ArcelorMittal wyznacza standardy dla przemysłu stalowego na świecie

ArcelorMittal wyznacza standardy dla przemysłu stalowego na świecie

Na zdjęciu: Frederik Van De Velde, dyrektor generalny ArcelorMittal Poland oraz Tomasz Słupek, kierownik regionalny DNV ds. certyfikacji na Polskę z certyfikatem standardu ResponsibleSteel

Koncern ArcelorMittal jest inicjatorem wdrożenia globalnego standardu ResponsibleSteel w branży stalowej. Dotyczy on odpowiedzialnego wytwarzania stali przez cały sektor, z naciskiem na zagadnienia społeczno-środowiskowe. Powołano niezależną organizację, która zachęca do poddawania się dobrowolnej certyfikacji wszystkich wiodących producentów stali na wszystkich kontynentach. Polska spółka koncernu – ArcelorMittal Poland – jako pierwsza w tej części Europy wdrożyła standard w 2021 roku, a certyfikowała go w roku ubiegłym.

ArcelorMittal Poland jest liderem produkcji stali w Polsce i częścią największego koncernu tej branży na świecie. Skupia blisko 50 proc. potencjału produkcyjnego krajowego przemysłu hutniczego. W Polsce koncern stanowi pięć hut: w Krakowie, z najnowocześniejszą w Europie walcownią, w Dąbrowie Górniczej, Sosnowcu, Świętochłowicach i Chorzowie. Do koncernu należą także Zakłady Koksownicze Zdzieszowice, będące największym producentem koksu w Europie. ArcelorMittal Poland zatrudnia prawie 10 tys. Osób wraz ze spółkami zależnymi (na świecie jest to blisko ćwierć miliona pracowników w ponad 60 krajach). W Polsce koncern produkuje szeroki wachlarz wyrobów długich, płaskich, specjalnych oraz półwyrobów stalowych na potrzeby m.in. budownictwa, AGD i transportu. Jest jednym z trzech na świecie producentów szyn o długości 120 metrów.

Wyprodukowane w ArcelorMittal Poland długie szyny gotowe do dostarczenia do odbiorców

Wyprodukowane w Arcelor Mittal Poland długie szyny gotowe do dostarczenia do odbiorców

W Polsce ArcelorMittal na przestrzeni ponad 20 lat działalności zainwestował 8,5 mld zł we wszystkie zakłady, unowocześniając je na każdym z etapów produkcji, która odbywa się zgodnie z wdrożonym, certyfikowanym i poddawanym ciągłej ewaluacji Zintegrowanym Systemem Zarządzania, który spełnia szereg norm: ISO 9001:2015 (jakość), 14001:2015 (środowisko), 50001:2018 (energia), 45001:2018 (BHP), Specyfikację Techniczną IATF16949:2016, ISO/IEC 17025 dotyczącą akredytacji laboratoriów badawczych oraz wspomniany międzynarodowy standard dla branży stalowej ResponsibleSteel, którego ArcelorMittal jest inicjatorem. Polska spółka normę tę wdrożyła w 2021 r., a certyfikat uzyskała w 2022, jako pierwszy producent stali w tej części Europy. ResponsibleSteel jest komplementarny do funkcjonującego Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Potwierdza, że wszystkie zakłady ArcelorMittal Poland spełniają najwyższe wymagania w obszarach określonych zasadami odpowiedzialnego wytwarzania stali dla całego sektora, z naciskiem na zagadnienia społeczno-środowiskowe. Powołano do życia niezależną organizację ResponsibleSteel, a procesowi dobrowolnej certyfikacji poddają się wszyscy wiodący producenci stali ze wszystkich kontynentów. Dzięki wdrożonym procedurom w zakładach ArcelorMittal w Polsce m.in. poprawiono zdecydowanie bezpieczeństwo pracy, zmniejszając częstotliwość wypadków o 90 proc. oraz zredukowano o blisko 40 proc. emisję dwutlenku węgla co pozytywnie wpłynęło na środowisko.

Wolontariusze ArcelorMittal Poland ucza o zawodzie hutnika

ZSZ w ArcelorMittal Poland jest ciągle doskonalony w oparciu o kluczowy program World Class Manufacturing (WCM). Zdefiniowanych 10 filarów i skodyfikowane metody sprawiają, że systematycznie następuje doskonalenie we wszystkich obszarach zakładów w Polsce przy zaangażowaniu pracowników każdego szczebla. Rozwój WCM jest poddawany okresowym przeglądom oraz weryfikowany przez wewnętrzne i zewnętrzne audyty, a pozyskane oceny zwieńczone są certyfikatami, potwierdzającymi utrzymanie lub osiągnięcie kolejnych poziomów doskonalenia organizacji.

Oprócz niestannego doskonalenia procedur, podnoszenia kompetencji, optymalizowania procesów i zwiększania wydajności, ArcelorMittal Poland konsekwentnie angażuje się także we wspieranie społeczności lokalnych, realizując liczne programy edukacyjne, ochrony zdrowia czy poprawy bezpieczeństwa. W ciągu minionych lat firma przeznaczyła na te cele ponad 23 mln złotych. Od niedawna jest sponsorem tytularnym otwartego w lutym br, nowego kompleksu Zagłębiowskiego Parku Sportowego w Sosnowcu.

Magdalena Tułecka

Aktualnie ArcelorMittal Poland po raz trzeci ubiega się o medal QI w Programie Najwyższa Jakość Quality Intermational.
Tym samym firma ma szansę zdobyć statuetkę specjalną – Perłę QI 2023.

 

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Portal internetowy ForumBiznesu.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.