzki administruje ponad 700 kilometrową siecią swoich dróg, inwestycje w tym obszarze są priorytetowe dla jego rozwoju gospodarczego. W latach 2010-2014 powiat zainwestował w remonty i modernizacje dróg ponad 56 mln zł. W roku 2015 była to kwota ponad 12 mln zł (z czego ze środków zewnętrznych – 8,9 mln zł.

 

kodzko_odnowiony_tabor_kodzkiego_pks_1296

Odnowiony tabor kłodzkiego PKS

 

Na trok 2016 planowane jest pozyskanie środków na inwestycje drogowe na łączną kwotę 26 mln zł. Ale drogi to nie jedyny obszar, w którym powiat planuje tak duże inwestycje. W ramach RPO WD 2014-2020 w osi priorytetowej gospodarka niskoemisyjna za ponad 6,5 mln zł z dofinansowaniem  w wysokości 5,5 mln zł planowana jest termomodernizacja budynków po byłym oddziale straży granicznej w Kłodzku oraz siedziby LO w Nowej Rudzie.

 

Co roku podejmowane są także inwestycje w oświatę, zarówno te remontowo-budowlane, jak zaangażowane w podnoszenie poziomu edukacji. Dobrze rozwinięte jest w powiecie szkolnictwo zawodowe, w już w tym roku planowane jest aplikowanie o środki w wysokości 2 mln zł na doposażenie pracowni edukacyjnych (głównie informatycznych) w powiatowych szkołach ponadgimnazjalnych.

 

Dzięki bardzo sprawnie funkcjonującemu Powiatowemu Urzędowi Pracy w Kłodzku regularnie spada w powiecie bezrobocie, które co prawda wciąż jest bardzo wysokie, ale na koniec 2015 roku było aż o 10% niższe niż na koniec roku 2014.

 

Bezpieczeństwo i transport

 

Od 2000 roku działa w Kłodzku jeden z niewielu w Polsce, koordynowany przez powiat, Lokalny System Osłony Przeciwpowodziowej. LSOP tworzy 38 punktów pomiarowych: 22 punkty pomiaru stanów wód w rzekach i 16 punktów pomiaru opadów atmosferycznych. Dane LSOP są dostępne w czasie bieżącym w internecie www.lsop.powiat.klodzko.pl. Powiat ma także jedną z najlepiej wyposażonych straży pożarnych w Polsce – dzięki uczestnictwu w polsko-czeskim projekcie unijnym zakupiono dla 9 gminnych jednostek OSP najnowocześniejsze wozy pożarnicze, a w tym roku powiat również wspiera KP PSP w Kłodzku i dofinansowuje zakup ciężkiego wozu pożarniczego.

 

lsop_1344

 

Powiat kłodzki jako jeden z niewielu na Dolnym Śląsku jest właścicielem PKS-u. W 2014 roku odnowiony został tabor spółki, która dzięki pozyskaniu ponad pięciomilionowego dofinansowania ma w swoim zasobie 12 nowych i nowoczesnych autobusów. Na najbliższe lata planowana jest także budowa w stolicy powiatu Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego, w budowę którego zaangażowane będą PKP, PKS w Kłodzku, miasto oraz powiat. Coraz więcej dzieje się także w transporcie kolejowym. Niedawno wznowione zostało połączenie na trasie Kłodzko – Kudowa-Zdrój, a planowane jest ponowne uruchomienie połączenia Kłodzko – Stronie Śląskie.

 

Podstawowe informacje

 

Powiat Kłodzki jest największym spośród 26 powiatów województwa dolnośląskiego, jego powierzchnia wynosi 1642 km2, a zamieszkuje go ok. 163 tys. ludzi. W skład powiatu wchodzi 14 gmin: Bystrzyca Kłodzka, Duszniki-Zdrój, Kłodzko (miastoi gmina), Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Lewin Kłodzki, Międzylesie, Nowa Ruda (miasto i gmina), Polanica-Zdrój, Radków, Stronie Śląskie oraz Szczytna. Graniczy z Republiką Czeską (długość granicy 190 km).

 

Dla inwestorów

 

Na terenie powiatu w Kłodzku, Nowej Rudzie i Jaszkowej Górnej ulokowane są biura i hale Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”, a w Nowej Rudzie istnieje dodatkowo Noworudzki Park Przemysłowy, Technoinkubator oraz działa tam Agencja Rozwoju Regionalnego "AGROREG" S.A. również wspierająca przedsiębiorców i inwestorów.

 

Dla turystów – wybrane atrakcje

 

Pasma górskie: Góry Stołowe, Góry Orlickie, Góry Bystrzyckie, Góry Złote, Góry Bialskie  i Masyw Śnieżnika, Góry Bardzkie, Góry Sowie.

 

atrakcje_powiatu_kodzkiego_3_761

 

Ośrodki narciarskie: Czarna Góra, Zieleniec, Lądek-Zdrój, Kamienica
Parki narodowe, krajobrazowe, rezerwaty: Park Narodowy Gór Stołowych, Śnieżnicki Park Krajobrazowy, Błędne Skały, Szczeliniec Wielki, Wielkie Torfowiska Batorowskie, Jaskinia Niedźwiedzia

 

Uzdrowiska: Polanica-Zdrój, Duszniki-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Lądek-Zdrój, Długopole-Zdrój

 

Atrakcje: Twierdza Kłodzka, Sanktuarium w Wambierzycach, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach-Zdroju, Muzeum Filumenistyczne w Bystrzycy Kłodzkiej, Muzeum Górnictwa w Nowej Rudzie

 

Oprac.: Marta Zilbert

 

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
53%
47%
Autor
Zaloguj się i komentuj pod swoim nickiem, jeśli nie masz jeszcze konta zarejestruj się
Treść
Obrazek
Podaj kod
 
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.