Dobry Produkt - Wybór Konsumentów

Dobry Produkt - Wybór Konsumentów

Ogólnopolskie Badania Postaw i Preferencji Konsumenckich

„Dobry Produkt - Wybór Konsumentów”

Badanie to realizowane jest na próbie 1000 pełnoletnich osób z całej Polski metodą komputerowo wspomaganych sondaży techniką wywiadu telefonicznego (CATI), w oparciu o platformę CADAS. Respondenci odpowiadają na pytanie: który produkt uważają za najlepszy w danej kategorii, godny zaufania, niekoniecznie taki, którego mieli możliwość sami używać. Produkty o najwyższej liczbie wskazań otrzymują tytuł „Dobry Produkt– Wybór Konsumentów” oraz Godło: Złote, Srebrne lub Brązowe.

Wśród Laureatów Programu znaleźli się:

 

 

 

 

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.