Forum Społeczno-Gospodarcze, Kraków 2014 - fotorelacja

Ogólnopolskie Forum Społeczno-Gospodarcze, Kraków 2014. FOTORELACJA

 

W krakowskim Urzędzie Miasta odbyło się Ogólnopolskie Forum Społeczno-Gospodarcze. Podczas kilku sesji panelowych rozmawialiśmy o samorządności, spółdzielczości i biznesie społecznie odpowiedzialnym. Na zakończenie obrad nagrodziliśmy Laureatów programów: Przyjazna Gmina, Lider Spółdzielczości i Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma, Dobry Pracodawca.  Organizatorem konferencji była nasza redakcja oraz Miasto Kraków.

 

pgr_9062a_810

 

O konferencji piszemy też w piątkowym (06.06.2014) wydaniu Forum Biznesu na łamach Dziennika Gazety Prawnej.

 

Z udziałem prezydentów i burmistrzów miast, prezesów spółdzielni mieszkaniowych i produkcyjnych, przedstawicieli przedsiębiorstw – liderów CSR podejmowaliśmy kwestie ważne dla polskiego samorządu, spółdzielczości i biznesu społecznie odpowiedzialnego. Konferencję zainaugurowali Anna Biszkowiecka, redaktor naczelna Forum Biznesu i prof. Jacek Majchrowski, Prezydent Krakowa.

 

pgr_9072_1000

Red. Anna Biszkowiecka

 

pgr_9086_1000

Prezydent Jacek Majchrowski

 

Czy spółdzielnia może być wspólnotową formą działalności gospodarczo-społecznej, alternatywną i konkurencyjną dla podmiotów stricte komercyjnych? Jakie szanse i zagrożenia dla spółdzielczości w globalizującym się świecie i co niosą projektowane zmiany prawa spółdzielczego? Odpowiedzi na te pytania szukali zaproszeni goście i paneliści, m.in. Alfred Domagalski - Prezes Zarządu Krajowej Rady Spółdzielczej, Janusz Paszkowski - Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy oraz dr Krzysztof Lachowski - Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców.

 

pgr_9178_1000

 

Jak w kontekście działania spółdzielni, samorządu i biznesu rozumieć partnerstwo publiczno-prywatne i publiczno-publiczne? Jakie szanse, a jakie  zagrożenia niesie taka współpraca na poziomie stymulowania rozwoju nowych miejsc pracy, edukacji, czy budownictwa spółdzielczego?

 

pgr_9205_1000

Panel „Partnerstwo publiczno-prywatne, publiczno-publiczne, współpraca z organizacjami pozarządowymi – szanse i zagrożenia". Wystąpienie Andrew Hallama – Sekretarza Generalnego Stowarzyszenia ASPIRE, które  reprezentuje firmy z sektora IT i zaawansowanych usług biznesowych. To największa tego typu organizacja w Polsce i zrzesza ponad 130 podmiotów, głównie z Krakowa, będącego w ścisłej światowej czołówce  centrów zaawansowanych usług biznesowych.

 

Forum było też okazją do poznania wzorców w tym zakresie, jak i oczekiwań inwestycyjnych w kontekście nowej perspektywy dotacji unijnych (2014-2020), możliwości współpracy i współdziałania samorządów: terytorialnego i spółdzielczego w integracji i rozwoju społeczności lokalnych. W tej dyskusji swoimi doświadczeniami podzielili się włodarze zarówno większych, jak i mniejszych miejscowości, m.in. Stargardu Szczecińskiego, Strumienia, a także spółdzielcy m.in. z Łodzi, Warszawy czy Pawłowic.


pgr_9298_1000

Panel „Wzorce i oczekiwania funkcjonowania samorządów i spółdzielni w kontekście nowej perspektywy dotacji unijnych (2014-2020). Możliwości współpracy i współdziałania samorządów: terytorialnego i spółdzielczego”. Na zdjęciu od lewej: dr Krzysztof Lachowski, Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców, Rafał Gronicz - Burmistrz Zgorzelca, Arkadiusz Kocikowski – Dyrektor Biura Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego Urzędu Miasta Stargard Szczeciński oraz Janusz Paszkowski - Prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielni Pracy w Warszawie

 

 

Zastanawialiśmy się także jak polscy samorządowcy, spółdzielcy i przedsiębiorcy definiują pojęcie zrównoważonego rozwoju – jakich szans, ale i zagrożeń upatrują w procesie integrowania działań polityczno-gospodarczych, społecznych i przyrodniczych, a także równoważenia szans zarówno współczesnych jak i przyszłych pokoleń.

