Bank Ochrony Środowiska Liderem Społecznej Odpowiedzialności 2024!

Bank Ochrony Środowiska Liderem Społecznej Odpowiedzialności 2024!

Uzyskanie przez Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), po raz kolejny, aż trzech tytułów w Programie Liderzy Społecznej Odpowiedzialności – Dobra Firma 2024, Dobry Pracodawca 2024 oraz Eko Firma 2024 to najlepsze potwierdzenie tego, że wartości ESG są głęboko zakorzenione w DNA naszej organizacji. Otrzymane tytuły potwierdzają, że nasz bank jest postrzegany jako solidna instytucja, wrażliwa na potrzeby społeczności lokalnych, dbająca o swoich pracowników. Od samego początku istnienia BOŚ jest instytucją z ekologiczną misją - bank wspiera zieloną transformację w Polsce i aktywnie angażuje się w promowanie zrównoważonych inwestycji.

Otrzymane certyfikaty pozwolą umacniać wizerunek BOŚ jako Lidera Społecznej Odpowiedzialności - w związku z tym Kapitule Konkursu bardzo serdecznie dziękujemy za ponowne docenienie naszych wysiłków oraz przyznane wyróżnienia.

Nasz cel pozostaje bez zmian – dążymy do tego, abyśmy byli bankiem pierwszego wyboru dla przedsiębiorców i firm chcących realizować inwestycje proekologiczne. Bank Ochrony Środowiska to ważna część sektora bankowego i instytucja, która szczególnie w początkach polskiej transformacji systemowej, odegrała znaczącą rolę w poprawie stanu środowiska naturalnego w Polsce. Od początku swojego istnienia bank koncentruje się na finansowaniu inwestycji przyjaznych środowisku, a wartość kredytów ekologicznych, których udzieliliśmy do tej pory wyniosła 27 mld PLN.

Mamy praktyczną wiedzę, gdyż od ponad trzech dekad wspieramy polskich przedsiębiorców, szczególnie małe i średnie przedsiębiorstwa oraz samorządy. BOŚ posiada zespół inżynierów ekologów, którzy aktywnie wspierają klientów banku na każdym etapie realizacji projektu - od szukania optymalnych rozwiązań, dostawców, oceny środowiskowej, aż po ewaluację po zakończeniu inwestycji. Na bieżąco chcemy wspierać firmy, które teraz w związku z obowiązkiem raportowania niefinansowego, są lub będą zobligowane do zmniejszania swojego śladu węglowego.

Rozumiemy, że funkcjonowanie w świecie, który dąży do neutralności klimatycznej nie jest łatwe, dlatego uruchomiliśmy internetowy portal wiedzy ekologicznej dla przedsiębiorców – Przystanek EKO Biznes. Jest to miejsce, gdzie eksperci banku dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami, wspierając małych i średnich przedsiębiorców w wyborze optymalnych rozwiązań dla ich biznesu – które będą jednocześnie przyjazne środowisku.

Na Przystanku EKO Biznes bank zamieszcza treści eksperckie, w tym artykuły i wywiady ze specjalistami banku. Publikujemy także podcasty autorstwa inżynierów ekologów BOŚ oraz treści wideo prezentujące inwestycje klientów, a także najnowsze rozwiązania technologiczne wspierające realizację zielonych projektów. Chcemy, aby treści publikowane na portalu służyły budowaniu wiedzy i świadomości klientów na temat rozwiązań proekologicznych oraz wyzwań, jakie stoją przed sektorem MŚP w zakresie wdrażania regulacji związanych z zieloną transformacją. Portal umożliwia kontakt z ekologami banku, z którymi można omówić pomysły i możliwości finansowania planowanych inwestycji.

Dużą wagę przykładamy nieustająco także do zmniejszania własnego negatywnego wpływu na środowisko. Już teraz BOŚ korzysta z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie ze źródeł odnawialnych, a do 2030 roku planujemy osiągnąć neutralność klimatyczną w pełnym zakresie. Stawiamy na stabilny rozwój zrównoważonej gospodarki i wiarygodność wdrażanych rozwiązań.

Od 2021 r. bank poddaje się również ocenie ratingowej ESG, mierząc się na tle innych i osiągając coraz lepsze wyniki. W grudniu 2022 roku bank otrzymał ocenę ESG Risk, przyznaną przez agencję ratingową Morningstar Sustainalytics, na poziomie 14,2, co w praktyce oznacza, że ryzyko ESG naszego banku oceniono jako niskie. Plasuje to nas w gronie 9% najlepiej ocenionych banków w wymiarze globalnym - na ponad 1 tys. przebadanych instytucji finansowych - które poddały się temu niezależnemu badaniu.

Dziękując za wyróżnienie chcemy jeszcze raz podkreślić, że w ślad za strategią rozwoju BOŚ, nasz bank będzie nadal efektywne łączył cele finansowe, interesy akcjonariuszy, z działaniami na rzecz środowiska, najbliższego otoczenia oraz dobrobytu naszych pracowników.

Michał Wójcik
Dyrektor Departamentu Marketingu
Bank Ochrony Środowiska

Publish the Menu module to "offcanvas" position. Here you can publish other modules as well.
Learn More.