Avery Zweckform: Pionier zrównoważonego rozwoju!

Avery Zweckform: Pionier zrównoważonego rozwoju!

W dzisiejszych czasach troska o środowisko naturalne i zrównoważony rozwój stają się coraz bardziej istotne dla firm. Avery Zweckform, będąc liderem w branży etykiet samoprzylepnych, wyznacza nowe standardy, łącząc innowacyjność z zasadami ekologii i społecznej odpowiedzialności. Od samego początku firma przywiązuje ogromną wagę do dbałości o środowisko i wspierania zrównoważonego rozwoju. W 2024 roku, nadal kontynuując swoją misję, wprowadziliśmy szereg nowych inicjatyw, aby nasze działania były jeszcze bardziej zgodne z wymaganiami ekologicznymi oraz społecznymi.

Zrównoważone produkty i opakowania
Jednym z głównych priorytetów Avery Zweckform jest zapewnienie, że wszystkie nasze produkty spełniają surowe kryteria zrównoważonego rozwoju. W 2024 roku osiągnęliśmy ważny cel, który planowaliśmy wdrożyć do 2025 roku, wyprzedzając tym samym nasze wcześniejsze założenia o rok! 100% wszystkich oferowanych przez nas etykiet w arkuszach A4 (ok. 550 artykułów) to produkty certyfikowane znakiem ekologicznym i posiadają, co najmniej jeden z następujących certyfikatów:
    • Etykiety wytwarzane z papieru z certyfikatem FSC®
    • Etykiety recyklingowane z certyfikatem „Błękitnego Anioła®”
    • Etykiety neutralne dla klimatu
Odświeżyliśmy także ofertę kategorii: Etykiety do opisu ręcznego (83 artykuły) oraz Papier fotograficzny (24 artykuły), aby spełniały najnowsze wymogi ekologiczne i były bardziej dopasowane do potrzeb zmieniającego się rynku. Produkty te również posiadają już certyfikat FSC® i zostały wytworzone z papieru pochodzącego z odpowiedzialnie zarządzanych zasobów leśnych. Ponadto, stale dążymy do minimalizowania naszego śladu węglowego poprzez zastosowanie nowatorskich technologii i procesów produkcyjnych.


Wsparcie dla zrównoważonego użytkowania i utylizacji
Jako firma, nie tylko dostarczamy produkty, ale również wspieramy naszych klientów w odpowiedzialnym i przyjaznym dla środowiska użytkowaniu i utylizacji naszych etykiet przez cały "cykl życia produktu". Wdrażamy systemy recyklingu i zachęcamy do świadomego wykorzystywania zasobów, aby ograniczyć ilość odpadów i minimalizować negatywny wpływ na środowisko.


Społeczna odpowiedzialność
W Avery Zweckform zawsze dbamy o naszych pracowników, oferując im nowoczesne i elastyczne warunki pracy, zgodne z oczekiwaniami ekologicznymi i socjalnymi obecnej generacji. Wierzymy, że zaangażowanie pracowników jest kluczowe dla osiągnięcia naszych celów zrównoważonego rozwoju, dlatego stawiamy na budowanie pozytywnej atmosfery pracy i wspieranie rozwoju naszych zespołów.


Produkcja neutralna klimatycznie
Jako odpowiedź na wyzwania związane ze zmianami klimatycznymi, wprowadziliśmy program redukcji emisji gazów cieplarnianych w naszych zakładach produkcyjnych. Dążymy do osiągnięcia neutralności klimatycznej poprzez inwestowanie w odnawialne źródła energii i optymalizację naszych procesów produkcyjnych. Nasze wysiłki zostały docenione, uzyskując znak firmy neutralnej pod względem emisji CO2, certyfikowany przez „Focus Future®”.


Certyfikaty potwierdzające nasze zaangażowanie
Nasze wysiłki w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju zostały docenione przez uzyskanie szeregu certyfikatów i wyróżnień, takich jak certyfikat FSC® dla papieru wykorzystywanego do produkcji etykiet, czy ekologiczny znak „Błękitny Anioł®” dla etykiet recyklingowanych. Uzyskane tytuły, takie jak Złoty Laur Klienta 2022 czy Tytuł Lidera Społecznej Odpowiedzialności – EKO FIRMA, potwierdzają nasz status firmy, która nie tylko produkuje najwyższej jakości produkty, ale także angażuje się w działania na rzecz ochrony środowiska i społeczności lokalnych.

Podsumowanie
W Avery Zweckform ekologia i zrównoważony rozwój to nie tylko hasła, lecz fundamentalne wartości, które wpływają na wszystkie nasze działania. Dążymy do ciągłego doskonalenia naszych procesów produkcyjnych, inwestując w innowacje i rozwijając nowe technologie, które pozwalają nam spełniać najwyższe standardy ekologiczne. Jesteśmy przekonani, że nasze zaangażowanie w ochronę środowiska i społecznej odpowiedzialności przyczynia się do budowania lepszej przyszłości dla naszej planety i kolejnych pokoleń.
Dowiedz się więcej o naszej ofercie i naszych inicjatywach na stronie: www.avery-zweckform.pl

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.