 

To szeroko rozumiana społeczna odpowiedzialność biznesu. Szczegółowym zagadnieniom w tym zakresie poświęcona była specjalna sesja podczas Forum. W dyskusji poświęconej m.in. wolontariatowi pracowniczemu, fundacjom, kampaniom społecznym, polityce propracowniczej i ekologii udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorstw, będących liderami w zakresie założeń CSR, m.in.: Capgemini Polska, ING Bank Śląski, Orange Polska, Nestle Polska, Grupy Żywiec, Tesco, Eelctrolux czy Franke, a także fundacji „Mam marzenie” i „Gorące serce”.

 

***

 

Kwestie dotyczące biznesu społecznie odpowiedzialnego stają się coraz istotniejsze i firmy, zarówno te duże, międzynarodowe korporacje, jak i te mniejsze, działające lokalnie, przywiązują do nich coraz większą wagę. Zrównoważony rozwój każdego podmiotu gospodarczego jest uzależniony od otoczenia, w którym on funkcjonuje. To właśnie relacje z różnymi grupami interesariuszy świadczą nie tylko o tym, w jaki sposób firma jest postrzegana, ale także o tym, czy np. stanowi przyjazne miejsce pracy, do którego pracownicy wracają z przyjemnością i w którym realizują swoje zawodowe plany. Społeczna odpowiedzialność biznesu stanowi pewnego rodzaju wykładnię odzwierciedlającą zaangażowanie władz danego podmiotu w relacje międzyśrodowiskowe, których on sam jest nieodłącznym elementem.

 

csr_1_966_01

Panel dyskusyjny sesji CSR

 

 

ventor2_800

Sesja CSR, Janusz Urbanik, Prezes Zarządu Ventor Sp. z o.o.

 

Analizując założenia każdej strategii CSR nie sposób uniknąć kwestii związanych z polityką propracowniczą. To, czy firma dba o swoich pracowników, czy wychodzi naprzeciw ich oczekiwaniom stanowi po części także wyznacznik przewagi konkurencyjnej. W ostatnich latach coraz modniejszą formą realizowania założeń polityki biznesu społecznie odpowiedzialnego właśnie wśród pracowników jest wolontariat. Dotyka on bardzo różnych obszarów działalności i aktywności społecznej, ale zawsze jest doskonałym instrumentem integrującym zespół. Podczas konferencji próbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie  dlaczego  przedsiębiorstwa najróżniejszych branż angażują się w akcje społeczne oparte właśnie o ideę wolontariatu? Wolontariat pracowniczy to niezwykle pożyteczna działalność, która wspiera nie tylko rozwój samych pracowników, ale w sposób bardzo pozytywny wpływa na całą organizację. Coraz więcej firm uwzględnia go w swoich założeniach. Umożliwienie pracownikom zaangażowania się w różnego rodzaju akcje dobroczynne staje się zwłaszcza w dużych firmach niezbędnym elementem polityki propracowniczej.

 

pgr_9138_800

Panel dyskusyjny sesji CSR

    

Jednym z ważniejszych narzędzi CSR są fundacje. Dlaczego firmy tworzą fundacje? Dlaczego z nimi współpracują? Czy ta współpraca ma zwykle charakter długofalowy czy raczej przyjmuje formę pomocy doraźnej? Także na te tematy rozmawialiśmy podczas Forum Społeczno-Gospodarczego w Krakowie.

 

csr_2_898

Panel dyskusyjny sesji CSR

   

Kolejnym narzędziem są kampanie społeczne. Zwykle są to projekty edukacyjne ukierunkowane na konkretny problem lub poświęcone określonemu zagadnieniu. W dużej mierze ich powodzenie zależy od formy jaką przyjmują, a kwestią najważniejszą wydaje się być odpowiedni dobór grupy docelowej, do której jest skierowana kampania. Czy faktycznie jest to klucz do sukcesu?

 

W dyskusji nie brakowało także tematu ochrony środowiska, ponieważ ekologia, zwłaszcza w ostatnich latach, stała się bardzo popularnym narzędziem biznesu społecznie odpowiedzialnego. Jest to zagadnienie bardzo złożone i wieloaspektowe, często łączące się z innymi ważnymi kwestiami np. ochroną dóbr kultury, gospodarką surowcową czy rekultywacją terenów.

 

pgr_9250_800

Panel dyskusyjny sesji CSR

 

CSR to wielowątkowe, złożone zagadnienie, dlatego niezwykle ważnym zadaniem organizowanie takich właśnie spotkań, na których mamy możliwość zdobycia nowej wiedzy i wymiany doświadczeń. Z punktu widzenia wymiany informacji ciekawym trendem jest również coraz bardziej popularne raportowanie działań związanych z CSR.


CZYTAJ WIĘCEJ: FOTORELACJA Z PANELU CSR OGÓLNOPOLSKIEGO FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

 

*** 

 

Sesje dyskusyjne zwieńczyła uroczystość wręczenia statuetek przedstawicielom podmiotów, które są laureatami programów konkursowych: Przyjazna Gmina, Lider Spółdzielczości i Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma, Dobry Pracodawca. Nagrody wręczali: Anna Biszkowiecka, Redaktor naczelna Forum Biznesu, prof. dr hab. Maria Flis, Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dr Krzysztof Lachowski, Prezes Zarządu Towarzystwa Spółdzielców, Krajowa Rada Spółdzielcza.

 

pgr_9472_2000

Laureaci Programu "Przyjazna Gmina"

 

pgr_9480_1000

Laureaci Programu "Lider Spółdzielczości"

 

 pgr_9490_1000

Laureaci Programu "Liderzy Społecznej Odpowiedzialności - Dobra Firma, Dobry Pracodawca"

 


ogolnopolskie_forum_spoleczno_gospodarcze_banner_2947

 

Program Przyjazna Gmina, którego szósta edycja właśnie się rozpoczyna, odbywa się pod honorowym patronatem Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Ma on na celu wyłonienie najlepszych polskich gmin, wskazanie kierunków rozwoju w polskim samorządzie lokalnym, a także promocję gminy w zakresie gospodarczym, społecznym, ekologicznym, turystyczno-przyrodniczym i historyczno-kulturowym.

 

Z kolei Ogólnopolski Program Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma, Dobry Pracodawca i nowa kategoria – Eko Firma, który odbywa się pod patronatem Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk, ma za zadanie upowszechnienie w firmach i instytucjach zasad CSR. Program ma także na celu  wskazanie liderów w tym zakresie. Programowi temu i zagadnieniom z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu dedykowany jest specjalny serwis SpołecznieOdpowiedzialni.info.

 

Natomiast program Liderzy Spółdzielczości, skierowany jest do podmiotów działających na zasadach współwłasności społecznej – spółdzielni mieszkaniowych i produkcyjnych, towarzystw budownictwa społecznego, banków spółdzielczych. Program prezentuje spółdzielczych liderów, którzy na co dzień potwierdzają, że mają solidne podstawy ku temu, aby być konkurencyjnym i dążyć do pozycji lidera w danej branży.

***

 

Zapraszamy do lektury całego, konferencyjnego wydania Forum Biznesu, na którego łamach już niebawem opublikujemy szeroką fotorelację z Forum.  Organizatorem Wydarzenia była Grupa Media PRess – wydawca cykli gospodarczych Forum Biznesu i Biznes Trendy oraz portali internetowych forumbiznesu.pl i spolecznieopowiedzialni.info.

 

I OGÓLNOPOLSKIE FORUM SPOŁECZNO-GOSPODARCZE
pod patronatem Prezydenta Krakowa, Prof. Jacka Majchrowskiego

6 czerwca 2014 r., Urząd Miasta Krakowa


Organizator - Grupa Media PRess:
Forum Biznesu
www.forumbiznesu.pl
Biznes Trendy
www.SpołecznieOdpowiedzialni.info

Współorganizator / Patron:
Urząd Miasta Krakowa

Patroni Honorowi:
Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz
Minister Gospodarki Janusz Piechociński
Marszałek Województwa Małopolskiego Marek Sowa
Wojewoda Małopolski Jerzy Miller
Związek Miast Polskich
Związek Gmin Wiejskich RP

Partner Merytoryczny:
Krajowa Rada Spółdzielcza

Patroni medialni
TVP Katowice
Dziennik Gazeta Prawna
Radio PiN
Bankier.pl
Europejski Doradca Samorządowy (EDS) aleBank.pl
eGospodarka.pl
Money.pl

 

Program I Ogólnopolskiego Forum Społeczno-Gospodarczego

  forum_reklama_2900

 

Oceń artykuł:
zobacz ranking »
45%
55%
Copyright © ForumBiznesu.pl 2012-2019 - Design & Engine - portale internetowe - FineCMS.pl
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi.